Sunday, August 01, 2010

Hvem bygde landet, egentlig?

Vyrde Lesar.

Gerhardsen ja, landsfaderen som pleide omgang med KGB-agenter. Man må jo lure på hva som egentlig skjedde der inne i hodene på ekteparet Gerhardsen.

Når det gjelder hvem som bygde landet så er vel bildet litt annerledes. Noen av de store prosjelktene tappet vel landet da de aldri gikk overskudd (diverse jernverk) og yngre historikere peker i dag på at Gerrasjen kun fortsatte der tyskerne slapp (slapp gjorde vel de som samarbeidet økonomisk med tyskerne også).

Mellom 1940 og 45 ble 20 faste flyplasser bygget eller kraftig utbedret så ved krigens slutt stod hele det norske nettet av stamflyplasser ferdig (- Flesland).

Nordlandsbanen ble bygget, Sørlandsbanen ferdigstilt og Oslo fikk direkte forbindelse til Stavanger via Jærbanen og Kristiansand.

E6 (riksvei 50) ble forlenget til Kirkenes og veiene til Bergen, Haugsund og Stavanger påbygd/utbedret.

20 nye kraftverk kom i bruk og åtte store anlegg var nesten ferdig i 45.

Telefon/telegraf og annen telekommunikasjon ble kraftig utbygd og telenettet samordnet.

Det ble startet flere anlegg for lettmetallproduksjon som ble fullført rett etter frigjøringen.

Langs kysten ble det bygget fileteringanlegg og fryseerier som etter 45 dannet ryggraden i den norske fiskeindustrien.

I 46 var sysselsettingen høyere enn i 39. Privat forbruk var 10% høyere og bnp overstedg i slutten av 46 førkrigsnivå.

Så den såkallte "byggingen av landet" hadde alle partier klart, men det som er litt "merkelig" er at denne delen av krigshistorien er fortidd av en eller annen - (krrmt, krrmt) grunn.

Når vi vet hvordan etterkrigsarbeiderpartiet behandlet sjøfolka og hvordan de hyllet rederne, så får man en emmen smak i munnen.

Ikke alt er som man tror egentlig!

Takk til Gaute Fredriksen - skriv en bok om dette!

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates