Sunday, October 21, 2007

En politiker som TENKER?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har noen stjælt en bil. Det må ligge noe annet under om de etterlyser en 88modell Honda!!

For lenger enn langt siden, satt tre vakre damer i solskinnet utenfor Alders Hvile (nå boligspekulantobjekt). De var alle vakre og to var døtre og en var mor. De nøt en vakker, rød solnedgang. En av de var Grete Moræus Stray. Grete er nå valgt inn i bystyret, og hun stiller spørsmål i SA-blekka om vårt demokrati. Hvorfor ingen har gjort det tidligere, er kanskje ikke så rart. Byens ledende parti, med Den Gamle i spissen, tjener på det. Arbeiderpartiet vet selvsagt hvor deres velgere bor, og gidder derfor ikke å ta tak i saken. Det tjener ikke Partti. Så da så.

Men det ser altså ut til at vi har fått en politiker som tenker, og tenker prinsipielt, inn i bystyret. Noen som stiller spørsmålstegn ved det demokratiske system utvikling. Om EN monopolavisblekke kan dekke hele den politiske debatt og om man bare skal akseptere den demokratiske forvitring og den politiske forskyving : vekk fra folket og mer samarbeid med kapitalen og spekulantene. Fra sosialdemokrati (som egentlig skal beskytte folket mot overgrep, åndelige, økonomiske og fysiske) til kapitaldemokratiet(billige tomter til spekulantene, og da tenker jeg for eksempel på Arendal kommune). Er det virkelig politikernes oppgave å bygge dørfabrikker? La Steinrike Stutummer få billige tomter til å legge spritfergene ved? Det er mulig at jeg tar feil, men kan det ha blitt slik at valgmålinger foretatt av uavhengige byråer, er riktigere enn selve valgresultatene?

Den Gamle og Arbeiderpartiet er også bekymret for Tune Prestegård. Gården begynner å ligne Rolvsøybrua og er på full fart nedover. Den råtner på rot, og det er trist, men sånn er det å bo i et fattig land. Overalt råtner det og forfaller, og etterslepet på kommunale, fylkeskommunale og statlige skoler, bygg, veier, bruer, vannrør (ad astra) er vistnok mellom 150 og 450 milliarder kroner. Det er nemmelig ikke noe moro å drive med vedlikehold, når man kan bygge Operaer, Lekeland og utsiktspunkter langs Turistveiene (600 millioner takk). Når politikere med viten å vilje bortprioriterer vedlikehold (for det er jo ikke noe moro) så går det sånn. De vi har valgt til å ta vare på fellesskapets verdier gjør ikke jobben sin, men de fortsetter allikevel. Med Monumentene. Som blir Monumenter over en feilslått politisk prioritering. Nå er det for øvrig slik at planene om småblokker i Prestegårdshagen ikke er av ny dato. Det ser vi av Sarpsborg Kommunes rapport (kart på side 31), på denne adressen : http://vistautredning.no/rapport/TettSarp.pdf. Jeg har tatt en kopi, den kan jo ”tilfeldigvis” forsvinne. På Ise slåss for øvrig vanlige folk for retten til forutsigbarhet. Fra kommunen får de ingen hjelp, kanskje de skulle skifte navn? Til Buckhardt for eksempel.

Om Sarpsborg kommune nå ikke gir bort Stadionområdet for en slikk og ingenting, men selger det åpent og ærlig (ikke til de som bare kan ta en telefon) på en EKTE markedsplass, så skal man ikke se bort ifra at vi får råd til både reparasjoner, vedlikehold og utbytting av gamle vannrør. Samrør er noe helt annet.

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates