Monday, March 29, 2010

SA er på bærtur med "fårestillingene" sine og påskevær i bønn av bloggen.

Vyrde Lesar.

Det skjer ofte at kommunene blir dratt med av private aktører, og glemmer at deres jobb er å ivareta innbyggernes beste, sier Lars Erik Borge, økonomiprofessor ved NTNU. Han får støtte av advokat Vibeke Resch-Knudsen, forfatter av boken «Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper».

I Sarpsborg mener SA at det er forestillinger, en avis (Aftenposten) mener noe annet! De skriver om kommunale selskaper, og ting som ligner på Østfold Energi.

* «Svært bekymringsfullt».
* «Tegn på et økende demokratisk underskudd».
* «Et virvar».
* «Behov for opprydning».

* Åtte av ti kommuner opplyser at det er «vanlig» eller «svært vanlig» at det mangler en klar strategi for hva kommunen vil med selskapet.

* Drøyt halvparten av kommunene svarer at «mindre alvorlige regel- og lovbrudd» er vanlig i revisjonsrapportene.

* 12 prosent av kommunene rapporterer at alvorlige lov- og regelbrudd var vanlige eller svært vanlige funn.

–Det mest urovekkende ved rapporten er at kommunene mangler eierstrategier for selskapene. Selskapskontrollen blir vanskelig å gjennomføre når man har lite å måle selskapene opp mot, sier seniorforsker Tommy Clausen i Norlandsforskning.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates