Monday, April 19, 2010

Norsk samferdselspolitikk? Eksisterer ikke, men Tusenvis av milliarder rett i dass.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det fortsatt stille, men vil de giftig og brølende Spukalovver vende tilbake. Det er 4 minus ute, den nye istiden har begynt eller er aska som kjøler ned landet. GUD!!! Mer aske takk - og la oss alle leve et mer asketisk liv, skipp pasketuren til Prahahaha .... dra heller til Askøy.

Rett fra DN, for jeg har sagt det før, SA? MNei de konsentrerer seg om MGP og slagsmålsidrett de.

«I samferdselskomiteen var det overvekt av distriktsfolk. Det var først og fremst lokale politikere som «dealet» innad i komiteen. Det var vanskelig med noen helhetstenkning,» sier Jakobsen. Forskerne beskriver norsk jernbanepolitikk som «distriktspolitisk klatting». De hindret store grep der tog virkelig kunne virket godt. «Vegutløysing» har vært mantraet.

Norsk jernbanes 40-års forsinkelse kan brukes som lærebokeksempel på svakhetene ved norsk stortingsregjereri. Samferdselspolitikk etter klattemetoden har vært en enkel metode for gjenvalgslystne politikere til å sende hilsener hjem.

Vegutløysing betyr veier, bruer og tuneller der det knapt bodde folk, og nå bor det ingen der. Tusenvis av milliarder rett i dass.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates