Thursday, August 04, 2011

Likegyldighetens valg med sympatideltagelse?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg håper Lederen på at valgdeltagelsen blir høy. Det er trist å si det, men om det må en massakre for å få folk til å stemme, så står det dårlig til med demokratiet. Lav valgdeltagelse, lav deltagelse i den politiske debatt generellt, skyldes likegyldighet, avgjørelser på de donkle bakrom og monopolaviser. Sympatideltagelse varer ikke evig. Ved siste kommunevalg var deltagelse så dårlig at det nesten var å regne som et protestvalg, folk snudde politikerne ryggen rettogslett.

Syns du det er for lite politi i gatene. I 10 år har ststen betalt 27 politimestre for å gjøre ingenting. Regner vi med lave tall og sier en mill- pr. politimester, blir dette 27millX10 = 270 millioner på de ti åra som har gått siden politireformen av 2001. Vel brukte penger? Lurer du på hvorfor folk ikke stemmer?

Om nødnett : Diskutert på Stortinget siden 2001. Norge er siste landet i Vest-Europa som får landsdekkende nødnett. Det skal stå ferdig i 2015.

Om Grubbegata : Grubbegata-stenging under behandling siden 2004. Politidirektoratet advarte mot den åpne Grubbegata allerede i 2004. Innen september i år skulle den endelig stenges for trafikk.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates