Sunday, April 11, 2010

Ikke bare jernbanen.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal barn komme skrikende ut av Seiens Senter. Eureka!! Matte!! Fysikk!! Realfag!!

Men det er ikke bare jernbanens infrastruktur Arbeiderpartiet har glemt de siste årene (men selvsagt husket på et anakronistisk landbruk : Her har dere 1000 miliiarder, dyrk noen pottitter æ. Værsåsnill?), grunnforsking er heller ikke noe AP setter pris på. I Norge går kun 15% av forskingsmidlene til grunnforsking, og i OECD er det kun et land som bruker mindre. Sveits feks, de som har mange fjell, mange tuneller og som regner seg som ferdige med transportinfrastrukturen i landet hvert øyeblikk, satser stoooort på ... på bønder, møer og pottitter? Nei, de satser på framtiden, på forsking og kunnskapsindustrien. Vi har bønder og CO2 utslipp vi.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates