Tuesday, April 06, 2010

Spiser vi dritt? Russerne vil ikke ha maten vår og stortings-politikerne reiste for 160.000 hver

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg reiser man til Ålesund for å føle seg vel blandt boligspekulantene, stortings-politikerne reiste for 160.000 hver: "Hver eneste stortingspolitiker reiste for 160.000 kroner på komitéreiser i forrige stortingsperiode." Dette er selvsagt altfor lite, kom dere vekk fra Gerrasjenrøysa og ut å lær. En uke av hver måned bør tilbringes i distriktene, sånn at hele landet taes i bruk.

Njet til norsk kjøtt : Russiske hygienekrav er nokså like sammenlignet med de norske EU-baserte hygienekravene, sier seniorrådgiver Eivind Smith i Mattilsynet, og understreker at Norge i utgangspunktet selger veldig lite kjøtt til utlandet.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates