Saturday, September 03, 2011

Gubben går, SA's styre slipper nye tanker til? Eller hentes de fra huset (UFF)?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi på godt og vondt Sarpsborg Arbeiderblad. Monnopolblekka som er på parrti med Arbeiderpartiet og som ikke tør skrive om hverken de dunkle bakrom, eller parrtiets arroganse. At parrti er i ferd med å ødelegge for lokaldemokratiet, ikke engang parrtis egen folkevalgte orker å møte opp i bystyresalen, har Sarpsborg Arbeiderblad knapt nok registrert, og de lar fete styreverv, indrefilettomtetildelinger, stadionløgner ... kort sagt det meste, få seile sin egen sjø. Sarpsborg Arbeiderblad har urviklet seg til et mikrofonstativ for røde politiker, og har blitt en deskriptiv avis, som kun beskriver det de får servert og selvsagt har en egen TO TULL avdeling (hva tenkte du da journalistikk).

Vi får håpe at den nye sjefen hentes utenifra, at vi slipper innavl av den samme trøtte, gamle, triste parrtitankegangen : Røsla før sannheten (og ikke lur på noe du ikke får lov til å lure på).

Man kan jo håpe, men vi som eier SA, abbonnentene, frykter det værste. Vi frykter en fra kontorfellesskapet i Festiviteten.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates