Wednesday, April 07, 2010

Ivar Gaults hjemmesider.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg bodde Ivar Gault, han har en hjemmeside. Der skriver han blandt annet om slekta si og om  Hølæ : I året 1915 bodde det antakelig enda flere mennesker i huset. Barna var i ferd med å bli voksne, og i min bestefars familie var det tre nye munner å mette. Allerede året etter flyttet Alfred og Hedda og deres to små barn til Greåker, et lite tettsted utenfor Sarpsborg. Alfred hadde fått arbeid i steinbruddene her. De bodde i et lite hvitt hus på Greåkerfjellet – i nærheten av steinbruddet. I et av nabohusene bodde min bestemors bror Johan og hans hustru Amanda. Johan arbeidet også i steinbruddet. I fritida bygde han fioliner. 

I 1922 begynte min far på Greåker skole. Han fullførte folkeskolen i 1929 med gode karakterer, særlig i Regning og Tegning. Far fortsatte å tegne og male på fritida. Et par av oljemaleriene hans fra denne tiden har vi tatt vare på og rammet inn. De ser svært lovende ut, og det er synd han ikke fikk anledning til å videreutvikle sine talenter på dette området. Til tross for min fars boklige og kunstneriske evner og interesser, måtte han begynne i arbeid når skolen var slutt. Som sin far og onkel begynte han å arbeide i Forsbergs Steinhoggeri i 15-års alderen. Han arbeidet i steinbruddene i 10 år. Under denne tiden ble far påvirket av Syndikalist-bevegelsen, en politisk bevegelse som var fremherskende i steinhoggermiljøene på denne tiden. Syndikalistene var også pasifister, så da far skulle avtjene verneplikten, nektet han å bære våpen. Han fortalte meg at han måtte sone tre uker i fengsel for dette (på vann og brød) i 1936.Her må langejohan være avbildet, Johan somlagde fioliner og min bestefar kan være nummer fire i annen rekke fra venstre. Trygve Larsen også kallt Skjeggelarsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates