Thursday, February 18, 2010

For noen, for vanlie følk, betyr alle : ALLE!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi en bælgo pølsemakær.

"I en periode på ett år fikk Sarpsborg-kvinnen utbetalt nesten 70.000 kroner mer i dagpenger enn hun skulle hatt. Nylig ble kvinnen i 30-årene dømt til 45 dagers betinget fengsel i Sarpsborg tingrett, etter at hun ble funnet skyldig i grovt uaktsomt bedrageri mot NAV. I en periode mottok kvinnen dagpenger fra NAV, men oppga ikke ALLE timene hun faktisk arbeidet på meldekortene. Mens hun i perioden faktisk jobbet 453,5 timer, oppga hun å ha jobbet 360." Hun oppga altså NOEN av timene. Hun var fattig, hun visste ikke sitt arme råd, men det hjalp ikke. ALLE betydde ALLE, men det gjør det visstnok ikke overalt.

Rebekka Magnus, en av Solbyens mødre, ble mobba ut av Rådhuset. AP-følk nekta å sitte ved siden av henne, men hvem denne mobberen var, vet vi ikke. Navnet burde ha stått i SA. Da Magnus slutta som politiker, søkte hun fritak for politiske verv, verv som var oppdrag hun gjorde for kommunen, rådmannens innstilling følger her : "Søknad fra Rebekka Marie Magnus (AP) om fritak fra alle politiske verv i sarpsborg kommune innvilges. Fritaket gjelder følgende verv:
- Bystyremedlem
- Hovedutvalg kultur
- Oslofjordens friluftsråd
- Styremedlem i stiftelsen Borgarsyssel Museum."

Var dette verv hun utførte på "fritiden", var dette noe hun gjorde som privatperson, eller var dette oppdrag hun påtok seg for kommunen? Er det først når oppdragene blir betalte, at de blir oppdrag politikere gjør som privatpersoner? Det sier muligens troikaen admdirr i Østfold Energi, Rolf Gjermundsen (som fortsatt nekter å opplyse om når styremøtene i Østfold Energi avholdes, bortsett fra at de avholdes i "fritiden"), dette nekter personalsjefen (HR på finiintsk) Reidar Handelsby å svare på og kommuneadvokat Andre Formoe Odsbu har dette å si : "Jeg har ingen merknader ut over hva som fremkommer av dette brevet og tidligere korrespondanse." "NOEN" har snakket sammen? Redaktør i SA, Eirik Moe, har i flere innlegg i e-SA påstått at ordføreren gjør dette på fritiden, og at det tar sååååå mye tid og at han ... vi lar redaktørens litt tvetydige utsagn, tale for seg selv : "Jeg klarer ikke å se at dette er det store journalistiske graveprosjektet som dreier seg om å avsløre hva som foregår i de dulgte rommene du har en forestilling om. Det er åpent kjent at ordføreren får honorar som nestleder i Østfold Energi. Det er kjent at han har en lønnsavtale som betyr at ulike kommunale verv ikke skal gi tilleggsgodtgjørelse" Og her er formannsskapets vedtak :"Formannskapets vedtak: Som Sarpsborg kommunes styremedlem og varamedlem til Østfold Energi AS foreslås følgende: Medlem Ordfører Jan O. Engsmyr". Men dette gjør altså ordføreren som privatperson. Hvorfor står det da : Medlem ORDFØRER. Og bare så DET er helt klart, dette gjaldt under forrige ordfører også, og har egentlig ingenting med personen som bekler ordførervervet å gjøre.

Den som leser gamle aviser kommer også over mye rart : "Det har vært en årelang tradisjon at kommunenes ordførere har flokket seg om styrevervene (i Østfold Energi - leserbrevredd)." er man ordfører på fritiden også? "Jon J. Gåsvatn trodde i fylkesutvalget at det vil komme en endring der politikerne blir utelukket fra denne type styreverv ..." Man er politiker på fritiden også? "Det har vært god tradisjon i selskapet, at ordførerne, har stukket av med styreplassene". OSV, OSV. Føll me, både her og på e-SA, stadig flere saker dukker nå opp der leeeeeeeeeeenge før de når papirutgaven. Jeg har nå spurt rådmannen om han vet når disse styremøtene holdes (hvorfor er dette så hemmelig egentlig?), om hva kommunale verv og oppgaver betyr og om stillingsinstruksen for ordførerjobben. FØLL ME, kanskje vi definerer ordet kooptering også?

Monday, February 08, 2010

Lønnsregulativ, kAPmerater og Østfold Energi.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skriver man om Engsmyr, jeg skriver om ordførerstillingen.

Vi vet : "ordførererens godtgjøring skal dekke alle oppdrag han utfører for kommunen". Og vi vet : Vedtak i formannsskapet 10.06.04 : "Som Sarpsborg kommunes styremedlem og varamedlem til Østfold Energi AS foreslås følgende: Medlem Ordfører Jan O. Engsmyr". Her bør vi merke oss ordene "alle" og "som Sarpsborg kommunes". Alle skjønner jo at det er en representant for Sarpsborg kommune det er snakk om. Ehhh... nesten alle.

Personalsjefen i Sarpsborg kommune, Reidar Handelsby, forteller oss: "Dette vervet utføres også i stor grad på fritiden". Dette kan ikke verifiseres, da adm.dir. Rolf M. Gjermundsen svarer slik på spørsmål om når møtene avholdes, hvor lange de er osv : "Styret i Østfold Energi har ca ti samlinger i året som består av ordinære styremøter med varighet tre til fem timer, studiereiser for å øke den energifaglige og forretningsfaglige kompetansen og strategisamling som strekker seg over to møtedager. Styret deltar i tillegg i temamøter, eiermøter og på generalforsamling." Han svarer IKKE på NÅR møtene avholdes.

Det er nå saken tar en ny vending og merkelig vending. I brevet jeg har fått angående lønnsregulativet i Sarpsborg kommune, fra personalsjef Reidar Handelsby, sier han følgende :"Jeg er gjort kjent med svaret du har fått fra adm.dir Rolf M. Gjermundsen.." Hva? Kjenner personalsjefen til brev jeg har sendt til Østfold Energi? Hvordan han kjenner til dette, vil han ikke si ("Dette er mitt siste svar i saken."), men jeg har spurt adm.dir. i Østfold Energi om dette. Først vil heller ikke han svare : "Jeg er ikke kjent med at personen du nevner (personalsjefen i Sarpsborg Kommune, leserbrevred anm) har fått vår tidligere epostutveksling, og kan ikke kommentere det nærmere". Jeg blir derfor litt bekymret. Er det muldvarper i Østfold Energi som lekker brev? Utro tjenere? Og spør adm.dir Rolf M. Gjermundsen om dette. Da kommer dette svaret : "Jeg har ingen grunn til å tro at Handelsby ikke snakker sant. I tråd med god oppførsel informerte jeg ordfører Jan Engsmyr om det svaret jeg sendte deg for noen dager siden. Jeg antar at det ikke er unaturlig at Engsmyr har drøftet saken internt uten at jeg kjenner til det." Østfold Energi sender sine brev til ordføreren, og ordføreren drøfter disse brevene fra Østfold Energi internt? Hvorfor det da? Fordi jeg sa at jeg skulle skrive et leserinnlegg i SA om saken?

I tråd med god oppførsel? Ordføreren? Det er altså ansett som god oppførsel i Østfold Energi å lekke brev til venner? Ja, adm.dir kontakter ikke styreleder Ullebø. Han kontakter ikke nestleder Engsmyr, men han stikker innom ordføreren i Sarpsborg. Og hva som så skjer i denne saken om styreverv og honorar kan vi bare gjette oss til, men det ser ut som om de tre herrer Ordfører Engsmyr, personalsjef Handelsby og adm.dir i Østfold Energi, Gjermundsen, SAMORDNER de svar som skal gies til en stakkars leserbrevskribent fra Tindlund! Styreleder Ullebø i Østfold Energi har jeg desverre ikke fått tak i, men han kan kanskje redegjøre for begrepet " I tråd med god oppførsel" og brevlekkasjene her i disse spalter? Rådmannen har vel fått alle de e-brev jeg har sendt kommunen og kan vel redegjøre for hvorfor ordføreren instruerer (?) kommunens personalsjef i hva administrasjonen skal svare på henvendelser? Bystyret bør jo også se på saken, mens SA fortsatt kan være stille som mus?

Det ser altså ut til at adm.dir i Østfold Energi og byens ordfører er gode busser, da de informerer hverandre om brev og annet? Da kommer billigsalget av Portnerboligen plutselig i et nytt lys : "Ordfører informerte om at han har vurdert sin habilitet i forbindelse med behandling av saken da han er medlem av styret i Østfold Energi. Han har imidlertid kommet til at dette ikke gir grunnlag for inhabilitet." Så, "I tråd med god oppførsel" ble fellesskapets verdier solgt billig til en av Østfolds mest lønnsomme bedrifter. Og der heter adm.dir Rolf M. Gjermundsen som ringer til ordføreren når han får brev. Dunkle bakrom? Hva synes styreleder Ullebø om dette da montro?

Thursday, February 04, 2010

Årets øl og årets bryggeri

Vyrde Lesar.

Årets øl og årets bryggeri 2009.
Rundt regnet 100.000 medlemmer av landets ølklubber tilknyttet NORØL (Norske ølklubbers landsforbund) og NORBRYGG (Norsk hjemmebrygerforening) er igjen blitt invitert til å kåre det ølentusiastene mener er Norges beste øl og bryggeri. Interessen for å stemme er større enn noensinne, vi har faktisk registrert en økning på 21% fra 2008. Antall nye norske øl var hele 73, noe som er identisk med antall nye i 2008. Nytt av året er at det kun var anledning til å stemme over importøl som var introdusert i 2009, og ikke alle tilgjengelige som tidligere år. Her var det totale antallet svimlende 170, så det er vel ytterst få som har rukket å smake seg gjennom alle. Men spredningen har i alle fall vært stor, og hele 66 forskjellige øl har mottatt stemmer. Til sammenligning er det 48 av de 73 norske nyhetene som har mottatt stemmer, så også her har det vært uenigheter. Men resultatene for de som havnet helt i toppen ser det ut som om flertallet kan enes om, selv om spenningen har vært stort helt til det siste.

Her er resultatene med prosentandelen av fordelte poeng i parentes. 

Årets norske ølnyhet:
Nøgne Ø Special Holiday Ale (12,4)
Nøgne Ø Sunturnbrew  (11,3)
Nøgne Ø Imperial Stout Highland Edition (8,3)
Nøgne Ø Andhrimnir Barley Wine (7,4)


Nøgne Ø har som vanlig gjort det meget bra. Faktisk har de hele 8 øl inne blant de 10 øverste. Vi bryter derfor prinsippet om å bare nevne de 4 øverste, og må bare ta med at Ægirs Tors Hammer Barleywine havnet på  5. plass, noe over Haandbryggeriets Odin’s Tipple på 6. Det bør også nevnes at årets 4. beste øl er brygget på en oppskrift basert på Gahr Smith Gahrsens vinnerøl fra NM i hjemmebrygging. Gahr har også vært med å bidra under selve bryggingen på Nøgne Ø, så dette sier mye om nivået på norske hjemmebryggere.

Årets norske bryggeri:
Nøgne Ø (54,4) 
Haandbryggeriet (21,7)
Aass (6,4)
Berentsen Brygghus (4) 

Rekkefølgen i år er her helt identisk med fjorårets resultat. Kampen om tredjeplassen var allikevel spennende og Berentsen hadde 3. plassen inne helt frem til siste uke av avstemningen. 

Beste bryggeripub:
Ægir Bryggeri (52) 
Oslo Mikrobryggeri (21,4) 
Trondhjem Mikrobryggeri (9,1) 

Rekkefølgen på årets bryggeripub er uendret fra i fjor, men enda flere er nok blitt oppmerksom på Ægir bryggeri. De har i alle fall økt kraftig fra 36,3% av stemmene til 52%. 

Beste importøl 
Mikkeller Beer Geek Brunch Weasel (13,9)
Flying Dog Snake Dog  (5,7)
Stone Brewing Special Holiday Ale (5,7)

Importøl er den mest åpne klassen, preget av stor spredning og svært mange øl havnet også på rundt 1% av stemmene, men en klar vinner ble danske Mikkeller med mer enn dobbelt så mange stemmer som en delt andre plass mellom Amerikanske Flying Dog og nok en amerikansk øl, denne fra Stone Brewing med Nøgne Ø som gjestebryggere. 
Konklusjonen for 2009 viser som vanlig at det er liten sammenheng mellom salgstall og det medlemmer av norske ølklubber mener er de beste ølene. Men salgstallene viser nå en økende interesse for spesialøl selv om det totale markedet for øl ser ut til å tape for sterkere drikke som vin og sprit. Vi er spent på om Vinmonopolets omtalte satsing på øl og det at stadig flere puber spesialiserer seg på et bredt ølutvalg vil gjøre seg gjeldende når status for 2010 skal gjøres opp. Uansett så takker vi alle som har avgitt stemme og håper vår innsats er med på å bidra til at enda flere leter litt rundt og forsøker flere nye øl. 

Erik Dahl, Lars Marius Garshol og Yngvar Ørebek på vegne av NORØL

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls