Friday, September 09, 2011

Det er bare Sarpsborg Arbeiderblad som ikke skjønner det/vil se det/ikke får lov til å skrive om det.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har de donkle bakrom rådet i snart 100 år. Opposisjonspartiene i Halden kommune mener Halden Arbeiderblads valgkampdekning er en fare for demokratiet. Så det ser ut til at de donkle bakrom følger rørslas faner.

Senterpartiet i Østfold mener det samme om de donkle bakrom, Per Inge Bjerknes fra SP sa i SA at Arbeiderpartiets dunkle bakrom er en fare for demokratiet.

Rødt's leder, Iver Johansen Aastebøl, leder rødt : Viktige saker avgjøres på bakrommet.

Og kommunalt ansatte er en trussel mot demokratiet, da de stemmer på de partiene som vil beholde offentlig ansatte og ikke slippe de private til. Det er også en fare for demokratiet.

Når vi i tillegg vet at Norge er en korporativt orientert stat, så hva er egentlig vitsen med å stemme. Sofavelgerne er nemlig de som har gjennomskuet tullet og derfor holder seg hjemme. Hvorfor kaste bort tid på et politisk skuespill?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates