Tuesday, September 13, 2011

Den røde saus på donkle bakrom fortsetter. Korporativisme og Sofapartiet vant.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg blir det fortsatt rød saus på donkle bakrom OG BOMPENGESKATT!!!

Politikre har ingenting i valglokaler å gjøre under valgene, hverken som kaffekokere, dørvakter, uførehjelpere, bilkjørere, snittespisere, middagutdelere eller valgfunksjonærer. Da jeg var valgvakt under tre valg i Bergen, var det mange som ikke følte seg vel når de så at det var politikre som satt der. "Sitter de her og følger med nå."

Politikkere ut av valglokalene NÅ! ALLE politikerne tapte dette valget, da Sofapartiet fikk ca 40%. Politikkera gjør noe galt, men de skjønner ikke hva. Etter at 55 prosent av stemmene i årets kommunevalg er telt opp, sier prognosene at fremmøtet har vært 61,3 prosent.

Det er sosialdemokratiets stadig sterkere korporative trekk som holder folk vekke fra urnene. Eller som det heter på gølve : "Det er ente noe vitsi. Noen få bestemmer på bakrommet" Det så vi jo under bankkrisen, hvor kAPmmerata i kAPmerratbankene fikk skreddersydd redningsaksjonene til sine egne behov.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates