Sunday, October 11, 2009

Friday, October 09, 2009

DETTE BLE SENSURERT FRA SA's SPALTER

Stå på Helgesen – flere aviser = bedre samfunn.

Her er SA sitt bidrag til sensurrismen..

Hei igjen.

Dette blir totalt meningsløst. Det må da være mulig å gi uttrykk for en mening om denne saken uten å strø om seg med karakteristikker. Ingen nekter deg å mene noe om AP, Magnus eller Fredh, men gjør det på en saklig og verdig måte.

Vennlig hilsen

Gard Roen, SA——-Opprinnelig melding-——

Fra: Roger Larsen [mailto:rhlarsen@online.no]

Sendt: 9. oktober 2009 12:10

Til: Roger Larsen

Kopi: Roen Gard; Sarpsborg Arbeiderblad – Redaksjonen; Moe Eirik

Emne: Re: SV: Sarpsborg Arbeiderpartis (SENSUR) MOBBING av Rebekka Magnus. Nå da Gard, eller er (sensur) for sterkt også. (eller kanskje sånn? det blir kanskje klarere da?)

Sannheten SKAL IKKE FRAM, ser ut til å være røslas (sensur), bakstreverske og (sensur) holdning til varsleren Rebekka Magnus sine opplysninger om ulovligheter i AOF! Misbruk av fellesskapets midler, misbruk av tillit, (sensur) og misbruk av politisk troverdighet, har AOF drevet med!! Vil AOF ansatte bli fengslet for svindel og bedrag av fellesskapets midler? AOF Norge har politianmeldt AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Det gjelder uriktig rapportering av kurs, en rapportering som ifølge anmeldelsen skulle utløse uberettiget statstilskudd, dvs tyveri av fellesskapets midler. SA melder at det er kAPmerata til MOBBERNE i Sarpsborg Arbeiderparti, alså AOF, og ikke Rebekka Magnus som har brutt lover, svindlet til seg skattepenger og drevet bizznizz på de donkle bakrom. Foreløpig er kun en tiltalt, men det kan komme fler. I 2003 ble styreleder, daglig leder og to kurskoordinatorer ved AOF i Namdal idømt fengselsstraffer for bedrageri på til sammen 4,7 millioner kroner i en lignende sak.

Enkelte politiske (sensur) i Sarpsborg Arbeider(?)ogMOBBEparti NEKTER Å SITTE VED SIDEN AV MAGNUS – GI OSS GJERNE NAVNET PÅ DENNE (SENSUR) MOBBEREN/MOBBERINEN – og det tillater ordfører, partileder og hele det samlede ArbeiderParti! DE lar Magnus bli mobbet, de sletter Magnus på facebook, og “DE” det er DE DOMINERENDE PERSONENE I BYSTYREGRUPPEN. (sensur), (sensur), feiginger som bør strykes fra listene ved neste valg. Man tillater at folk flytter seg FORDI MAGNUS RAKRYGGET HAR VIST AT AOF IKKE SPILLER MED RENE KORT! MAKAN TIL (SENSUR)PARTI! MAKAN TIL MOBBING! MAKAN TIL (SENSUR)!!! Man ber altså ikke MOBBEREN OM Å FORLATE SALEN og Parrti, man velsigner heller MOBBERENS (sensur) overfall på en rakrygget politiker. Og i samtaler (på de donkle bakrom der AP og AOF aller helst ville at svindelen skulle forblitt?) blir varseleren (gi meg de rene og ranke), hun som står fram med ulovlighetene, hun som påpeker svindelen, politikeren som påpeker lovbruddene, hun som forteller oss at AOF har stjålet fra fellesskapets kasse, hun blir altså i samtaler mellom rådmann og ordfører omtalt som “en personalsak”. Bystyremedlem for AP, Eva Yssen, kjenner seg igjen når Rebekka Magnus forteller om utfrysing i bystyregruppa.

Fellesforbundet, en annen AOF ansatt, Aisa Fredh sin fagforening og eiere av AOF, kan ikke se at AOF har oppført seg dårlig ovenfor disse to ansatte, men kommer med følgende tirade : De ansatte kommer med ufyslige påstander. De ansatte kommer med billige poenger. Fellesforbundet avviser kritikken fra de ansatte. Og etter å ha sagt dette, vil ikke Fellesforbundet kommentere påstanden om Fellesforbundet ville gå i forhandlingsmøter (på de dunkle bakrom?) UTEN Fredh, men på den annen side så er obsternasigFredh blitt behandlet PÅ DEN SAMME MÅTE SOM ALLE ANDRE MEDLEMMER AV FELLESFORBUNDET. Håper medlemma er beroliget nå …. også de i AP. Svindelen følger våre faner …. og det usensurerte innlegget finner du på salternativ.blogspot.com.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls