Wednesday, March 31, 2010

Sånn tenker distriktsordførerene.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi en ordfører. Han er kommunens representant i Østfold Energi.

I Vestre Slidre (2200 innbyggere, xtremdyr kommune hvor distriktspolitikken har feila, akkurat som i alle andre smelldyre kommuner som tapper fellesskapets kasse) har vi også en ordfører, han mener at hyttefolket bør betale inntektsskatt til kommunen de har hytte i (hytteskatt vil jo medføre boligskatt også). Han ser ikke ut til å forstå at de statlige overføringene til denne kommunen - ca 95 000 pr hode, allerede er i fra hytteeierne.

Tiltredes....

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates