Thursday, April 15, 2010

VI VIL BEHOLDE SYKEHUSET!!!! (men vi gidder ikke bruke det).

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi et sykehus, men for et mas det var da det skulle legges ned.

Fritt sykehusvalg : Fritt sykehusvalg bør fjernes, mener legen Ballo : Bakgrunnen for utspillet er at Ballo mener for mange pasienter velger bort lokalsykehusene med det frie sykehusvalget. (da får man seg jo også en gratis tur til de sentrale strøk).

Fra tanta : Kjemper for sykehus, men bruker det ikke. I Lærdal kjemper befolkningen for å beholde lokalsykehuset sitt med fødetilbud. Men få Lærdals- kvinner føder på eget sykehus.

osv
osv

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates