Monday, April 19, 2010

Den pjattende og kaklende klasse!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi kaklepjattere, men det er verre med de på det store Tinget.

Både opposisjonen og posisjonen på tinget er pjattere, kaklere og delvis løgnere (lax og schjyllin, ikke høyere skatt (bompenger er et annet navn på skatt) ...

Helga Pedersen er en av de som har lite substans under jolli'en. Det formlig tyter totalt tull ut av munnen på henne og det som hun sier er som regel totalt uten substans.

Like ille er stasministeren : Stoltenbergs tåketale inneholder som regel ingenting av substans, hverken på iddiotboxen, i spørretimen eller på nettet. Han har heller ingenting å si, for politikken er: "la det skure og gå". Det er nesten en lettelse å høre Frp'ere si rett ut det de mener, selvom det ofte gjør vondt i øra.

Fra Karsten Alnes sin kronikk i Aftenposten: "Vi skjønner at representantene fra opposisjonen blir fortørnet, men langt alvorligere er det at vanlig politisk interesserte lesere og lyttere blir ført bak lyset av dens slags tungetale og selvinnlysende pjatt, og at de av den grunn kan komme til å miste respekten for hele det politiske liv. Slik tale er nemlig en hån mot enhver redelig debatt. Stoltenberg er dessverre bare en av mange politikere som er infisert av tilbøyeligheten til å bortforklare, omgå og tildekke, og det skjer altfor sjelden at norske journalister avslører politikerspråket slik Johansen gjør".

Gunnar Fredriksson (født 1930) er journalist, tidligere sjefredaktør for Stockholms-Tidningen og Aftonbladet og forfatter av en rekke bøker, blant andre Det politiska språket (1962)

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates