Friday, March 19, 2010

VIRKLIGHETEN, VIRKLIGHETEN, den fæle virkligheten ... og ... High-Speed Camera Scans Books in Seconds

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg blir det nok ingen digitalisering av fattigSA (penga skal til kongsørnet, hvor de skal investeres i fotball og mgp og sånne viktige ting). Men se her Æ :

High-Speed Camera Scans Books in Seconds: "A Tokyo lab demonstrates a book-scanning system that only needs someone to hold the book underneath its camera and flip rapidly through the pages."

Barnearbeid var vanlig i Norge på 1800 tallet, står det i A-magasinet, men bruker vi dagens definisjon på barn, så var jo "barn" i arbeid (de slang ikke rundt på Storbyer og busstasjoner å lagde kødd!) til langt opp på 70tallet. Mine kamerater som var 15-16-17 år jobba fulle uker helt opp på 60tallet, og dagens 16åringer går ofte rett fra skolen, til jonbb på Ultra, mega, Rema, rimi, ica ??....

"Oppsplittingen av de små gårdene i enda mindre bruk - og store barneflokker - førte til at jorden ikke lenger var til å leve av for mange bønder i Vest-Agder" , derfor gikk barn og voksene milevis mot øst - AustAgder - for å få jobb.

De gjorde altså ikke noe for å endre systemet og skape levedyktige bruksenheter. Akkurat som i dag det, både i landbruket og politikken. Subsidie og tollmur landruket kjenner alle til, men har du tenkt på politikken på samme måte?

UTEN EN NY REALITETSORIENTERING (HVA ER VIKTIG Å BEHOLDE, OG HVA VIL SKJE I FRAMTIDEN) GÅR DE EUROPEISKE DEMOKRATIER EN VANSKLIG TID I MØTE!


Skyhøye utgifter til trygdetragedien, slappe holdninger til arbeidsplassen (uff - jeg er SÅÅÅÅ trøtt, jeg tar en tredagers), sykemeldinger, landbruk og sosialstønad, vil tappe fellesskapet. Import av arbeidsuføre og arbeidsuvillige som klomper seg sammen i gettoer og INGEN NYTENKING (for da er man rasist), vil føre oss dit landbruket i VestAgder var (og sikker er fortsatt).

Når virkligheten blir et skjellsord er det fare på ferde.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates