Friday, July 22, 2011

Det enkleste er ofte det beste.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg glemmer man søpla. I hele veier.

Problemet sånn generellt er vel at ungdom "dropper ut" (og får betalt av NAV for å gjøre det, var det 6000 i måneden?) i videregående. Men hvorfor ikke la ungdom begynne på en yrkesfaglig utdannelse tidligere?

Da jeg var guttonge, fantes ikke dropouts, men realskole og framhaldsskule. De som skulle "videre" innen "høyere" utdanning valgte realskolen (2 eller 3 år), mens de som visste hva de ville, begynte på framhaldsskulen. Sånn burde det vært i dag også.

De som er lite motiverte skoleelever burde få lov til å ta en avsluttende eksamen på ungdomsskolen etter et eller to år, for så å begynne på en yrkesfaglig utdannelse. Da ville de være klare for arbeidslivet tidligere og antall dropouts ville synke.

Men dette er jo å tenke nye (egentlig gamle) tanker og det er som kjent forbudt ihvertfall i Sarpsborgpolitikken for der styrer man enda etter Gerrasjens utdanning som han tok på den sosialistiske dagskoles første kurs våren i 1920.

Det enkleste er ofte det beste.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates