Sunday, April 11, 2010

Intel Rewards - belønning for hårdt skolearbeid (lekser å sånn).

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg satses det ikke på skoler, men på Seiens senter sånn at voksene skal kunne sole seg i Seiens glans.

Les dette :

 sånt driver de med i Utlandet, men ikke i Norge, for da kunne noen føle seg som taprær!

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates