Thursday, April 29, 2010

Gratulerer : Kraftig forfall under de rødgrønne

Kraftig forfall under de rødgrønne: "Forfallet på Jernbanen har fortsatt under den rødgrønne regjeringen. Nå er sentrale deler av nettet så dårlig at det ikke kan reddes av vedlikehold – det må byttes."

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates