Friday, March 26, 2010

Sarpsborg Tidende - en avis på de radikales side - og RSSar ...

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi fått en avis på den radikale siden. Den konservative og delvis AP/LO styrte Sarpsborg Arbeiderblad (etterhvert kun oppgulp fra e-sidene, sport og reklame), har fått konkurranse av Sarpsborg Tidende, et friskt pust(?) i den lokale cellolloseflora. Måtte de leve lenge og utvikle seg til en skikkelig avis.

Gakk hen og skriv innlegg.

– Fagforbundet avsporer debatten: "Byggenæringens Landsforbund raser mot Fagforbundet, som hevder at OPS er dyrt for staten."

– Underrapporterer om jernbane-feil: "Jernbaneselskapene rapporterer for lite om feil og mangler. Det går ut over sikkerheten på norske jernbanespor, mener Jernbanetilsynet."

– Vi vil kutte hardere enn Thatcher: "Britenes finansminister Alistair Darling lover kraftige reduksjoner i den offentlige pengebruken."

Ingen flere hindre i veien for USAs helsereform: "Det eneste som gjenstår, er en siste underskrift fra president Barack Obama."

New Type of Human Discovered via Single Pinky Finger: "Meet the uncanny 'X-woman'—or more likely, X-child—whose pinky's DNA points to a whole new branch on the human family tree.


–Ingen handel med klimakvoter i USA: "Den blir garantert ikke innført noe nasjonalt system for handel med klimakvoter i USA, hevder en av senatorene som jobber med å utforme en ny amerikanske klimalov."

90% of the Universe Found Hiding In Plain View: "The Bad Astronomer writes "As much as 90% of previously hidden galaxies in the distant Universe have been found by astronomers using the Very Large Telescope in Chile. Previous surveys had looked for distant (10 billion light years away) galaxies by searching in a wavelength of ultraviolet light emitted by hydrogen atoms — distant young galaxies should be blasting out this light, but very few were detected. The problem is that the ultraviolet light never gets out of the galaxies, so we never see them. In this new study, astronomers searched a different wavelength emitted by hydrogen, and voila, ten times as many galaxies could be seen, meaning 90% of them had been missed before."

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates