Tuesday, August 16, 2011

AP-redaktører taler mot bedre viten (eller så er de dome).Og litt om automatvåpen.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg sier SA dette (dvs de har vel fått "sannheten" sendt fra et kontor på Jonngstørrje!) : "Når opptøyene eksploderte som de gjorde, kan imidlertid ikke det bare tilskrives de kriminelle. Det var sterkt tennbart materiale i den fattigdommen, oppgittheten, håpløsheten og frustrasjonen som finnes i disse ekstremt fattige bydelene. Nytt i forhold til tidligere opptøyer er at det denne gangen ikke ser ut til å være enkelte etniske grupper som står bak."

Man skulle tro at redaktøren i SA innså, at det er hans generasjon som er problemet. 68erra vil nemmelig ikke gi glipp på privilegiene sine (her i Norge betyr det å bruke opp oljepenga på sjukemeldinger, trygdeordninger, fete pensjoner, avissubsidier, ulønnsomt jordbruk ...). Man skulle ryddet kraftig opp og brukt penger skoler og universiteter, forebyggende medisin og sykehus, veier, jernbaner, statseiendommer og mer tilrettelegging sånn at eldre klarer seg lenger hjemme i egen bolig. Men penga brukes desverre ikke slik, og det burde jo AP-redaktøren vite.

Vi har akkurat de samme problemene som resten av Europa i tillegg til Hollandsk syke, men vi tømmer ut oljefondet for å fortsette slik noen år til. Frankrike er neste nå, etter Grekenland, Irland, Portugal, Spania ....

Tanker rundt Utøya (hvorfor er ikke automatvåpen, semiautomater og 30skudds pistoler forbudt egentlig?). Noen må jo ha bestemt at de er lovlig. Fra Wiki.

"So-called "military-style" weapons have attracted the attention of gun control advocates, who have introduced and passed legislation restricting the sale, importation, ownership, and manufacture of semi-automatic rifles. In the United States, new semi-automatic rifles with a military-style appearance were prohibited from retail sale or importation by the Federal Assault Weapons Ban, which was enacted in 1994 and was sunset in 2004. Certain U.S. states such as California, Massachusetts, New Jersey and New York have their own restrictive laws regarding to the ownership and sale of semi-automatic rifles."

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates