Monday, April 26, 2010

Slakter offentlige tjenester - Sett med brukernes øyne er kvaliteten på det offentlige tilbudet milevis unna nivået i det private næringslivet.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborgar vi legevakt, SFO, Nav og trafikkstasjon. Alle får stryk av brukerne i en undersøkelse fra Norsk Kundebarometer.

Fra Kommunal Rapport : (ALLE bør lese Kommunal Rapport!)

Sett med brukernes øyne er kvaliteten på det offentlige tilbudet milevis unna nivået i det private næringslivet. Det er budskapet til offentlige toppbyråkrater og mellomledere på et seminar ved Handelshøyskolen BI i dag, skriver Dagens Næringsliv.

Nær 1.000 brukere av offentlige tjenester er spurt om hvor godt fornøyde de er med tjenester de selv benytter jevnlig. Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved BI.

– Nivået er lavt, variasjonen stor og utviklingen er flat, sier professor og instituttleder Tor W. Andreassen ved BI til avisa.

Mens flere private selskaper oppnår «svært tilfredse» kunder, er det ingen offentlige tjenesteytere som skårer så høyt. Aller minst fornøyde er Navs brukere. De opplever også at tilbudet har blitt enda dårligere det siste året.

Også legevakten, SFO og trafikkstasjonene er brukerne «klart misfornøyde» med. Fastlege og renovasjonstjenesten er blant de offentlige tjenestene som kommer godt ut av undersøkelsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates