Sunday, December 31, 2006

Sprengstoff og T. S, Eliott.

Vyrde Lesar.

I kommer det inn klager på bruk av raketter. Det er bra, nyttårsraketter har utviklet seg fra å være uskyldig morro, til å bli sprengstoff. Dette sprengstoffet skal da benyttes av folk i FYLLA. Det er på tide å stoppe galskapen.


Ellers :

The Love Song of J. Alfred Prufrock
By T.S. Eliot

S'io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza piu scosse.
Ma perciocche giammai di questo fondo
Non torno vivo alcun, s'i'odo il vero,
Senza tema d'infama ti rispondo

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherized upon a table;
Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells:
Streets that follow like a tedious argument
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming question...
Oh, do not ask, "What is it?"
Let us go and make our visit.

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

The yellow fog that rubs it back upon the window-panes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes
Licked its tongue into the corners of the evening,
Lingered upon the pools that stand in drains,
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,
Slipped by the terrace, made a sudden leap,
And seeing that is was a soft October night,
Curled at once about the house, and fell asleep.

And indeed there will be time
For the yellow smoke that slides along the street,
Rubbing its back upon the window-panes;
There will be time, there will be time
To prepare a face to meet the faces that you meet;
There will be time to murder and create,
And time for all the works and days of hands
That lift and drop a question on your plate;
Time for you and time for me,
And time for yet a hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions,
Before the taking of toast and tea.

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

And indeed there will be time
To wonder, "Do I dare" and "Do I dare?"
Time to turn back and descend the stair,
With a bald spot in the middle of my hair--
(They will say: "How his hair is growing thin!")
My morning coat, my collar mounted firmly to the chin,
My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin--
(They will say: "But how his arms and legs are thin!")
Do I dare
Disturb the universe?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.

For I have known them all already, known them all:--
Have known the evenings, mornings, afternoons,
I have measured out my life with coffee spoons;
I know the voices dying with a dying fall
Beneath the music from a farther room.
So how should I presume?

And I have known the eyes already, known them all--
The eyes that fix you in a formulated phrase,
And when I am formulated, sprawling on a pin,
When I am pinned and wriggling on the wall,
Then how should I begin
To spit out all the butt-ends of my days and ways?
And how should I presume?

And I have known the arms already, known them all--
Arms that are braceleted and white and bare
(But in the lamplight, downed with light brown hair!)
Is it perfume from a dress
That makes me so digress?
Arms that lie along a table, or wrap about a shawl.
And should I then presume?
And how should I begin?

* * *

Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets
And watched the smoke that rises from the pipes
Of lonely men in shirt-sleeves, leaning out of windows?...

I should have been a pair of ragged claws
Scuttling across the floors of silent seas.

* * *

And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully!
Smoothed by long fingers,
Asleep...tired...or it malingers,
Stretched on the floor, here beside you and me.
Should I, after tea and cakes and ices,
Have the strength to force the moment to its crisis?
But though I have wept and fasted, wept and prayed,
Though I have seen my head (grown slightly bald) brought in upon a platter,
I am no prophet--and here's no great matter;
I have seen the moment of my greatness flicker,
And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker,
And in short, I was afraid.

And would it have been worth it, after all,
After the cups, the marmalade, the tea,
Among the porcelain, among some talk of you and me,
Would it have been worth while,
To have bitten off the matter with a smile,
To have squeezed the universe into a ball
To roll it toward some overwhelming question,
To say: "I am Lazarus, come from the dead,
Come back to tell you all, I shall tell you all,"--
If one, settling a pillow by her head,
Should say: "That is not what I meant at all.
That is not it, at all."

And would it have been worth it, after all,
Would it have been worth while,
After the sunsets and the dorryards and the sprinkled streets,
After the novel, after the teacups, after the skirts that trail along the floor--
And this, and so much more?--
It is impossible to say just what I mean!
But as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen:
Would it have been worth while
If one, settling a pillow or throwing off a shawl,
And turning toward the window, should say:
"That is not it at all,
That is not what I meant, at all."

* * *

No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two,
Advise the prince, no doubt, an easy tool,
Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous:
Full of high sentence, but a bit obtuse;
At times, indeed, almost ridiculous--
Almost, at times, the Fool.

I grow old...I grow old...
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?
I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.
I have heard the mermaids singing, each to each.

I do not think that they will sing to me.

I have seen them riding seaward on the waves
Combing the white hair of the waves blown back
When the wind blows the water white and black.

We have lingered in the chambers of the sea
By sea-girls wreathed with seaweed red and brown
Till human voices wake us, and we drown.
Roger Larsen

Saturday, December 30, 2006

Mye rart om man leter

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har en Frper driti på draget. Ingen fingerspitzgefuhl her, men om man tar seg en tur innom byens frimerkebutikker, så finner man sikkert Hitlermerker i tusentall ?

Sjøl kjøpte jeg ei brukt klokke med bilde av kong Haakon påmontert der viserne skal være, da jeg kom hjem og så nøyere etter, viste det seg at klokka var den tyske ørn, nazisymbolet. Og hvor jeg kjøpte den ? På Fretex ...

Men det er mange samlere av slike gjenstander (jeg går ut i fra at statuen er fra 1933 - 45), i Bergen en hel butikk (med alle krigsgrener og alle land). På internett og på andre websider selges dette daglig, så egentlig er det en liten promp i sivet .. eller Frrrrrpp som det lyder nå nøffen promper.

Dette er ting jegb har funnet, ja tilogmed et takkebrev fa Quisling (takker for bursjdagshilsen) fant jeg engang. Jeg la ut bilde her på bloggen, og jommen fikk jeg henvendelser fra utlandet om jeg var intrisert i å selge. Men siden penger ikke intriserer meg, sa jeg nei takk og farvel. Det er både litt merkelige og helt vanlige folk som samler på slike gjenstander.
Roger Larsen
Posted by Picasa

Friday, December 29, 2006

KjedeligSA

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg blir SA kjedeligere og kjedeligere!!

Luftige planer

Vyrde Lesar.

I er enda en luftig plan parkert ? Og da er det jo bare å skaffe 6 000 000 000 (seks milliarder) til seiens senter (bør ikke det ligge i Lofoten - Lo du, man BØR egentlig gråte, da intet går vår vei) på Jordet. Og det kan jo bli et magaplask uten like. Ja, ja....

Oslo melder at de ikke er redd for Vestfoldordførerne. Det bør de være, når folk opptatt av annet en luftslott og foppallstadioener i Ålesund tar makta, så kan det hende at Sarpsborg Arbeiderparti etterhvert forstår at kultur er noe MER enn Kai Robert. Selvom kai Robert er en viktig person for veldig mange ker i kommunen og gjør en formidabel jobb for mange, så finnes det kultur med andre innfallsvinkler. Og de skal rive dagparken i Kulås, ikke pusse den opp (det er lettere å rive enn å ta vare på noe, det så vi da de rev KulåsPavlijongen) og døren på Tune kapell pusses opp. Det er litt skummelt å skrive leserbrev, jeg har skrevet om begge objektene, men det var ALDRI meninga at Kulåsbua skulle rives. Det burde jo drives Cafe her !
Roger Larsen.

PS : vannrensingsfirmaet Goodtech melder : Flyr du over Østlandet, legger du merke til at vannene er grønne i kanten. Det er på grunn av gjødsling fra jordbruk og kloakk fra hus. Punktum finale. Tunevannet forurenses alså av kloakk fra hus og GJØDSLING FRA JORDBRUKET. (som selvsagt vil ha penger for å slutte å gjødsle).

Thursday, December 28, 2006

Bare kjærringær og sånnt.

Vyrde Lesar.

I og i andre arbeiderparti østfoldkommuner tvinges jentene til å jobbe deltid.

I Sarpsborg settes dessuten ekstravakter ut på anbud, det sendes en SMS til mange, som må hive seg på telefonene for om muligens få en ekstravakt. For mange er dette vanskelig, de har barn og et sosialt liv de skal ta vare på (men de er jo egentlig bare kjærringær, sånn at det er der arbeiderpartikommunen, med Ordføreren og Rådmannen i spissen, vil ha de, ha taket på de så å si).

Man vil selvsagt heller ikke privatisere hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem eller andre jentearbeidsplasser. Som kjent fra andre kommuner, er det i disse nisjene at jentene starter opp EGNE bedrifter som er mer enn konkurransedyktige med de kommunale (som har kjærringær på 3, 11, 23, 16, 9 % stillinger hele veien, sånn at man har taket på kjærringgæne, for det er som sagt bare kjærringær det gjelder) både på pris, service, arbeidsbetingelser og tilbud. Ja i enkelte kommuner har de private bedriftene blitt så populære at de kommunale tjenesteleverandører har VÆRT NØDT TIL Å SKJERPE SEG. Tenk de da, kjærringer med egne bedrifter er bedre enn Rådmanns og Ordførerstyrte (Rådmenn og Ordførere har ALDRI 3, 111, 23, 16 eller 9% stilliger gett).

Ja, ja. arbeiderpartiet var imot oppløsningen av telemonopolet også de, de var mot modernisering av NSB, de var mot fersk loff på Lørdag, de var mot lørdagsåpne butikker , de har egentlig vært mot det meste de siste 25-30 åra (bortsett fra skatteøkninger, boligskatt, bompenger og overføringer fra det sentrale Østland til de øde øyer i distruiktene, Selv en rettferdig valgpolitikk er de mot. DE ER MOT : HVER MANN EN STEMME). Desverre.

Men de er for 3, 11, 23, 16 og 9% stillinger, men bare til kjærringær å sånn.

Roger Larsen

PS : Hvordan sa Lennon det igjen ? Hmmm ... Women are the Niggers of the world. Og det stemmer her i arbeiderpartikommunen Sarpsborg ! Kan en ordfører med et annet kjønn hjelpe montro ?

PSS :

Vyrde Lesar.

En anonym Leder for Sentrum Vest Boligsameie truer meg med represalier. "Vi skal finne ut hvor du bor, vi skal se hvordan du har det og vi skal fortelle det til leserne i SA", sier hun. De skal alså ligge å luske i buskene som ekle papparazzier, og henge meg ut som apekattene i SE OG RØR, som hun, den anonyme Lederen, sikkert leser - hjemme hos reportasjer å greier å greier. Det bryr jeg meg ikke om, akkurat som jeg ikke bryr meg om anonyme Ledere. Jeg vil heller anbefale den anonyme Lederen å kjøpe seg gardiner og tenke litt på hva man har på/ikke har på, når man spaserer rundt i lysthuset i Roald Amundsens gate 20. Jeg har for øvrig ikke tvilt på at folk trives i blokka, ei heller at noen står og nyter utsikten (og kanskje lurer på hvorfor utbyggerern skogglo hele veien til banken), mens de prioreterer seg selv og sin navle. Andre har litt bredere interesser og deltar i den offentlige debatt, bryr seg om den politiske utvikling og kommenterer de objektene (betongblokkene?) man finner for godt, også i 2007. Menneskene er forskjellige sånn. Og arkitekten het?

Roger Larsen

Wednesday, December 27, 2006

Slik tenker sossissialistene i Arbeiderpartiet.

Vyrde Lesar.

I har avisene kommet igjen. Endelig, JuleDN sitt kryssord varer ikke evig.

Sossisialistene i Arbeiderpartiet fornekter seg ikke. Griske (kulturministeren som hadde to leiligheter i Oslo, hvorav en suppsiddiert og utleid) og hans forgjenger Bakke hadde funnet ut at fiolket hadde godt av dobbel NRKskatt i januar og februar. Da juristene i departementet sa at dette var ulovlig og kunne medføre straffeansvar, DA ENDRET DE BARE LOVEN !!!!!!!!!

Det er alså slike folk som skal forvalte våre fellesgoder !!

Forøvrig blir stadig fler bekymret for miljøet, været og kloden. En undersøkels viser at de fleste er villige til noen kutt i godene (jeg tror det ikke før jeg får se det), og det er Senterpartiets velgere som er minst villige. Bøndene vil nok ikke gi opp sine fine biler, traktorparker eller småfly før de FÅR BETALT FOR DET. Se på Tunevannet og Vansjø !

Siden verden snart går under av forurensing går DEN NORSKE STST inn for flere kinesiske turister i Norge. De kommer med fly, det er vistnok mellom 30 og 50 millioner som har råd til å komme. og som kjent er det LANGREIST mat det er noe galt med ( fra fattige afrikanske land) og ikke rike kinesere fra den andre siden av kloden.

Ha DU husket å brette melkekartongen din, sånn at den kan sendes til Sverige og brennes ?

Roger Larsen.

Tuesday, December 26, 2006

Jul og pressangær.

Vyrde Lesar.

I ble julen ikke engang rimet, men hva annet er å vente. Om værspådommene slår til, forsvinner snart vinteridrettene, vinterOL og vinterrelatert sport. Det gjør ikke så mye, det er leeeeeenge siden det var noen sympatiske og intelligente ungdommer ute i sporet, på hoppkanten eller på siste indre. Det hele har blitt sirkus, hyk, leven og køpp. Dømomde.

Jula er over med all sin hygge, mas og stress. Neste år blir det mindre stress, mindre mat, mer hygge.

Folk har forøvrig begynt å gi hverandre sommerferien i julepresang. Det er såååå deilig dere, jeg fikk tur til Maldivene av minn mann i år. Ja han skal være med alså. Vi skal dra i sommerferien.

Sjøl fikk jeg skjorte, barbersåpe og resta har jæ glømt allerede.
Roger Larsen

Sunday, December 24, 2006

Stengt svømmehall og juletre.

Vyrde Lesar.

Vi har blitt en gjeng med tapere, BI er forsvunnet, ingen Høyskole, ïntet sykehus..
Vi ? Hmmmmmmm, det er da politikerne som har prekæ om dette leeeenge, ikke VI.

Lurer på hvem som kommer til å leie lokalene til Skjelle nå jeg, Skjelle, eiendomsutvikleren som var i Ålesund og er Sparta"ansatt" og som vil ha ny stadion i byen (bare man får ei tomt til 200 millioner og kartblansj til å bygge det man vil). Vitensenteret som Olfører og Rådmann nå vil bevilge millioner til ? Nei ....

I holder man stengt når alle har fri. ja, ja .. så var det det med kundeservice da !!


Saturday, December 23, 2006

Dagen før dagen.

Vyrde Lesar.

I vil kommunen bruke en mill årlig på vitensenter. Hmmm.. hvorfor brukte de ikke noen tusenlapper på den gamle dagparken i Kulås da montro, når de vassær i pæng ? men det er nok morroære å klinke longdrinks og pjåltærær med intelligensiafiffen, enn å repparere gamle barnehus i Kølås. Sckåål dere.

Og SV vil nå støtte Hamas. Ikke fordi Hamas er snille, men sikkert fordi Hamas er imot Amerika. Ille i mot Amerika og Jødene. Stao pao SV. Og fly fra Sverige (for ler seg i søvne for tiden).

Julekarbonadene (av svensk karbonadedeig) er stekt, med masse julekrydder : allehånde, pomeran, kanel, ingefær .. og ligger nuuh å trekker i en selvkomponert buljong. Medisterkakene er stekt (får man ukrydret medisterdeig ?) (av Svensk medisterdeig) og ligger i den samme buljongen, pinnekjøttet står til damping (det røkte er svensk), men ALLE pølsene er norske. Snart skal kålen snittes og surkålduft skal spre seg i heimen, kålroten skal kokes og juletreet taes inn (det er toppene av de 4-5 grantrærne jeg tok ned sånn at nabon skulle få mer sol).

Det er kun en present som ikke er pakket . ja og silda til min mor da og laxen.

Roger Larsen

Friday, December 22, 2006

Navneskifte og menyen

Vyrde Lesar.

Thursday, December 21, 2006

Skole på Jordet og Tuneskip.

Vyrde Lesar.

I er vi desverre i ferd med å tape i høyskoledebatten, men man kunne jo ikke regne med noe annet. Hadde man lagt skoleinfrastrukturen til Sarpsborg sentrum, ved EPA-bygget, så kanskje, kanskje. Slaget er ikke helt tapt, men for studentene sin skyld håper jeg på Fredrikstad og deretter Halden. Både av sosiale hensyn (caffelatter, øl og sjekking), men også av kulturelle (kino, råkk, jazz, teater ..) og historiske (Festningen i Halden, Trehushalden, Gamlebyen i Frekstad, Hvaler, Ælvæ ..). Desverre.
Bilde fra SA.


Tuneskipet skal flyttes. Hvor er skrikene etter å få det hjem til Tune, Rolvsøy, Sarpsborg, Fredrikstad ? Her er våre kulturelle nuller (politikerne) like tyste som i graven. De har vel nok med luftslotta sine, lekeland og opplevelsessenter og annet sprøyt !

Roger Larsen

Myrer (artig)

Wednesday, December 20, 2006

Bloggoppdatering

Vyrde Lesar.

I blir det mer inneidrett. Ute er det snart ikke plass til barnogunge da alt skal betongifiseres.

Og nå skal jeg oppgradere blogger.

Roger Larsen

PS : (og alt de vil ha for å være SÅ snille, er noen småtomter -- Hmmm ...)

FRA NAMSOS

I dag håpet Rasmussen å få kjøpe tomt til Rock City-utbygginga, men namsos-politikerne utsatte saken.

Liten velvilje i Namsos

- Jeg hører hva ordføreren sier, at han har lagt ned veldig mye arbeid i det. Men jeg føler at når jeg prater med andre folk, både sentralt og regionalt, så får jeg mer velvilje der enn i min egen hjemkommune, sier Rasmussen.

Jarle Rasmussen har store investorer i ryggen. De kan investere 200 millioner kroner på Vestre Havn for å få bygd rockehotell og Rock City med opplevelsessenter, næringsbygg og utdanningsrom.

Men Rasmussen føler at politikerne ikke jobber raskt nok med saken. Han frykter derfor at investorene heller vil bruke millionene i andre byer enn Namsos.

Tuesday, December 19, 2006

Konkurranse på brev.

Vyrde Lesar.

I er det ikke bare Olførere som raser. Ellers så stiger aksjene i Hydro, som skal slå seg sammen med Statoli og ledernes opsjoner øker i verdi.

Den rødgrønne regjering har bestemt at posten skal ha monopol på brevutbæring på brev under 50gram. Å bra er det, tenk om de hadde sluppet konkurransen løs, og det hadde gått like ille som på telefonmarkedet.

Før konkurransen : 2-3-4 kroner pr tellerskritt, nå tilogmed gratis.
Før konkurransen : alle hadde like telefoner, nå kan du få tusenvis forskjellige.
Før konkurransen : 25 kroner pr tellerskritt på mobil, nå 49 øre og billigere.
Før konkurransen : mobiltelefonen var slepbar, nå kan man ha 11 i samme lomme.

Det har blitt fæle tider !

Ille viktig den derre posten, jeg får post hver dag jeg. Ca en kilo reklame, men posten har tre biler som går på rapsolje, derfor er de et miljøselskap. Dumt da at de har byttet ut miljøriktige sykler med mopeder, og at de kjører ut 100vis av tonnmed reklamesøppel hver dag til hele landet. Hos meg kommer de med bil hver lørdag for å levere reklame.

Det er bra at den rødgrønne regjering står på og beskytter oss mot den slemme konrkrransen. Bæng, bæng .. snart nyttår sier de på Kongsberg våpenfabrikk, vi får håpe at det blir mange kriger sånn at vi tjener pæng i 2007 også !! Det går forresten rykter om at folk i forsvaret vil bruke forsvarsbudsjettet til forsvar og ikke distriktspolitikk, jeg er rystet, hvordan SKAL dette gå ? Som forsvarssjefen sa : Skal vi drive distriktspolitikk og ha 7 flyplasser uten fly, eller skal vi drive forsvar og ha to med fly ? Jeg vet hva SV mener, og Senterpartiet, men hva merer du 30 milliarder til distriktene over landbruksdepartemenetet sitt budsjett, 10 milliarder over forsvarsdepartemenetet sitt budsjett og bompenger på grensa. Og hvor kommer disse milliardene fra : (VI TAR DEN I KOR) DET SENTRALE ØSTLAND !!

Ho, ho - god jul.

Roger Larsen

Monday, December 18, 2006

Fyllogleven.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det fortsatt noen som tror på Kalnessykehus. HALLO !

- Dette er det sentrale Østfold !!!

-HALLO !! Det er her man HENTER PENGER, det er ikke her de skal brukes.

SE PÅ HVOR MANGE SOM BLE DREPT PÅ E6, MENS MAN BYGDE BRUER TIL ØDE ØYER I DISTRIKTENE. OG SYLVIA BRUSTAD KOMMER IKKE FRA ET SENTRALT STRØK !!!

og i er det stadig fyllogleven (tenk på alt polti IKKE oppdager).

1. Det sitter 11 personer i vår arrest, og da er det helt fullt. Vi ble nødt til å åpne arresten i Fredrikstad for å få plass til alle som trengte plass i drukkenskapsarrest i natt, sier skiftleder Åsmund Herrebrøden hos Sarpsborg-politiet til sa.no i formiddag.

2. Slåsskampen, som medførte at en Sarping måtte på sykehus, i to-tiden i natt var en av flere slåsskamper som førte til pågripelser i løpet av natten.

En person som ble avvist av en dørvakt på et utested, gikk løs på dørvakten og slo ham flere ganger. Mannen ble tatt med av politiet og i formiddag ventet et forelegg på 6.000 kroner.

Et forelegg på 4.000 kroner vanket på en mann som urinerte på gulvet på et utested i sentrum. Også han måtte tilbringe natten i drukkenskapsarrest.

Og nå skal vi slutte å samarbeide med hvem ? Med brannvesenet ? Med fastlegene.

NÅ MÅ JOURNALISTA SKJERPE SEG !!!

Roger Larsen

PS : 20% av de som var invitert til å delta i statsborgerseremonien i Hovedstaden i går deltok. En av fem. Mange misforsto vistnok, og kan ikke norsk og .. Rart man finner fram til offentlige kontorer da..

