Thursday, August 31, 2006

Byrom ?

Vyrde Lesar.

Stadig mer av bysentrum ser slik ut. Det er sentrumsplanen det !!
Posted by Picasa


Det er koscheli i Sentrum.

Roger Larsen

Wednesday, August 30, 2006

Satsedikt

Vyrde Lesar.

I har vi helter. Uansett om det er lurt eller ikke : Sånn skal det gjøres. Hurra !!!

I Oslo begynner man å bli bekymret for nedbyggingen av grønntarealene. "Området er i dag byggeplass der fotballspillende barn er byttet ut med gravemaskiner på investor Johan H. Andresen jr.s boligprosjekt." Er det noen som kjenner seg igjen ? Neida, i Sarpsborg ruller bulldozerne videre, eller by/bilplanen som Sarpsborg Arbeiderparti kaller visjonene om et godt sted å være for barn og unge. En "Ungdomdhall" er vistnok løsningen ! Og mer plastikkgress ??
Fremtidens menn fra 50tallet har visjonene klare.

Malplassert som Hønas egg ?Roger Larsen

Ps:
Sosialsjefen, han fortalte oss om,
sine satser og sine tilskudd.
Han sier at alle som opp til han kom,
fikk sine penger, før de vendte om.

I tillegg får alle, sin husleie dekket.
Der har jeg ikke koden knekket,
men det kan bety at de som har spart,
IKKE får penger, men er DET så rart?

La oss følge opp : man får penger til strøm.
Man trenger ei spare, det er som en drøm
For alle som strømmen, selv ei betaler,
kan fyre for kråka, helt uten kvaler.

Så skal man forsikres, det koster jo penger.
Og da er det enda mer penger, man trenger
Men kom hit til meg, sier sjefen, han Flemming
Hva skal du ha ? Jeg er ikke en slemming.

Men jeg har enda litt mer jeg kan gi dere,
og posten kaller vi "også videre".
Det er en post vi tar i fra,
når man skal dra til Mallorca ?

Så legger vi sammen : fireto.
Og husleie fem store lapper (?).
Så kommer strømmen og sikkert er det,
at i år den kronene tapper.
Så til forsikring, la oss si,
en tusing i måneden går.
Her hele regnestykket står :

4200 (det snart vistnok skal dobles)
5000 (skal til husleia kobles)
3000 (man skal jo fyre med strøm)
1000 (forsikringer, det er som en drøm)
2000 ("ogsåvidere" er jeg usikker på)
15200 (en sum, som for mange, er helt i det blå!)

Og i køen, helt bakerst og aller sist.
Sitter en utslitt pensjonist.
Hun betaler sin strøm, og vann for to ,
(Bygg om til villa !!!! De flirte og lo).
Ekstraskatt !! Hun eier hus, hun må jo bo.
Ingenting gratis, hun har alltid slitt,
for å bygge opp det, som er mitt og ditt.

Pss:
Og om du lurer på hvorfor det er pelletsovner den rødGRØNNE regjering vil satse på, så er det fordi pelletsen, den skal produseres dyrt av norske bønder i de berømte distriktene. Veden kommer jo fra Baltikum i dag, og det betyr jo (ÆÆÆÆÆÆ !!!!!!!!!!) konkurranse...

Tuesday, August 29, 2006

Da spaserer vi i de NYE gatene.

Vyrde Lesar.

Man venter boligboblesprekk.

I tror noen på julenissen : Forhåpentligvis blir resultatet ikke bare et aktivt torg, men et mer aktivt sentrum.

Jeg så hva som skjedde i Bergen, og det eneste som reddet Bergen var at noen (private) tok grep, og balanserte handlen. De startet et varehus til, et som ikke lå på Torvalmenningen. Da revitaliserte de bysentrummet. Det var forøvrig kammeraten min, "Fire felts motorvei til mitt varehus", han var gal, genial, grådig og guttunge. (og steinrik !! det siste var vel det viktigste om du skal kjøpe et kvartal i Bergen sentrum, som han ga 100 mill for og solgte for 1000 mill eller noe sånnt).

Sarpsborg vil dø om man ikke legger skole, bibliotek, vinmonopol, post .... til EPA kvartalet...

***********************************************************************

Som ene halvpart av pop-duoen Kings of Convenience har Eirik Glambek Bøe turnert i fire verdensdeler og over 100 byer. Hjemme i Bergen har han spesialisert seg i arkitekturpsykologi.

Tekst : Eivind Senneset

Navn: Eirik Glambek Bøe
Alder: 30 år
Bor: På Skansen
Familie: Samboer
I fritiden: Prøver å redde Bergen
Aktuell: Ene halvpart av pop-duoen Kings of Convenience. Har nylig fullført profesjonsstudiet i psykologi med fokus på arkitektur og det fysiske miljøets påvirkning på mennesket.

– Jeg lever av å være artist og er psykolog på fritiden, en ganske uvanlig kombinasjon, sier Eirik Glambek Bøe.

Sammen med kompanjongen Erlend Øye, utgjør han den stillfarne duoen Kings of Convenience. Gjennom omfattende turnevirksomhet, har han har sett flere byer de siste årene. Selv om 30-åringen uten problemer kunne levd av musikken, har Glambek Bøe valgt å fullføre sin utdanning som psykolog. Feltet han har spesialisert seg på er ukjent for de fleste: arkitekturpsykologi.

Grått vær, blinde fasader
– Arkitekturpsykologi er studiet av hvordan det fysiske miljøet påvirker mennesket, sier Eirik Glambek Bøe.
Han triller sykkelen og trakterer paraplyen med klassisk bergensk fingerspitzgefühl. Det som det årlig faller 2 250 millimeter av i denne byen, gjør sitt til at Lars Hilles gate om mulig forekommer enda mer grå og trist enn vanlig.
– Dette er en av byens verste gater: blinde fasader, lite publikumstilbud og mye trafikk, påpeker arkitekturpsykologen. Det kunne med fordel sett helt annerledes ut. Noen forretninger på gateplan, sykkelveier i begge retninger og ett kjørefelt. Mer folk, mindre biler.
Først må man sikre byen og byrommenes kvalitet. Deretter må man sikre innbyggernes mobilitet. Det må komme i den rekkefølgen. Slik det er nå, får jeg dårlig samvittighet hver gang jeg kjører i Bergen sentrum. Vi har simpelthen glemt hvordan vi lager gode gater, sier han oppgitt.
Hans oppskrift på en god bygate, er som følger: bygninger i menneskelig skala, varierte fasader og publikumsrettet virksomhet på gateplan.
– Uten dette dreper vi en gate. Se på Nygårdsgaten. Søndre del har opphørt å eksistere som bygate. Her er det reist mange nye bygg de siste årene, men fasadene er helt anonyme.

– Planløs byutvikling
Eirik Glambek Bøes engasjement i byutviklingen, er et resultat av reisingen i turnés medfør.
– Jeg har vært i over 100 byer, og mange av dem har mistet det offentlige rom. Når det skjer, er konsumentrollen den eneste billetten til samfunnsdeltakelse, sier han engasjert.

Da debatten om Clear Channel raste som verst, var han en av mange profilerte kulturarbeidere i Bergen som engasjerte seg i kampen mot massiv utendørsreklame. Sammen med blant annet Nattjazz-general Jon Skjerdal, som takket blankt nei til kommunens kulturpris, var han med på å rette fokus og få flere tvilere i Bystyret til å snu.
Hvis private næringer setter betingelsene for byutviklingen, får man en mindre demokratisk og mindre menneskevennlig by. Det historisk levende bysentrum er et gode, en verdi, som ikke må skvises bort.

Privatiseringen av det offentlige rom er imidlertid ikke den eneste trusselen mot et urbant og inkluderende bybilde, ifølge Glambek Bøe. Bergen mangler også noen styrende prinsipper for byens utvikling.
– Dette er noe vi ikke har hatt på 50 år. I dag befinner vi oss midt mellom to vidt forskjellige bytyper. Bergen sentrum er på den ene siden både urbant, sentralt og historisk. Samtidig har vi en spredt og planløs byutvikling.
Han mener det er stor kontrast mellom det urbane sentrum og det vi omtaler som bydeler, men som strengt tatt er forsteder.
– Det bør være et styrende prinsipp at byen skal oppleves som inkluderende. For å oppnå dette er det viktig at boliger, næringsvirksomhet og bekvemmelighet blir lokalisert i ett og samme område. Hvis vi separerer dette, ender vi opp med næringsghettoer og sovebyer.

– Bybane til alle bydeler
Den nyutdannede arkitekturpsykologen har allerede lagt bak seg et halvt års praksis, blant annet på Bybanekontoret. Bybanen har lenge vært et hjertebarn for Eirik Glambek Bøe. Det er snart fem år siden han skrev sitt første innlegg i den debatten.
– Tilretteleggingen for kollektivtilbud er noe av det som kan styre byutviklingen i Bergen. Busser varer ikke evig, men Bybanen blir hogd i granitt, sier han.

-For 100 år siden var Bergen en sentrert, urban by. I dag er byen spredd og desentralisert. Bybanen vil være et viktig ledd i utviklingen tilbake mot den opprinnelige byformen, mener bybanetilhengeren.
– Bergen har allerede et altfor lite sentrum. Det er på størrelse med hva man finner i byer som har en befolkning på rundt 50 000. Å trekke inn flere biler i sentrum er å skyte seg selv i foten. Derfor vil Bybanen være ekstremt positivt. Handelsstanden burde stått på barrikadene for å få bybane til alle bydelene, understreker han.

Fortsatt lyspunkter
Regnet pøser ned med uforminsket kraft. Likevel virker det som det både har lettet og lysnet. De trange, tette og ansiktsløse gatene er et tilbakelagt bybilde. Eirik Glambek Bøe triller over John Lunds plass på Nygårdshøyden. Her er det ingen trafikk, men desto flere butikker på gateplan. Dette er et av sentrumsområdene som drar opp byens helhetsinntrykk – slik det er sett fra en arkitekturpsykologs ståsted.
– Georgernes Verft er et annet godt eksempel på hvordan man kan kombinere nye boligområder med etableringen av friarealer. Det er fantastisk å kunne bade fra en brygge midt i byen. Det er ikke det mange andre steder man kan gjøre. I juli var jeg i St. Petersburg. Der var for eksempel sjøområdet preget av søppel og ”Bading forbudt”-skilt, sier Glambek Bøe.

Han mener samspillet mellom urbanitet og nærhet til naturen er noe Bergen må bygge videre på. Bergen er riktignok en liten by, men det finnes fortsatt mange muligheter for utvikling av nye strøk.
– Jeg er spent på både Damsgårdssundet, Møllendal og flere områder i Sandviken, sier han.
– Klarer man å kombinere god arkitektur med gode gater, kan man skape nye bydeler og gjøre Bergen til en enda mer spennende by.

************************************ FORFALL **********************************
Roger Larsen

Monday, August 28, 2006

pokker

her var det et innlegg som blogger mista, om midtgardsormer, Olførere, Posten og litt av hvert.

Roger Larsen Posted by Picasa

Sunday, August 27, 2006

Olje (nei strøm) er for dyrt ! Og et rimet rim

Vyrde Lesar.

I okker man i går som i dag over markedspriser på strøm. Åssen er det med olja vi produserer da, skal den selges for mindre enn markedspris den også ?

Et rim (starten på et rim)

Sosialsjefen han fortalte oss om
Sine satser og sine tilskudd....
Han sier at alle som opp til han kom


I tillegg får alle sin husleie dekket
Her har jeg ikke koden knekket
Men det kan bety at de som har spart
Ikke får penger, men er det så rart?

La oss følge opp, man får penger til strøm
Man trenger ei spare, det er som en drøm
For alle som strømmen selv ei betaler
Kan fyre med strøm, helt uten kvaler

Så skal man forsikres, og det koster jo penger
Og da er det enda mer penger, man trenger
Men kom hit til meg, sier sosialsjef Flemming
Hva skal du ha, jeg er ikke en slemming

Også har jeg mer jeg kan gi dere
Til ting vi kaller "også videre"
Det er en post vi tar i fra
Når man skal dra til Mallorca

Så legger vi sammen fireto
Og husleie fem store lapper (?)
Så kommer strømmen og sikkert er det
At i år den kronene tapper
Så til forsikring la oss si
En tusing i måneden går
Og noen visttnok enda mer får
Her regnestykket står :

4200 (det snart vistnok skal dobles)
5000 (dette skal til husleia kobles)
3000 (man skal jo fyre med strøm)
1000 (forsikringer går som en drøm)
2000 ("ogsåvidere" er jeg litt usikker på)
15200 (en lønn som for mange er i det blå!)

Og i køen, helt bakerst og aller sist
Sitter en utslitt pensjonist
Hun betaler sin strøm
Hun betaler vann for to (bygg om til villa - kommunen flirte og lo)
Hun betaler ekstra (hun har hus)for å bo
Hun får ei no gratis, har i livet sitt slitt
For å bygge opp det som kalles mitt og ditt

Roger Larsen

Saturday, August 26, 2006

Jæ1 synes ikke det ær no fint jæi...

Vyrde Lesar.

I er det noen som misliker kunst. Var det ikke kunst i Glasgow ? Det er iallefall

1 Det gamle

2 Strath

3 Caledonian

4 Paisley

Universiteter der.

Noen bibliotek verden over:

Nødsj, nødsj, sei nåw mår.

Roger Larsen

Men lekeland det skarr em ha.

Friday, August 25, 2006

Eplehagen som forsvant.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det noen som tror at det frie strømmarkedet ikke fungerer. Det gjør det, for skal man kunne kjøpe forurensende kølstrøm fra Europa eller ATOM strøm fra Sverige og ikke ha nok strøm sjøl, så må vi regne med å betale det samme for strømmen som Europeerne. Ja, de betaler akkurat det samme som oss, muligens med færrre avgifter/mindre ekstraskatt. Sarpsborg Kommune - ARBEIDERpartikommunen - skuffer inn kapitalistsvinkroner, og gnir seg i henda : NÅ skal det bli morro å drive politikk igjen. Underjordiske parkeringsplasser og lekeland er morrost av alt, sykehjem, bibliotek, vedlikehhold og sånnt øsj, er selvsagt IKKE morro. Det er like mye strømselgernes skyld at strømmen er dyr, som at det er bensinstasjonenes skyld at bensina er dyr (60% er skatt - og det hadde vært OK om vi som betalte den fikk beholde den), som det er bilselgernes skyld at bilen er dyr (50% skatt - som hadde vært OK om vi fikk beholde den), som det er polet sin skyld at ølet er dyrt (osv, osv)..

Her er en tidligere eplehage som nå sikkert skal bli til parkeringsplasser og sånnt flott. Sånnt som de upperste liker. Bettong og asfalt.Roger Larsen Posted by Picasa

et stod et lite hus, med en hage
her kunne man barneselskap lage
men det ble knust til pinneved
noen slemme tok å rev det ned
så hagen, ingen lenger kan bedage.

Her er det nå en kjempeasfaltflekk
den grønne hagen, den er bortevekk
og rundtomkring er svevestøv
og alle sier: "for no og tøv"
her skulle sildret barnekosebekk.

Stadig færre ser naturens grønne lunger
de som var beregnet på små unger
men alle ser en betongblokk
som på det grønne, som et lokk
stjeler all vår eplehagehunger.

Nå er det snart forsent å vende om
men tenk om en fra rådhuset hit kom
"Jeg skjønner at det grønne, det er viktig,
å bare bygge blokker er ei riktig"
på byplanen hun plutslig vendte om.

I hele byen ville hun ha trær
så barna kunne gå med bare tær
og blomstene de skulle slippes opp
ei de av asfalt skulle få et stopp
og barneleken, ble å plukke bær.

Jeg skjønner at min drøm den er ei sann
for drømmen om litt bekkerislevann
er nok noe, som klukker i mitt hode
ei noe som skal bli til for min pode
han får holde seg til asfaltbetong han.

Roger Larsen ;-(

Thursday, August 24, 2006

frekstad, vedlikehold, såffaer og trafikk.

Dagens kniv.Vyrde Lesar.

I foregår det noe. Blandt ungdommen, de pimper sofaen. Kjempeopplegg, bra gjort, stå på, fortsett, vær kreative. I Fredrikstad har de en råtten bru (og et kjempestort flott rådhus) som kommunen skulle passe på. Vedlikehold kalles det.

Nå er brua stengt (den er i ferd med å rase isammen), men da oppdages det at materilaene som ble skåret til forrige gang (gjeeeeeeeeesp) brua skulle restaureres, ja de ligger fortsatt (gjeeeeeeeesp) på lager. Hva er det som gjør systemet med kommuner uegnet til å ta vare på fellesskapets verdier. Er det strukturen ? Er det fagforeningene ? Er de ansatte dumme ?

De fleste Frekstadinger klager på trafikken, men ingen ser ut til å forstå at det er de TO (omtrent sammenhengende) rundkjøringene ved Fredrikstadbruas fredrikstadende som slår hverandre ihjel. De fungerer akkurat like godt som to Kråkerøybruer på rad, hvor den ene ALLTID (men ikke den samme) er hevet. Men det er vel der som her, her var de Særpebruæ det var noe gæli med, selvom alle (unntatt Olførern et al) så at køen strakk seg helt opp til meieriet på Borgenhaugen. Og vil man ha enda bedre flyt i trafikken der, så må man prioritere trafikk over potetstappe og ICA. Skal man til Rikk eller ICA, da skal man måtte snu oppe i rundkjøringen ved avkjørselen mor Ise og Skjebergkilen. Pottitstappe eller trafikkflyt !? Valget kan da ikke være SÅ vanskelig.

Roger Larsen.

Ps:
Våre aller upperste har dratt til Glasgow på tur. Glasgow har fire Universiteter. Og da drar våre upperste for å se på et lekeland. Det skal visstnok komme et lekeland på Svinesund også. Er det noen som husker jappetida heller ??!!

Lekeland har de som sagt i Gøteborg også, men å ta bussen æ gett !!


Pss: Terje Riis-Johansen skriver kronikker (med påholdt penn av Haga?) om ganefart. Turister som kommer til Norge skal spise feks på Engelsviken Brygge, feks fiskesuppe. Ifølge menyen vil en lunch til 4 her koste :

fiskesuppe : 4x185 = 740
brus : 4x30(?)=120
is : 4x35 =140
kaffe : 2x20 = 40
--------------------------
summasummarum = 1040 for lunch (og så kommer meddæn, og så kommer ...)

han er ikke i distriktene, men på vidda !!


Psss:
Senterpartiet har snudd i Somaliasaken. De mener nå at man i størst mulig grad skal følge FNs anbefalinger. Har noen fortalt dem at FNs anbefalinger i striden om delingen av Barentsdhavet IKKE taler til Norges, men til Sovjets fordel. Makan til rotehuer. Makan til etikk. Makan til kvalmende oppførsel.

Wednesday, August 23, 2006

Betong og kommende betong.

Vyrde Lesar.

Noen drar til Glasgow for å se på lekeland, men det er kanskje hit de burde ha dratt ?

I Sarpsborg er det noen som spør selgerne av leiligheter og hus om prisen kommer til å stige. De som spør er de som selger annonnser til de samme selgerne, og er med på å tjene mye gryn på betongen rundt om i landet. Så dere Willoch i går ? De grønne løkkers beskytter.

Her et par eksempler på betong:


Og dette skal bli, ikke til en løkke, men til bettong.

Roger Larsen.
Posted by Picasa

Tuesday, August 22, 2006

PARK

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal kommunen BETALE for å anlegge park foran blokka til en av byens entrepenører. Park, Felt 3, 0,38 da, står det på plantegningen. Men foran sykehjemmet, åssen var det der igjen. Her dikkuterer folket løsningen. Prisen takk !!

Og drosjene skal man flytte ned til torgkiosken, det er jo bare utlendinger som driver det allikevel, og de har hverken mækkedånnals (stor posjon fettkokte pottitter takk!) eller papplefse med fett og tomat.

Og sentrum, det ser ikke ut til å inkludere St. Mariegt.


Roger Larsen

Ps: SA 13april 2005:

Sarpsborg sykehjem har totalt 150 plasser fordelt på seks poster, pluss overbelegg. Den omtalte sykepleieren på kveldstid har betjent alle postene, og tatt seg av de sykeste pasientene. Dette må nå de øvrige pleierne gjøre, med den følge at det blir mindre tid til øvrige pasienter.

Gulla vet ennå ikke hvordan hun skal kutte de siste 3,5 årsverkene.

- Jeg vil gå varsomt fram, slik at vi ikke gjør noe uforsvarlig. Men vi unngår ikke nedskjæringer som medfører at pleierne blir mindre tilgjengelige for pasientene. Det fysiske arbeidet må gjøres, mens det sosiale vil bli skadelidende. Og pleierne har allerede i dag dårlig samvittighet for at de har lite tid til pasientene, sier Gulla.

Av hensyn til budsjettet burde de 3,5 årsverkene vært kuttet allerede.

- Vi sparer nå ved generelt å holde bemanningen så lav som mulig og bruke minst mulig penger, sier Gulla. Posted by Picasa

Monday, August 21, 2006

Hurra for kommunen og The Culture of Nations

Vyrde lesar.

I er det mange brukere av it. 7000 bare i kommunen, det er nesten helt utrolig (men det omfatter nok skolen og sykehus og ..). Bra jobba av IKT avdelingen.

Og i Sarpsborg er det noen som synes : "Det synes vi er et fornuftig løftebrudd.". Det er mulig det, men ser man politisk på det, så er det enda en spiker i den troverdige politikks likkiste. Alle familier blir berørt av dette løftebruddet, barn er tippoldebarn, oldebarn, barnebarn og barn. Alle så tullingene på TV med kylling og laks, og alle vil riste på hodet og skjære alle politikere over en kam. Tullingkammen !! Det er jo bare trist, trist, trist ...

Long Litt Woon skrev, i Aftenposten, om problemer på arbeidsmarkedet. Så jeg sendte henne et brev :

Hei.

Du skriver om forskjellige gruppers problemer på arbeidsmarkedet. Kanskje det ikke er arbeidsmarkedets feil at enkelte grupper faller utenfor, kanskje de vil være utenfor. Det er kanskje greit med trygd.

På jobb har jeg møtt indere, irlendre, tyrkere, vietnamesere, chilenere, svensker, dansker, amerikanere og islendinger.

Som arbeidsledig har jeg vært på en del møter, kurs og samlinger arrangert av AETAT. Jeg har truffet Øst-Europeere, svensker, dansker, amerikanere, vietnamesere .. Kort sagt alle unntatt afrikanere, pakistanere, indere og folk med sjal og bønnebånd.

Jeg har lurt på hvorfor det er slik og har tatt meg en tur på andre offentlige kontorer. På trygdekontoret og sosialkontoret var det helt motsatt.

Nå får folk velge hvordan de vil leve, men å skylde på arbeidsgiverne er (kanskje) ikke helt riktig ? Kanskje det har noe med holdninger til arbeid å gjøre ?

Roger Larsen

**********************
Og fikk aldri noe svar, men det hadde jeg heller ikke ventet. I The New York Times, har David Brooks en betraktning om "The Culture of Nations".

David Brooks, New York Times, August 13, 2006

Diplomats in New York rack up a lot of unpaid parking tickets, but not all rack them up at the same rates. According to the economists Raymond Fisman and Edward Miguel, diplomats from countries that rank high on the Transparency International corruption index pile up huge numbers of unpaid tickets, whereas diplomats from countries that rank low on the index barely get any at all.

Between 1997 and 2002, the U.N. Mission of Kuwait picked up 246 parking violations per diplomat. Diplomats from Egypt, Chad, Sudan, Mozambique, Pakistan, Ethiopia and Syria also committed huge numbers of violations. Meanwhile, not a single parking violation by a Swedish diplomat was recorded. Nor were there any by diplomats from Denmark, Japan, Israel, Norway or Canada.

The reason there are such wide variations in ticket rates is that human beings are not merely products of economics. The diplomats paid no cost for parking illegally, thanks to diplomatic immunity. But human beings are also shaped by cultural and moral norms. If you’re Swedish and you have a chance to pull up in front of a fire hydrant, you still don’t do it. You’re Swedish. That’s who you are.

Roger Larsen

Sunday, August 20, 2006

Den nedslitte hage.

Vyrde Politiker.

Jeg henvender meg til deg, unge politiker, du som er politisk interessert, men som ikke slipper til. Det er på tide å glemme Gerhardsen nå!

Sarpsborg betongifiseres og xtremfortettes i høyt tempo, og det er kun profitt som ligger bak hærverket. Har du lest dokumentet : "Fortetting i Sarpsborg, Vurdering av 30 planområder", som er levert Sarpsborg Kommune på kommunens bestilling ? Ikke bare sentrum, men småløkker og eplehager i hele kommunen, bygges ned, det kommer betongblokker, det kommer kamninburfortettinger og det blir kun plass til hus og biler. Husker du fablen om eselet ? Klarer du den, så klarer du den og klarer du den, så klarer du den. Vet du at man lurer på om fedmeepedmien blant barn skyldes at de ikke har noe nærområde å utfolde seg på ? Vet du at man lurer på om klorholdig damp fra innebadeland er grunnen til eksplosjonen av asthma blant barn. Vet du at gjøk og sisik, trost og stær, en dag ikke kommer tilbake ? Mangel på nærnaturplasser (hvor barn kan hoppe og sprette - de er mye viktigere enn det berømte "kulturlandskapet") gjør at en fedmeepedemi brer seg i den vestlige verden (det er 1 milliard overvektige i verden, men 800 millioner sultne), vet du at det er startet forsking på halltrening/innetrening for å se om dette kan ligge til grunn for astmaepedimien og ryggproblemer hos barn ?

Det er trist å se, men det ser ut til at mange ikke legger merke til hva som skjer rundt oss. De med store eplehager, selger til entrepenører/investringsselskaper og flykter selv vekk fra det betong og trafikkhelvete de etterlater seg. De gamle politikere i syningom skal snart dø, det skal vi alle, men vi, de eldre og middelaldrende går (forhåpentligvis) bort før deg. Hva skal du som i dag er en ung politisk inspirert lokalpolitiker egentlig svare når du sitter der med oldebarn på fanget og barnet spør :

"Er det sant at det var gress og trær og pippipper i byen oldemor ?"

Gammelmennenes knefall for betong og kaninkasser er ditt ansvar. Rapporter fra bystyresalen sier at det ikke er lett, gammelmennenes regime skremmer mange, men dere er mange og unge (ikke glem Valaskjold) dere blir flere, men det er nå dere må handle !

"Oldemor, hva er en hvitveis og hva er en sommerfugl ?
OLDEMOR !!! Hvorfor gråter du ??"

Roger Larsen

I den nevnte rapporten er dette (hagen på prestegården) nedslitt og ikke brukansdes til noe annet enn xtremfortetting !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Posted by Picasa

Saturday, August 19, 2006

Trange tomter og "the hottest fembot in history"

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er noen glade for at Rygge ser ut til å utvikle seg til et støyhelvete. For det blir det, og Sarpsborg får støy, lys og giftige gasser rett ned i hue fra 0600 til 2400. Men det vil lette pendlernes reiser, for jernbanen må jo legges til Rygge og den vi da frigjøre masse tomteplass i Moss sentrum. Fjerne masse trafikk og forurensing, så Mossingene vil muligens få det bedre. De ligger jo ikke rett under inn/utflyvingstraseen som oss i Sarpsborg. Ja for plolitikerne skal vel følge saken helt igjennom. Plolitikere blir de : Nå var det noen som LO .... om de ikke følger opp.

Trange hus, trange tomter og høy profitt ? Med kommunal velsignelse ?

"Det bør stilles krav om minst 50 kvm uteoppholdsareal pr. bolig i prosjekter med mer enn 5 boliger. Sandlekeplass maks 50m fra bolig bør ha min. areal på 250 kvm i prosjekter med mer enn 5 boliger."

Legg til noen biler her, og hva er det plass til da ?


Posted by Picasa Roger Larsen

ps: fembotten(Daryl Hannah as Pris, a "basic pleasure model" in Blade Runner (1982))


Friday, August 18, 2006

Hoilavsdager, Bedemarten å trange tomter.

Vyrde Lesar.

I bør vi rope hurra for folk som setter i gang slike arrangementer. Det er mulig på greåker Tørj også, om man vil. Hører dere der nede, du ja, akkurat du, du som arrangerer Hoilavsdagene !!

dette huset står på en tomt som omtrent er like stor som huset. Her er ingen plass til barn !! her er tenkt : profitt, profitt, profitt ... med kommunal velsignelse. En god kommune å vokse opp i for barn og unge ?

Roger Larsen.

ps :

Fra deptet har kommet, et krystallklart svar,
det sier som følger, at Lorden rett har,
det er nemlig kun, fisk tatt med not,
som medfører fengsling og kjempehøy bot.

Så da vet vi det og staten vi takker,
men sesongen nå, ja sesongen lakker,
mot slutten, for vinteren kommer,
så vi må nok vente til neste sommer.

Vi leier en kulp, til pris oppi skyen,
vi spleiser med alle som bor her i byen,
da får vi nok råd,
til å fiske med tråd,
når vi står der og fisker i morgengryen.

Er det hundre eller kun tusen to,
det koster å leie en kulp montro,
for lorden har råd han, noe annet med deg ?
som ei fisker laks, men som sverger til sei.

I Norge vi er så veldig like,
både vi fattige og de rike,
alle kan leie en kulp alene,
og fiske laks, med silketynn sene.
Så har du en mill eller ti for mye,
så tar ikke tollerne seg hele brye
med å sjekke det glinsende privatjetflyet.

Og godt er nå det ....

Thursday, August 17, 2006

Monumentalt og forfalt

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg flyter det av stipender. Eller gjør det det ?

Her skulle vært noen bilder av hus med mange leiligheter plasser på bittesmå tomter uten så mye som en meter å leke på for barn. Men så rota jeg til Picasa og det får komme i morgen.

Derfor blir det bare bilde av et nedslitt monument.Og så starten på et dikt: det starter som en kladd og så må det hvile litt da det er uferdig (og det ser jo alle):

Fra deptet har kommet, et krystallklart svar
det sier som følger, at Lorden rett har
det er nemlig kun, fisk tatt med not
som medfører fengsling og kjempehøy bot

så da vet vi det og vi takker,
for sesongen nå, ja den lakker,
mot slutten og vinteren kommer,
så vi må nok vente til neste sommer,

vi leier en kulp, til pris oppi skyen
vi spleiser med alle som bor her i byen
da får vi nok råd
til å fiske med tråd


er det hundre eller kun tusen to
det koster å leie en kulp montro
for lorden har råd han
noe annet med deg ?

I Norge vi er jo så veldig like
både vi fattige og de rike
alle kan leie en kulp alene
og fiske laks med silketynn sene.


Roger Larsen

Wednesday, August 16, 2006

Ente kødd med Gud og heller ente med Sosialdemokratiet.

Vyrde Lesar.

I er det lutter glede over vann (ikke fra Baterød, men i Tunevannet). En glede jeg deler. Vannet ble nok dårligere når man ødela den naturlige silen som lå ved kirken. Før man anla strand her, var her et yrende naturreservat, med vannliljer, gjedde, storsiv og ju neim it. Den som køddær med naturen, den køddær med Gud. Og køddær du med Gud, så kommer du ikke til himmelen!

Jeg har fått svar fra fiskeridepartementet på min henvendelse om filetert fisk : (det ER godt at noen har litt humoristisk sans i deptet, men saken forblir alvorlig ) :

Vi viser til deres henvendelse datert 3. august.

Utførlig informasjon om utførselskvoten finnes på internett: http://www.odin.dep.no/fkd/norsk/tema/fiskeogfangst/ressursforvaltning/047041-120004/dok-bn.html

Som det fremgår av forskriften gjelder grensen på 15 kg for både "Jørgen Deutchmann" og jarler dersom de bringer med seg fisk som ikke er; ferskvannsfisk, laks, ørret eller røye.

Dersom det utføres ferskvannsfisk, laks, ørret eller røye gjelder ikke utførselskvoten for hverken "Jørgen Deutchmann" eller noen andre (inkludert jarler, hertuger etc..).

Vennlig hilsen,

Sverre Johansen,
Fiskeri- og kystdepartementet
Ressurs- og havavdelingen

Og dette var jo en kjempenyhet. Da kan jo Jørgen Deutchmann gjøre som Jarlen og kjøpe seg en kulp. Det får han sikkert for noen hundretusen mark - eller euro.

Hva skulle vi gjort i sosialdemokratiets likhetsparadis om vi ikke hadde hatt fellesskapsløsninger ?

Roger Larsen.

Ps:
Gunter Grass ble som 17åring innrullert i SS-Waffen. Hvordan tenkte ungdommen i Tyskland på den tid montro, var det tvil, var det glede var det ... hele kompanier ble utslettet på Østfronten, nye ble satt inn, de ble utslettet pånytt og dette må jo ungdommen ha visst om ? Også Gunter Grass. Jeg tilgir ham for hans deltagelse og for at han tidde. Det er fortsatt mye som forties om norsk motstandsbevegelse også, så hvorfor dømme .... Han kunne derimot gjerne skrive en bok om sine opplevelse som barn og ungdom og være dønn ærlig. Trodde han/de på seier, hva visste han/de om konsentrasjonsleirene, hvordan så han/de på russerenes kamp, på amerikansk og alliert kamp .........................

Pss:
Frp bastionen LO (30-50 % av LO-medlemmer stemmer Frp, og 30-70% av LO-medlemmene sympatiserer med LO) vil bruke mer oljepenger (muligens av de som ikke skaper rot i økonominen). 10 - TI - milliarder vil de bruke, forhåpentligvis på skole (skal staten betale for bøkene DA BLIR DE DYRE DA - se på medisinprisene på medisiner på blå resept), forsking og eldre. Ikke på sykehjem, men på tingogtang som kan hjelpe eldre til å bli boende hjemme (hvis de vil) så lenge som mulig ?

Psss:
Det går desverre ente så ille bra med FFK. De skal derfor kjøpe noen slaver nei horer nei fotballspillere heter det visstnok. Kjøp og salg av mennesker, det være seg fra Afrika eller Østeuropa, har lang tradisjon og er vemmelig.

Tuesday, August 15, 2006

Bilder fra Sa. Sier det noe jeg ikke har SAgt ?

Vyrde lesar.

SA bringer oss i dag to bilder uten fotograf. I Opstadveien er det ingen politiker og intet fortau.


De er her de, ved de røde bånd på Borregaard, isammen med direktørene.


Sånn kan det gå (og det gjør valgkveget - uten skolefortau - skitt au, bare BILEN kommer fram så er det vel greit.

Støtt din lokale hukommelse, les SA og skriv brev til Eiriken, si at han skal digitaliesere alle avisene sine, ALLE. Det står bare på noen kroner, litt vilje og et dytt i pompen. Ta med at søkefunksjonen i SA ikke virker etter sin hensikt !

Roger Larsen Posted by Picasa

Noen ganger er det greit å ikke tenke sjøl.

Vyrde Lesar.

I er man bekymret for fiskeoppdrettinspeksjoner, jeg er like bekymret for inspeksjoner av stadionanlegg, og man kan man si mye rart om hager : "Oppe i skråningen ligger Tune prestegård med en gammel, forfallen hage" (se Fredag 11 august for bilde), utskriften er sakset fra : Fortetting i Sarpsborg, Vurdering av 30 planområder. Men her står også følgende :
Deler av bebyggelsen har også et enhetlig preg av 50-tall som bør beskyttes fra typisk "eplehagefortetting". Men slike ting overser man jo bare i kommunekantina.

****************************************

Om kommuner i Aftenposten,
Styrt av naboer og kompiser.
Tette bånd og kameraderi preger styringen i mange av landets småkommuner. Men få våger å kritisere. Av frykt for å bli utstøtt i lokalmiljøet, holder de kjeft.

******************************************

Enzensberger i Aftenposten.
Om norsk naivitet.

- Kanskje er det den norske naiviteten og det nasjonale selvbildet som tillater slikt: Fredsprisen, innsatsen som "humanitær stormakt", Gro Harlem Brundtlands erklæring om at det er typisk norsk å være god. Samtidig er Norge en betydelig våpeneksportør. Og store deler av oljeformuen må eksporteres og investeres i utlandet - ikke alltid i etisk høyverdige selskaper - for å unngå "overoppheting" av økonomien.

Likevel er norsk rikdom så ufattelig at man kan bygge tunneler og broer til småsamfunn med 30 mennesker. Ingen andre land har råd til slikt. Samtidig som bilene som skal kjøre over milliardbroene og gjennom de rådyre tunnelene i Norge fortsatt avgiftsbelegges som "luksusforbruk". En underlig logikk.

*******************
Og nå er E6 blitt en bra vei, ihvertfall når den er ferdig. Mellom grensa og Oslo minner den meg etterhvert om Tyske motorveier. Jeg var i Tyskland i 1969 (om jeg ikke tar feil).

Roger Larsen

Ps. Ellers så mener (i følge Dagsavisen) en eller annen formann i Norsk Billedhuggerforening (Ståle Sørensen) at Giske skal GI kunstnerne jobb. GI !

Pss.

Monday, August 14, 2006

Edderkopp og konkurser

Vyrde Lesar.

Så kjekt å være edderkopp
med nøste i sin egen kropp
og spinne hele dagen ...

Posted by Picasa

Et genialt og kommunelogisk trekk er innført i kommunen. De nye kommuneavgiftene for vann har medført en mer rettferdig ordning. Dette betyr på kommunsk at noen betaler det samme som før, de fleste betaler mer enn før og noen blir rammet helt borti natta. Det koster penger å pusse opp gater bak airkåndisjånerte rådhus (er det private parkeringsplasser det skal bli på stedet det stod et gammelt Sarpsborghus med Sarpsborghjørne ?), og penger trengs til Kapitalistene på Jordet. Eierene av Østfold Energi (utbytte for 2005 var 160 millioner kroner) Fortum, har selvsagt ikke råd til å spøtte inn noe lommerusk, det har ikke Østfold Energi heller, derfor skal kommunen bruke dine og mine penger på disse fattigfransene. Det er for øvrig ikke så vanskelig å få Fortum til å lønne seg - det såkalte «markedet» er organisert slik at selskapene har kontroll med inntektene ved å regulere strømprisen. Genialt nok har de latt kommuner, fylkeskommuner og stat få ta del i inntektene, slik at det ser ut som de er snille kapitalister. Det kalles kooptering, og er et kjent sosiologisk begrep : "Kooptering är en klassisk härskarteknik. Att koopteras in i en fin församling brukar göra den mest oppositionelle mjuk, samtidigt som det lämnar den tidigare omgivning som har skapat honom utan inflytande över hans handlingar." Eller sagt mer brutalt : de som koopteres er kjøpt og betalt for å holde kjeft. Opsjonsprogrammet til lederne i Fortum, Sarpsborg Arbeiderpartie samarbeidspartner på Jordet, var i 2004, på over tre milliarder kroner, sier Odd Handegård ved Universitetet i Trondheim.


Tilbake til vanngebyrene : det finnes mange tomannsboliger i Sarpsborg. Mange som det bare bor en familie i. Dette skyldes at rett etter krigen (i boliginspektørenes stortid : Denne tapeten er for fin og dyr Larsen. Riv den av og sett opp en billigere!!) var man pålagt å bygge slik at det var en utleiemulighet i huset. I hus skulle være plass til to familier. Det var logisk i boligmangelen rett etter krigen, og har ingenting med dagens investeringsselskaper/boligspekulanter å gjøre. Mindre logisk, men helt kommunelogisk, skal vistnok mange av disse gamle hus i dag fortsatt regnes som to boligenheter. Da får man nemlig flådd folket flåddere, helt inn til benet. Men kommunen har selvsagt sitt på det tørre, muligens som de fleste pumpene på Baterød, og den kommunelogiske løsning ligger klar som blekk i dagen. DET ER JO BARE Å BYGGE OM HUSET TIL ENEBOLIG DET. Låne seg noen hundre tusen, vente et par, tre år på ledige håndtverkere (eller få gjort det svart - fysjjjj), og så bygge om, selvsagt etter å ha søkt kommunen om lov, tillatelse og tilstand. Man kan jo ikke bare sånn uten videre verken bygge på utedassen, bore to hull i dosete eller sette opp ulovlige reklameplakater overalt (Hmm.. Det siste er visstnok ulovlig men lov). Og om man har mange penger (sånn som Bukkarten - fikk han virkelig tomta gratis ?) får man fler, eller om man mangler mange penger (sånn som Jordet) ja da får man penger også. Ålesund er en vakker stadion .... ehhhhhhh ..... by mener jeg)

Roger Larsen

Sunday, August 13, 2006

Høsten kommer

Vyrde Lesar.

Jeg har trodd (og skrvet) mange ganger at det er pizzæ99 som ligger på Tørje. Men det er feil, fant jeg ut nå, det er Peppez Pizzæ..

På den andre siden så stinker den ene Pizzæsjappa like ille som den andre.

Bukkarten, kammeraten til Olførern, spøver nå å legge skylda for badelandet nere på Jordet, på Olførern. Det har kommet forsking som viser en mulig forbindelse mellom klorholdig badevann og asthmaeksplosjonen blandt barn.

Ja det nærmer seg høst, men jeg gleder meg litt til fargeprakten.

 

Roger Larsen Posted by Picasa

Saturday, August 12, 2006

Vi trenger mye mere (gratis) penger..

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal det bygges. La oss håpe at rapporten som (forløpig) viser at det er en sammenheng mellom astmaepidemien blandt barn, og kloret vann ikke stemmer. Men føre var prinsippet bør vel gjelde ... eller er penger viktigst ?

Det meldes at Kæmpus Borg trenger penger, mange penger, mange kommunale penger. Og lån (helst usikrede ?).

De trenger gratis tomt (fikk DU festetomta di gratis eller billig ? Kommunens "takst" (som forøvrig la vekt på at det er basseng på Kurland skole) var slik at 15% av taksten tilsvarte det andre regnet som 100% av salgssummen), og heter nå Borg Innovasjon (ikke Østfold innovasjon), og det skal vistnok trikses og mixes med aksjeemisjoner for å få det til. Arbeiderpartiet som aksjetrixerogmixer, er ikke de mot aksjer og kappital og fortjeneste og pengær og sånnt da ? Og etterpå : da leser de KONK, for du husker vel det tidsskriftet ?

4711 Kølnischer Wasser skal gå ut av produksjon, presset ut av illeluktende (ta en tur med pendlertoget til Oslo en dag - når du kommer til Moss, skjønner du at de fleste Mossinger bader i parfyme) "moderne" parfymer. Jeg får kjøpe meg noen flasker 4711, sånn at jeg har til alderdommen. Sjøl bruker jeg Chanel No 5, Tabac og 4711 som parfyme, eller etterbarberingsvann som det heter på mannsk. Jeg blander litt etter morgenbarberingen, og har Old Spice i reserve på Tindlund.

Man kan forreten kjøpe seg andre ting enn 4711 i Sarpsborg. Det ser ut som om Pizzæ99 har kjøpt seg en kommunal parkeringsplass (kanskje de leverer ferdigpizzæ til Ålesund). Dette var muligens en handikapplass før, men de handikappede kan jo bare bruke den dyre, private parkeringsplassen bak Matstova (stygt TREBYGG !!! Hvor er de airkåndisjonerte), den er muligens for dyr for Pizzæ99 ? Og hvorfor får ikke gutta i Torvets Frukt gratis parkeringsplass utenfor Torvets Frukt, er de ikke fine nok ?

Roger Larsen Posted by Picasa

Friday, August 11, 2006

Den "nedslitte" hage.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal kommunen anlegge park foran det siste bygget til en av byens steinrike entrepenører. Ålesund er en vakker by.

Dette er prestegårdhagen kommunens konsulentselskap definerte som ubrukelig, nedslitt, gammel, stygg. For her ønsker de airkåndisjånerte seg kaninburblokker med mange parkeringsplasser. Noen bulldozere her, så er det gjort. Kan vi stole på de fotballintriserte i det airkåndisjånerte Rådhus ?Resta av bildene viser oss forfall og mangel på vedlikehold. Da er det godt de har penger til parkeringsplasser på Tørje og Opplevelsessenter på Jordet. Et jorde hvor kommunen visstnok skal skyte inn noen millioner. Ålesund er en vakker by.


Sørveggen. Stå på sologvind, så kommer snart "BYPLANEN".


En artig låsløsning.

Roger Larsen Posted by Picasa

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls