Wednesday, October 14, 2015

Beskjeden fra Arbeiderpartiet er ædæ-bædæ.

Vyrde Lesar.

Da har alle som ga en ekstrastemme på Steinar Haakenstad under valget fått beskjed, og beskjeden fra Arbeiderpartiet er ædæ-bædæ.

Arbeiderpartiet har valgt noen andre (noen som gjør som Sarpsborg Arbeiderparti sier), som knapt har vært synlige under valget eller i de 12!!!!! åra de vistnok har sittet i bystyret, til lederverv.

Og kvalifikasjonene? Tja, de er valgt fordi de er jenter ..... "det å løfte den kvinnlige lederandelen i partiet, har vært noe av det viktigste denne gangen ..." sier lederen for de misunnelige, ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Hører du det Haakenstad, du har feil kjønn!!!! (men vi vet jo at du skurrer i parrti, du er jo istand til å tenke sjøl!!!)

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates