Monday, April 12, 2010

De politiske partiene jukser med medlemstallene.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har de politiske partier medlemmer, men hvor mange egentlig. Det viser seg at Senterpartiet, partiet med 5årsplaner og alt til bønda, har "forskuttert" medlemsavgiftene for endel medlemmer, SLIK SOM AUF GJORDE (AOF juksa med timelister), i AUF ble lederne idømt fengselsstraffer for denne svindelen, som kun brukes for å få tak i mer av fellesskapets goder, mine og dine skattepenger.

Juks med medlemstallene i de politiske partienes ungdomsorganisasjoner, er ikke enestående. I 1998 ble fire tillitsvalgte i AUF Oslo dømt til betingede fengselstraffer fra tre til sju måneder for medlemsjuks og bedrageri. De oppga galt medlemstall slik at AUF i Oslo fikk 448.000 kroner for mye i medlemsstøtte fra Oslo kommune. Også Norsk Målungdom ble dømt i retten for å ha blåst opp medlemstallene og fått for mye støtte.I Sverige jukses det også.
 

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates