Friday, August 06, 2010

Det er 65 år siden nå!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har man glemt at svaksynte også skal over Tørje.

Hiroshima for 65 år siden, slutten på slutten.
No comments:

Post a Comment

Amazon Associates