Sunday, May 02, 2010

Nationalteateret. Må rives grunnet mangel på vedlikehold? Og søpla til LO.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg står skoler til de må rives grunnet mangel på vedlikehold. En Arbeiderpatipolitikk som følges over hele landet ser det ut til. Nå er det Nasjonalteatret som mangler 100 millioner (eller 200?) for å ta et Skippagurratak. Eller var det Nationalmuseet eller var det nasjonen ...

Noen vil nå velte dette nedslitte bygget over på fellesskapets skuldre og bruker solidaritetsdagen 1.mai til å demonstrere for at LO skal slippe vedlikeholdet sjøl, og rådmannen (fra AP) sier seg vistnok villig til det.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates