Monday, April 12, 2010

Rottene samler seg og fortsetter sitt spill. EXTRAskatt og SoriaMoria.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har apSAlig ikke forstått at innføring av bompengeekstraskatt er brudd på SoriaMoria erklæringen, eller SurriMorra som det også kan kalles. Ikke mer skatt : READ MY LIPS!

Planene for extraskatten var selvsagt å komme med et forslag som  var så hinsides all virkelighet at de forslaga som de egentlig ville ha stillet, skulle se ut som skattelettelse. Og nå har den kaklende klasse begynt spillet, de later nå som at utgangspunktet var virkelig, at det var noe de mente (altså ikke et sleipt trix for å få det egentlige ønsket til å bli spiselig) og nå skal de redde befolkningen ved å finne lettelser, færre bompengeboder og rabatt til de som bor her (sånn at man kan flå alle andre). Det dummeste forslaget var å flytte bompengextraskattbodene legger vekk fra sentrum sånn at alle de som bor i gåavstand skulle slippe å betale. Altså : Arbeiderpartiet mener at de som bor i gåavstand fra sentum skal kjøre og slippe å betale bompengextraskatt, mens de som bor langt vekk og er avhengig av bilen, de som altså må kjøre, de skal betale. Noe mer idiotisk er det vel ikke mulig å prestere. Kykkelipi sa Jan Erik Vold, i motsetning til våset fra den kaklende klasse, er jo dette et forståelig uttrykk.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates