Friday, September 30, 2005

IT arbeidere er like gode som UNION arbeidere.

Vyrde Lesar.

Jeg er IT-ingeniør.

Jeg har fått sparken sammen med tusenvis av andre IT-ingeniører de siste årene. Tusenvis av arbeidsplasser i IT-bransjen havner nå i lavkostland som Kindia, de store kjempene i øst (Kina og India) og norsk IT-industri sprudler ikke akkurat over av nytenking og rekruttering om dagen (men det blir bedre), selvom slike utsagn er vanlig på jobbchattene :

"Men er du flink ?Hva slags formell kompetanse har du da? Høyskole i 2 år? Bachelornivå? Masternivå? Selv om jeg hadde 10 års erfaring som utvikler og leder, fikk jeg ikke noen interresante tilbud uten å fullføre bachelorgraden først."

"Men er vel enig i at mange IT jobber er ikke noe å satse på i framtiden, IT som bransje begynner å bli moden. Arbeidsgivere forventer ikke at man bare skal kunne IT, man må se helheten og en tilleggsutdannelse i økonomi er da en veldig fordel. Man kan jo si at da kan man likegodt ta en utdannelse i økonomi først som sist, men da var det det med interesser igjen :)"

Men er industriarbeidsplasser viktigere enn IT-arbeidsplasser?
300 industriarbeidsplasser i Skien fikk samtlige politikere og næringslivstopper til å engasjere seg i Union.
Samtidig varslet Telenor at de skal kutte kostnadene med 1,5 milliarder kroner innen 2007. Ett av tiltakene er å fjerne over 700 stillinger i 2005.

Hverken media eller andre har engasjert seg i 700 IT-arbeidsplasser.

Er industriarbeidsplasser viktigere enn IT-arbeidsplasser?

Som LO-organisert kan jeg fortelle at IT-folk ble kjeftet huden full fordi de tjente for mye. Dette var ikke sporadiske kommentarer som kom fra enkeltindivider som tilfeldigvis var LO-organisert, men fra tillitsvalgte og LO-ansatte OVER DET GANSKE LAND. Det var merkelig og ekkelt å bli "tatt" av LO-folk fordi man tjente hundre eller to hundre tusen mer enn en industriarbeider. man var da per se : en drittsekk ?

Det som ER viktig for norsk IKT-industri, er at TELENOR mister eierskapet til det sorte gull, kablene våre. De brukes nemlig til å tappe norske kunder systematisk, og så investere pengene i Bangladesh eller Hviterussland.

På Surr i Mårra, har man blitt enige : Ulvespist sau skal bli bye dyrere, mye !!! Forundra ? Og så skal visst reven begynne å spise sau igjen, det slutta den med da revespist sau ikke lenger ble erstattet. Så nå skal sauebøndene snart ha erstatning for de 120 000 svarte sauene som forsvinner hvert år også. Det forsvinner visst mye svart ved fra de store skoger også. Den brukes muligens til å fyre i grytene under svart fårikål ?

Det er helt HORRIBELT, men SenterPartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet går nå imot at saue og reinsdyrtap skal dokumenteres. Det skal alså holde med at en sau (som ikke er tellt på forhånd) rettogslett går seg bort. Vipps : da er den spist av ULV.

Jeg blir helt kvælm !! Her skal man omtrent grave seg ned i trusa på enslige mødre, men BØNDER, neida, de kan bare fortsette svindelen sin de !!

Man skal også få betalt om det finnes ULV i nærmiljøet, BETALT for å bo på landet. Barna blir vel mindre nærvøse da, etter å ha blitt skrent vettet av av foreldrene sine på forhånd ?

Kuer dreper forøvrig mange flere mennesker på år enn ulv, og skal TIGRENE i india også utslettes ? De spiser ikke sau, men mennesker !!

Roger Larsen

Mitt siste brev til kommunen med kopi til rådmann og SA.

Hei igjen Vestby og Agnalt.

Trekker dere ut denne saken slik at utbyggeren skal komme i gang før papirene er gjennomgått pånytt ?

Jeg sender en kopi til Rådmannen, han som ikke fant telefonnummeret til Morten Amundsen siste jeg hadde en "sak" med kommunen. Det kommer vel neppe noe ut av det, men så er det formelle i orden.

Jeg har heller ikke fått svar på hvor lenge "midlertidige" reklamevegger kan stå utplassert. At kommunen ikke er interessert i Sarpsborgs visuelle bilde eller trafikksikkerhet, har for øvrig Sarpsborg Arbeiderblad dokumentert de siste dagene.

Da er Sivilombudsmannen neste ?

Roger Larsen
Jutulveien 46
1709 Sarpsborg

Ps. Nå har for øvrig de som solgte tomten også solgt naboeiendommen til utbyggingsområdet. De flykter fra det trafikkhelvete som vil komme her og lar naboer og nærmiljø sitte igjen.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Roger Larsen [mailto:rhlarsen@online.no]
Sendt: 24. september 2005 20:28
Til: 'havard.vestby@sarpsborg.com'
Kopi: 'Svein M. Agnalt'
Emne: SV: Nye Tindlundvei 76


Det er en stund siden denne ble sendt (16.08.2005 klokka 09:27) og jeg kan ikke se at jeg har mottatt noen tilbakemelding. Jeg gjentar :

1. Jeg vil klage denne saken inn for Fylkesmannen. Han sier at det skal gå via kommunen.

2. Klagen går alså ut på følgende : Kommunen har godkjent en byggesøknad uten å gjøre naboene oppmerksomme på at det ikke har noen som helst juridisk betydning HVEM SOM STÅR OPPFØRT SOM EIER AV EIENDOMMEN DET SØKES UTBYGGING AV ! Byggsøknaden sier at det er et firma som er plassert på Greåker som er eieren, vi har fått andre opplysninger på sorenskriverens kontor. Der står Fru Kristiansen som eier. Av den grunn brød vi oss selvsagt ikke om nabovarselet ! Vi anså det ikke som juridisk bindene.

Roger Larsen
Jutulveien 46
1709 Sarpsborg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Roger Larsen [mailto:rhlarsen@online.no]
Sendt: 16. august 2005 09:27
Til: 'havard.vestby@sarpsborg.com'
Emne: SV: Nye Tindlundvei 76


Hei Vestby.

Jeg vil klage denne saken inn for Fylkesmannen. Han sier at det skal gå via kommunen.

Vi visste ikke at noen andre enn eieren kunne stå oppført som eier når man sendte ut nabovarsel, og lot selvsagt være å kommentere denne. Jeg klager på at kommunen har godkjent byggesøknaden UTEN å gjøre naboer oppmerksom på at det ikke betyr noe hvem som står oppført som eier av tomten det søkes oppføring av 2-mannsboliger og parkeringsanlegg på.

Klagen går alså ut på følgende : Kommunen har godkjent en byggesøknad uten å gjøre naboene oppmerksomme på at det ikke har noen som helst juridisk betydning HVEM SOM STÅR OPPFØRT SOM EIER AV EIENDOMMEN DET SØKES UTBYGGING AV ! Byggsøknaden sier at det er et firma som er plassert på Greåker som er eieren, vi har fått andre opplysninger på sorenskriverens kontor. Der står Fru Kristiansen som eier. Av den grunn brød vi oss selvsagt ikke om nabovarselet ! Vi anså det ikke som juridisk bindene.

Roger Larsen
Jutulveien 46
1709 Sarpsborg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: havard.vestby@sarpsborg.com [mailto:havard.vestby@sarpsborg.com]
Sendt: 14. juli 2005 12:57
Til: rhlarsen@online.no
Kopi: Svein M. Agnalt
Emne: Nye Tindlundvei 76


Roger Larsen.

Undertegnede har fått videresendt dine E-poster vedrørende utbyggingen i
Nye Tindlundvei 76.

Til Deres informasjon:

Byggesøknader for oppføring av tilsammen 3 stk 2-mannsboliger på del av
eiendommen gnr. 2077, bnr. 121 ble godkjent ved administrativt vedtak av
28.04.2005.
Bebyggelsens tilpasning til kravene i kommuneplanens arealdel ble tatt
stilling til i disse sakene og godkjent.
Eiendommen eies i dag av Gerd Ragnhild Kristiansen. Kommunen viser til
at det er inngått en intensjonsavtale mellom eier og utbygger som gjør
det mulig for utbyggeren å stå som tiltakshaver. Avtaleforholdet er
dokumentert i søknadsskjema "Søknad om deling av grunneiendom " som er
underskrevet av eier. Dette er forøvrig ganske vanlig når foretak blir
kontaktet for å foreta planlegging og utbygging av et område / tomt og
et rent privatrettslig anliggende.

Reklameskilt:

Sitat fra saksbehandlingsforskriften til loven:
"Midlertidige eller transportable tiltak som nevnt i denne bestemmelse
bokstav a - d krever ikke byggesaksbehandling forutsatt at de ikke
plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på
annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene, jf. pbl § 85
første ledd.

a) Plassering av bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i
direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt".

Dette reklameskiltet anses å være midlertidig og falle inn under
betegnelsen konstruksjoner som ikke trenger tillatelse på denne
byggetomta under forutsetning av at det ikke fører til vesentlig ulempe
for omgivelsene.

Konklusjon :
Kommunen anser alle forhold ved denne byggesaken å være i henhold til de
bestemmelsene og tillatelsene som gjelder for eiendommen.

Med vennlig hilsen

Håvard Vestby
Fagansvarlig byggesaker.

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date: 23.09.2005


--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.9/115 - Release Date: 29.09.2005


Thursday, September 29, 2005

Missisippi og Surr i Mårra.

Vyrde Lesar.

Oljeinstallasjonene utenfor USAs orkanrammede kyst, lekker ikke olje. De overlevde orkanen og produksjonen av olje er nå på vei opp igjen. Bensinprisen vil nok forbli på over kroner 10 pr liter, men nå kommer hybridbilene som de rødGRØNNE skal gjøre bil(lige), bil(lige), så da har vi intet å frykte.

(På Surr i Mårra er det forøvrig mye surr. SV vil eller vil ikke ha soldater i Afganistan. Dette er en operasjon velsignet av NATO (art. 5 angrep på et land (USA) i alliansen,) velsignet av FN (art. 51) og i tillegg er tilstedeværendet i Afganistan gitt mandat gjennom res. 1368 av Sikkerhetsrådet i FN). Og skolemat, som jo var HOVEDOPPSLAGET i SVvalgkampen, nei det var visst ikke så viktig allikevel. )

(På Surr i Mårra er det mere surr. SP, som er imot homseadopsjoner (the band kept playing on) er visst for homseadopsjoner allikevel (Her kommer BØNDA, BØNDA i fra nord), mens Jens ... ja, ja ... vet folk hva de stemte på montro ? Det de fikk var ihvertfall ikke det de trodde før valget !)

Men Missisippikysten er mer enn oljeinstallasjoner.

Når den Norske delen av USA, midtvesten, nå begynner innhøstning av soya, korn og andre landbruksvarer, så skal varene ut i verden. Varene skal ut til forbrukerne, og frågan blir da : Vil havnekapasiteten være brukbar, er Misisippi farbar, får vi en flaskehals hvor flaskehalser ikke er ventet. Det er nemlig i dette områder, orkanområdet, store deler (50%) av USA enorme eksport av landbruksvarer føres ut. Blir det hungersnød noen steder, eller vil lokal produksjon ta av for et eventuellt tap ?

Se det, og fugleinfluensa, nei sånne ubetydlige ting diskuteres nok ikke på Surr i Mårra !!!

Roger Larsen

SISTE FRA SURRIMÅRRA : Finnmarkinger og Nordlendinger skal måtte fortsette på de nedlagte filetene. Oljeleting og oljeboring skal visst bli forbudt !!! TILTREDES !!!!

Wednesday, September 28, 2005

Hva leser jeg nå ?

Vyrde Lesar.

Jeg prøver å lese, men det er ikke lett, det går trått for tiden da Tinnitus har tatt litt rotta på meg, men jeg kommer sterkt tilbake.

Man sier at det er mulig å trene seg til å ikke høre tinnituss (øresuset eller ørebrølene), noe som er riktig. Går man på kino med tinnituss, tannverk, med vondt i knea eller leddgikt, så får man noen timer i hypnosetilstand.

Det hypnotiske medium, filmen, er deverre ute å rir om dagen, men filmen, lerrettets ånd, kommer sterkt tilbake. Muligens på en skjerm nær deg, hvem vet ?

Tilbake til det trykte ord :

Daphne du Maurier : Don't Look Now, ligger oppslått, mest på grunn av av novellen med det samme navn. Den ble filmatisert med Donald Sutherland og Julie Christie i hovedrollene, og er en film som kan anbefales. Litt spookey.

Edward P. Jones pulitzervinnende roman (2004): The Known World, tar jeg noen sider i daglig. Den omhandler det Amerikanske slaveri som institusjon, og er øyevekkende. Slaver hadde slaver, sorte hadde slaver, man eide sin slekt .. kort sagt et vindu inn i en verden jeg ikke kjenner til fra før.

Jennent Conant : Tuxedo Park, om en eksentrisk rik amerikaner som stod bak mye av det tekniske ved radaren og atombomben. To av de vktigste våpnene i den annen verdenskrig.

DBC Pierre : Vernon God Little, en bok nevnt som en av verdens 100 vidundre i 2003 (av GQ), men som har ligget oppslått på side 54 lenge, leeeenge. Noe som muligens skyldes min svake hukommelse, bøker med mange navn skaper problemer. I allefall noen av de.

Carlos Ruiz Zafon : The Shadow of the Wind en "krim", berømt, men comme ci, comme ca. Den ligger oppslått på 245, uten at jeg har hatt noen AHA opplevelse enda.

Sebastian Haffner : En tysk manns historie. Omhandler Tyskland mellom 1914 til 1933.

Det er fler, og fler enn ventet : Cuba (om bandittstaten), om Reagan (historie), og Jacqueline Kennedy (historie), De visste alt (om LO og avlyttinger), Kløverhuset i Bergen (100 år i 1952), om dyrking av urter (inne), en hel haug med lokalhistoriske bøker, alle bindene i Tune Historie, Rolvsøy bygdebok, Rakkestad bygdebok, Østfold bind 1, og massevis av småpampletter (dette skyldes at siden jeg for tiden har litt konsentrasjonsproblemer så leser jeg MYE lokalhistorie, da fester ihvertfall noe seg !), mye kulturhistorie, Norges historie bind 1 (Alnæs), Norges Kulturhistorie (bind 1), herregud .... jeg må sette meg ned å tømme lesebordet en dag, det ser ut til å være en grunn til at jeg leser sakte, jeg leser sakte i mange bøker .... puhhh

Det er få bilder om dagen, det skyldes at det er lite fotografering, se første avsnitt. Det samme med SAlternaTV, og Kurland radio.

Jeg HAR fått time hos Årnes, og skal nå be om en utredning av Tinnitussen. Måle høyde og frekvens, skænne skølten, dra på "Tinnituss kurs" osv. osv.

Roger Larsen

Tuesday, September 27, 2005

ta rotta på enslige mødre (to) !

Vyrde Lesar.

Det viser seg at det rødgrønne kjøp av Vaskebakke sin vrakvilla med strandtomt kanskje var litt overilet. Her skulle man vise handlekraft før man hadde sine møter på det fagforeningsfrie hotellet Surr i morra, og slenget 30 millioner skattekroner i fanget på en av de som "har mest fra før". Ganske dumt egentlig, når Oslo kommune var ute å forhandlet om kjøp av strandeiendommen til 10 miliioner. Alså 20 millioner under "markedspris", og som pikenes Jens sa, dette er bare begynnelsen !! Ja, ja, og så skal man ta enslige mødre som bor "ulovlig" sammen med barnets far, og får noen "ulovlige" hundrelapper ekstra pr måned. Akkurat nok til en måndes bleieforbruk, om man kjøper de på salg.

Samtidig har en rik Indier slengt noen skudd rett inn i en reinsdyrflokk, og felt fire dyr med et skudd. Hva sier loven til slik skyting da montro ? Er det lovlig å gå på flokkjakt. Hvor mange dyr ble skadd i tillegg vet man jo ikke !

Men så var det den enslige moren i Vennesla da, for rike Indere og Kapteinen på Ultraluxusskipet : for noen villbasser, for noen villbasser. Og nuh drikker de vel Krug og skråler om jaktdåden !

Roger Larsen

Monday, September 26, 2005

TA ROTTA PÅ ENSLIGE MØDRE ?

Jeg har skrevet følgende brev til alle landets politiske partier + LO :

Hei.

Jeg sitter her på morgenkvisten og leser aviser og blader. Jeg er arbeidsledig it-ingeniør, og det har jeg vært i to år nå. Jeg er 53 år, har tinnitus(skrikende togbremser døgnet rundt), er blind på det ene øyet (medfødt), vondt i knea...og ..og .. som sagt er jeg 53 år og så vidt jeg skjønner en helt vanlig 53 åring. Tester sier jeg er i bedre form en gjennomsnittet på min alder.Jeg lurer derfor på om det er noe jeg har misforstått. I dagens Kapital ser jeg at nærmere 40% av de som ble sagt opp i Posten nå er uføretrygdet. Da jeg fikk sparken fra EDB4tel (gamle Televerkets EDB-avdeling, nå Accenture) var det ingen som fortalte meg at jeg kunne gå inn på et legekontor for å bli trygdet, at det var et valg jeg selv kunne ta. Er det derfor mulig at dere sjekker opp dette for meg, slik at jeg også kan bli trygdet ? Om dere kjenner til en "snill" lege så ville det være greit.

Vennlig hilsen
Roger Larsen etc ..

*********************************

Siden jeg ikke har fått noe fornuftig svar, må det bety at noen er flaue eller at de har noe å skjule. Jeg nekter å tro at fire av ti ansatte i Posten var så sjuke at de ikke kunne jobbe eller søke jobb hos AETAT. Dette må være tidenes trygdesvindel, eller muligens et eksempel på dårlig personalbehandling (Statlige bygninger forfaller jo også). Det er uansett de som jobber i det private næringsliv som må betale dette, og så tyter finansminister Foss om at man må jobbe mer, lenger, raskere og betale mer av pensjonene sjæl. Det må jo ha rabla for mannen !! Skal Borregaardsarbeidere slite seg skakke fordi staten bruker (muligens ulovlig) uføretrygding som fallskjerm for de som sies opp ?

Roger Larsen

Ps. Nå kommer det jo oppsigelser både i dagbladene Dagbladet i VG og avisen Aftenposten, følg med å se hva som skjer ..

Pss. Jeg fikk svar fra Venstre og de svarte at det var trist at de SOM HADDE LYST TIL Å JOBBE ikke fikk jobb. Jeg sendte et nytt brev og spurte om det var det det gikk på : Å HA LYST ... Fikk ikke noe nytt svar .......................

Roger Larsen


Sunday, September 25, 2005

HYDRO

Vyrde Lesar.

Hydro sin historie har kommet mellom seks permer. Historien om samarbeidet med Tyskerne og bruk av slavearbeidere bør ikke være ukjent for noen. Samarbeid var tidens løsen, sett både innefra landets grenser og fra England. Om det var riktig er en annen sak, tyskerne takket oss ikke akkurat for samarbeidet når de brente Finnmark og Nord-Troms.

Det merkelige med saken er at generaldirektøren (fint skal det være) i Norsk Hydro, ikke ser det som sin sak å be om unnskyldning for Hydros slette moral under krigen. Han er alså helt på en annen linje enn andre krigsprofitører og krigsforbrytere.

Tysklands selvpisking og oppmerksomhet mot sine forbrytelser under krigen overrasker meg, i Spiegel avsløres det stadig nye sider ved NaziTyskland. Tysk industri har offentlig bedt omm unnskyldning og betaler store erstatningsbeløp til slavearbeiderne og deres etterlatte.

Japan har begynt å beklage sine krigsforbrytelesr i Kina.

Men Norsk Hydro, nei de har ikkenoe å beklage, han var ikke født engang, sier Generaldirektøren. Er det noe han ikke har skjønt ?

Roger Larsen
Jutulveien 46
1709 Sarpsborg

Saturday, September 24, 2005

DEN FATTIGE

Vyrde Lesar.

To små gutar satt med kvar sine fem epler. Då fekk en ene plutseleg fem epler til i hovudet (han heitte ikkje Newton men Djupedal), då hadde han plutseleg ti eplor. Da sjådde han skjelmsk på kameraten og sa : Å, no er du eit fattiglem.

Roger Larsen

HVEM BOR PÅ MOA ?


Vyrde Lesar.

Greåker iddrettsforening sektes å tjene egne penger de skal bruke på barneavdelingen, da de ikke får lov til å bygge noen småhus ved siden av klubbhuset sitt.

Det er visst trafikken som blir for voldsom. På Tindlund, i et villaområde fra 50tallet, bygger man ut den ene villatomta etter den andre med småblokker, i Nye Tindlundvei 76 (eller noe sånnt) skal det også bli tre blokker og nesten 20 parkeringsplasser(se bildet). Naboene som kan, flykter fra trafikkhelvete som er stillt i stand her.
Kommunen bryr seg ikke om at nabovarslene er forfalsket og lar de pengegriske holde på. I Greåkerdalen skal det bygges 100vis av leiligheter (bra vei her !!) Men på Tindlund og i Greåkerdalen bor det jo bare pensjonister. HVEM BOR PÅ MOA DA MONTRO !!?

Roger LarsenFriday, September 23, 2005

Jagland

Vyrde Lesar.

Jagland har jeg aldri likt, men det er allikevel merkelig at Norges (muligens) best kvalifiserte utenrikspolitiker parkeres på Stortinget.

1. GRØSS, Grøns, grøn, grønrød.

Vi kan forøvrig være så heldige å få en SV-taper i denne stillingen. Se 1.

Roger Larsen

Belastende bønder

Vyrde Lesar.

Det er ikke bare i Norge bønder tapper statskassa. Av EU sine midler går ca 50% av de 700 milliardene til bønder. I frankrike tømmer de ut vinen, bruker tomater til gjødsel, kaster smørberg på bålet og ødelegger markedet for de fattige bøndene i den mindre rike delen av verden.

Vi burde skamme oss. Og ikke bare det, vi bruker penger som en full sjømann, på ting som vi ikke trenger. En skjøge av en industri.

Roger Larsen

Flirende advokattullinger.

Vyrde Lesar.

Man tror ikke sitt eget fjærnsyn når man ser flirende advokattullinger på statslønn som har misforstått sitt arbeid. Statens fiender, det være seg narkobaroner, sjokkranere eller terrorrister, skal selvsagt ha rettssikkerhet, men, og det finnes alltid et men, ( Alle Menn), det finnes grenser for flirende flisespikkeri av tull. Enkelte ganger ser det ut til at de juridiske spilleregler er viktigere enn sakenes innhold, og det er her grensen går. Det er sakens innhold som må være essensen, ikke om et eller annet papir ikke er innsendt, en tidgrense glemt eller et rom ikke reservert.

Tullingjurister forlanger innsyn og snur seg rundt og legger "innsynet" ut i horedagbladet, Dagbladet (ja ble bakover så finner du hallikkannonnsene). Vi kan jo ikke stole på slike folk, fisespikkere som de er. (Ingen tyrrkkleif).

Roger Larsen

Mulig TINNITUSS pause til mandag

Vyrde Lesar.

Tinnitussen sørger for så lite søvn at jeg har problemer med konsentrasjonen.

Vyrdsam helsing
Roger Larsen

Tuesday, September 20, 2005

Nå koker den rødgrønne pollitikkergrøten.


Vyrde Lesar.

SA klager (han Lederen i SA klager) over at Sarpsborg er blitt en utrivelig og sjusket by. Kanskje dette bildet hadde passet som vedlegg til artikkelen ?

De lysrødlysegrønne vil øke egenandelene allikevel, ikke så mye som de borgerlige, men akkurat nok til at de rikeste ikke betaler noe mer enn de fattigste (eller omvendt).

Det bosetter seg stadig fler folk i Hammerfestområdet pga. utbygginga med Snøhvit. Finnmark styrkes. Dette og annen utbygging er de mørkerødgrønne imot. Finnmark bør klientifiseres!

Kun korte meldinger om dagen. Sliten, men kanskje jeg kommer meg ut i Kurlandskogen i dag. Det er fortsatt mørkt de første minuttene, men om man går forsiktig går det bra. leter fortsatt etter den store ulven....

Roger Larsen

Monday, September 19, 2005

Was nur, kleine Mann ?

Vyrde Lesar.

Et lite hvileskjær, da TINNITUSSEN plager meg så enormt om dagen, vel, natten. Hodepine, svimmel, kvalm og trøtt, trøtt, trøtt ...

Fhuuuuu ... slitsomt

Roger Larsen

Jeg har fått time hos ØreNeseHals her i Sarp, og skal forlange å få tinnitussen målt, frekvene, høyde. Det er såvidt jeg vet, ikke gjort før. Noen må jo starte.

Saturday, September 17, 2005

UTROLIG

Vyrde Lesar.

"Ekteparet fra Bosnia med fem barn har bodd i Norge i 10 år. For fire år siden kom familien flyttende til Sarpsborg hvor de kjøpe en leilighet. Kort tid etter kontaktet kona sosialkontoret da ekteparet ifølge søknaden ikke hadde penger til å betjene boliglånet.

Søknaden ble innvilget. Det samme skjedde med en rekke søknader på samme tidspunkt"

Å jeg som trodde at hvis men ikke kunne betale, da måtte man selge. Jeg føler meg lurt.

Roger Larsen

Friday, September 16, 2005

Bakevja


Vyrde Lesar.

Østfold er igjen i bakgården, valget er oppgjort og det er mye som er mer viktig enn oss. Å vi som har pønta Tørje (MækkdånnalsTørje) å greier å greier. Olførern har jo stått på noe jæveli for det her !!

Det som er viktig :

Onga våre (SV), nei til krav og måling og ja til mat (eller ...var det noe annet ? Sukra melk ?)
Lærera (SV), intet land har høyere lærertetthet og ingen har flere lærere i kommunestyrene.
Ikke Afganistan, de fattige der må nå klare seg sjøl mot Talliban, offissera skal ut.
Kjøttvekta, nei den var visst viktig når % var høyere på valgmålingene.

Distriktene (der det ikke bor følk). 30tusen bønder betyr mer enn alle Østlendinger.
Distriktene (der det ikke bor følk). 30tusen bønder betyr mer enn alle Østlendinger.
Distriktene (der det ikke bor følk). 30tusen bønder betyr mer enn alle Østlendinger.
Distriktene (der det ikke bor følk). 30tusen bønder betyr mer enn alle Østlendinger.

Busshern, den slemme presidenten i USA har hørt på skrikene fra de fattige i Afrika, de skriker om Trade not Aid.

Distriktene (der det ikke bor følk). 30tusen bønder betyr mer enn alle Afrikanere.
Distriktene (der det ikke bor følk). 30tusen bønder betyr mer enn alle Afrikanere.
Distriktene (der det ikke bor følk). 30tusen bønder betyr mer enn alle Afrikanere.

Så skal man flytte Arbeidsplasser FRA Oslo. Bra, da kan man jo endelig legge ned pendlertogene fra det sentrale Østland, ja for det er jo ikke slik at det kun er Oslofolk (drittsekker som de er disse byfolka) som jobber i Oslo, men det vet vel ikke Haga noe om ?

Jens, ja hva vil Jens.. Inhalerte han ?
Kristin, når går Kristin av (under 9%) ?

Roger Larsen

Thursday, September 15, 2005

Det vil være en stor overraskelse dersom noen fra Østfold får plass i regjeringen til Jens Stoltenberg.

Vyrde Lesar.

Valget er over, en RødGrønn regjering inntar et flertall av taburettene, men de har ikke flertall i folket bak seg. Et valgsystem bygget på forskjellsbehandling av landets innbyggere viser oss sin verste side.

Det er ikke din inntekt som bestemmer, ikke antall fabrikker pr km2, ikke exportverdien av det du produserer, ikke din iq, ikke antall barn, ikke din kirkelige status, ikke hvilken biltype, ikke din utdannelse, men HVOR STORT FYLKE DU BOR I, som bestemmer din valgvekt.

Og det synes politikerne er RETTFERDIG og det vil de ikke gjøre noe med.

Det er nesten som å høre de kristne : dagens valg av kirkestyre (eller hva det nå heter.. menighetsråd ?) skal ikke gjøres samtidig med kommunevalget, men på en bortgjemt søndag, i en bortgjemt krok i et bortgjemt hjørne av en bortgjemt kirke. Man kunne jo risikere at ALMUEN stemte, og der går grensen.

At Østfold ikke får regjeringsplass er ikkeno rart. Det sentrale Østland har alltid vært rikspolitikernes hatobjekt, i politikerspeek er vi "de rike", "de som har mest". At vi eksporteter verifull høyforedlede produkter og ikke råvarer, det blir jo sett på som et svik, og uansett så er det industrien i distriktene som er viktig, ikke den i Østfold. Her er visst den riktige industripolitikken at det vaskes flasker !!

Men de kommer nok tilbake om fire år, politikerne.

LeverpoSVtei ...
LeverpoSPtei ...
LeverAPostei ...

Roger Larsen

Wednesday, September 14, 2005

KLIENTSAMFUNNET og regnet i Bergen

Vyrde Lesar.

I 1975 i Bergen opplevde jeg det værste regnværet jeg noengang har opplevd. Vann kom opp av komlokkene, det lå 10-15 cm vann på bakken, det rakk ikke å renne unna, og en gjeng med Bergensere i full regnhabitt i full fart med å redde byen.

Koster og river sørget for å holde de sluk og småbekker som var, åpne.

Noen år senere opplevde jeg det pånytt. Et enormt regnvær feide inn over Regnværsbyen, men denne gangen var vi nesten ingen ute for å "feie for egen dør", vannet la seg som små innsjøer over den ganske by, trafikken stoppet opp og det var fare for ras i de bratte fjellsider (selvom Bergenserne følger med OG sikrer farlige områder).

Det som som særtegnet innsatsen den site gangen, i 1994 (?) var at alle som fryktet vannet, ikke tok et personlig ansvar, men ringte kommunen. Vi trenger hjelp, var melodien.

Jeg kan derfor garantere at Bergen står ovenfor store problemer med ras og ville vannveier de kommende dagene. Folk gidder/er ikke i stand til, å hjelpe seg selv lenger. VI MÅ HJELPES er omkvedet.

Roger Larsen

Tuesday, September 13, 2005

Vi ble alle lurt av en urettferdig valgordning

Hadde Norges Valgordning vært demokratisk ville resultatat blitt slik

Rødgrønnt 81,04238378 representanter
blått 82,68795023 representanter
andre 5,268696791 representanter

så da vant den borgerlige blokk over de rødgrønne og Norge har fått en regjering som ikke flertallet av innbyggerne står bak !!!!

Roger Larsen

Det drønner gjennom skogen, hvil deg nå Håkon Lie !


Endelig har de Rødgrønne kommet i posisjon, så nå skal det ryddes opp. Hvorfor de har brukt bilder fra Sarpsborg kommune i reklamen, ja det vet kun LO, men både Senterpartiet og SV er jo som kjent tilhengere (eller var det motstandere) av sentrale strøk, så nå blir det morro i klientsamfunnet. Tenk, SP vil bruke hele seks nye milliarder på folket her i landet, i Oslogryta og omegn bor som kjent nærmere 20% av landets (ekle) sentrumsbeboere, og her skal de bruke hele 5% av de 6 nye milliardene. (de skal jo egentlig brukes på melkebønder og de som har HEEEEELE 9 sauer i VINTERBEITE).

Vi har noe å glede oss til.

Erna Solberg forsvinner, Per K. Foss (?) gjør hva, for gammell til å fronte neste valg, men ung nok til en ny jobb i privat næringsliv, Bondevik drar til Afrika og USA for å dyrke hobbyen sin, de fattige, KrF forsvinner ?, FrP som kunne fått innflytelse vil vandre i de politiske skyggers dal, etter å ha ødelagt for de borgerlige, og blitt enda mer spedalske for de rødgrønne, skolen Stoltenberg gikk på (friskole) skal strupes, karakterene skal ut av skolen, småbarnstillegget skal fjeernes, og ... ja følg med folkens, følg med .. De fire rødgrønne partier, LO, AP, SV og SP skal representere oss i muligens fire år framover.

Roger Larsen

Monday, September 12, 2005

TINNITUS

Vyrde Lesar.

Jeg har i mange år vært plaget av øresus, døgnet rundt. De siste åra har jeg våknet mellom 3 og 4 nesten daglig, og ikke fått sove igjen. Når man da aldri sovner før mellom 23 og 24 kan det bli knapt med søvn, men jeg har reddet meg med en middagshvil mellom 12 og 14. Ca en time om dagen. I tillegg sover jeg omtrent døgnet rundt et par dager i året.

AETAT har sendt meg på kurs, og tinnitussen har aldri skapt problemer for meg før. Da jeg jobbet begynte jeg arbeidsdagen mellom 5 og 6 (med min arbeidsgivers velsignelse), når jeg gikk på kurs som strakk seg over flere uker, fant vi en løsning.

AETAT Sarpsborg er desverre ikke løsningsorienteret, de er problemorientert. De nektet meg å gå fra kurset sånn ved 13 tiden, da jeg er omtrent utslått, for å gjøre meg ferdig hjemme, etter en times søvn. Jeg måtte ha sykemelding.

Det har jeg fått. Noen som har lyst til å ansette en senior med 50% sykemelding her ?!?

AETAT er forøvrig en merkelig institusjon. Da jeg jobbet tok jeg forvaltningsjus (på hobbybasis) som kveldsbasert datakurs. En samling i semesteret, i helgene, var det eneste som skulle til. De tvang meg til å slutte. Skulle jeg ha dagpenger : SLUTT !! NÅ !! Kveldskurs beregnet på folk i full jobb !!!

Jeg søkte på faglitterært forfatterkurs og ble nektet av AETAT Sarpsborg. Jeg klagde, og AETAT Sarpsborg skulle sjekke med direktoratet om det var "lovlig". Jeg fikk aldri noe svar fra AETAT, men selv sjekket jeg med kursholderne, og høyskolen i Vetfold kunne opplyse : Jodda, de hadde hatt langtidsledige på kurset de. Kveldskurs beregnet på folk i full jobb !!

Merkelig etat AETAT.

Roger Larsen

Saturday, September 10, 2005

Sarpsborgmarken er ikke Kurlandskogen.

Vyrde Lesar.

Sarpsborgmarken er i full gang, og under livsfarlige takmøner skal nå barn og voksne sette sine liv på spill på Borgarsyssel museum.

Et museum i forfallets tegn, ønsker byens innbyggere velkommen. I livsfare skal kremmere, vafflister, barn og bikkjer treffes under disse dødbringene takstein.

La oss krysse fingerne og håpe på at det går godt.

Roger Larsen

Friday, September 09, 2005

Bråfort

Vyrde Lesar.

Grunna besøk fra det Høie Nord, familien, er det ikke mye her i dag.

Dette er gledelig : Last ned og bruk film GRATIS fra BBC sine arkiver. Dette er selvsagt noe NRK, som jo har en egen skatteinndriveravdeling, også øieblikkelig bør gjøre.

Nye digitale kameraer og videokameraer dukker opp som en frosk på Lørda'n, og akkurat nå er det et paradigmeskifte i lagringsmedia. Fra bevegelse til fast. Dvs ut med disker, inn med kort.

Arbeiderpartiavisen Sarpsborg Arbeiderpartiblad har bestemt at siden skolevalget ble rødt, så har de rødgrønne vunnet valget. Rart at ikke AKP i sin tid fikk statsministeren da !

Roger Larsen

Thursday, September 08, 2005

ØSTFOLD OMP og BLÆS.

Vyrde Lesar.

I en tid hvor barn knapt nok kan spise selv, og ihvertfall ikke smøre matpakke, er det en glede å vise fram korpset vi her ser. En gjeng glade musikanter som gjør omtrent alt selv. De øver uten innblanding fra voksne, de arrangerer låter, de har sin egen fane, de arrangerer seminarer og de arrangerer konserter. På denne konserten stod de tilogmed for salget av boller, te og kaffe i pausa.

Tiltredes !! Gratulerer Astrid Hegle og gjengen.

Roger Larsen

Wednesday, September 07, 2005

Angrep på valgdebattanter.

Vyrde Lesar.

Disse karene, Kristianslund og Næssa, slåss for det de mener er det ufødte liv. Det skal de ha respekt for.

De fleste av dagens Nordmenn stiller seg mer eller mindre likegyldige til abort. Det bør vi ikke gjøre, abort er et inngrep som er traumatiserende for den som utfører det, for de det blir utført på og et samfunnsproblem. Ungdom bør få vite hva et foster er, at det debatteres når livet starter og at abort ikke er et prevensjonsmiddel.

Når Abortmotstanderne prøver å trenge seg inn på arbeidsplassene til de som utfører abortinngrep, bør de stoppes. De har, som alle andre politikere, intet der å gjøre, unntatt på en omvisningstur.

Når dette så er sagt, er det lovlig å vise fram plastikkmodeller av fostre, det er lovlig å vise fram bilder fra aborter, det er lovlig å vise fram bilder av fosterrester. Det kan være voldsomt provoserende, traumatiserende og avskyelig, men ulovlig er det ikke.

På valgedbatten i Sarpsborg, på St. Olavs Videregående, på skolen, ytringsfrihetens høyborg ble en av debattantene angrepet av møtelederen. Elisabeth Lønnå, som det ifølge www.telefonkatalogen.no kun finnes en av i landet, angrep abortmotstander Kristianlund fordi hun ikke likte at han viste fram en modell av et foster.

Er det fler politiske meningsytringer Lønnå ikke liker, og som hun vil kneble ?

Har hun i det heletatt tenkt på hva hun gjorde foran et hundretalls elever :

HUN LEGITIMERTE FYSISKE ANGREP PÅ POLITISKE MOTSTANDERE.

Ta et søk på Elisabeth Lønnå. Har hun en politisk agenda ?

Det er rart at journalisten som var tilstede var mer opptatt at en munnspillende pensjonist, enn angrepet på en av debattantene.

Roger Larsen

Tuesday, September 06, 2005

Trening, AP og dobbeltmoral.

Vyrde Lesar.

Det er fotballtrening på gressmatta foran sykehjemmet. Siden det er altfor langt å gå fra parkeringsplassen på grusmatta til SFK, parkerer man selvsagt her på gresset !!!!

AP og SV vil forøvrig at utlendinger som jobber på norsk sokkel ,skal slutte å betale skatt til Norge. De påpeker at utlendinger som ikke engang har sine barn i Norge, får kontantstøtte, og vil de nekte dem det. Da må de nok nekte å skattelegge dem også. Ja .. ja, misunnelsen lenge leve !!
Men Jon Giske tok/tar imot kontantstøtte. Jens Stoltenberg gikk på privatskole og Gro betaler for sin mor på et privat sykehjem. De bruker alle tjenester AP er imot. Kanskje handler de etter klokka 1600 også, ser på annet enn NRK på TV (vel ..), klipper seg på Lørdagen ... hvem vet ?

Roger Larsen

Monday, September 05, 2005

Naturen rydder.

Vyrde Lesar.

I de store skoger,
der skogens menner går,
er det ikke bare,
stillheten som rår

Skogens store kjemper
faller ned mot jord
det er slik igjen de blir
småe treers mor

hm ....

Det er mye store trær som ligger til nedfalls i Kurlandskogen nå, og jeg varsler om skogens snarlige ragnaråkk. Den første kraftige storm, vil rasere deler av Kurlandsskogen.

Dette er selvsagt bra. Vi vil få en kald regnskog, med et utall av arter, det vil bli et yrende dyreliv, ihverfall på insektplanet.

Dette skyldes at skogen ikke utnyttes, hverken av mennesker eller menneskedyr som sauer eller kuer.
Sauer, kuer ville holdt småbusker og underskogen vekk, mens menneskene de store trær, tømmeret. Nå må vi vente på en skogbrann, og skal vi drive hogst, så må hesten inn i bildet. Ellers blir skogen ødelagt.

Det gleder meg å se at naturen rydder opp sjøl, at de store kjemper faller, og at nytt spirende liv titter fram. Ta en tur, se sjøl.

Roger Larsen

Sunday, September 04, 2005

Ulykke ved Gleng, den gamle innfartsåre til Sarpsborg

Vyrde Lesar.

Heldigvis ingen dødsulykke, men en påminnelse om at uansett hvem som har skylda : den myke trafikant taper.

Mens byens upperste, i Sosialistisk Venstreparti, nå vil ha bilen inn i bykjærnens hjerte - gågata - som nå også er et boligområde, driter alle du upperste, eklatant i sykkelstier, i fortau (de måkes jo fulle av issaltsnø om vintern, slik at BILEN skal få plass, og så er det opp til de som får fortauet sitt fyllt opp av issaltsnø å hakke den vekk) i barn og ipensjonister (som utgjør hovedkjærnen av de gående/syklende).

Store deler av distriktets skolesykkelveier er uten sykkelstier, store deler av distriktets arbeidssykkelveier er uten sykkelstier, men ny bru skal de ha, slik at BILEN kommer fram.

Det er forøvrig rart at NYE bruer er viktig, men å sikre Sannnesundbrua er egentlig ikke så nøye, selvom den er E6, hovedinnfartsåre til landet, og egentlig kan den rase sammen nårsomhelst.

Forstådetdensomkan.

Roger Larsen

Friday, September 02, 2005

!/&¤%#¤¤¤"!=?)^***_:;;;;#%¤¤%&&///

Vyrde Lesar.

#¤"""#???!!!!!!¤%%¤#"¤&%/&/())==(/%¤#"¤&(=`?`^^^^`=()/%¤##"#"#"##¤#!!! sa jeg i går. Akkurat, jeg skal ikke oversette, men det er DonaldSpeak for F... ! og Dæ... og ,, ja. Akkurat da jeg skulle save dagens tekst, sa routern farvel, og døde. Hele mitt velformulerte, gjennomtenkte og geniale innlegg, gikk rett i dass.

Kommer tilbake for full fart i morgen. Men siden det vel kun er meg selv som leser dette, så bli det bare jeg som savner det.

Jeg har forresten søkt Fritt Ord (gamle Narvesen) om litt kroner. Til en bedre PC (videoredigering tar uendligheter (ihvertfall lang tid)) på denne PCen, til et bedre videokamera, et med harddisk og 5MB stillbilder, til å kjøpe et bedre bloggverktøy (mer avisaktig), til mer plass på server og til reklame. Ikke bare reklame slik at folk skal LESE dette, men også reklame slik at bloggen kan utvides med flere skribenter, bli et lite SAlternativ.

Roger Larsen

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls