Wednesday, April 07, 2010

Fire setninger og en oppfordring, a Complete List Of Bad Things Attributed To Global Warming og Topp 100 blogger.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det fire setninger og en oppfordring :

Fire setninger som kommentar til kommunens personalsjefs forsvarsskrift for fete verv:
1. " ordførerens lønn inkluderer alle verv han utfører for kommunen" (Sarpsborg kommune)
2. "Som Sarpsborg kommunes styremedlem til Østfold Energi AS foreslås følgende: Medlem Ordfører Jan O. Engsmyr." (formannskapet)
3. "Jan Engsmyr, nestleder, kr 70000." ("lønn" for nestlederverv, leserbrevredd anm)(Østfold Energi)
4. "Ordfører informerte om at han har vurdert sin habilitet i forbindelse med behandling av saken ("salg" av Portnerboligen til Østfold Energi, leserbrevredd anm) da han er medlem av styret i Østfold Energi. Han har imidlertid kommet til at dette ikke gir grunnlag for inhabilitet."

Det er lønnsoppgjør nå. Jeg vil, som Arbeiderpartiet, oppfordre vanlie følk til å vise moderasjon. Sånn som politikerne gjør.

A Complete List Of Bad Things Attributed To Global Warming

Topp 100 blogger (technorati)

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates