Tuesday, April 13, 2010

Kontrollutvalget i Fredrikstad - mange saker og åpne dører.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal Kontrollutvalget se på fete styreverv i regi av ordføreren, men i Fredrikstad er kontrollutvalget mye mer brukt som politisk instrument og som mukkerakker.

Kontrollutvalget skal granske kommunens dispensasjoner i Gressvikbrygga, Rezabygget, Gaustad skole og Tankodden.

Kontrollutvalget skal også granske Fredrikstad kommunes innkjøpsrutiner og innkjøpspraksis. Her er tidligere funnet "feil".

Kontrollutvalget skal også ha sine møter for åpne dører.


Fredrikstad blad har avdekket inhabilitetsproblemer ved kommunalsjef Roy Jacobsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates