Sunday, August 07, 2011

Et ekkokammer av AP-hyllest.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg kan man være aktiv på dagtid. Det bør man være.

“Sarpsborg Arbeiderblad driver jo politisk sensur av folk som ikke hyller de rette partiene.” Til orientering : Om folk skulle tro at dette kun gjelder undertegnede, så tar de feil. Dette gjelder fler som ikke viser den rette nesegruse hyllest av Arbeiderpartiet. Sonen er i ferd med å utvikle seg til et ekkokammer av APhyllest. Men sånn er det. MONOPOL fører alltid til misbruk av makt.

Visste du dette? "Tre kommunistiske tillitsmenn sendt i døden. I 1944 ble tre tilltsmenn sendt på dødsliste til Bergen-Belsen. Siden ble de fjernet fra krigshistorien. De tilhørte feil parti.

Les boka : «Samhold og svik. Et mørklagt kapittel i historien om de norske Sachsenhausenfangene» Øystein Bentsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates