Saturday, April 10, 2010

Senterpartiets og den RødGrønne bondepolitikken er totalt feilslått.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg legges det sterkt trykk på dyrka mark. Og det skal det forskes på.

Senterpartiets og den RødGrønne bondepolitikken er totalt feilslått. Det eneste som kan redde bøndene er bøndene sjøl, og husk : Alle kan ikke drive med attåtnæring (selv om den er sterkt subsidiert med skattepenger). Det som kommer til å skje (etter å ha kastet nye 100vis av milliarder i dass - eller supsidier som det kalles), er at Jærområde, Trøndelagområdet og Østlandet står igjen med endel store og sunne bruk. På vestlandet er det mulig at saueindustrien vil kunne overleve, med flokker over 1000 dyr, og langs kysten vil alt jordbruk forsvinne. Finnmark kan overleve på å produsere "slow-growth" og økologisk, men da må de selge slike eksklusive varer på et mye større marked. Det europeiske.Sånn som det er nå, marsjerer primærnæringa etter sine fagforeninger, rett ut for stupet, mens de hyler etter tilskudd, supsidier, skogsveier, mindre skatt, billig landbruksdisel ...

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates