Thursday, September 15, 2011

Tenk endæ større! somleSA skriver om valgdeltagelse. Velkommen 4-8 år etter.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har Steinar Haakenstad kæræ seg oppover AP-listene. For første gang på ei liste og kumulert fra 45 til 8. plass. Det sier mye om tilliten til politikerne, de blir slått omtrent alle sammen av en nykomling fra gølve!!

Det at Matstovæ skal være nok til et kulturhus og bibliotek er selvsagt bare trixenixing slik at Senterpartikameratene som eier Matstovæ skal få ille mye av felleskapets verdier inn på konto’n sin. Det skjønner jo alle og uttalelser som (fra evisa) : ” Det kan virke som om dere har satt i gang dette for å vise at det ikke går?” ” Du kan godt si det sånn. Og det bør flere ta innover seg”, svarer Engsmyr, viser en politiske uvitenhet og en politisk defaisme som ikke tjener Sarpsborg. ”Tenk stort”, sier man, og det bør man gjøre. Kan noen fortelle undertegnede hvorfor ikke det sentrale Østland, med Oslo i spissen for eksempel søker om sommerOL , kan Tromø få 20-30 milliarder til vinterOL så kan da vi greie å få til et sommerOL det svingær av!!

Jeg har derfor diktet et dikt om sveising og gebisser.

Det blir et lite kulturhus,
for vi har ikke penger,
som alle vet er kultur tull,
det er fopall byen trenger,
millioner øses ut,
man skal ha plast på plass,
men folket, nei, det trenger ei,
verken kultur eller jazz?
Om de ikke dro til Ålesund,
men heller dro til Molde,
der kunne de hørt jazz,
sett Tristan og Isolde,
i Rosebyen finnes,
BÅDE kulturen og sporten,
her smeller døra (BANG!)igjen,
her vises kultur’n porten.
Sånn er det når man ei forstår,
at kultur det er viktig,
at livet det er mer enn plast,
at kultur det er riktig,
når alt man har i hodet,
er plastikkgress og stenger,
så bør man stille spørsmål,
om vi nye ledre trenger.
Det blir jo ganske domt å si :
hakke rå, for vi er blakke,
når de som får en gratis tomt,
de ler, de ler seg skakke,
og fyller opp sin bankkonto,
med fellesskapets penger,
til Sarpborg kommer kanskje Hødd,
men ei kultur som fenger.
Det ser ut som de ei forstår,
at industri og sveising,
historisk er forlatt,
det er kultur nå, og reising,
som er den nye industri,
der hvor samfunn tjener gull,
tror man framtiden er TUBUS,
ja da tror man jo på tull.
Så gamle kælletanker,
de som fra krigens slutt har rådet,
når vi prekæ høyt om de,
skum rundt gebisser frådet,
gamle kælletanker,
om verft og sveis og gnister,
bør stedes nå til hvile,
i historiens gamle kister

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates