Monday, April 05, 2010

I Sverige går toga. För Sverige, i tiden.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg venter vi på våren.

Svenskene skal satse 421 milliarder på infrastruktur de neste 11 åra. Infrastruktur der det bor følk, spesielt skal det satses på storbyområdene. I Norge skal man  satse på bruer til øyer det ikke bor følk og veier der eneste bil er melkebilen og kanskje en traktor. Sverige skal ikke ha bompenger engang, skøyræne. De har en domm borgerlig regjering også, tullingæne. Satse på framtiden æ gett! Dette sier opposisjonen på Tinget om NSB, AP og røklæ: "De vil ikke være med på vedlikeholdsfond, de vil ikke være med på nye finansieringsformer og de vil ikke modernisere organisasjonen. Kleppa blir fortsatt prinsesse-vil-ikke i denne regjeringen." Eller som vi også kan si : La toga stå! Og toga står de, dag etter dag etter dag. Politikerne skal vel opprette et innvalg, utvalg, nedvalg, avvalg, oppvalg eller tilvalg? Den kaklende klasse har satt vanstyre i system. Vedlikehold er fyyyy-ord, men om noe funker, ja da tar man æren. Om noe detter sammen, da er det alle andre sin skyld, ihvertfall Bondevik sin! Se hva Bondevik gjorde med Valaskjold Realskole æ gett!

Bård Borch Michaelsen, redaktør i Harstad Tidend, har reist landogstrand rundt og kåret bra byer i Norge. Nummer en er Bergen og nummer åtte er Fredrikstad. Av de 59 byene han har besøkt, kommer Sarpsborg (AP-styrt i 100 år) på 54 plass, foran både Leknes og Mo i Rana. Så han ikke solen? Men her i Sarpsborg satser man stort på innebadeland og sånnt. Den RødGrønne regjering satser på bønder, møer og veier der det ikke bor følk. Europa står overfor et scenario der det vil befinne seg økonomisk marginalisert innen 20 år, sier IMF-sjef Strauss-Kahn. Han mener dette kan unngås gjennom å styrke EU-institusjonene og sikre vekst gjennom innovasjon og konkurranseevne. Innovasjon og konkurranseevne?  IMF-sjefen mener vel krigogfredognoemedmediaåsånn, trygding, AFP, familiegjenforening og sykemeldinger? Ja og dørfabrikker selvsagt.

Jeg avslutter med fire setninger som kommentar til kommunens personalsjefs forsvarsskrift for fete verv:
1. " ordførerens lønn inkluderer alle verv han utfører for kommunen" (Sarpsborg kommune)
2. "Som Sarpsborg kommunes styremedlem til Østfold Energi AS foreslås følgende: Medlem Ordfører Jan O. Engsmyr." (formannskapet)
3. "Jan Engsmyr, nestleder, kr 70000." ("lønn" for nestlederverv, leserbrevredd anm)(Østfold Energi)
4. "Ordfører informerte om at han har vurdert sin habilitet i forbindelse med behandling av saken ("salg" av Portnerboligen til Østfold Energi, leserbrevredd anm) da han er medlem av styret i Østfold Energi. Han har imidlertid kommet til at dette ikke gir grunnlag for inhabilitet."

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates