Saturday, August 13, 2011

68erra's fete stillinger i presse og stat.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg bruker monopolSA sin monopolstilling til å slippe til AP, men desverre sørge for at andre partier knapt nok nevnes. Men sånn er det, monnopol er monnopol.

Hele Europa er full av arbeidsløs ungdom uten framtid. De ser at 68erra har forsynt seg grovt av fellesskapets verdier gjennom flere tiår og at når de nå går ut av arbeidslivet (ofte fra stillinger som ikke fornyes) så har de årna det sånn at de sitter på fete pensjoner og annet knask (som nedbetalte hus i mangemillionersklassen). Så disse fattige ungdommene som gjør opprør i London, har ihvertall en ting felles med ungdom i Malmø, Paris, Italia, Spania … de har ingen framtid. Så de tenker vel : “What the fuck. Let’s fuck up the whole system.”

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates