Friday, April 09, 2010

Det var jøder i Sarpsborg. Minst fire.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg var det jøder som ble registrert på politikammeret. Lurer på hva som skjedde med de.

0 Comments:

Amazon Associates