PSS : Nordmenn på arbeidsledighetstrygd kan søke arbeid i Europa, men med omtrent uoverstigelige vansker, derfor drar de sånn ad hoc og det kalles visstnok ferie. Om andre ikke følger opp : (Ved å akseptere den omfattende khat-tyggingen, aksepterer norske myndigheter også at en stor andel av de ca. 18000 somalierne som befinner seg i landet, faller utenfor på grunn av rusmisbruk. Jan Bøhler har et poeng når han sier at vi ikke ville ha lukket øynene for et tilsvarende problem i et etnisk norsk miljø.) så er det ikke så farlig, så lenge man får tatt et par nordmenn på "ferie". Og åssen var det med mullahen igjen, utgjør han en fare for rikets sikkerhet ? eller gjør han det ikke ? Og familien hans er på ?? i Norge ?? Ja, ja .... vi skal være litt rundhåndet siden vi sitter på så mye olje .. egentlig så er det en global kilde til rikdom og ikke et pensjonsfond vi har.

Sunday, December 17, 2006

Juleverkstedgågate

Vyrde Lesar.

I var det to - tre boder i gågata under julegågatemorroa. Ja, ja ...

Roger Larsen

Saturday, December 16, 2006

MORRO ?

Vyrde Lesar.

I går det en smule varmt. Alle skal bygge, bygge, bygge, men ingen vil vedlikeholde, vedlikeholde, vedlikeholde. Det sier desverre noe om kvaliteten på våre politikere, for nå er det vistnok MORRO å være politiker igjen.

Hva feiler det folka egentlig, skjønner de ikke kausalsammenhenger eller er de ikke intrisert i de. Er målet å bli likt, eller gjøre det rette ? Er det monumenter de er ute etter ? Da kan de vel plassere dem på Jordet. dette forunderlige jorde som ingen forlater før han har fått mærker av det ... sånn bortsett fra BI da. Som vistnok pakker snippesken og drar. Lurer forøvrig på hva BI hadde sagt om de hadde fått en tomt til 200 millioner jeg ? Sånn som foppallen skal få etter å ha invitert rådmann og ordfører til Ålesund. Molde har også en stor stadion, der går det vistnok også bra med foppallen.

Tenk dere, om vi kunne få til noe sånnt i Sarpsborg (bomp - rett i fella, og ei tomt som fellesskapt eier (verdi 200 millioner) rett i dass. Men foppall er penger, penger, penger enten en rik onkel eller som på Rosenborg : flinke folk.

Roger Larsen

Friday, December 15, 2006

Bedre sent enn aldri

Vyrde Lesar.

I skal BI flytte : men vi sateser stort på foppallstdionær.

Men dette har vi visst i snart et (1,5) år, og det er jo ikke noe rart. Skal BI overleve må skolen deres ligge et sted som trekker studenter, et sted med cafeer, kinoer, jenter, gutter, konserter, kultur .... Fredrikstad sentrum er noe helt annet enn et Jorde.

Leirkameratene er på jordet hvor de har har kjørt seg helt fast, og Ingeniørutdannelsen kommer heller ikke til Jordet. Kanskje sykepleierutdannelsen, men det er omtrent like langt fra Sarpsborg sentrum til Kalnessvingen som fra Jordet. Du må uansett kjøre bil OM SYKEHUSET KOMMER. Sylvia Brustad er IKKE fra hverken Jordet eller Sarpsborg. Nemlig.

Sykepleiere er studenter i dag, det var før 1974 at de gikk på sykepleuerskolen med uniform og yrket var et kall, så kanskje de foretrekker et sted med cafeer, kinoer, jenter, gutter, konserter, kultur .... Fredrikstad sentrum er noe helt annet enn et Jorde.

Om ØL og anna (Lovinda ?)
Vi minner igjen om at vi behøver en redaktør for bladet Ølgjerd. Responsen fra forrige gang har vært svært liten. Ikke sitt og vent på at det sikkert er noen andre som tar jobben, har du muligheter så må du gi oss beskjed nå! Det blir ikke noe miljø uten en liten innsats, hvor er det blitt av alle ølentusiastene?


Redaktør av Ølgjerd
-----------------------
Arbeidet går i hovedsak ut på å skaffe stoff til bladet, samt å disponere sidene slik at bladet får en bra sammensetning. Vi har for tiden en liten håndfull mer eller mindre faste skribenter som vi mottar stoff fra, ellers skriver redaktøren selv gjerne mindre saker og ølnotiser; her samarbeides det forøvrig med ølbrev-redaksjonen. Det er selvfølgelig også åpning for at redaktøren skriver eget stoff av større omfang.

Videre er korrekturlesing og språkvask av innsendt stoff en viktig oppgave, så gode norskkunnskaper er essensielt. Gode ølkunnskaper er også svært viktig for å sikre bladets faglige innhold. Det kreves ingen kjennskap til grafikk/layout-programmer, da vi bruker en grafiker som tar seg av dette. Redaktøren sender kun tekstfiler (Word) og bildefiler til grafikeren, som så utarbeider et forslag som blir basis for videre diskusjon.

Å skaffe annonseinntekter til bladet er en potensiell oppgave for redaktøren; dette er noe vi ikke har fokusert på hittil. Men sett i lys av den nye dommen som kan åpne for alkoholreklame i pesialtidsskrifter, kan dette bli meget aktuelt for Ølgjerd.

Redaktørstillingen er et ideelt ulønnet verv, og har de siste årene vært organisert som en vararepresentant-stilling i NORØL-styret. Interesserte kandidater kan ta kontakt med Lars Bjørnstad, larsbj@pvv.org.


Årets norske nyhet og årets bryggeri
-------------------------------------------
NORØL’s danske søsterorganisasjon Danske Ølentusiaster kårer hvert år årets danske ølnyhet og årets danske bryggeri. Nå er situasjonen en helt annen i Danmark enn Norge da vi snakker om en reell storesøster av en organisasjon med godt over 10.000 medlemmer. Dessuten har de ca. 90 bryggerier og rundt 500 ølnyheter å velge mellom for 2006. Vi synes allikevel det kunne være interessant med en liten uformell avstemning blant leserne av Norske Ølbrev. Antall bryggerier har økt de siste årene og vi har fått menge nye øl å velge mellom. Vi gjør dette så enkelt som at alle mottakere av Norske Ølbrev inviteres til å stemme ved å svare på dette ølbrevet. Det er viktig at du oppgir fullt navn og bare stemmer en gang på det du synes var

1)den beste norske ølnyheten i 2006

2)det norske bryggeriet du liker best (uansett hvor lenge det må ha eksistert).

Vi håper at flesteparten av våre drøyt 1000 mottakere tar seg tid til å stemme. Siste dato for å avgi stemme er midnatt på nyttårsaften. Stemmer etter denne dato eller eventuelt forsøk på å stemme flere ganger blir ikke tatt med. Vi håper å få lagt ut en oversikt over alle nye øl samt alle norske bryggerier på NORØLs nettsted om kort tid, men det er bare å begynne å stemme.


Juleøl igjen
--------------
Vi har nå smakt oss gjennom det meste av juleøl som er tilgjengelig i Norge og finner mange godbiter i år. Klassikerne leverer stort sett som forventet, men i tillegg må det vel være rekord i år, med tanke på hvor mange såkalte spesial-juleøl som har dukket opp. Det virker til og med som om nordmenn har forstått at det er lov å variere. VG valgte da også å benytte tittelen ”De særes seier” på sin test. Til neste år kan det til og med være at det ikke blir oppfattet som sært med ufiltrerte øl lenger!

De juleøltestene vi har kommet over på nett og aviser i år har vært preget av mye mer seriøsitet enn tidligere. Det benyttes hovedsakelig kompetente mennesker i testpanelene. Mange av de avisene som ikke har resurser eller kompetanse til å lage en skikkelig test ser ut til å ha hoppet over testen i år, og glade er vi for det. Vi leste nemlig nylig en artikkel i Aftenposten om en undersøkelse utført av en professor ved Høgskolen i Lillehammer. Her var det sett på filmanmeldelser for alle filmer som gikk på norske kinoer i 2003 og 2004. Konklusjonen var at en ekstra prikk på terningen automatisk fører til 50 % besøksøkning. Vi ser på det som svært sannsynlig at avisenes terninger betyr minst like mye for juleølet, som tross alt ikke har andre markedsføringsmuligheter.


Nytt fra bryggeriene
------------------------
Sent, men godt dukket plutselig Glopheims Juleøl fra Atna opp. Den har ikke rukket å være med i noen juleøltester og det er synd. For med sine beskjedne 4,7 % alkohol, 5 forskjellige maltsorter og Amarillo humle er dette blitt en riktig godbit. Her føler vi at Atna virkelig har noe på gang. Dessverre har distribusjonen vært meget begrenset.

Nok et bryggeri ser ut til å være på trappene, nemlig Lillehammer Bryggeri. Vi leser på deres hjemmeside at det kommer til å fremstå som en bryggeripub i lokalene til det opprinnelige Lillehammer Bryggeri fra 1847. Det planlegges både under- og overgjærede øltyper. Det ønskes også å kunne servere lokalprodusert mat gjennom et samarbeid med eksternt kjøkken og bakeri. Da ligger det allerede an til et lite knippe nye bryggerier for 2007 her i landet, send oss gjerne mer informasjon dersom noen har det.


Det drikkes mer øl
------------------------
Bryggeriforeningen melder at ølsalget for oktober måned økte med 6,3 % sammenlignet med i fjor. Ølsalget for de 10 første månedene er til sammen 4,5 % høyere enn i fjor. Salget av alkoholfritt øl har økt hele 19 % sammenlignet med oktober i fjor. Med tanke på alle de nye juleølvariantene vi har fått i november forventer man en ytterligere økning når tallene for hele 2006 kommer frem.

Til sammenligning har vi sett på tallene fra det svenske Systembolaget frem til november. Her er økningen av sterkølsalget 9,3 % sammenlignet med forrige år. På verdensbasis har det totale ølforbruket økt med 3%.


Stor interesse for øl aksjer
-------------------------------
Det danske Gourmetbrygeriet lanserer sine aksjer for salg på OMX børsen First North onsdag 13. desember. De nye aksjene for 45 millioner danske kroner ble møtt med stor interesse. De aksjene som ble lagt frem for fortegning i oktober ble revet bort, og salget måte stanses før tiden på grunn av fare for overtegning. De første 20 timene ble det solgt for hele 28,5 millioner danske kroner! På nyåret skal vi også finne øl fra Gourmetbryggeriet på Vinmonopolet. Det ansettes også administrerende direktør fra 1. april med bakgrunn fra Carlsberg organisasjonen i Asia.


Dårlig maltsesong
---------------------
Denne høsten har det gått riktig galt for maltprodusentene i store deler av sentral- og østeuropa. En tørr og varm juli har medført at det fullendte kornet ble tørket til en meget lav vannprosent. Da august kom med masse regn og kjølig vær sugde kornet vann og begynte å spire på aksene. Dette skal først skje når kornet er på malteriet. Man snakker nå om en fordobling av prisen på malt, noe som vil påvirke småprodusenter av kvalitetsøl mest. Her benyttes det som kjent både mer og i utgangspunktet mye dyrere malttyper.


Øltørste arabere
----------------------
business.dk melder om at folk i Saudi Arabia er meget glade i øl. Riktignok den alkoholfrie versjonen, men allikevel ikke det de fleste av oss forbinder med ørkenlandet. Carlsberg rapporterer om en årlig vekst på 15-20 % de siste fem årene, og ser derfor ut til å ha sluppet unna bråket med Muhammed-karikaturene. Mye av årsaken til det er nok at det stort sett er merkene Holsten og Feldschlösschen som selges. Som kanskje kjent er Holsten tysk og Feldschlösschen sveitsisk, men begge er Carlsberg-eid.


Konkurs-rykter i Danmark
-------------------------------
Det første ryktet om konkurs hos et av de nye bryggeriene i Danmark viste seg heldigvis å være nettopp det, et rykte. Viborg Bryghus har hatt problemer med å avsette produksjonen, selv om det er tuftet på hele 3000 folkeaksjer solgt i omegnen. Fra ledelsen meldes det at bryggeriet skal fortsette å bestå, de hadde bare glemt å tenke på å selge ølet! Kanskje eierne bør kjenne sin besøkelsestid, 3000 gjennomsnittsdansker skal jo klare å holde liv i et mikrobryggeri uten andre kunder.


Forbud mot privatimport av alkohol til Sverige
-----------------------------------------------------
En svenske har klaget på at et parti vin som han har importert via Internett og fått fraktet til Sverige via et dansk transportfirma, er blitt beslaglagt i tollen. Saken ble avgjort etter en uttalelse fra generaladvokaten i EU’s høyeste domstol. Domstolen konkluderer at det er forenlig med Sveriges detaljmonopol å forby privatimport så lenge varer fra alle EU land behandles likt.


Noen som har god hukommelse?
--------------------------------------
En av redaktørene har ryddet, og fant faktisk noe ølstoff i en gammel avis. I Dagbladet for 28/7-95 kunne en lese om en nyhet på ølmarkedet, nemlig Barranquilla fra Akershus Bryggeri. Visstnok basert på et produkt fra Sør-Amerika, og med ca 3,5 % alkohol. Et øl for de som ikke liker øl, ifølge produsenten, og det kan en vel forstå, Barranquilla var smakssatt med cola! Var dette vårt første norske øl-produkt som angivelig var ment for å henvendte seg til jenter og ungdom?


Årets linker
-----------------
Her følger en liten årskavalkade over månedens linker.

Januar
Ron Pattinsons fyldige øl og pub guide for Europa. http://www.xs4all.nl/~patto1ro/index.htm


Februar
Hamar arbeiderblad, Norges foreløpig eneste avis med ukentlig ølspalte.
http://www.h-a.no/index.asp?menuItem=26


Mars/april
Danske Ølentusiaster, våre aktive søsterorganisasjon.
http://www.ale.dk/


Mai/juni
Venner av Nøgne Ø som også er venner av alt godt øl. www.venneravno.com


August/september
Svenska Ölfrämjandet, nok en aktiv søsterorganisasjon http://www.svenskaolframjandet.org/


Oktober
En samling gode norske ølbloggere
http://beerblog.motime.com/ http://www.garshol.priv.no/blog/beer/
http://anders.geekhouse.no/blosxom/blosxom.cgi
http://geirove.blogspot.com/ http://thebeertourist.blogspot.com/


November
Ølklubben VADSØ fra Tromsø.
http://realale.home.online.noMed hilsen og de beste ønsker om en fredelig julehøytid
Yngvar Ørebek og Erik Dahl
NORØL - Norske Ølvenners Landsforbund

Wednesday, December 13, 2006

10 av hver og litt rart.

Vyrde Lesar.

I har enten lederen misforstått eller så er det noe tullball. 0,4 og 0,7 %% (promille>) av 7 promille = ingenting (nemlig).

Gjennombrudd : Mor ! Jeg ser solen !

Historiske gjennombrudd : Tiden går fort, 82 channels and nothing on !

Medisinske gjennombrudd : Gledelig.

Verden står forøvrig ikke til påske. Oljepenga våre, som vi ikke kan bruke til veier, skoler, sykehus, sykehjem, museer eller noe annet fornuftig (bortsett fra 40 milliarder til bønder og dørfabrikker), og som vi derfor investerer i utlandet, disse oljepenga skal ikke investeres i bedrifter som lager våpen (og krig og fred og sånnt), men når det gjelder kampfly (som er beregnet på å drepe og ikke krig og fred og sånnt) så skal vi ha industrikontrakter. Vi skal alså lage bomber og kuler og sånnt som brukes i krig (men ikke i fred å sånnt - kniiiis - kniiiis)...

Jeg skjønner det ikke.

Roger Larsen.

Ps :

Vyrde Lesar.

Ordføreren overreagerte og godt er det. Eller er det det ? Vel, om Arbeiderpartiet vil ha en på toppen av lista som når som helst overreagerer så pladask, så dem om det, men det kan bli et dårlig politisk klima av slikt. Og det hører vi til stadighet fra opposisjonen, miljøet i bystyresalen er visstnok til tider ubehagelig. Men siden Sarpsborg Arbeiderblad aldri skriver noe om det, så er det helt sikkert feil. Men makan til overreaksjon, folk var rystet over Arbeiderpartiet. Overreaksjonen var uforståelig. Til og med Sarpsborg Arbeiderblad skrev om den. SARPSBORG ARBEIDERBLAD !!

Den RødGrønne regjering som ville detaljstyre styre og ledelse i UNION i Skien, mener at når det gjelder GrameenPhone (Fredsprisvinnererns prosjekt i Bangladesh) så skal makta rå. Som alle vet, er de fleste brukerne av Grameenbank kvinner, de er farget og de lever i et land langt borte, og det er jo helt noe annet enn UNIONansatte, som var mest menn, hvite og bodde i Norge. Er den RødGrønne regjering på kollisjonskurs med SoriaMoria erklæringen sin ? Skal eller skal de ikke instruere Telenorstyret til å følge intensjonsavtalen, eller gjelder intensjonsavtaler kun når de er i det hvite Norges favør ? Hmm... Men penger er vel viktigere enn moral for den RødGrønne regjering ?

Heldigvis har man i hvert fall forbudt de som styrer med Oljefondet (det som ikke kan brukes til veier, skoler, sykehjem, jernbane, bompengefjerninger, forsking og alt annet) å investere i slemme bedrifter. Slemme bedrifter er sånne bedrifter som man tillater norske våpenprodusenter å handle med. Om Kongsberggruppen (som lager mye bæng, bæng) handler med en slem bedrift (som lager mye bæng, bæng) så er det OK, men det er ikke OK at Oljefondet investerer i en butikkjede som WalMart. Og hold dere fast folkens : Når Norge nå skal fornye sine kampfly, så skal det vistnok ikke velges de beste, men de vi får flest gjenkjøpskontrakter av. Vi skal alså kjøpe fly fra den produsenten som vil kjøpe mest (bæng, bæng) fra oss. Vi skal alså være med å produsere drapsmaskiner, men ikke investere i butikkjeden WalMart. For noe TULLBALL !

Overreaksjon eller en helt vanlig dag?

Vyrde Lesar.

I sarpsborg har noen "overreagert". Kan dette tyde på at rapportene om tilstandene i bystyresalen er sanne ? At overreaksjoner er en del av en politisk væremåte. Spol tilbake til "kampen" mellom Engsmyr og han derre tannlegen som var leder for høire for tre år siden.

Bildet er ikke fra ANB -eller noe sånnt MØL, men et ekte bilde lagd av ekte lokale fotografer. Jarl M Andersen sitt arbeid. (Og skjønner i SA at de må bruke lokale fotografer også på nettet, så går det nok med de som med Dagbladet og VG)

Google : (putt inn i søkefeltet og i dag virker det meste for USA, men teksteditorer var først på engelsk, husker du det ?)

2 + 3

pi (eller speed ogf light)

1 meter in feet (7 miles in km)

what is defenstrate

define:defenstrate (define:"peer to peer"

population new york (birthday John F kennedy)

weather minneapolis

mns airport (været minnesota airport)

ua 116 (united airlines 116) (det samme med pakkesporing - fedex etc)

john smith minneapolis mn (telefonkatalog)

movies casino royale (når filmen vises der du bor)

norah jones (elvis presley) viser musikk

what is the answer to the universe and everything

Roger Larsen

Tuesday, December 12, 2006

Dobbeltmoral.

Vyrde Lesar.

I er folket lei at ledere i bedrifter som går godt belønnes godt. Da er det noe annet med de som vinner LOTTO. For det kan jo skje alle (og da slipper vi å være misunnelige for det kan bli min tur neste gang uten at jeg bør stå på døgnet rundt å greier).

Fredsprisen er delt ut. Til Muhammad Yunus og Grameen Telecom, som TELENOR (teknologibremsen og pensjonistflåeren) har en intensjonsavtale de ikke vil holde med. Den RødGrønne regjering vil ikke gripe inn, da dette er ting de største eierne må bestemme sjøl. Hvorfor var det annerledes i UNION montro ? HMMMM ... Åjja - hvite mennesker er bedre enn brune ... eller ... hmmmm .... (Sjøl mener jeg at TRADE not AID er skoleeksempler på vellykket u-hjelp, men så er jo ikke jeg politiker).

Ellers så skal oljepengene (Statens Pensjonsfond, Utland) ikke investeres i tvilsomme bedrifter. Som feks Wal Mart (en stor butikkjede) og bæng-bæng bedrifter. Unntak er der slemme bedriftene (spesiellt bæng-bæng bedrifter) som feks KONGSBERG VÅPENFABRIKK (eller hva de nå heter) selger bæng-bæng (eller DØD) til. Så vi skal/skal ikke samarbeide med slemme bedrifter. Hmmm .... Kanskje de slemme bæng-bæng bedriftene bare bomber utlendinger ? Eller lager snille bomber ?

Joss, joss - er det rart at polikere gjør meg kvælm ?

Roger Larsen

Monday, December 11, 2006

Skoler og annet

Vyrde Lesar.

I trenger vi ny barneskole. Da bør byens nyeste barneskole ligge i Østre. Kirkegata eller den gamle yrkesskolen, eller på jordet ved Kulås eller enda bedre I Kulås. Ikke ved Stjernebygget, eller på Jordet.

Men så er spørsmålet, hvor bor barna som trenger skoleplass ? Og så kommer et problem : siden alle eplehager og småløkker er bygd ned, så SKAL jo barna ha god lekeplass nær naturen, hva med selve Kulås ? Store deler av Kulås er jo bare enorme rikmannstomter allikevel. Ekpropier og bygg en "indianerleir" skole, dvs med mange småhus --- en god kommune å vokse opp i for barn og unge. Alternativet som de upperste operere med "ved siden av stjernebygget" er vel en vits, man legger jo ikke en barneskole midt inni industrirøyken, gassen og støyen fra Borregaard. Men man kunne kanskje bytte med Rådhuset ? Bygge om rådhuset til barneskole og legge rådhuset ved Borregaard. Hmmm .... eller droppe extremutbyggingen av Langemyr, bygg heller en skole i denne naturbiotopen. Her kan elevene da tilogmed plukke multer (men sånnt er nok ikke bra nok for asfaltbrødrene), multer ? Sånne ekle gule bær ? Er det ikke på Finnmarksvidda de er da ?Når man ser på prognosene så er det jo nesten latterlige bom, hvem lager egentlig disse "prognosene" ?? (Det er svært vanskelig å lage slike prognoser, og da særlig i sentrumsområder, forklarer seksjonsleder Uno B. Larsen.)

Sandesundsveien skulle hatt 245 elever, men har 315. Differansen er 70.
Kurland skole skulle hatt 429 elever, men har 513. Differansen er 84.
Lande skole skulle hatt 416, elever men har 524. Differansen er 108.

Differanse på 262 . (Som desverre minner oss om krigen : ME262Blogger tok desverre en kræsj sånn at texten til gårsdagens bilder forsvant. Beklager.

Roger Larsen.

Sunday, December 10, 2006

Patronutstyr


 Posted by Picasa

Saturday, December 09, 2006

Se på hva de GJØR !

Vyrde Lesar.

I fortsetter AOF og politiet arbeidet med å redde barn og ungdom fra gata.

Sarpsborg kommune skal trekke seg ut av dette samarbeidet, hvis rådmann og ordfører får det som de vil. Spørsmålet er : fortjener ungdommen og Sarpsborg kommune slike ledere ?

Det er snart valg og rådmenn kan vel sies opp. To grepa jenter står i startgropa, Linda Karlsen som ordfører og Anne Grethe Erlandsen som rådmann, så det er vel egentlig INGENTING å vente på. Når valget kommer, stryker man rett og slett de oppfarende busemennene og kumulerer jentene. Og hva tenker jentene i AP - mener de at barn og unge i Sarpsborg skal gå for lut og kaldt vann fordi den politiske ledelse ikke liker den frie presse ? Er Sarpsborg Arbeiderparti egentlig mot pressefrihet ?

Det er godt at politiet og AOF fortsetter sin innsats, men at AP snur ryggen mot politietsamarbeidet er litt rart. SV liker jo ikke politi så det hadde vi ventet, men at Sarpsborg Arbeiderparti skal motarbeide poliets satsing på barn og unge er rart, men det er vel floskler de presenterer i Kommuneplanen :
"Sarpsborg skal være en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge."
og om pressen og de frie diskusjoner (alle vet, at fruktbare, blir diskusjonene når alle er ENIGE MED den politiske toppledelse!!)
"Gjennom fruktbare politiske diskusjoner og åpen debatt i lokalsamfunnet
kan vi forene våre krefter for å virkeliggjøre de mål vi har satt oss."


På den annen side fortsetter de sikkert å selge tomter til halv pris til mangehundremillionærene (som Bukkarten) eller gi de bort til boligspekulanter. Er det langt til Ålesund montro ?


Teknologibremsen og u-landsutbytteren Telenor, med opsjonisten Baksaas i spissen nekter å innfri sine løfter ovenfor fredsprisvinneren og Graemenbank:

«Det er TNIs (Telenor invest red.anm.) intensjon å redusere sin andel i selskapet til under 35.0 prosent innen seks år etter selskapsdannelsen.»

Og den RødGrønne regjering lar de få lov ? Når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer.

Roger Larsen

Thursday, December 07, 2006

Kommuneplan (ja, ja)

Vyrde Lesar.

I er kommuneplanen lagt fram, den kunne vært lagt fram i enhver kommune og er 8 sider med GPP og tull. Desverre.

Svigermor bisettes i dag, og vi følger bisettelsen via mobiltelefon.

I Bergen tar endelig noen tak i luringene, SÅ DET SVIR.

Ellers så er det fortsatt hvileskjær her.

Roger Larsen.

PS : (sakset fra kommuneplanen)

"Gjennom fruktbare politiske diskusjoner og åpen debatt i lokalsamfunnet
kan vi forene våre krefter for å virkeliggjøre de mål vi har satt oss.
Jan O. Engsmyr.
ordfører"

Betyr dette at journalister nå kan skrive det de vil uten at den politiske elite skal hevne seg på Politi eller som skjedde her om dagen : På barn og unge.

Tales det med to tunger ?

INGENTING

Nettet var nede i dag tidlig. Ingen blogg i dag.

Wednesday, December 06, 2006

svigermornekrolog
Svigermora mi er død. Åse Nilsen døde av komplikasjoner etter en hjerteoperasjon på sykeehuset i Tromsø. Alle barna var samlet rundt henne når hun fredfullt sovnet inn. Hun var fast i troen og oppriktig glad i Gud, Jesus og familien sin. Hun rådførte seg nok med Vårherre, men hun handlet i familiens beste.

Det første jeg gjorde da jeg traff Åse for snart 14 år siden, var å gi henne en klem, så var vi venner reten av livet. Hun kom på besøk til oss i Bergen for å treffe min og Lillian sin førstefødte, Nils Persa. Det ble mange besøk de neste 12 årene, hun var flere ganger i Bergen og flere ganger i Sarpsborg, og vi var hos henne i Olderdalen. Lillian og guttaboys hvert år, jeg sjeldnere. Jeg liker ikke å fly. 70 årsdagen feiret hun i Sarpsborg, med alle barn og svigerbarn.

Åse ble født på Tangesland i NordTroms i 1935. I en karrig landsdel som ikke LOT seg høste, men som måtte fratvistes grøden. Hun tok **** ...

I 1945 tvangsevakuert som 10åring, så tilbake til en karrig gård i NordTroms som knapt nok ga mat til alle. Tidlig ut på koking og jobbing. Hun tilbrakte strevsomme år på svigerforeldergården deretter en liten gård i Saraby. Ei lita bygd uten vei, vann, strøm, telefon, hun og mannen Ole bygde hus, melka kyr, melk i spann, spann i bekken, rodde melka ut til melkebåten, oppdro 4 barn, mista det siste (hjerte)barnet (klaffefeil som hun selv), starta liten butikk, lagde gartneri, solgte stiklinger på torget i Hammerfest, rodde feske.

For ca 15 år siden, startet hun pånytt og dro til Olderdalen. Her bygde hun seg hus som 60åring, tok sertifikat som 65 åring, vevde, vaska og kokte, hadde vaskejobber og en hjelpende hånd til mange. Hun hadde 4 barn, 8 barnebarn, det yngste knapt året, og et olderbarn. Og så dør hun av at en forkalkning løsner under en operasjon.
Jeg sa farvel til henne på mobiltelefonen til Lillian, om hun hørte det vet hun kun selv .. Et langt og strevsomt liv er over, hun er en av den generasjonen som bygde landet, som gjenoppbygde Finnmark, som med ren vilje og rå muskelkraft tvang Finnmark opp av aska og jeg er så stolt av henne og hele denne generasjonen. Hun og dere bestod prøven, med glans ! Bra gjort.

Jeg lyser fred over Åse Elisabeth Nilsens minne. Hvil i fred svigermor, det har du fortjent, et aktivt og strevsomt liv er dessverre over.

vennlig, snill, hjelpsom, imøtekommende, inkluderende ... jeg var fryktelig glad i henne.
Roger Larsen Posted by Picasa

Tuesday, December 05, 2006

Svigermor bisettes på fredag

Vyrde Lesar.

Detr er stor sorg i huset.

Min tapre svigermor bisettes på fredag.

Roger

Monday, December 04, 2006

Svigermor døde.

Vyrde Lesar.

Svigermor døde etter en hjerteoperasjon, men legene påstår at opersjonen var vellykket. Det er stor sorg i huset.

Hun var et grepa kvinnfolk. En av de som tvang Finnmark opp av aska etter krigen. Som virkelig bygde landet.

Som begynte helt pånytt for 15 år siden, bygde seg hus, tok serfikat i en alder av 65 og var vennlig, snill, hjelpsom, imøtekommende ... jeg var fryktelig glad i henne.

Roger Larsen

Sunday, December 03, 2006

Svigermor er desverre syk.

Vyrde Lesar.

Svigermor er ikke frisk, så vi tar noen hvileskjær.

Roger Larsen

Saturday, December 02, 2006

Det flerkulturelle samfunn ?

Vyrde Lesar.

I vil ordfører og rådmann legge ned samarbeidet mellom kommunen og politiet fordi en journalist har skrevet at det slåsses i gågata. Jommen sa jeg smør !

Sarpsborg har lenge vært et flerkulturellt samfunn. Først kom svenske rallare på flukt fra hungersnød og arbeidsledighet og etter krigen har folk langveisfra valgt å slå seg ned her. Østeuropeere jaget fra sine hjem av de brutale bandittregimene i Østeuropa, pakistanere på jobbjakt, vietnamesere på flukt fra kommunistene, afrikanere på flukt fra redselregimer og ekstrem fattigdom, chilenere på flukt fra fascistene i Chile. Folk på flukt og på jakt etter trygghet. I deres hjemland var ofte staten fienden. Vi har alle truffet de som flyktet, på skolen, på arbeidsplassen, i butikken og på torget. Men det er problemer.

Etter femti år som flerkulturell kommune, er det ingen "flerkulturelle" på Rådhusets servicetorg, få av byens administrative eller politiske ledere har "flerkulturell" bakgrunn, ingen av SA sine journalister er "flerkulturelle", ingen av gutta på politistasjonen eller brannstasjonen, lista er uhyggelig og lang. Og nå ser vi konturene av et duokulturellt samfunn : DØM og OSS. Sjøl vokste jeg opp i et flerkulturellt samfunn på Tindlund, vi tenkte aldri over det, vi merka det aldri og jeg kan aldri huske at det var problemer blant oss barn... Men vi hadde løkker og skogteiger og veier som ikke var farlige og leken, den raska over isen. Men i dag har vi et problem. Et problem politikere vil snu ryggen MOT, et problem de ikke lenger vil prøve å løse, et problem i hvert fall ikke vil samarbeide MED politiet om. Hva feiler det det den politiske elite ? Mener ALLE partiene det samme som Arbeiderpartiet, partienes Ørn eller er de alle dumme som gjess ? Noe må gjøres!


Brødre og søstre, fedre og mødre.

Vi har et problem. Her i Sarpsborg har gjenger begynt å slåss mot hverandre. Vi, brødre, søstre, mødre og fedre til Sarpsborgungdommen, må ikke snu ryggene til og late som ingenting. Vi er ansvarlige for våre barn, og vi må snakke til og med dem. Vi må lære dem hva som er rett og hva som er galt. Det er vi, de eldre, som må sette en stopper for gjengaktivitetene.

Roger Larsen
************************
Brothers and sisters, mothers and fathers.

We have a problem. Here in Sarpsborg gangs are starting to fight each other. We, brothers, sisters, fathers and mothers of all the youngsters in Sarpsborg, must not turn our backs to the problem. We all are responsible for our youngsters. We must talk to them, we must learn them what is right and wrong. We, the elders, must stop this gang activity.

Roger Larsen

****************

مشكله. هنا في ساربسبورغ العصابات بدات الحرب بينهما. ونحن ايها الاخوه والاخوات والاباء والامهات من كل اليافعين في ساربسبورغ الا سندير ظهورنا لهذه المشكله. كلنا مسءولون عن والصغار. يجب التحدث بها ، يجب ان نتعلم منها ما هو الصواب والخطا. نحن الكبار ، يجب ان يتوقف نشاط هذه العصابات. روجيه لارسن

*******************

Frères et soeurs, mères et pères.

Nous avons un problème. Ici dans Sarpsborg les troupes commencent à se combattre. Nous, les frères, les soeurs, les pères et les mères outre de tous jeunes dans Sarpsborg, ne devons pas tourner nos dos au problème. Nous tous sommes responsables de nos jeunes. Nous devons leur parler, nous devons les apprendre ce qui est exact et erroné. Nous, les aînés, devons arrêter cette activité de troupe.

Roger Larsen
********************
Hermanos y hermanas, madres y padres.

Tenemos un problema. Aquí en Sarpsborg las cuadrillas están comenzando a lucharse. Nosotros, los hermanos, las hermanas, los padres y las madres de todos los jóvenes en Sarpsborg, no debemos dar vuelta a nuestras partes posterioras al problema. Todos somos responsables de nuestros jóvenes. Debemos hablarellos con, debemos aprenderlos cuál correcto e incorrecto. , Las ancianos, debemos parar esta actividad de pandilla.

Roger Larsen

***********************************

Братья и сестры, мати и отцы.

Мы имеем проблему. Здесь в Sarpsborg шатии начинают воевать. Мы, братья, сестры, отцы и мати всех малолеток в Sarpsborg, не должны повернуть наши задние части к проблеме. Мы все ответствены для наших малолеток. Мы должны поговорить к им, мы должны выучить их право и неправильно. Мы, старейшини, должны остановить эту деятельность при шатии.

Roger Larsen

**************************************

Irmãos e irmãs, mães e pais.

Nós temos um problema. Aqui em Sarpsborg os grupos estão começando lutar-se. Nós, os irmãos, as irmãs, os pais e as mães de todos os jovens em Sarpsborg, não devemos girar nossas partes traseiras para o problema. Nós todos somos responsáveis para nossos jovens. Nós devemos falar-lhes a, nós devemos aprendê-los o que é direito e errado. Nós, pessoas idosas, devemos parar esta atividade de grupo.

Roger Larsen

PS : Mens Europa forbyr diseldrevne biler, setter den rødGRØNNE regjering ned prisen på dødsmaskinene. På den annen side så er det vel kun i sentrale strøk at de er så mange at de fører til tidlig død og sykdom. Så DA gjør det vel egentlig ikkeno ?

Friday, December 01, 2006

Solnedgang på Greåker.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg annulerer man eiendomssalg. Hvorfor det da montro ? Er det noen som har vtatt en telefon og kommer utenfor køen ? Noen som "følger" sentrumsplanen ? Noen som kjenner noen ?

Slikt blir man snill av !

Roger Larsen

Ps: Tynt i dag, syke folk i familien, barn på skoleovernatting, kone i Troms, skal til legen, har mye å henge fingra i. Og har skjært ned fem furuer sånn at naboen skal få luft og sol...

Pss : Denne "idretten" skal alså Sarpsborg Kommune ofre ei tomt til 200 mill på !!

Thursday, November 30, 2006

Bomiljø

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg diskuteres det. Hva med deg ?

Blir man snill av et slikt bomiljø.


Roger Larsen Posted by Picasa

Wednesday, November 29, 2006

Fredsleieren og et gammelt hus.

Vyrde Lesar.

Et uferdig dikt, som må hvile (kanskje for alltid).

Det er ikke alt jeg fatter,
og utspillet bør møtes av en latter ?
Men egentlig så er det ganske trist,
barn og unge taper jo til sist.

Hvem er det, egentlig, som sitter,
i rådhuset og ut av vindu titter?
Som rasende, plutslig farer opp ?
Som står på APs liste, helt på topp ?

Det var en journalist som skrev,
i ei blekke, ikke i et brev.
Om virklighet,om gørr og snørr og blod.
Skal vi ikke journalisten tro ?

Men d'herrer høit på politikkens vinge,
de vil journalister gjerne tvinge,
til å holde kjeft, ti stille !
Det er ganske rart, ja det er ganske ille !
Hvordan skal vi tolke dette spillet ?

Hitler, Stalin, Mao som vi husker,
lusker de bak rådhusets små busker ?
Viser man sitt sanne jeg til alle,
når man vil at ytringsfrihet, den skal falle :
"dunk" til jorden, som nedskutte små duer,
da er det Grunnloven man truer!

Har partiet, som er partiers Ørn,
nag og hat til byens redde børn ?
Skal Ørnen sin rygg mot barna snu ?
Vil Ørnene deroppe atter bygge bru ?
Hvem er, med dette raseriet lastet ?
RYDD OPP ! I DAG !
Hansken den er kastet !

I Sarpsborg begynner snart julebordene, og jeg viser bilder av FREDSLEIREN.

Og et gammelt tomt hus i Opstad. Håndtverk var det før gett.


Roger Larsen Posted by Picasa

Tuesday, November 28, 2006

Festetomtgreier

Vyrde Lesar.

I går byggeboomfirmaer på børs med festetomtene sine. Samtidig stiger husleiene på de bittesmå boligene på festetomtene. I de frittstående borettslagene. Og hvis de ikke er medlemmer av Borettslagenes Sikringsfond, hva da ? 1993 !

Men renta vil nok aldri bli 23% igjen, men kanskje 10-12, og det har vel de fleste tatt forhåndsregler for, en husleie rundt 10-12-15 tusen mener jeg, i rente.


Blir man snill av et slikt bymiljø ?

Roger Larsen

PS : FESTETOMTER I KRITISK LYS.

PSS ; BERGENSERE ER DOME, vi derimot er lure ohg river gammal dritt og bygger ned historiske fort og greier å greier.

Monday, November 27, 2006

SAlternativ - Sarpsborg og Tune.

Vyrde Lesar.

Jeg trøkka på en knapp : SAlternativ - Sarpsborg og Tune. Så nå vet jeg hvordan den virker. Sliten om dagen, og det nærmer seg jul.

Alle er forøvrig bekymra for været og issmeltinga. Da er det på tide å minne oss om at om menneskene forsvinner fra jorda, så betyr det ingenting for universet og

Gud er Gud om alle mann var døde,
Gud er Gud om alle land lå øde
om slekter svinner ...

Så da så, og det ble dyrket druer på Island og kønn på Grønland og ... for tusen år siden.

Frykt ikke,
frykt ingen ...

Roger Larsen

Blir mann snill av et slikt nærmiljø ?

Sunday, November 26, 2006

Ingentingegentliggreier

Vyrde Lesar.

I rister noen på hodet over kommunens kultur"satsing". Kultur er noe annet enn døgnåpne restauranter, fyll og leven. Men, men, det går seg vel til ? Eller ?

Ellers : Vom Westen Nicht Neues.

Roger Larsen

Sliten etter en søvnløs natt ..

Saturday, November 25, 2006

Virkelighetsgreier.

Vyrde Lesar.

I har vi hatt et reportasjeteam fra Vi Menn, de har skrevet om virkeligheten (den utenfor rådhuset) (alså SÅNN SOM DET ER), og det likærnte de i betongbunkern (den med glasserte takstein). Som hevn for at politi (vi lever fortsatt i et demokrati) slipper journalister til (journalistene i SA skriver ivaffal ikke noe stygt om byen, heller ikke om reiser til Ålesund eller billige tomter til Betongbygg som ivaffal gir bort kjøkkeninnredninger til SOBBL og av en eller annen grunn LÅNER BORT ET BYGG TIL GLENG) skal de med høy IQ nå slutte å samarbeide med politi. Da blir nok alt så mye bedre (og så skal de slutte å lese VI MENN for da GÅR VIRKLIGHETEN SIN VEI !!).


Blir man snill av et slikt nærmiljø ?


Sjøl holder jeg meg vekk fra sentrum på dagtid også. Ikke nok med at fyllikhoiing og dopehuedealing snart foregår over hele sentrum, men byen har også blitt et betonghelvete av en annen verden og de som bor her er jo snart alle i alderen 70++. Jeg skjønner ikke at de TØR flytte inn til byen jeg. Kanskje de tror at Sarpsborg sentrum er som det var på 50-60 0g 70 tallet. Vakkert og fredlig ? De lure flytter vekk, og de eldre er snart sperret inne i sin betongtårn, hvor de sitter innelåst og passet på. Kanskje det er bedre på Tindlund eller Kurland ? Men kommen står på som faen for å ødelegge disse områdene med fortettinger og trafikkøkinger også. Enhver eplehage er en potensiell margarinkassepappoggipsogstiftblokk, uten barneplass men med plass til titalls BILER !!!!

Roger Larsen

Ps: Forskingsprosjektet som skulle forske på Friskolene er blitt stoppet av den RødGrønne regjering med øyeblikkelig virkning. Den første rapporten viste at Friskolene var bedre enn den offentlige skolen, og det liker ikke den RødGrønne regjering. SLUTT !

Friday, November 24, 2006

Nye løgngreier.

Vyrde Lesar.

I mener noen noe i dag. Hva skal de mene i morgen da montro ? Dagens uttalelser kan man ikke ta på alvor, da politiske partier ikke har langtidshukommelse. Politikere blir (desverre) sett på som en gjeng tullebokker, og på Tinget har rikmannsbarna lagd seg et morrospill av politikken. Her tjener B-laget nok, med tilskudd fra direktørfar, og får speilt seg i hovedstadens apekattblekker. Dagbladet og VG. Og når de driter på draget, får de fylkesmennsstillinger eller noe annet å trekke seg tilbaketil. Sukk, for en gjeng ...

Ellers så kan jeg berolige alle som mener at det regner mye med at det gjør det ikke. Ta en tur til Vestlandet eller Bergen, der regner det fra mai til mai... det er rett før 3000 millimeteren er nådd. Der vil man forøvrig snart oppleve et stort byskred. Bergenserne har sluttet med å hjelpe vannet nedover skråningene, de ringer kommunen, og kommunen rekker jo ikke alt ... real soon now .......

Roger Larsen (snart på vei opp i skauen - der er det vakkert, fuktig, varmt og stille)

Thursday, November 23, 2006

Søppelgreier

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er noen bekymret for søppelet som flyter. Det er jeg også.


Og den RødGrønne regjering vil at Norske selskaper skal ta hensyn til spesielle samfunnsformål. Det er bra. Da er det på tide å legge ned lite lønnsom, ulønnsom og forurensende industri. Lønnsom industri skriker etter arbeidskraft, lønnsom industri har problemer. Det vil være katastrofalt om det ble opprettet flere dørfabrikker nå, landet trenger PRODUKTIVE hender.

Roger Larsen

Wednesday, November 22, 2006

Et uferdig dikt, som må hvile

Vyrde Lesar.

I trues det. Når jeg skriver i leserinnlegg : "Løgnerne i Sarpsborg Arbeiderparti juger igjen..", så sensureres det bort. Hmmm.....

Det var en liten by,
den vakke bra nok som den var,
den var en liten haveby
var grønn og hadde bekkefar.

Men noen hadde planer,
ASVO vakke med i dem:
DERE ER I VEIEN !!!
DERES BUTIKK DEN ER SLEM!

Og sinte var de også,
på de som likte grønnt,
selv etter drap på gågata,
de ingenting har skjønnt.

Og lytt nå nøye etter,
så hører du dem le :
"Han Larsen åppå Kurland
HAR TATT PARTI MED ET TRE"

Det er VI som jo er framskrittet,
han Larsen ække lur,
det var VI som var med utbyggere,
til Ålesund på tur !!

Det er VI som bygger framtiden,
framskrittet er oss,
det er VI som gjør om byen ,
fra haveby ....
til bentongkloss !!

De slår seg stolt på brystet,
i et Rådhus bygd av mur,
det er betongmenn du aldri ser,
i Lysløypa på tur.

Så se nå nøie etter,
se på hva de GJØR
For vi som virklig bryr oss,
vi ser at byen dør.
Flekk for flekk, og tre for tre.
Blir Sarpsborg sakte meiet ned.

Det er i siste laget,
å først bry seg, kjære venn,
når din vakre nabohage,
du ikke ser igjen.
Den blir betongborg,
parkeringsplass,
og ro og stillhet,
går i dass.

Man må om HELE byen favne,
HELE byen den var skjønn,
det er hele byen vi vil savne,
når vi sitter midt i FLYBRØLDRØNN,
og uten skjønnhet, estetikk og ro,
vil kanskje ingen lenger bo,
i Sarpsborg bøllebråkeby ?
Gjør bulldozerbetong dem kry ?

Roger Larsen

Tuesday, November 21, 2006

Triztan leser dikt.

Vyrde Lesar.

I har han vært. Jeg har vært i Oslo, hos et Tinnituss team.
Roger Larsen

Monday, November 20, 2006

Leppa fra Brevik !

Vyrde Lesar.

I er man bekymret over at Leppa fra Brevik har leppet seg ut av politikken. Kanskje SA burde være bekymret for noe annet ? Jeg kommenterte slik!

Innsendt av Roger Larsen (ikke verifisert) på Man, 2006-11-20 08:49.

Leppa fra Brevik tier snart, en frittalende og fargerik politiker tok en frittalende og fargerik avskjed fra lokalpolitikken (foreløpig ?). Hvorfor melder han seg ikke inn i et annet parti ? Arbeiderpartiet feks. Han trenger jo ikke følge partiprogrammet der heller !

AP, et parti som visstnok skremmer vettet av sine ungdomspolitikere, kan ha godt bruk for en med Leppas frittalende politiske tankerekker. Eller ?

Politkk er f... ingen søndagsskole, har AP sagt, og dette stemmer vel i folkeAP også, eller FRP som folkeAP også kalles ? På Stortinget er jo AP (og de fleste andre partier) kun rikmannsbarns lekegrind. Eller ?

Og om populære ordførere : Hvorfor i huleste tar ikke opposisjonen tak i trådene rundt Jordet (tomt til halv pris til Bukkhardten), rundt Stadion (de skal gi bort tomt til 200 millioner, til hvem (?), noen de var i Ålesund med(?) og kjeppjage ASVO), indrefilettomt i sentrum til betongbygg (solgt UTEN budrunde til 1/2parten av hva en leilighet i dag koster) og ser litt på hva som foregår. Jeg må innrømme at JEG er forundret over alle hattene. Og eiendomsutvikleren Skjelle vet vistnok, ifølge SA, at hele området på brevik/tune kirke blir utbygd. Hvordan vet han det ?

Det er kjekt at SA setter lys på byens politiske partier, hva med lys på kommunens økonomiske transaksjoner ?

Folk som har styreopplæring som jobb, bedriftsrådgiver Lillian Andreassen, fra Bedriftskompetanse AS, har noen råd til de alle upperste :

Vær ydmyk : du har noe å lære.

Skill roller : eierrolle, styrerolle og politikerrolle.

Vit hva du vil : Hva vil vi med selskapet.

Spør eierne : Hva vil de

Unngå partibok : styrene trenger KOMPETANSE

Bruk kompetansen : synliggjør styremnedlemmenes kompetanse

Forsiktig med ordfører : Sentrale politikere bør styre unna sentrale styreverv.

Roger Larsen

Ps : Legg merke til ordet DISTRIKTSPOLITIKKEN

Saturday, November 18, 2006

Frp-politikkgreier, forurensing og 1881.

Vyrde lesar.

Overforsvømmelsesvideo i bånn av blåggen.

I er noen bekymret for Frp sin politikk. Og klimapolitikk. Det sier en avis som heier på det partiet som går inn for flyplass på Rygge. Fly = verdens mest forurensende måte å bevege seg på. Som støtter partiene som selger subsidiert strøm (1/3 av landsforbruket) til sterkt forurensende kraftkrevende industri, med langreist råstoff. Og som støtter KØL utvinning på Svalbard. Intet forurenser mer enn køl, og så skal vi ta bussen som går saktere enn toget gjorde for 15 år siden ? Bygg veier, kun tillatt for busser og biler med 4 i der folk bor, om noen kjører uten fire i bilen (og bussen skal være i rute) DER FOLK BOR. VOILA !!

3,2 milliarder har forøvrig Telenor sunket i verdi siden tullballet med opsjonene begynte. Ja der røk julegratialet. Og arbeidsplassene i 1881 ? Og i kantina ? Og så begynner utlendingenen å lure på hva som i hule helvete som skjer !!

Begynnelsen på et nytt bydikt, nå må det roe seg litt etter 10minutters intens dikting.En eplehage dette var,
Den gammel var, men vakker,
Hele hagens liv er slutt,
Det mot betongblokker lakker

Den kanskje aller siste,
Grønne lille flekk,
Skal vi denne flekken miste,
Til spekulanten frekk ?

Ja, det kan hende at vi gjør,
For vi som bryr oss, ser byen dør
Flekk for flekk, og tre for tre
Blir Sarpsborg sakte meiet ned.

Min venn, det er i siste laget,
Først bry seg når din nabohage
Blir betongborg, parkeringsplass
Og ro og stillhet, går i dass.

Man må om HELE byen favne,
For det er HELE byen som vil savne
Skjønnhet, estetikk og ro,
Tilslutt vil ingen lenger bo,
i Sarpsborg bøllebråkeby,

Du lurer vel på hvordan
Man får tillstånd, lov til slikt ?
Det kan jeg deg fortelle her,
Man går ei tur med hund
Man tar en telefon
Og inviterer til ÅlesundRoger Larsen.

Tristesaker (ikke Triztan saker - de er dynamitt ?)

Vyrde Lesar.

I går arbeidet med den bompengeskattebelagte veien videre. Den redder liv.

SPrepresentanten Stangeland (han i Redningsettellerannet) : Magnus Stangeland (Sp) : I dag som tidlegare har det vore mange interessante debattantar på denne talarstolen, og saka står alltid i fokus. Eg har lyst til som siste innteikna talar å få takka for 12 år med interessant samferdselsdebatt, og eg vil spesielt takka min kollega representanten Nyland, men også alle andre kollegaer.
Det er slik at saka er viktig. Eg har passa meg i dag for ikkje å nemna enkeltprosjekt. Men eg vil frå denne talarstolen få lov til på denne dagen å invitera heile Stortinget til opninga av Stolmen bru. Det skjer neste år, og det er eit bevis på at det enno skjer ting i Distrikts-Noreg.

***************************

I dag : Fikk millionbro – folk flyttet. Brua til den lille øya kostet 140 millioner. Men istedenfor vekst flytter stadig flere bort fra øya.

*************************

Dette er "Min tur nå" prinsippet i sin ekle virkelighet. Og døde E6 kjørere ligger som ånder over E6en gjennom Østfold. Politikerne prioriterte øyer framfor å redde liv !! Fy faen !

Roger Larsen

Friday, November 17, 2006

Kundbehandlingsgreier.

Vyrde Lesar.

I fikk noen MYYYYE gratis reklame når de skulle selge huset sitt. Ja, litt må man kunne koble. Eller ? Har dette noen interesse for oss eierne/abbonnentene ?

*******************

Fra SA sin resepsjon: (eller kurs i dårlig kundebehandling)

Kunden : Jeg tar et blad jeg, vi har ikke fått avisa i dag.

Den som lever av kunden : - Hva er adressa ?

Kunden :Nye Tindl ......

Den som lever av kunden : Ja jeg skal gi beskjed til budet.

Kunden : Du godskriver meg en avis nå da ?

Den som lever av kunden : Du har jo hentet en !!!

Kunden : Jeg måtte jo KJØRE fra Tindlund.

Den som lever av kunden :Men det står i badet at du skal ringe om du ikke får den!

Kunden :Jeg fikk jo ikke bladet, åssen skal jeg kunne vite det da ?

Den som lever av kunden : Jeg skal ringe til budet og gi beskjed, egentlig.

Kunden : da legger jeg tilbake avisa og så sender du en ned NÅ da ?

Den som lever av kunden : Hhhhhh...

Kunden : For da blir det jo etter boka.

Den som lever av kunden : Jeg godskiver deg en da, men det ER JO BARE SEKS KRONER

Kunden : De sier at Sarpsborgavisa skal bli dagsavis til neste år..


Roger Larsen

PS : Jeg lover at neste gang jeg får en halv avis (som jeg har gjort før i år) skal jeg ta opp saken med at jeg ikke får det produkter jeg betaler for (i dyre dommer) i sin hekle bredde . For ALLE abonnentene - feks med Forbrukerrådet. Tenke seg til, å bli møtt av Snurpa Snørraigjen som krangler om SEKS KRONER. En sterkt ststsubsidiert bedrift, som har tappet oss (leserne) i årevis ved å ikke tørre å ta opp kampen mot ludittene i sitt hjerte : GRAFIKERNE !!! Feigt som faen ! (fritt etter gemalen)

Thursday, November 16, 2006

Tregreier

Vyrde Lesar.

I er noen bekymret for opsjoner !

Et tre ? Et TRE !
Se te helvete å mei det ned !!
Det haster ! FORT ! NÅ ! IDAG !
Hent kommunens motorsag !!
For her skal asfalt, fin og fjong,
støtte oppom, BYBETONG.

Et bittelite, gammelt bygg,
gjør byen gammel, trist og STYGG,
et hus av tre, et hus med liv.
Fort, fort, fort: RIV! RIV! RIV!

Hva er viktig ? Barn og grønnt ?
Nei vi i byen, vi har skjønt,
At store, stygge, fæle blokker,
politikre til MAMON lokker.

Og vi som nå i Sarpsborg bo,
kan vinke vekk all fred og ro.
Betong og støy er ønsket her.
IKKE gress og IKKE stær.

La løgn og hule mantra runge :
En GOD by, for barn og unge !!?
Er kun non ord, politisk pønt,
DET har vi allesammen skjønt.

Når alt de ser, er PENGER, PENGER !
Barns, lek og liv, de utestenger.
Byen blir en BETTONGBORG,
mitt hode, det er bøyd i sorg ....Roger Larsen

Wednesday, November 15, 2006

Dørfabrikkgreier.

Vyrde Lesar.

I har SA ei hovedforside og et hællt bla om en Markku Takala og hvem er det da ? Er han snill mot barn ? Kjører han buss ? Eller slåss han ?

Ellers så skal styret i Telenor kastes (det er POLITIKERNE som kan dette ned bizznizz - dørfabrikker å greier å greier) da Telenorledelsen utøver sin opsjonsrett som de fikk utdelt for FEM år siden, av en ARBEIDERPARTIREGJERING forresten.
Fagforeningen er sure, men nå vil de ha en halv månedslønn i bonus og da skal de vistnok bli blidere, for når PENGENE I KISTEN KLINGER, STRAKS SJELEN UT AV SJÆRSILDEN SPRINGER, Og det er jo kun avtaler om IA og sykepenger (åhh, jeg er SÅ fyllesyk at jeg tror jeg får en tredagers vondt i ryggen jeg) å sånn som skal holdes.

Og så må Forsvarssjefen kastes. Han har sagt at forsvaret ikke kan gjøre jobben sin om de ikke får penger til å gjøre jobben sin og om vi skal regne med hjelp fra NATO så må vi også yte, ikke bare tyte om hjelp.
Men forsvarsministera har rede svar : Vi yter mest pr innbygger. Da synes jeg vi skjal dra den helt ut og sammenligne oss med USA. Skal vi yte like mye som de pr. hode, så holder det vistnok med 0,0111 soldater i vår NATOsatsing. Så da så.
Forsvarsministeren vil legge ned militærleire som i årevis ikke har vært noe annet enn distriktspolitikk (100vis av milliarder rett i dass - sett med forsvarsøyne) han vil ikke bruke MTBene som ble bygget for å redde norske verft (men det ville ikke forsvaret FØR de ble bygd heller) og han påpeker at for å bruke en krone, så må han ha en krone. FREKKINGEN !!
Kan han ikke schjøpe noen penger da, eller ta en tur på NOKAS ? På den annen side så kan det bli mange dørfabrikker av slikt. I distriktene !!

Bondene som skal værne Trillomarka (og som får milliarder årlig av fellesskapets midler) har værnet Vassfaret. her er artikkelen og et bilde er på sin plass.


Roger Larsen.

Ps : (Fra Dagsavisen) Hovedmålet med hasjaksjonene har vært å skremme bort markedet ved å ta kjøpere. Over 727 kjøpere, stort sett voksne menn, er tatt og bøtelagt. (HVITE ?)

Pss : Rundt hundre selgere er også tatt, i hovedsak unge menn med innvandrerbakgrunn. Mange av dem er gitt en ny sjanse via Uteseksjonen og ungdomsklubben Riverside. Men fortsatt er det utstrakt kjøp og salg langs elva.

Psss : Hvorfor er det værre å kjøpe enn å pushe eller selge narkotika montro ?

Tuesday, November 14, 2006

Byentapergreier.

Vyrde Lesar.

I har Lederen en kommentar til FFK som treffer midt i blinken.

Ellers så har jeg fått meg nytt videokamera, litt dårlige fotobilder (ca 1G), men det hjelper. Brukt selvsagt, settes i en "holder" som lader batteriene, har USB og firewire og ... kan styres fra datamaskinen. YouTube - here we come.

Men snart - telefon, video, foto, radio, tv, mp3 og gps i ett. Med trådløst nett og Windows og .......Roger Larsen

PS : Dette innlegget sensureres av SA !! Hmmm, de er nok på parti med den fraksjonen som vil ha Frk. Karlsen vekk. Vi så jo hva de sa om hun som jobber på Glitter (jeg husker ikke navnet og søkefunksjonen i SA og A-pressen fungerer ikke . Boikott rubrikkmarkedet deres dvs. ZETT)

*************Til SA*************** og det er ikke jeg som juger ..........
Hei Gard. Harrinoemothettaherreherheller ?

Eller for å si det på Østfoldsk. Vil dere ikke trykke dette innlegget ? Det er ikke tatt ut av lufta. Jeg så for øvrig sarkasmen da dere kommenterte annetvalget .. Glitterdamen har jo politisk tyngde som en banansjokolade og politisk realinnsikt som en svak SVer(!!!!) Og så ser jeg at BI skal flytte, det har vi jo visst lenge. Ja jeg tror jeg tipset dere for over et år siden ? Det var ikke under vurdering, da var valget allerede tatt.

Leserinnlegget står nedenfor ! Bare så dette er sagt. Det som står ovenfor, er en kommentar !!
*****************************LESERINNLEGG****************************

Vyrde Lesar.

Løgnerne i Sarpsborg Arbeiderparti juger igjen (omatt og ommat og ommat igjen) SELVOM DE HAR ØKONOMI NOK TIL Å HOLDE LØFTENE. Denne gangen er det SFO det gjelder, de skal bryte løftet om å senke prisene, eller kanskje holde løftet? Men hvilken logikk de presterer!!

Folk tar ikke barna ut av SFO når Sarpsborg Arbeiderparti øker prisene, derfor er prisen for lav/riktig. Det kan jo tenkes at folk ikke har andre alternativ, De er fanget i monopolfella ! Er de dome heller ?? Makan til tulleforklaringer. Det blir det samme som å doble vannavgiften, folk kobler seg ikke av vannet uansett, da de IKKE HAR ANDRE LEVERANDØRER. Det er derfor Arbeiderpartiet er FOR statlige monopol. For da har døm oss i nakkegrepet. Mangfold er nemlig noe styggeri, for da kan folk velge sjøl. Rune Gerhardsen går vel fortsatt rundt og er lei seg for at det er lov å selge ferskt brød på LØRDAGER !! FERSKT BRØD !!!! ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ !!!!!!

Men hvorfor er det frøken Karlsen som alltid må fronte disse tapsprosjektene montro? Hun er ung, har muligens politisk teft, kan fort bli populær og utgjør en trussel mot det bestående gammelmannsregimet. Gråhårsjentene/mennene lurer på henne saker som de deretter saboterer, og vipps : som andre kronprinser/kronprinsesser går hun lei, og gammelmannspolitikerne sitter der, men uten kølla si (hrrm, hrrm, hvor er den montro?). Frøken Karlsen bør settes høyt på AP-lista. PÅ TOPP, ja burde hun ikke egentlig være en Ordførerkandidat ? Fjern fagforeningsveldet og slipp ungdommen til! Man skal for øvrig ikke se bortifra at Anne Grethe Erlandsen ville bli en utmerket rådmann !

SISTE melding er for øvrig at SFO prisen skal ned (eller muligens opp, eller muligens bli stående - La Divina Commedia - er det datoene som avgjør APs meninger montro ? Eller er det Mandag : da mener vi .. Tirsdag da mener vi noe annet ..).Denne gladnyheten er ikke frontet av frøken Karlsen, men av ordføreren. Hmm ....

Når rådmannen i Sarpsborg-bygg-om-til-villa-kommune, påstår i SA at mangehundremillionæren Bukkarten, han med Badeland på Grålum, betalte markedspris for tomta som han nå har fått for halv pris (det står i SA at prisen er 1000 kr pr m2 og ikke 500), renner dette bibelsitatet meg i hu : "For hver den som har, ham skal gies. Og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal taes endog det han har" Mat 25:29.

Og spørsmålet blir : truet Bukkarten med å legge badelandsutvidelsen til Fredrikstad siden han fikk tomta til halv pris ?

Men jeg må også ydmyket krype til korset. Jeg har påstått at Sarpsborg Arbeiderparti, som lovte å satse på distriktets bibliotek i inneværende periode, ikke har satset. Jeg har tatt feil ! Jeg har domet meg ut, jeg har driti på draget og gått ned med flagget på halv kølle. Jeg vedlegger beviset for at satsingen har vært formidabel. Kanskje de har skiftet vask på dametoalettet også ? Stau pao kara !

Roger Larsen
****************
Jutulveien 46
1709 Sarpsborg
******************

Ps : vedlegger et bilde av meg selv etter en livlig diskusjon i forrige uke. Etter at brannvesenet hadde vært her og ryddet opp i avrevne ører, kneskåler, øieepler og annet etterlatenskap, var alle enig i at diskusjonen hadde vært kanskje i livligste laget !

************************************

Roger Larsen.

Ps : Blir Rygge lagt ned montro ? Senterpartiet er forøvrig sinte på Forsvarssjefen. Han har visst tenkt å bruke forsvaret til militære ting og IKKE til distriktspolitikk.

Monday, November 13, 2006

Krigergreier og MORROgreier

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg heier vi på Kvisvik, han som jobber for Europris. Gjeeeesp.

På en kirkegård (?) i Afgahnistan setter norske gutter opp en laser. Den skal føre laserstyrte bomber mot mål på en annen kirkegård i en annen liten by ? Hmmm ... blir Afghanere glade og snille av at man valser rundt på kirkegårdene deres montro ? Uansett så er krig, blod, gørr, smerte og tragedie. De visste ikke i Aftenposten om det VAR en kirkegård, men de skulle sjekke.


Om Flyplasser :

*************
ØKTE MEST: Norges største flyplass Gardermoen hadde en økning på 9,9 prosent, Tromsø 13,3 pst. og Bergen 12,2 pst., sier lufthavnsjef Leif Lorentzen til Aftenbladet.

En rekke mellomstore og lokale flyplasser melder om sterke tall - som Haugesund: 30 prosent.

Totalt meldes det om 3,4 millioner inn og ut av Avinor-flyplassene i oktober.

Antall flybevegelser øker nå som før mindre enn passasjertallene. Det skyldes ganske enkelt at flyselskapene er flinkere til å fylle opp stadig større fly.

Men 9,4 prosents økning på innland og 17,1 pst. på utland regnes likevel som meget sterke tall.

****************

Og den rødgrønne miljøregjering skal legge opp til enda mere flyving (det er KINESERNE som må la være å fly !!), ved å tillate utbygging på RYGGE.

Og sånn helt tilslutt :

Om norske kommuner fortsetter å modernisere vann- og avløpsnettet i dagens tempo, blir de ferdig om 150 år, skriver Dagsavisen.

Det er jo mye morroere å drive med sånn politikk som er morro. Kløppe snorer, bygge monumentale stadioner, finne på luftslott osv.osv..... i det uendelige.

Roger Larsen

PS : Var det 60 år etter Sverige vi lå med veier (ikke bompenger alså).

PSS : Det er sånn det skal gjøres. Åsså flire og le etterpå. Stå på SV. Nææhh !! Åsså er det selvsagt våres skyld, Norges skyld alt sammen.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls