Wednesday, April 28, 2010

Bønder nektes å tenke fremtidsrettet - av kommunen.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er man mot et bærekraftig landbruk. Er man idiot så er man idiot!

Ole Skjellin vil bygge grisehus med lukket energigjenvinning av grisemøk og eget slakteri ved siden av. Han blir nektet. Grunnen er at gården vil bli for effektiv!!! (fra Sarpsborg Tidende)

"Det snodige er at landbruksavdelingen som skulle hjelpe meg til å skape noe nytt, er blitt et hinder for nyskaping", sier Navestadbonden fra Sarpsborg som får støtte av Steinar Nordmann, seniorrådgiver ved Østfoldforskning : "Jeg må jo si jeg er overrasket over kommunens landbruksavdeling er så negative. Både når det gjelder miljøhensyn og energiutnyttelse virker Skjellins tankegang framtidsrettet. Dette er en form for landbruk som tar utgangspunkt i lokalr ressursser, utnyttelse av matavfall, grisegjødsel oo som er økologisk bærekraftig.

Nå vil bonden forlate Arbeiderpartikommunen Sarpsborg som motarbeier hans miljøvennlige, framtidsrettede griserøkting og dra til Fredrikstad. Frp-kommunen fredrikstad ønsker ham velkommen med åpne armer.

Det er på tide å slutte med subsidetullet av folk som ikke vil fornye hverken gårder eller landbrukspolitikken, det er folk som Skjellin Norge vil ha. Folk som yter, ikke bare tyter!

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates