Monday, August 15, 2011

I Sarpsborg vil selvsagt ikke monopolSA snakke om viktige valgtemaer. Og heller ikke politihelikopter.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg vil selvsagt ikke monopolSA snakke om viktige valgtemaer. Mer eiendomsskatt og bompengeskatten skal lures inn bakveien. AP-kommuner tar ca 450% mer eiendomsskatt i gjennomsnitt enn Høyrekommuner, mens SV-kommuner tar inn 650% mer enn Høyrekommuner. Groteske tall, men de er så sanne at de selvsagt ikke trykkes i SAnsurSA. Vi vet jo hvordan den redaksjonen fungerer....

Når det gjeldere Utøya og massakren der er apSA mer interessert i å diskutere hva en tulling i Spania sier, enn dette (og det sier desverre alt om denne blekka) :

KrF-politiker reagerer på politipåstander fra politiet. Han mener politiet ville hatt «stålkontroll» med et helikopter over Utøya.

“Jeg har selv vært med å beskrive hvilke krav som stilles til helikoptertjenesten. Kamerautstyret om bord kan lese registreringsskilt på en avstand av 5 kilometer, i en høyde på halvannen til 2 kilometer. Mannskapet ville hatt stålkontroll hvis de hadde nådd Utøya tidsnok, sier han.

– Klart vedtak. Holstad mener at driften av politihelikopteret slik det er nå, er i strid med stortingsvedtaket fra 2002.

– Vedtaket er veldig klart. Jeg skrev ordrett at tjenesten skulle være døgnbemannet og landsdekkende. Det er ikke oppfylt, sier Holstad, som mener regjeringen har sviktet i å følge opp med tilstrekkelige midler til driften av helikopteret og at det er urimelig at Oslo-politiet skal dekke driften av en landsdekkende tjeneste med sitt eget lokale budsjett."

"Noen" har altså trenert helikopteret, spørsmålet er nå hvem (og ikke at en tulling i Spania slenger med leppa). Noen har også funnet ut at politihelikopteret skal ha ferie, "for det skjer jo ikke i Norge?" Når man tenker på hva barna og ungdommene på Utøya gjennomgikk, så skal selvsagt disse "noen" finnes og straffes, dette ser ut som boikott av stortingsvedtak ...

I tillegg har søtnosen fra SV,Audun Lysbakken, kommet med følgende uttalelser : "Frp må finne seg i at det blir debatter om hva partiet har sagt før". Hmm ... det gjelder vel SV også det da? He, he ... disse følka har jo sagt det meste.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates