Saturday, August 27, 2011

Valg er bra. PST? RULL HODER!!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi ingen private sykehjem, men det bør vi få. Velstående pensjonister blir uansett flådd av kommunen (85%) av nettolønn, så om man legger på noen kroner (de fleste pensjonister sitter jo på store urealiserte formuer også kallt hus) kan man få det som på Borger Gård (en herregård på Ringerike). SV vil selvsagt forby at folk tar et slikt selvstendig valg, men de er jo uansett på vei ut av politikken. På Borger kar de svømmebasseng, sykepleiere, 28 romslige enkeltrom med bad, store hager, natur og ... sykehjemmet ligger ikke langs en brølende motorvei, slik som mange kommunale sykehjem gjør i Sarpsborg, med utsikt inn i en støyvegg. Valg er bra og dette er som regel arbeidsplasser skapt av jenter som vil noe.

Spørsmålene rundt Politiets SikkerhetsTjeneste - PST - og terroren i Oslo og på utøya blir mer og mer høyrøstede. RULL HODER!

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates