Friday, March 12, 2010

ytterliggående kommunistisk organisasjon og The 10 Most Absurd Scientific Papers

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er lederen av LO fortvilet. Hun har sittet i det lokale SOS rasisme styret (de som er anklaget for
juks med timer medlemsantall, var det ikke AUF som ble dømt for dette, der statsministerJens var sjef en stund og statsministerGro), og hun er fortvilet da "flere ledende personer er tilknyttet en ytterliggående kommunistisk organisasjon". Hva VAr det hun het igjen, hun derre, derre, derre ... ehhh ... VALLA ville nok tatt avstand fra denne organisasjonen. Men stopp litt. Bi litt ... er ikke LO, AOF, AP, SV og hele det norske politiske system fyllt opp av  ledende personer er tilknyttet en ytterliggående kommunistisk organisasjon organisasjon da? AKP-ML som de kallte seg.

The 10 Most Absurd Scientific Papers: "Lanxon writes 'It's true: 'Effects of cocaine on honeybee dance behavior,' 'Fellatio by fruit bats prolongs copulation time,' and 'Are full or empty beer bottles sturdier and does their fracture-threshold suffice to break the human skull?' are all genuine scientific research papers, and all were genuinely published in journals or similar publications. Wired's presentation of a collection of the most bizarrely-named research papers contains seven other gems, including one about naval fluff and another published in The Journal of Sex Research.'

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates