Wednesday, October 14, 2015

Jeg har skrevet brev til fylkesmannen.

Vyrde Lesar.

Jeg har skrevet brev til fylkesmannen :

Hællæ.

Sarpsborg kommune har oppgradert parken i sentrum, Kulås, og har brukt kinesisk stein. Jeg har bedt Sarpsborg kommune om opplysninger om hvilke kinesiske firmaer som er benyttet til uttak, hugging og transport av stein, for å sjekke at de kinesiske arbeiderne ikke jobber under slavebetingelser og at HMS er ivaretatt. Det vil være betenkelig om en kommune ikke tar hensyn til arbeidsbetingelsene til de arbeidere som leverer det de bestiller, spesielt når kommunen har lansert seg som en "FairTrade" kommune. Kommunen nekter å gi meg et svar og henviser meg til et privat firma. Jeg har ikke innsynsrett i dette firmaet og kommunens svar er i realiteten et avslag på innsyn i opplysningene jeg ber om. Sivilombudsmannen har bedt meg om å kontakte fylkesmannen. Her er kommunens svar på min forespørsel (og jeg har sendt flere purringer og fortalt at jeg ikke har innsynsrett i private firmaer). Saken er muligens registrert i kommunens post-liste, noe som er umulig å sjekke, da kommunens post-liste er delvis ute av drift, og har vært det i månedsvis.

*********************************

"Hei Roger. Du har tidligere fått svar om at du kan sende dine spørsmål direkte til salgsingeniør Jon Løkkeberg i Heimdal Granitt & Betongvare som har importert steinen til Kulås Amfi. Det er de som evt. må svare på detaljspørsmål om steinens opprinnelse. Epost-adressen hans er jon@hb.no Jeg kan likevel opplyse om at Sarpsborg kommune stiller krav til sine underleverandører, også når det gjelder HMS og lønnsbetingelser for ansatte. Dette gjelder også ved kjøp fra utlandet. Vedlagt finner du ILO-konvensjon94. Dette dokumentet var en del av kontrakten som entreprenøren for Kulås Amfi måtte signere for å få jobben. Fra vår side anser vi med dette denne saken for avsluttet. Vennlig hilsen Henrik Diskerud Meyer Kommunikasjonsrådgiver, Sarpsborg kommune"

*********************************

Så hvorfor denne interesse for kinesiske arbeidere og deres arbeidsforhold? De siste månedene har pressen fortalt om tilstandene i deler av kinesisk industri og deres brudd på menneskerettigheter og avtaler ..... og "man skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv ...." Sivilombudsmannen sier at klagen skal sendes Sarpsborg Kommune, men jeg sender også en kopi direkte til fylkesmannen, slik at klagen ikke "forsvinner" slik som sist ....

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates