Friday, April 16, 2010

APstyrt historieskriving : Gjør som jeg sier, ihvertfall om du vil ha en karriære.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er historien gjemt i donkle bakrom, trixemixekulturen gjemmes i Portnerboliger, på billigsalg til kAPmerrata. Historien om trixemixekulturen erikke skrevet, og dette som står her har aldri SA(P) problematisert, de har nok med å telle bokstaver og srkive om hatkamper, mgp og sånnt koschelig. Å gammæl er han derre Moe igjen? Aha --- like gammæl som Gerrassjen!

Torgrim Titlestad : "Historikerne har sviktet, de har latt seg farge av det politiske klima." Historien om motstandsarbeidet, om de kommunistiske motstandsgrupper, om Furubotn. Historikerne fikk klare signaler om hva de kunne skrive og ikke kunne skrive, rett fra sentralkomiteen i AP og spesiellt fra'n Haakon Lie. Da krigen var slutt, stod Furubotn motstandsarbeid i veien for Arbeiderpartiets mulighet til å skape seg en mytologi om sin helterolle i 1940. Hvem var det som underminerte Rolvsøybrua i 1940? AP? Nei, det var vanlie ærbesføkl, men hvem som ødela sprenglegmene, det er det fortsatt ingen som vet. Skriv det Lie sier, sa historikerne, ihvertfall om du vil ha en karriære.

"Det er klart at den kalde krigen la føringer både på forsking og formidling av vår nære historie. Å mene noe annet ville være å skyte seg i foten", Frode Fjærøy, forsker og amanuensis ved Norges Hjemmefrontmuseum.

Ingerid Hagen, historiker og forsker, ble advart da hun skrev boken : "Oppgjørets time. Om landsvikoppgjørets skyggesider." Boka beskriver hvordan nazimetoder som under krigen ble regnet som sadistiske og umennesklige, ble tatt i bruk i landsviksleirene etter frigjøringen. Det har heller ikke vært skrevet mye om NS-bevegelsen. Dens historie har vært forbudt område, forbudet kommer fra de donkle bakrom.

Men noe er på gang, unge, uredde historikere vil ikke lenger kun vise Arbeiderpartiets friserte versjon, de vil tilbunns i sakene, helt ned til industriens samarbeid med tyskerne og kanskje stille spørsmålet om hvorfor den offisielle motstanden først startet for alvor, da man så at Tyskland ville tape krigen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates