Tuesday, July 31, 2007

Alkoholpolitikk o.a.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg var dette vanlig. Så fant de på å gi AOF penger (burde ikke politiet fått mer ?).

De RødGrønne Rådhuskameratene påstår at alt går i dass om Opposisjonens alkoholpolitikk vedtaes. (Lett å få og lett å miste?) De RødGrønne, med Ordføreren i spissen, forsvarer alså den bestående "velykkede" alkoholpolitikken som fikk et fire siders oppslag i ViMenn (Gørr, blod, spy og slagsmål) og som SAblekka ukentlig bringer inn i Cognakkstua. Knuste tryner, nedslåtte tenåringer, utslåtte tenner, full fart på legevakta (spør de som bor i Tårnhuset) og fester utenfor kontroll, er helgas høydepunkter. Men ruspolitikk er mer enn ølservering. Det er AKAN på arbeidsplassen, det er rusforbyggende arbeid, det er plasser til avvenning og det er metadon. Det er i hjemmene de fleste rusovergrep skjer. Etter VI Menn reportasjen skrev SAblekka følgende : "Vi synes derfor ordføreren og rådmannen bør bekymre seg mer for volden og tilløpet til gjengdannelser i byen vår enn for reportasjen i Vi Menn. I stedet for å true med å bryte samarbeidet med politiet, bør de intensivere det". Og det har de sikkert gjort?

De RødGrønne Rådhuskameratene er også bekymret for privatisering innen helseogomsorg. De er i mot. Jeg må derfor stille spørsmålet pånytt : Søppeltømmingen i Sarpsborg drives av private. Er De RødGrønne Rådhuskameratene fornøyd eller er de ikke fornøyd med de private som driver denne tjenesten? Søppelfyllinga i Gatedalen er drevet av de RødGrønne Rådhuskameratene, der er, ifølge kommunens egne sider, åpningstiden mellom klokka 07:00 til 15:00 (ja de STENGER KLOKKA 1500!!). Er kommunens innbyggere fornøyd med åpningstiden ? Om kommunens fagforeninger er fornøyd er jo helt sikkert, MEN DET ER VEL IKKE DERFOR VI HAR EN KOMMUNEADMINISTRASJON?

Hva er så forskjellen på privatisering av renholdstjenesten og helseogomsorg? Jo, i helesogomsorg jobber det JENTER og de skal som kjent ikke drive for seg sjøl i Sarpsborg Kommune, men holde kjeft og være fornøyd med 4, 11 og 17,3% stilling. Det er sikkert billigere for kommunen å drive rovdrift på jentene våre, enn å sette deler av helseogomsorgstjenestene ut på anbud, og de som ville drevet private helseogomsorgstjenester (la de tusen blomster blomstre) er jo som kjent bare kjærringær å sånnt!

Rushtidsavgift, eller xtraskatt, skal innføres sier den RødGrønne regjering. Da blir det billigere midt på dagen ! (HÆ, HÆ, HÆ, HÆ trudde du på den !!!????) Neida, det skal bli dyrere å kjøre bil på den tiden folk kjører til jobb, i barnehage, kort sagt i den tiden folk MÅ kjøre bil. Mer penger til vei der det bor folk (HÆ, HÆ, HÆ, nei det går jo ikke an), det er i DISTRIKTENE veiene skal bygges og om tullingpartiene SV og SP får vilja si ER DET OGSÅ DER JERNBANESATSINGA SKAL FOREGÅ. Det er for øvrig samarbeidskameratene til Ordføreren jeg snakker om. Skal du stemme i år ?

CO2 utslippene øker. Borregaard tar klodens helse alvorlig og investerer i fjernvarmeanlegg. De RødGrønne Rådhuskameratene gjør det motsatte. De ødelegger de mest verdifulle skogsøkosystemene vi har. Mellom 50 og 60% av all karbon bundet i skog finnes i skogsjorden, 35% i myr. De RødGrønne raserer Langemyr og Haraldstadmyra. Det er kun et ord på en slik politikk : MILJØFORBRYTELSER. Og husk at et av partiene i den RødGrønne byregjering, Senterpartiet, går MOT nasjonalpark på Hvaler. Gjer vel ved valget : stem FOR miljøet. Se på hva de gjør, IKKE hva de sier... Og husk at det er naturskogen som er et effektivt lager for CO2, ikke kulturlandskapet.

Senterpartiet går for øvrig i mot at 16åringer skal få stemmerett. Dette er selvsagt fordi SP sine velgere ikke hører hjemme i denne aldersgrupppen og SP er redde for å miste sugrøret inn i statskassa (omtrenet alle oljeinntektene går som suppsidier til et lite mindretall av hobbybønder som har som oppgave å ha 15 sauer, 18 geiter eller 6 kyr (ikke samtidig). Hvis du lurer på hvorfor norske veier er dårlige, hvorfor norske skoler råtner på rot, hvorfor vi ikke har råd til verdens betse eldreomsorg : LOOK TO SENTERPARTIET. Det er deres lille velgerskare som sikker av med omtrent alt oljeoverskudd og koster oss mellom 20 og 30 milliarder på år (og dette er et forsiktig anslag - tar vi med kostnadene til infrastruktur, blir kostnadene astronomiske, mangedoblet). Senterpartiet er Sarpsborg Arbeiderpartie høytre hånd.

16åringer kan for øvrig velges inn i politiske utvalg med ansvar for kulturpolitikk og skolepolitikk. At de ble valset flate av Ordføreren i Valaskjoldsaken, er jo en annen sak, men noe for førstegangsvelgerne å tenke på. Det er trist at i en tid hvor de fleste ungdommer tror at Pol Pot kan røykes og at Khmer Rouge er en maskara, valser kommunen over de som er politisk engasjert (selvstyrt ungdomshus ? NEEEEIIIII !!!!!!!) på en slik måte at de trekker seg ut av politikken. Men det er vel en måte for den politiske middelmådighet å fjerne brysomme konkurrenter på ? Hva vet vel valgkveget om det?

Man må huske på at da Einar Gerhardesen ble partisekretær i Ap, var stemmerettsalderen 25 år. Tiden forandrer seg. Ekte Sosialdemokrater er for felleskap, for å ta vare på hverandre og for å behandle folk med verdighet. Dagens samrøre av LOAP skjærer ekte sosialdemokrater i hjertet og vi må hoderystenbde se på at særinteressene, ikke fellesskapsinteressene, vinner terreng. AFP (fra utslittbelønning til generell alderspensjon), bondesuppsidier, fagforeningsoverstyring ... APLO har blitt en konservativ organisasjon som ikke skuer framover, men som skuer tilbake, på det som var og ønsker seg dit. Nye løsninger og nye tanker er uønsket. Hovedtillitsvalgt for nn hadde Frankrike som ideal. De sa ikke opp folk der sa han (det stemmer, men selv franskmenn mener at det nå har gått alfor langt). Da jeg påpekte at da ble heller ingen nye ansatt, skjønte han ikke problemstillingen. Det er for øvrig 400 000 (fire hundre tusen) unge franskmenn som jobber i LONDON i dag og det er 10-12 % arbeidsledighet i deGaulles rike.

Roger Larsen.

Monday, July 30, 2007

Opstad

Vyrde Lesar.

Vi var oppe i Opstad i går, luftgeværskyting i Sandgropa (vi har vår lille plass), og besøk på tingplassen. Her kan Märtha-Louise sikkert søke etter engler og andre spøkelser. Det er litt sært at de med blått blod ikke engang kan holde seg til bokstavene i Nasjonens eget alfabet. Denne ä-en eksisterer ikke. Glad at hu derre ikke er langt oppe i arvepyramiden, æsse !

De er den nye vinen. Og så viste det seg at den var sur .....

Roger Larsen.
Posted by Picasa

Sunday, July 29, 2007

VISSJONER

Vyrde Lesar.

I Sarpsborgdistriktet og andre steder begynner bønda ifra Nord å sope inn grunker. (mens veier og byer og narkoavvenningsinstitusjoner og skoler ... forfaller?)

Jeg har visjoner jeg : min kommune skal være

best på sykehjem,
best på veier,
best på ungdomspolitikk,
det beste idrettsanlegget (ikke KUN foppall),
best på skoler,
færrest % stillinger til jentene ,
best på --- men sånn er det ikke.

Våre aller upperste har konsentrert seg om Jordet og mistet

BI,
Høyskolen (teknikken)(tenk om de hadde satset på bysentrert høyskole?),
brølt NEI til selvstyrt ungdomshus,
kjørt over ungdommene i Valaskjoldsaken,
skrinlagt Grålumhallen,
lagt ned aktivitetsavedelingen på sykehjemmet.
lagt ned sykehjem fortere enn de har bygd nye
(muligens noen har tatt en telefon og tilbudt å kjøpe?),
latt Gågata forfalle og stagnere,
tillatt ei kasse på enden av signalbygget Sparta Amfi,
gebyr på søppeltømming,
lagt Greåker sentrum totalt øde,
lagt stasjonsbyen i Skjeberg totalt øde,
latt byutvikling være byutvikling og latt gågatea forfalle(satset på Jordet),
latt Fredrikstad overta som handelssenter (på Rolvsøy) og latt Tunejordet i bakevja,
rasert Greåker fort (ingen allsang på fortet her nei),
skatt på å bo og å ha hytte,
rasert havebyen (vi har blitt blokkbyen som er noe annet enn bygårdbyen),
krangler om alkoholpolitikken (vi har fått flere sider i VI Menn om den nåværende)
bygd NY skole som var for liten allerede på TEGNEBRETTET (Lande)
hmmmmmmm

kanskje man skulle prøve noe nytt ved valget i år ?

Roger Larsen

PS : for 20 år siden brukte vi 3,4% av bruttonasjonalproduktet på veier (1,6 % i år)
Trailersjåfører LER og rister på hodet av norske veier og henviser til Sverige.
Norske jernbanestrekninger er så dårlig oppruster, fornyet og vedlikeholdt at de ikke greier å ta unna den billige dritten fra Kina. Og klovnepartiet - SV - de vil helst bygge jernbane der det ikke bor folk omtrent. Til Finnmark og sånn. Drittsekkene på eksportØstlandet, nei de kan bare sitte der de. Men noen følger Finansministeras råd : Om man ikke er førnøyd med Norsk skattepolitikk og lederlønninger, så kan de bare dra : REC (Renewable Energy Corporation) som lager solceller gjør som hun sier og investerer i utlandet. Heldigvis sier Finansministra.

Saturday, July 28, 2007

Olav den grusomme og arierne i SP.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er dette toppinnslaget i e-SA, men har ikke Olavsdagene begynt ?

De 150 medlemslandene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal bruke august på å finne ut hva de synes om forslagene til nye regler for verdenshandelen i landbruksvarer og industriprodukter. WTOs generalsekretær Pascal Lamy formaner medlemmene til å møte vel forberedt. "Vi har kommet langt og avstanden som gjenstår er ikke veldig stor", sa han til WTO-ambassadørene i Genève denne uken.

Men det begynner å bli vanskelig å holde oversikt over alle innspurtene, som har vist seg å ikke holde helt til mål. Toppmøter i 2003 og 2005 resulterte i sammenbrudd. For nøyaktig ett år siden ble nekrologene for hele forhandlingsrunden skrevet, men forhandlerne nektet å legge seg i ro.

De største hindrene er utviklingslandenes krav om å få eksportere landbruksprodukter til industrilandene, mens de rike landene vil ha bedre markedsadgang for sine industriprodukter i fattige land. Industriland som Norge, USA og EU kvier seg for å avskaffe landbrukssubsidiene sine.

WTO-ambassadørene får med seg lekse hjem i ferien. Forhandlingslederne på landbruk og industrivarer har lagt frem nye forslag, og i september vil Lamy ha svar.

Allerede denne uken ble det klart at svarene kan sprike. USA ga uttrykk for at forslagene om industriprodukter ikke går langt nok. USAs ambassadør Peter Allgeier sa til nyhetsbyrået AP at forslaget ikke gir den storstilte markedsadgangen både USA og de fattige landene trenger.

Brasil og India, som målbærer utviklingslandenes syn, sa at forslaget vil gi dype kutt i disse landenes beskyttelse, for å tilfredsstille de rike landenes behov.

Senterpartiet VET at u-land ikke trenger handel men almisser. Det er jo noe som alle vet (unntatt u-landa da)(for de vet jo ikke sitt eget beste)(og så er det jo mange ikke-hvite som bor der)(og vi som vet best(SP)er jo ekte ARIERE å greier å greier).

Roger Larsen

Friday, July 27, 2007

Svarte båtær og bredbånd.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg tror SA at dette er en nyhet. Svarte penger i båter kjøpt i utlandet har da vært vanlig i Sarpsborg i årevis.

Elles så hente jeg familien i bompengelandet i går. 80 spenn tur retur Gardemoen.

Og Telenor - den store flåeren - (hvor er verktøykassa?) har et av de dyreste bredbåndene i verden.

I Japan er prisen helt nede i en krone og 26 øre per megabit, med Sverige på en god andreplass med drøyt to kroner per megabit. Også Korea, Finland og Frankrike tilbyr bredbånd for under fem kroner per megabit.

Norge kommer i denne kategorien på en 12. plass med 17 kroner og åtte øre per megabit som det billigste tilbudet.

Også en annen rapport om bredbåndsutviklingen i Norden, gjennomført av de nordiske telemyndighetene, konkluderer med at svenskene har lavere bredbåndsutgifter enn nordmenn.

Årsakene til dette er mange.

Én årsak kan være at myndighetene i Sverige har deltatt langt mer i bredbåndsutbyggingen enn norske myndigheter og på den måten subsidiert aktørene. I Norge har aktørene det vil i hovedsak si Telenor styrt infrastrukturinvesteringene.

Stortinget har vedtatt at alle innbyggere i Norge skal ha tilgang til bredbånd innen utgangen av 2007. Lenge så det ut til at dette målet var vanskelig å nå. Men ifølge rapporten Bredbånd Dekningsanalyse 2007 har i dag 98,3 prosent av befolkningen tilgang på bredbånd.

Dette gleder fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV), som mener tallene tyder på at regjeringen leverer det den lover i Soria Moria-erklæringen. I revidert budsjett bevilget regjeringen 255 millioner kroner til bredbåndsbygging gjennom såkalte Høykom-midler.

Andre vil mene at svenskene har mer å skryte av. I løpet av fem-seks år har svenske myndigheter bevilget over fem milliarder kroner til bredbånd i stor grad fibernett. I Norge er det stort sett bare BaneTele og kraftselskapene som har investert i fremtidsrettede fibernett. I Norge har man satset på markedskreftene og Telenors kobbernett. Nær sagt alle internettleverandører i Norge leier kobbernett fra Telenor.

I Sverige har Telia i mindre grad måttet slippe konkurrenter til i eget kobbernett. Dette har ført til at flere aktører har satt igang egen fibernettutbygging. Slik har også konkurransen blitt større i Sverige, noe som har presset prisene ned.

Uten større konkurranse kan det se ut til at bredbåndsprisene i Norge forblir høye. Også regjeringens tilfredshet med høy internettdekning kan forstumme. De som tror at Norge snart er ferdig utbygget med bredbånd, tar trolig feil. Snart forlanger skoler, næringsliv og privatpersoner enda høyere hastighet gjennom fibernett. Den utbyggingen vil trolig brukerne selv måtte finansiere over internettfakturaen.

Sketchupblogg

Det er trist å bo i et fattig land. Og OM man vil gjøre noe med miljøet bør man gjøre det ENKELT og billig å ta toget fra Østfoldbyene til Gardemoen.

Roger Larsen

Thursday, July 26, 2007

Kulås

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har Kulås "tilfeldigvis" blitt for liten sånn rett etter oppslagene med 20000 på Stadion. Ehhh, Kulås må da være den vakreste, mest intime scene sør for Oslo. Så da får vi kanskje booke artister som trenger liten scene da, som ikke trekker 20000, som passer til en søvnig småby.

Frank Lloyd Wright. (om det kommer reklame først, skip this advertisement eller vent litt)

Roger Larsen

PS: Jeg fulgte med på sykkelkonkurransen i Frankrike en stund. Det er et vakkert land. Sykkelsporten derimot har tapt alt og bør fjernes fra kartet slik den praktiseres i dag. Det skulle være unødvendig å si, men jeg sluttet å følge med etter den første skandalen.

Wednesday, July 25, 2007

Dansegalla og geriatrisk råkk.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det txas og full fart. Glad jeg ikke bor i det borettslaget, jeg kan tenke meg at forholdet mellom naboene er tynnslitt, for å si det pent.
Her i Torbekkdalen ligger en vakker og ubrukt arena for store konserter. Sarpsborg skal selvsagt ikke bli arena for geriatrisk råkke, hvorfor i all verden skulle vi det(?), men en arena for bymusikk har vi. Gleng har xpertizen på å holde folk i sjakk og da trenger man kanskje bare viktige musikre som Wiehe (eller hva han nå heter) eller Ledin eller vårt eget korpslandsstevne. Her er mulighetene mange. Og ny Stadion ? Jadda, men still deg i kø, og det skal selvsagt være en stadion som ikke bare hulligensere og kæsjuallser skal trives på, men hvor det er plass til ti-kamp, korps, storkino og en konsert i ny og ne. Ja tilogmed dansegalla kan man ha på gresset, dansegalla i det fri ...Roger Larsen (er bildet lite ? trykk på det !)

July 16, 2007 (fra Scientific American) - intrisannt ....

What Finnish Grandmothers Reveal about Human Evolution

Biologist Virpi Lummaa's work reveals that humans may be the best subject to study for evolutionary effects across generations

By David Biello

No animal compares to humans when it comes to studying populations over time. Easy to track and occasionally living in relative isolation, Homo sapiens is the only species that keeps detailed records. That is why biologist Virpi Lummaa of the University of Sheffield in England started in 1998 to comb through Finnish church records from two centuries ago for clues about the influence of evolution on reproduction.
"I always wanted to work on primates," Lummaa says. "But if I wanted to collect a similar data set on wild chimps, I would be struggling. I've decided to study another primate in the end."

The 33-year-old Finnish biologist, aided by genealogists, has pored through centuries-old tomes (and microfiche) for birth, marriage and death records, which ended up providing glimpses of evolution at work in humanity's recent ancestors. Among them: that male twins disrupt the mating potential of their female siblings by prenatally rendering them more masculine; mothers of sons die sooner than those of daughters, because rearing the former takes a greater toll; and grandmothers are important to the survival of grandchildren. "I'm trying to understand human reproductive behavior from an evolutionary perspective," Lummaa says.

Most recently, Lummaa and her colleagues studied the effect of males on their female twins. Of 754 twins born between 1734 and 1888 in five towns in rural Finland, girls from mixed-gender pairs proved 25 percent less likely to have children, had at least two fewer children, and were more than 15 percent less likely to marry than those born with a sister. This impact remained the same regardless of social class and other cultural factors and even if the male twin died within three months of birth, leaving the female twin to be reared as if she was an only child, the researchers reported in Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Lummaa speculates that the findings may be prompted by the male hormone testosterone crossing the womb and masculinizing the female twin, as has been seen in animal studies. Whatever the cause, there's no question of the outcome: Data shows that mothers of opposite-sex twins end up with 19 percent fewer grandchildren than moms of same-sex twins, meaning evolution would seem to favor the latter.

The results are somewhat puzzling, says Ken Weiss, biological anthropologist and geneticist at Pennsylvania State University, noting that "if twinning is genetic, then there should be a slight selection bias against it, so that twinning would be kept rare. But some animals twin routinely." Given the seeming conflict, he says, "there are dangers in over-interpreting 'fitness' effects, even if the observation is correct."

Modern medicine and nutrition tend to obscure these kinds of results as well, hence the need to go back to the preindustrial Finns, before the advent of birth control and the easing of periodic famine and high child mortality rates. "It's almost a shock when you realize that 100 to 150 years ago, 40 percent of babies died before they reached adulthood," even when adulthood was defined as age 15, Lummaa notes.

"In the absence of cultural practices such as contraceptives and assisted reproduction, humans are subject to the same evolutionary forces as are other organisms," says biologist Tobias Uller of the University of Wollongong in Australia. "Given that Virpi's data is extraordinarily detailed compared to what we have available for most other animals, the human data can profitably be used to address key issues in evolutionary theory."

The evolutionary biologist has also used this historical data set to ponder the conundrum of grandmothers. That is, why human women often live long after they are able to reproduce (on average around the age of 50), unlike almost all other animals. "If your ultimate purpose in life was to create as many offspring as possible or pass off as many genes," Lummaa says, "it's kind of strange that human women stop halfway."

One possible explanation is that having a grandmother around somehow improves the reproductive potential of her grandchildren. In fact, that is exactly what the researchers found when they reviewed stats on 537 Finnish women who had a combined total of 6,002 grandchildren. Adding in data from more than 3,000 French Canadians (who had a modest 100,074 grandchildren) confirmed that having grandma around to help enabled younger women to have more children sooner and with improved chances of surviving into adulthood. "That suggests that perhaps one reason why women do carry on living is because they are able to help," Lummaa says.

Of course, studying humans requires teasing out the confounding cultural effects. For example, the Finnish data indicated that child mortality was much higher in mainland towns than on the islands of Finland's Archipelago Sea. This can be traced back to the fact that mainland women were responsible for farm work, leading to earlier replacement of mother's milk with cow's milk. "That led to infections," Lummaa notes. "In the archipelago this was not the case." Birth rates in both areas also tended to cluster roughly nine months after the period when Finns traditionally married: after the fall harvest.

Studying humans has other pitfalls, most notably that it's very easy to become involved with your subjects, Lummaa says. "We have thousands of people. I can't say I know every one of them but there are some families who pop out," she recalls. "One woman had 18 children and every single one died before adulthood while she lived into her 90s without any of these children." She adds: "If you are studying humans, you can't help feeling more connected to whatever you find out."

Lummaa is learning that first hand these days, having recently given birth to a three-month-old son, Eelis. "It's your own child, you can't have a scientific attitude," she admits, "but you are thinking, 'Well, what in the patterns I see is genetic and is it coming from the mum or dad?' I'm always trying to see my parents' traits in my son." She is thrilled, of course, though her research warns it bodes ill for her life expectancy. Premodern Finnish mothers among the Sami people (famous for their reindeer herding) who bore sons had shorter life spans than those who gave birth to daughters. This has to do with birth weight—male babies are typically larger—but also with that dreaded male hormone, testosterone. "Testosterone can compromise your immune system, it can affect your health," Lummaa says. "Boys are a little bit more costly than girls" to raise, because they drain more physical resources from their mothers. Sons also are not as likely as daughters to stick around to help their mothers out later in life.

Fortunately for Lummaa, she has the benefit of modern medicine. But "I can certainly see that it's taking a lot of energy and I'm sure it's aging me," she says, chuckling. "How on earth these women managed to give birth every year is truly amazing."

Lummaa has now turned her attention to the effect of grandfathers on grandchildren. If grandmothers improve survival odds, what do elderly males contribute? "If anything there's a negative effect," she says. This could be because of the cultural tradition of catering to men, particularly old men. "Maybe if you had an old grandpa, he was eating your food," she speculates. Or it could be that because men can continue to reproduce, they are less vested in anyone other than their own children. Another possible reason is that women can be sure that a grandchild is their genetic descendant, but it is more difficult for grandfathers. This may also have spurred them to seek second and even third wives rather than focusing on their children. "We are comparing men who married once in their lifetime[s] with men who are married several times," Lummaa says.

Lummaa is not alone in using human history to try to enhance evolutionary understanding. A recent study by ethnologist Dustin Penn of the Austrian Academy of Sciences in Vienna and population scientist Ken Smith of the University of Utah, using Mormon church records from the 19th century, discovered that having more children upped women's chances of dying prematurely. Anthropologist Kristen Hawkes, also at Utah, reached the same conclusions as Lummaa about the utility of grandmothers after studying populations of human hunter-gatherers in Africa and South America. "It's most interesting to find out what's causing the differences between human populations," Lummaa says. "How do those general evolutionary theories actually explain the patterns we see in humans? And how much is due to other reasons?" As Lummaa says, "We've got more data than we've got time to analyze." Meaning Lummaa, her colleagues and her scientific descendants will have plenty to study until she is a grandmother herself.

Tuesday, July 24, 2007

Bybygging og kommuneutvikling

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg får noen det til å spire og gro. Akkurat som Fredrikstad.

I årene etter 1900 (har du sett filmen forresten, Novecento) var arbeiderbevegelsen en sterk politisk kraft i distriktet, spesiellt på Greåker og ved Særpefossen. Etter krigen så styrket bevegelsen seg og ledet av AP, LO og menn med vissjoner, steg sakte men sikkert velferdsstaten Norge fram. Den er i dag verdsatt av mange over hele verden, og uansett om man liker det eller ikke, trekker den til seg folk ute etter å dra nytte av den. Mens feks omtrent alle Somaliere som imigrerer til USA (og alle andre immigranter også) er i full jobb, går de i meget stor grad på trygd i Norge, mange mens de arbeider svart i tillegg og snuksedusker med rettsstaten. Snillismen hos de konservative partier, de på venstresiden som ikke vil ha endringe, bærer preg av hue i sanden, synsing og stakkarspolitikk. Desverre.

I Fredrikstad blomstrer de tusen blomster. Mens Festiviteten går konk grunnet usymmetrisk konkurranse fra hotellmilliardærer på Jordet (billige tomter til de rike), strømmer Fredrikstad over av kabareer, festivaler, utekafeer, lystspill og alt hva hjertet behager, er det stille i Sarpsborg. Vi venter på Olavsdagene og et spel. Et spel kun de utkommanderte møter opp på.
Mens folk i Fredrikstad har varehus på begge sider av elva og på Lisleby, nekter Arbeiderpartiet i Sarpsborg (har de snakket med TørjTerje ?) folk på Hafslund, Borge, Skjeberg og Sandbakken et eget handelssenter. Greåker ligger forlatt og råtnende (se på Paviljongen) akkurat som Stasjonsbyen i Skjeberg og mens Fredrikstad har en restaurantflora og en symmetrisk gågate med både handel og folk, dør Sarpsborg sentrum. Akkurat som Greåker, Skjeberg, Øvre Tune ... for mens Fredrikstadpolitikere har konsentrert seg om å utvikle Byen OG kommunen, har de RødGrønne rådhuspolitikere i Sarpsborg konsentrert seg om luftslott på Jordet. Høyskolen forsvinner, BI forsvinner (men vi skal få 4 felts motorvei gjennom Greåkerdalen = den totale miljørasering av Greåker), Sylvia Brustad er ikke fra hverken Kalnes eller Sarpsborg (jeg tror på sykehus når jeg ser det!). På handelsområdet, Tunejordet, står varehusbastardene fra 60 og 70 tallet (gamle fabrikkbygninger ombygd til varehusmaskiner) mens i Fredrikstad blomstrer de nye på Rolvsøyjordene. Nye disæinvarehus med et varespekter Tunejordet kun kan drømme om, stiger til himmels og det mens Sarpsborgs RødGrønne rådhuspolitikere fikler med drømmene sine om Jordet. Er jeg imot Sarpsborg når jeg påpeker dette ? Er jeg en gledesdreper ? Er jeg slem ? Er jeg onskapsfull ? Neida ! Jeg slår fast at Fredrikstad de siste årene har hatt mye dyktigere politikere enn oss. Og det unner jeg Fredrikstad, men kanskje det er på tide å bytte ut våre egne ved dette kommunevalget. Kanskje de ikke har vist seg tilliten verdig ? Vel folkens, dere får ta sammenligningen sjøl. Kjør til Fredrikstad neste helg, parker ved Kongstenhallen (det er gratis så kom litt tidlig) spaser over den NYRESTAURERTE (ja de driver vedlikehold i fredrikstad) vindelbrua, spaser gjennom Gamlebyen, ta ferja over og spaser gjennom Fredrikstad. Det er spennende kunst ved Rådhuset, en moderne kino, det nye SAShotellet ligger i sentrum ikke på et jorde, kaffebarer her, brune sjapper der, ælvepromende her og en folkefull gågate der.

Roger Larsen

Monday, July 23, 2007

Fargerike JOURNALISTER og Høgskolen.

Vyrde lesar.

I Sarpsborg vil Sa ha fargerikt politi. Hvorfor ikke begynne med seg selv. Med fargerike journalister.

En liten tur i Sverige i dag. Mel, melk, ost, kjøttdeig, pålegg og ingen sjokolade. Men 6 øl til 16 kroner.

Var også innom Høyskolen på Reppen(?). Frøktelig lekker skole, lekkert bibliotek og stille og rolig. Skal ta meg en tur og bli der en dag til uka. Før semesterstart.

Roger Larsen

Ps. I 1962 ble den første direktesendingen på TV sendt mellom USA og EUROPA. Da var jeg i stua til mine morfar og mormor på Alvim. Struerveien 13b, 12 år gammel og på skjermen skulle vi vistnok se frihetsgudinnen. Det var bare snø (om noen husker hvordan det så ut).

Sunday, July 22, 2007

Kappitallista, Sandinista og Charlie don't surf.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er en kvinne dømt for trygdebedrageri (jeg har ikke giddet å lese artikkelen, men jeg tror det er slik). Samtidig hylles Stoltenberg, en tidligere AUF-leder. Stoltenberg var AUF leder mens AUF muligens hadde en litt ukonvensjonell måte å verve medlemmer på. Men det er jo forskjell på folk ? Nei, alle folk er like, mens noen er likere enn andre.

Den delvis statseide kobberkabelmonopolisten Telenor vil bryte ut av NIX samarbeidet og tjene enda mer pæng på min og din kabel. Her er hvordan KAPITALISTENE i GOOGLE tenker :
(de vil dele de!!!):

Open applications: consumers should be able to download and utilize any software applications, content, or services they desire;

Open devices: consumers should be able to utilize their handheld communications device with whatever wireless network they prefer;

Open services: third parties (resellers) should be able to acquire wireless services from a 700 MHz licensee on a wholesale basis, based on reasonably nondiscriminatory commercial terms; and

Open networks: third parties (like Internet service providers) should be able to interconnect at any technically feasible point in a 700 MHz licensee's wireless network.

Roger Larsen.

Saturday, July 21, 2007

Knuste tenner og vakre plakater.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er AP, SV og SP sin alkoholpolitikk vellykket!

Og ordføreren ville ikke være reklamepoliti sa han, så derfor blir det slik ! Vakkert ?
Roger Larsen
Posted by Picasa

Friday, July 20, 2007

Innvandring og tungolje.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg trenger vi også Scene!

Et AP-utvalg la nylig fram forslag til tiltak i invandrings/integreringspolitikken. De viktigste elementene i forslaget fra utvalget gjelder integrering. Nye landsmenn må tilpasse seg norsk kultur og lære seg det norske språket. Hovedbudskapet er sterkere tvangsmidler. Vil de ikke integreres, så skal de! Nye landsmenn som stritter mot integrering kan risikere å miste kontantstøtten, få stoppet barnetrygden, få straffegebyr og stopp i sosialhjelpen. Da er det rart at SarpsborgOrdføreren er forundret over at opposisjonen sier nei til bosetting av flyktninger de kommende fire årene. Opposisjonen, som AP sentralt, vil satse på integrering. Varaordfører Tor Minge i Arbeiderpartiet, gikk inn for å bosette 24 flyktninger i 2004, mens rådmannen hadde anbefalt 40. Man mente muligens at de som allerede var her burde integreres bedre? En meget viktig del av integreringen skulle bli at andelen innvandrere ansatt i kommunen gjenspeilte andelen innvandrere bosatt i kommunen. 6,7% av befolkningen var av utenlandsk opprinnelse, og kommunen hadde rundt 3.480 ansatte. 200 av kommunens ansatte skal alså nå ha utenlandsk bakgrunn. Hvordan har det gått med dette storstilte og viktige tiltaket ? Er det forsterket integrering vår RødGrønne byregjering går i mot? Vil AP og SV og SP bare fylle på med nye innvandrere og så la humla suse? Den som mener at integrering er viktig, bør kanskje stemme på Opposisjonen ved kommende lokalvalg? Når vi nå er inne på valg, så summes det mye om Pensjonistpartiet om dagen. Til og med gamle partikamerater/venninner ser ut til å snu AP ryggen og vil stemme PP. De fikk kanskje nok da Arbeiderpartiet raserte aktivitetsavdelingen på Sarpsborg Sykehjem? Hvem vet ? Ungdommen jaget nok AP vekk da de veivalset de ned i Valaskjoldsaken.

Mange Østfoldinger har fått statsborgerskap og det har vært statsborgerseremoni i Moss. Nye landsmenn var da samlet, for i høytidelige former, markere sitt nye statsborgerskap. Det var dessverre få som møtte opp. Men integrering betyr mer enn å motta statsborgerskap, mer enn å kjenne til lover og regler og å kunne språket. Integrering betyr å delta i sammfunnet på en redelig og skvær måte. Det er gjør de fleste innvandrere. Men den store drosje, trygde, skatt og momssvindelen i Oslo som har blitt rullet opp de siste månedene, har avslørt at enkelte innvandrermiljøer viser en total mangel på forståelse av hvordan det norske samfunnet virker og henger sammen. Systematisk og villet svindel er ut til å være normen, ikke unntaket. De har støvsugd velferdsnorge. Vi vet også at Mattilsynet har store problemer med å stoppe innførselen av ulovlig kjøtt : "Til tross for sanksjonsmuligheter som tvangsmulkt og karantene fra driften i seks måneder, skremmes verken restauranter eller butikker fra det ulovlige kjøttet, og samtlige av butikkene som blir tatt, er drevet av innvandrere. Jeg mener miljøet må ta et oppgjør med seg selv", sier seksjonssjef Christoffer Nielsen i Mattilsynets distriktskontor i Oslo til avisen. Ja, ja, det skal ikke være lett!

Ellers så diskuteres klimapolitikk om dagen. Og det er bra. Borregaard vil snart ha investert en milliard i sine nye forbrenningsanlegg som kommer til å redusere forbruket av tungolje med førti tusen tonn. Den RødGrønne regjering skal kjøpe CO2kvoter i fattige land, men har problemer med å finne prosjekter som har en reell klimaeffekt. Statssekretær Henriette Westhrin i Miljøverndepartementet mener utsettelsen ikke får betydning for regjeringens klimapolitikk. "Så lenge kvotene vi kjøper får reell klimaeffekt, er det REVNENDE LIKEGYLDIG for meg om kvotene er på plass i 2009 eller 2010", sier Westhrin. Hører dere hva våre POLITIKERE sier Borregaard, det er visst ikke så farlig allikevel !!! Og om det virkelig var fare på ferde (har du brettet melkekartongen din?), så ville det eneste riktige være å stanse all utvinning og oljepumping i Nordsjøen. Bensinprisen ville nå astronomiske høyder verden over og unødvendig bilkjøringa ville stanse omtrent helt opp? Ja for det er vel viktigere å redde kloden enn å redde pensjonsutbetalingene til feite femtiåringer ? Eller tar jeg feil ? Er det de fattige i den tredje verden som skal betale ?

Thursday, July 19, 2007

Gule hus og grønne trær.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg nærmer valget seg. Og her er husa våres, de er gule og de omgies av grønnt. Jeg begynner å lure på å "tegne" hus på tomta sjøl nå, bare for å se hva som skjer. Det hadde vørri morro du.


Roger Larsen

Wednesday, July 18, 2007

Kladd

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg nærmer valget seg, og slik ser kladden til et politisk leserinnlegg ut.

Byens nye profil blir trang, mørk og uegnet for barns lek. Cultiva, Kristiansand sin kulturstiftelse, har 1,5 milliarder på bok. Der har kommunen satset stort på nytt Kulturhus og ny stadion.

Fredrikstad i aftenposten vi på Jordet.

Festiviteten som bibliotek og intimscene og ... Sperre av veien foran og forlenge parken bindes sammen med dagens bibliotek

Alle ser jo at Jordet har tatt fokus vekk fra sarpsborg sentrum som de siste år knapt nok har blitt feiet i helgene.

For lite kontakt med byens kulturelle miljøer (NEI !!! Til selvstyrt ungdomshus) og litt for mye kosing med kappitallista.

Opposisjonen snakker om at de voksne må betale kulturen sin sjæl, men det er forskjell på biletter og kulturell infrastruktur.

Olavsdagene uten ungdom og barn (men med tilbud TIL dem) - det var under Olavsdagene de skulle åpnet sitt selvstyrte ungdomshus.

25 millioner kroner vil rådmannen at kommunen skal legge på bordet til tomt for Vitensenteret på Campus Borg på Grålum, hva er galt med festiviteten ? Er det leiligheter AP vil ha der (AP har flertall alene i dagens kommune)

Og snakket går på byen, mange av AP gamle pensjonister vil stemme Pensjonistpartiet, jeg har aldri hørt så mye snakk om å skifte parti før, men det er kanskje ikke så rart. AP tok aktivitetsavdelingen på Kurland sykehjem (men lot biblioteksfilialene stå - etter press fra Senterpartiet Debatten ble mer preget av distriktspolitikk enn hva innholdet i et moderne bibliotektilbud skal være- makan til prioritering. De har glemt sine gamle (for de stemmer sikker AP allikevel!! Er det så sikkert da ?)

Roger Larsen

Tuesday, July 17, 2007

Pizzæ eller trebåt ?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg mister GÅgata (den miljøriktige) enda en klassiker. Kanskje ei ny pizzæsjappe ?

I Fredrikstad har de egen trebåtbrygge æ gett.Roger Larsen
Posted by Picasa

Monday, July 16, 2007

Redd KLODEN !!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skjer det ingenting, men på Greåker blir det fest og morro. De høikulturelle har glemt å annonnsere heller ?

Skal den RødGrønne regjering vise oss nordmenn at kloden er i ferd med å gå under, så trengs det mer enn milde oppfordringer til å brette melkekartongen.

1. Fjern belønningen med TAXFREE for de som foryrenser mest.
2. Fjern all skatt på elbiler og annen miljøvennelig transport. Feks MOMS på sykler.
3. Innfør gratis rushtidbuss, tog, trikk.
4. Steng Nordsjøen, slutt og pump, og bensinprisen går til himmels og folk over hele verden kjører mindre bil.
5. En bilfri dag hver helg.
6. Bygg atomkraftverk slik at alle kan bruke billig strøm.
OSV
OSV
Ja, for det er vel sant at verden går under ?

Roger Larsen

Sunday, July 15, 2007

Svimlend dimmensjoner og Rudskogen.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg fyller motorbrølene på Rudskogen skogen, og tilskuerne byens hoteller. I Fredrikstad er det OASE samling og Glommafestival. De kulturelle begivenheter står i kø. Men det er vel snart spikern i døra for Rudskogen, kloden brenner og alle monner drar. Miljørasering med motorbiler er passe og snart må man
a. legge ned
b. bruke strømbiler

ellers så :

Sarpsborg Arbeiderparti, ved Grete-Lise Ingerød, slår fast i SAblekka at eiendomsskatten går ut over vanlige folk. Det er alså den skatten Arbeiderpartiet selv har innført og til og med innført på hytta til bestefar. Sommerhytta han bygde av sjølbåren skrap-plank i Skjebergkilen og som nå skal xtrembeskattes da den i teorien er mye verdt. En hytte på en bergsnabb er fort verdt 2-3-4 millioner og det blir snart 14-21-28 tusen i xtra Arbeiderpartiskatt, pr år. Hørte jeg en bekymring for vanlige folk ? Hva mener man egentlig? Er man for eller mot eiendomsskatt i Sarpsborg Arbeiderparti? Er man for eller mot bompengeskatt på Særpebruæ ? Her er man også uenig med seg selv.

At Sarpsborg har mindre gjeld enn andre skyldes sikkert Arbeiderpartiet, men at de i tillegg også har mindre i inntekt skyldes Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Disse partienes hat mot sentrale strøk, gjør at Sarpsborg kommune (du og jeg) betaler uforholdsmessig mye for veier og småbruk i distriktene. Våre skattekroner blir stjålet og ført ut av kommunen av de selvsamme partiene som i dag styrer Sarpsborg kommune, noe Arbeiderpartiet vistnok har gjort det i 100 år. Det er her penga ligger, i registreringsskatt, bensinskatt, veiskatt, spritskatt, tobakksskatt, tippeoglottoskatt, sukkerskatt, momsskatt ... Lista kan dessverre lages utrooooolig lang. Arbeiderpartiet har alså i 100 år gått inn for at våre skatter ikke skal komme oss selv til gode, men føres UT AV KOMMUNEN. Og så skryter de av noen almisser vi har fått av den nåværende regjering som for øvrig brukte 50 millioner av våre (sarpingenes) skattepenger til å kjøpe seg dyre aksjer av Rike-Røkke. Og Rike-Røkke er rik av en grunn, han selger på topp og handler på bunn. Næringsministeren var for øvrig stolt av at han ikke trengte noen råd fra økonomer i denne aksjehandelen, men det har han fått etterpå. Og de er dessverre negative, eller positive, det kommer an på åssen man ser det. Slik står det i Dagens Næringsliv : "Andersens milliardgave til Røkke. Næringsminister Dag Terje Andersen ga igår fem milliarder kroner til Aker-eier Kjell Inge Røkke på vegne av norske skattebetalere." Av disse, 50 millioner, tusen skattekroner per person, er fra vårs i Sarpsborg.

Fru Ingerød slår tilslutt fast at ting kunne vært bedre (enerom på sykehjem?) og noe kunne vært gjort annerledes (asfaltert der veien går i oppløsning før man fornyet veien rundt rådhuset?), men de prøver å lære underveis, sier hun !!!!! Det sier et parti som har styrt i 100 ÅR! På den annen side så er Grete-Lise Ingerød ingen kæll. Hun tilhører det kjønn som er reservearbeidskraften i Sarpsborg Kommune. De som bare er kjærringer å sånn, med 4 eller 11 eller 17,3% stilling og som slåss om xtravakter (på SMS fra kommunen) for å holde hodet over vannet. 100 år med undertrykkelse! Hvorfor vi i LO er mer intrisert i lønna til jordebærplukkere enn disse jentene, er for meg alltid vært et spørsmål av enorme, nesten svimlende dimmensjoner. På den annen side så er det kanskje ikke Arbeiderpartiet som representerer arbeidsfolket i LO lenger, det er muligens SV og gamle AKPere.

Den RødGrønne regjering, kameratene til de som vil bygge "Kæll med pekk", med rHEISning, uten heis, nekter å skrive under på at funksjonshemmede har rett til å klage til FN dersom de føler seg diskriminert. Dermed har ikke norske funksjonshemmede samme rett til å klage til FN dersom de taper i rettssystemet, slik de har mange andre land. Generalsekretæren i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Jarl Ovesen, mener Norge svikter de funksjonshemmede, akkurat som politikerne i det RødGrønne Østlandsområdet. Jeg gidder ikke å dra den om at man har råd og tid til å bygge TAXFREE butikker på RYGGE flyplass, men driter i åssen de funksjonshemmede skal greie seg. Det får andre skrive om alså !!

Roger Larsen

Saturday, July 14, 2007

Krigsbarn

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det stilleogrolig, og fortsatt langhelg.

Jeg ser at Krigsbarnsforbundet Lebensborn ikke er fornøiet. Menneskerettighetsdomstolen i Strasburg vil ikke ta deres sak til doms, men de skal visstnok ikke gi seg. Erstatning skal de ha (og den skal være større enn det regjeringen tilbød !). Jeg har alltid lurt på hvordan det gikk med barn av NS og Norske Nazister etter krigen. De som ble født rundt 1925-35 og hadde foreldere som var på den andre siden (og her regner jeg ikke med de som skodde seg økonomisk på okkupasjonen) måtte vel ta sine foreldrers politiske syn til seg, og de som ble født etter 35 skjønte vel ikke så mye før etter krigen. Ble de hundset, fikk de manglende skolegang, ble de behandlet urimelig og ondsinnet. Er det gjort noen forsking på disse barna montro ? Jeg kjenner folk som vet, men selv i dag, over 60år etter krigen, er det tøtschy å spørre. Men de kan jo skrive til meg, tilogmed anonymt, for denne historien er neppe fortalt. Jeg forteller den gjerne.

Sjøl begynte jeg på skolen i 1958 og kan ikke huske at det engang var noe særlig snakk om krigen, bortsett fra at min bestefar var utkallt (?) til å bygge flyplasser i Nordnorge. Av tømmer, ved hjelp av Russere. Han dro hjem da han syntes at russen fikk så dårlig behandling. Men måtte dra tilbake (tror jeg). Alle familier har nok sine hemmmeligheter fra krigens dager.

Trygve, som min bestefar het, var også med å underminere Rolvsøybrua med dynamitt i vårdagene i 1940. Jeg lurer på om noen vet hvem flere som var med. Han sa også at han visste hvem som tuklet med sprengstoffet slik at det ikke smalt, er det noen andre som vet det også ? Det var små marginer i de tider, og hvem vet hva som hadde skjedd om "Tysken" ikke hadde kommet seg over Glomma på Greåker .....
Roger Larsen

Friday, July 13, 2007

Stilleogrolig og Fredædentrettene

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det stilleogrolig, men på RUDskogen er det fyll-fart. Det er bra at ungommen er glade i og intrisert i hestekrefter. Det kan bli den siste generasjonen som kan holde på slik.

Denne spalte tar LANGHELG.

Jeg sliter med bivirkningene i forbindelse med Tinnituss og i peridere så er det ekstra ille :

Hodepine, muskelsmerter, konsentrasjonsvansker, trøtt, slapp og mageproblemer.

Kort sagt : DET BÆLLÆR PÅ SEG.

Roger Larsen
Tinnituskontakt for Sarpsborg.

Wednesday, July 11, 2007

Skatter, opposisjoner, posisjoner og kultur.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg (neida det var i bryggepromenadens by - Fredrikstad) har noen funnet en skatt. Den skal digitaliseres, katalogiseres og arkiveres i en mørk kjeller i Oslo. Rådet er derfor som følger : finner du noe historisk snækks, la det enten ligge eller innlem det i ditt private museum og vis det fram til venner. Historisk snækks fra Sarpsborg, eller fra Fredrikstad hører hjemme der det ble funnet. Vi vil ha Tunestenen tilbake og det ekte Tuneskipet (ikke tullete kåppier). Det kan være ulovlig å beholde historisk snækks, men det er kriminell kulturpolitikk å la kulturarven ligge bortgjemt i de Osloske mørkekjellere.

Eller så får opposisjonen (Krf, Høire og Frp) skjeft for manglende kulturpolitikk. Men siden de lover å følge lover og regler tar jeg den kritikken av opposisjonen med en klype salt. Opposisjonen bør leie inn en av byens eksperter på det kulturelle området, nemlig Steinar Hakenstad, til å fortelle hva som ligger i den nye kulturloven. Han vet nemlig hva han snakker om og er sikkert åpen for det meste. Akkurat som vår nye RødGrønne kultursjef, hun er medlem av Senterpartiet og åpen for det meste. Jeg foreslår at de leier byens flotteste bar, den med utsikt til Fredrikstad, baren på toppen av Sagahuset (som skal strippes for forurensende reklamestøy (?) og jadda, det finnes forurensing for øyet også)

Det ser forøvrig ut til at en av Frp sine kumpaner, Frp-Westlie på Tørje, er en av byens største kulturformidlere. Han kjøper, tar vare på og videreformidler vår kulturelle arv. Klær, frimerker, smykker, sølvbestikk, vinnyl, radioer, skrivemaskiner, bøker, postkort ja omtrent alt vi kan regne som vår kulturelle arv, historiske gjenstander man ofte får klump i halsen av å se.
Kultur er mer enn å flire av Ari Behn og å dra på (forurensende) kulturferier til Kastrohelvete.

Det ut til å være noe annerledes i posisjonens lune hi. Der lover man nytt Bibliotek (igjen, akkurat som ved forrige kommunevalg) og Idrettshall på Sandbakken (hvordan gikk det med idrettshallen på Grålum igjen ? Åhhh. ja nå huser jeg : Den ble skrinlagt, lagt død, men det er kanskje bra, Greåkerdalen skal jo bli en firefelts trafikkmaskin - ikke kjøp bolig her folkens - da vil dere for alltid bo i et eksoshelvete). Barnehagen i Kulås har de RødGrønne fått revet, knust og fjernet, tenk hvilken kafeperle dette kunne blitt. Men den ville kanskje konkurrert med tomatlefser og smultkokte kjøttkaker på Tørje og utgjorde muligens en like stor trussel mot de nasjonale og internasjonale kjedene som invaderer bysentrum, som potetselgere. Ja, de RødGrønne prøvde å kaste bort potetselgeren fra sentrum, dere husker vel det ? Videre har man rasert Fredsleiren på Greåker fort, man er i ferd med å rasere totalt den søndre del av gamle Tune kommune (Greåkerområdet skal bli et "koselig" trafikkrysshelvete), men vi skal få kæll med pekk, uten heis men med rHEISning. Det er ikke så nøye med de handikappede, de kan jo bare vise litt vissjoner og insjiativ, skaffe seg ispigger og DRA SEG OPP TRAPPENE ETTER ARMENE !! Hælle dussen alså.

Det er forøvrig heller ikke lagt tilrette for handikappede på Rygge flyplass, men de har vistnok fått årna med det viktigste, nemmelig TAXFREE butikkene. Handikappede skal bæres fram og tilbake som sekker med pottitter. De er egentlig ganske utakknemmelige de handikappede, de FORLANGER Å FÅ LOV TIL Å KLARE SEG SJØL. Jommen sa jeg jeg smør, har de ikke hørt om de RødGrønne heller ? De som vil lage klienter av oss alle ?

Roger Larsen

Tuesday, July 10, 2007

Opsund bar.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg diskuteres kultur. Men har det viklig noe med reiseliv og turisme å gjøre ?

Da jeg var lien, var det slik de moderne kioskene så ut. Vi hadde en nere i Myræ, den som Fru Lande drev. her var det 15øre fior et rundstykke, 90 øre for pølseogrundstykke. Her solgte de Opal og FERSKE KOKKOSBOLLER. "Bladene" abbonnerte du nesten på. Illustrert, Norsk Ukeblad, Hjemmet, Allers, Det Nye, Kvinner og Klær, Norsk Dameblad og det var FORBUDT av den Norske Sosialdemokratiske regjering å selde de før på onsdagen (men vi fikk de trisdag kveld, sammenrullet og med strikk, det var vel nesten som de illegele avisene under krigen). Det var tider : "Lovers of the World unite", Taxman, Working in a Colamine, the Letter ....
Roger Larsen
Posted by Picasa

Monday, July 09, 2007

Spennende bøker og TørjTerje.

Vyrde Lesar

I Sarpsborg bygger man tettere og tettere. Og mer leven blir det.

Se hva jeg fant ! Spennende bøker !

Midlertidige løsninger på Tørje Terje? Det var bra, for nå har det sett ille ut lenge. Det har sett ille midlertidig ut i mange år egentlig. Så det er bra at du skal fjærne reklamesøppelet som henger på veggene og forurenser byrommet. Langs hele Sagahuset også! Akkurat som på baksida av varehuset(stønn). Der ser det også ut som om vinduene i Muzakk-kassa har grå stær. Kan du ikke snakke litt med Vinmonopolet, Mega og de andre som har vinduer her da Nickolaysen? De kan vel pønte litt opp i tristessen ? Og for å snakke om å stå opp på feil fot om morran : Hvilken fot stod du opp på da du slengte ut de to eldre herrene som satt og solgte batterier og høreapparatslanger i varehuset ditt da Nickolaysen? De satt for Hørselforeningen i Sarpsborg, hver mandag, og de var i veien for deg ? De konkurrerte med Claes Ohlsson, var det sånn? Det var positivt gjort du ! Du er en positiv herremann du gett ! Jeg synes du skal vise din storhet jeg Nickolaysen og invitere herrene tilbake !!! Er TørjTerje stolt av å ha kasta ut de eldre herrene fra varehuset sitt montro ? Hørselhjelpere kalles de, de hjelper eldre med høreapparatene sine, skifter batterier, bytter ut slanger og rengjør apperatene, gratis. Hørte jeg ordet positiv ? Ta det inn over deg .... Hva tror du folk synes om sånnt ? Du er jo imot gratis parkering i sentrum du (er du redd dekningsbidraget i parkeringshusa dine) og du var vel blant de siste som rydda vekk de enarmede bandittene, de som preget inngangspartiene i varehuset ditt. Noe positivt kan du vel bidra med?

Jeg vil også ha kulturhus i Sarpsborg, men i motsetning til TørjTerje, vil jeg ha det nærmere Østre bydel, i EPAbyggområdet/Folkets Hus. Der, i kulturkvartalet, bør man også legge biblioteket, vinmonopolet og posten (riv postbygget !). Her er kino og et mangfold av restauranter fra før. Man skal ikke se bortifra at deler av busstasjonen også kan flyttes hit, om man tenker seg grundig om, det gjelder de bussene som skal til østsida av elva. Det er mange som tenker på HELE byen, ikke bare på seg sjøl. Har vi i LO inntatt baksetet, mens kappitalista sitter foran sammen med Ordføreren ? TørjTerje vil jo rive det historiske bygget Matstova, og bygge butikk for Kapp Ahl, om jeg ikke husker feil, det kalles nok vissjoner det! Sånnt hærverk står ikke på ønskelista mi nei, men kanskje på Senterpartiet sin? Forskjellen på meg og TørjTerje er at han kan ringe til kammeratene sine i Rådhuset (her sitter jo Senterparti også) og så pusser de opp Tørje for kremmeren og gir ham, ifølge SA, gratis tomt til parkeringskjeller etter å ha satt opp parkeringsskatten til 15 kroner timen, slik at parkeringskjelleren til TørjTerje skal bli lønnsom (helt sant, DET STÅR I SA). Hvorfor subsidierer ikke Sarpsborg kommune parkeringsplassene til LIDL, OBS, ICA eller Tveter på Grålum montro? Og Østre bydel, nei, døm får klare seg sjøl døm, akkurat som Gågata. Vi vet åssen det går når Kommunen prioriter noen, for eksempel billige tomter til Hottellbukkartens selskapslokaler, framfor andre. Det ser vi jo alle sammen på Festiviteten.

Båndene mellom enkelte kapitalister og deler av det politiske miljøet her i byen ser ut til å være tette, udemokratiske og usunne. Men det var Tornerose som sov i 100 år, ikke SAblekka? Hadde jeg vært redaktør så hadde jeg titta litt på de banda jeg gett. Kommunens eiendomssjef, Arnt Pettersen, vil grave ned høyspentkablene som går over verdifulle tomter på Grålum (på Jordet). Til det er han villig til å bruke mellom 12 og 18 millioner kroner. Da vil tomtene bli mer verdt, sier han i SAblekka. Men valgkveget under høyspentmastene på Årum, nei de kan bare fortsette å raute de. Det er forskjell på kapitalister og vanlige følk. På penger og helse.

TørjTerje er for øvrig en av mange som kjefter på meg i SAblekka nå. Det nærmer seg valg og de er vel utkallt av partikameratene på Rådhustoppen? På den annen side får jeg mange kjekke telefoner og mange banker på døra for å hilse på, så det går opp i opp det. Jeg ønsker alle velkommen jeg, selv de som ikke kommer for å handle, for det er ikke alle som bare tenker på penger og på å selge dritt fra Kina. Og bare for å få sagt det : Om jeg fikk velge så ville jeg valgt å bruke penger på enerom på sykehjem, nedslitte veier, store nok skoler, kulturhus, integrering av flyktninger, Østre bydel, blomster på Vartun sykehjem og vedlikehold av det vi allerede har, fremfor pønting av parkeringskjellern foran varehuset til TørjTerje. Så pengebruken i Sarpsborg Kommune er vi uenig om. Men så er ikke jeg politiker da, jeg sitter ikke i Rådhuset. I Rådhuset må de jo som kjent prioritere det som er viktig!

Roger Larsen

Sunday, July 08, 2007

Ølbrev

Sarpsborg

Plutselig var juli der og vi sender ut et siste lite ølbrev før vi tar sommerferie her i ølbrev redaksjonen. Skulle det skje noe spesielt kombinert med en uforutsett skrivekløe så kan det være det dukker opp noe mer i løpet av sommeren. I mellomtiden burde nyeste nummer av Norøls medlemsblad Ølgjerd ligge klar i postkassen.


Nytt fra bryggeriene
--------------------------
Lite nytt rent ølmessig fra bryggeriene siden sist, men uenigheter og bråk omkring Atna bryggeri har nesten blitt en føljetong i avisen Østlendingen. De fire gründerne som grunnla bryggeriet er alle blitt skviset ut av den nye ledelsen i følge Morten M. Kristiansen, bedre kjent som Morten M i VG. Striden ser ut til å dreie seg om respekt, lønn og bruk av midler. Vi håper nå uansett at de involverte vil komme til en form for enighet slik at bryggeriet igjen kan konsentrere seg om å lage øl.

Butikkølene Pale Ale og Porter fra Haandbryggeriet er nå observert diverse steder i Norge. Tidligere var disse kun tilgjengelige i Danmark.


Sjefsskifte hos Ringnes
----------------------------------------
Jan Bodd, administrerende direktør hos Ringnes, og Stig Sunde, administrerende direktør hos Carlsberg Sverige har begge besluttet å forlate Carlsberg for å etablere egen virksomhet. Erstatter for Jan Bodd blir danske Jesper Friis, som har vært i Carlsberg-konsernet siden 2005, og nå fungerer som ansvarlig for salg til danske supermarkeder og kjøpmenn. Før det jobbet han hos Toms og Bacardi-Martini. Jan Bodd har sin siste arbeidsdag hos Ringnes 31. august i år, mens Jesper Friis tiltrer stillingen 1. august.


Carlsberg utvider kraftig i Sverige
-------------------------------------------
Carlsberg Sverige planlegger nå investeringer for over 200 millioner SEK i Falkenberg og Ramløsa. Det er meningen at investeringene skal være gjennomført innen utgangen av 2008, og dette vil øke produksjonskapasiteten for brus og øl med 50 %, mens kapasiteten for vann økes med 100 %. Vi må jo gratulere Carlsberg med bra resultater og godt salg, men stiller på ny spørsmålet om ikke dette er nok en spiker i kista for Ringnes’ tre anlegg i Norge. Hvis politikerne nå legger til rette for distribusjon av øl og brus på engangsemballasje er det vel bare et tidsspørsmål om når vi får Ringnes Pils fra Sverige til priser de fleste andre ikke kan konkurrere med. Hva dette kan medføre for de mindre norske bryggeriene som Aass og Mack tør vi nesten ikke tenke på.


Ny norsk ciderprodusent
---------------------------------
Seljord Vin har nå begynt å sende Seljord Eplecider på markedet. Seljord Vin er et nystartet firma som vil fokusere på fruktbasert drikker, og planlegger blant annet solbærgløgg. Foreløpig er cideren på 4,5% distribuert til ca 120 ICA og ICA Maxi butikker. Vi ønsker lykke til.


Både øl og brus
-----------------------------
Danske Gourmetbryggeriet er nok det største danske mikrobryggeriet, og hittil det eneste som er børsnotert. For å kunne levere til alle typer arrangementer og utsalgssteder er de nå også i gang med å lage brus. I første omgang kun til konsertarrangementer og kafeer, men om ikke lenge til vil brusen også være å finne i utvalgte dagligvarer. Vi skjønner jo at man trenger flere ben å stå på, og at et stort bryggeri må kunne levere det meste for å komme inn på alle markeder, men vi håper allikevel at de fleste håndverksbryggerier, også de norske, konsentrerer seg om ølet.


Nytt fra polet
--------------------------
En titt i Polets lister for juli og august kan bekrefte at Imperial Brown Ale og Dark Horizon 1.- edition fra Nøgne Ø kommer på bestillingsutvalget. Førstnevnte var som sikkert mange husker kåret til årets nyhet i 2006 blant leserne av Norske Ølbrev og NORØLs medlemmer. Dark Horizon er et ganske så spesielt øl for norske ganer på hele 16%. Her må konservative holdninger til hva øl er måtte vike for bruksområder mer i retning likør, portvin eller Cognac. Det er et svært begrenset antall som legges ut for det norske markede da utenlandske importører nærmest har slåss om flaskene.

Andre ikke helt tradisjonelle øl som kommer i Polets bestillingsliste er Leireken Witte Spelt og Leireken Boekweit Bruin. Disse økologiske ølene brygges hos det belgiske bryggeriet Silenrieux med henholdsvis spelt og bokhvete.

I tillegg er Regal Christmas tatt opp i fullsortimentet, og det er vel første gang det skjer med et juleøl.


Tromsø Ølfestival
---------------------
Tromsø Ølfestival går av stabelen på Strandtorget for sjuende gang 15.-18. august. Årets tema er skandinaviske mikrobryggerier, og nytt av året er ny grafisk profil, ølsmakekurs og forhåndssalg av billetter. Følgende bryggeriers produkter vil kunne bli smakt:
Norge: Atna Bryggeri, Haandbryggeriet og Nøgne Ø
Sverige: Nils Oscar, Slottskällans Bryggeri og Jämtlands bryggeri
Danmark: Brøckhouse, Mikkeler og Ølfabrikken
Se mer på: http://www.mack.no/tromsoe-Olfestival-15-18-august.521116-39707.html


European Beer Festival 2008 i Carlsbergs gamle lokaler
--------------------------------------------------------------
Danske Ølentusiaster har lenge jobbet med ideen om en stor europeisk ølfestival i anledning foreningens 10 års jubileum. Flere tunge europeiske bryggeriforeninger støtter nå opp om dette og man forventer et betydelig antall utstillere. For å få plass til alle uten at kostnaden blir for stor for den enkelte utstiller har man besluttet å benytte Carlsbergs anlegg på Valby i København sentrum. Dette passer bra ut med at Carlsberg flytter ut av disse lokalene i løpet av 2008. Datoen ser ut til å bli 12-14 september, vi sees vel?


Sverige må lempe på forbud mot markedsføring av øl
----------------------------------------------------------------------
Det tidligere forbud mot markedsføring av øl i Sverige er i strid med EU-kommisjonen og den svenske regjeringen har derfor valgt å lempe på alkohollovgivningen i landet. Det burde bare være et tidsspørsmål før Norge følger etter?


Carlsberg går sammen med S&N?
--------------------------------------------
Det anerkjente amerikanske finanshuset Merrill Lynch har i en rapport til kundene gitt sterkt utrykk for at Carlsberg og Scottish & Newcastle kommer til å gå sammen. I så fall vil dette bli en svært stor aktør på det internasjonale markedet.


Guinness bryggeriet i Dublin i fare for at bli lukket
--------------------------------------------------------------
Det sirkulerer rykter om at Diageo, som eier Guinness skal legge ned St. James Gate Brewery i Dublin. Gjennom nesten 250 år har det mørke brygg fra Guinness blitt produsert i Dublin, det har vært byens stolthet og en ikke ubetydelig turist attraksjon. Bryggeriet i Dublin produserer ca. 500 millioner liter øl i året og oppfattes av mange som hovedkvarterer til Guinness, men de har faktisk 50 andre bryggerier plassert rundt i verden. Ingen ting er offisielt avgjort foreløpig. Vi må anta at det er eiendomsverdien som frister her. Guinness ligger ganske sentralt til i Dublin, og leiekontrakten på grunnen skal visstnok være ca 200 år gammel, og gå over 5000 år med uregulerbar leie!


Ut å vaske tøy nå igjen?
---------------------------------
Det amerikanske myntvaskeriet Laundry 101 har gjort noe med at folk flest finner det kjedelig å vaske tøy. De har installert seks tappekraner for øl, videospill og trådløs Internett. Mulig man faktisk synes det går for raskt med vasken her og kjører en runde til for å være helt sikker?


Månedens link
---------------------
Vi oppfordrer fremdeles til å dra på øltur. Hvis du ønsker å besøke en festival på turen, kan http://www.beerfestivals.org/ være et fint sted å lete. Her finner du en oversikt over ølfestivaler over hele verden. Spesielt mange er der i USA og England, men også Tyskland og Belgia har mange.

Med de beste ønsker om en god sommer!

Med hilsen
Erik Dahl og Yngvar Ørebek
NORØL - Norske Ølvenners Landsforbund

Saturday, July 07, 2007

TørjTerje

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har TørjTerje sett seg lei på undertegnede. I et leserinnlegg i SAblekka synes han at alt er tristogleit.Her er svaret :

Midlertidige løsninger på Tørje Terje? Det var bra, for nå har det sett ille ut lenge, midlertidig i mange år egentlig. Akkurat som på baksida av varehuset(stønn). Der ser det ut som om vinduene har grå stær. Kan du ikke snakke litt med Vinmonopolet, Mega og de andre som har vinduer her da Terje ? Og for å snakke om å stå opp på feil fot om morran : Hvilken fot stod du opp på da du slengte ut de to eldre herrene som satt og solgte batterier og høreapparatslanger i varehuset ditt da Nickolaysen? De satt for hørselforeningen i Sarpsborg hver mandag, og de var i veien for deg ? De konkurrerte med Claes Ohlsson, var det sånn? Det var positivt gjort du ! Du er en positiv herremann du gett ! Jeg synes du skal vise din storhet jeg Nickolaysen og invitere herrene tilbake !!! Ta det inn over deg .... Hva tror du folk synes om sånnt ?

Jeg vil også ha kulturhus i Sarpsborg, men i motsetning til TørjTerje vil jeg ha det nærmere Østre bydel, i Epabyggområdet. Der, i kulturkvartalet, bør man også legge biblioteket, vinmonopolet og posten, kinoen er her fra før. Det er noen som tenker på HELE byen, ikke bare på Tørje og seg sjøl. Du vil jo rive det historiske bygget Matstova, og bygge butikk for Kapp Ahl du, om jeg ikke husker feil. Forskjellen på meg og deg er at du kan ringe til kammeratene dine i Rådhuset og så pusser de opp Tørje for deg. Østre bydel, nei, døm får klare seg sjøl døm, akkurat som Gågata. Båndene mellom enkelte kapitalister og deler av det politiske miljøet her i byen ser ut til å være tette og usunne. Kommunens eiendomssjef Arnt Pettersen vil grave ned høyspentkablene som går over verdifulle tomter på Grålum. Til det er han villig til å bruke mellom 12 og 18 millioner kroner, men valgkveget på Årum, nei de kan bare ha det så bra de. Ja, det er forskjell på Kapitalister og vanlige følk gett.

Er du stolt av å ha kasta ut de eldre herrene forresten ? Hørselhjelpere kalles de, de hjelper eldre med høreapparatene sine, skifter batterier, slanger og rengjør apperatene. Hørte jeg ordet positiv ? Du er for øvrig en av mange som kjefter på meg i SAblekka nå. Det nærmer seg valg og dere er vel utkallt av partikameratene på Rådhustoppen? På den annen side får jeg mange kjekke telefoner og mange banker på døra for å hilse på, så det går opp i opp det, jeg ønsker alle velkommen jeg, selv de som ikke kommer for å handle (det er ikke alle som bare tenker på penger, penger, penger og å selge dritt fra Kina). Og bare for å få sagt det : Om jeg fikk velge så ville jeg valgt å bruke penger på enerom på sykehjem (vi er omtrent dårligst i Norge på det), nedslitte veier, store nok skoler og blomster på Vartun sykehjem, fremfor parkeringshus foran Varehuset ditt, så pengebruken i Sarpsborg Kommune er vi uenig om. Men så er ikke jeg politiker da, jeg sitter ikke i Rådhuset, der må de jo som kjent prioritere det som er viktig!

Roger Larsen

Friday, July 06, 2007

Ørnen

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det noen som er i mot kommunen. Skrive sånn æ gett, når vi har Jordet.

Et ØRNE dikt.

Ørnens parti, ligger det brakk ?
Noen plutselig avgårde,
med nyideer stakk ?
Andre leder nå,
den politiske debatt !
Det er andre som har hånden på,
det pollitiske folkeratt !!

Ingen nye tanker,
bare gammelt tankegods.
Ingen lenger banker
(på)
og ingen lenger går til fots,
til ørnens høie dør,
for ingen tør (?)
å lede,
vekk fra femtitall,
der er ingen glede,
i Folkets hus, i Folkets hall.
Der samles kun den gamle sekt,
folk av samme ætt,
en politisk ætteslekt.
De drives ei av unnelse,
men kanskje av misunnelse ...

Mens hele verden brenner.
Mens London er i kamp.
Forvitres Ørnekjempen,
som en gammel,
sprukken,
utbrukt svamp.

Dække nåkk å ville,
og visjoner må man ha,
men de må være mer,
enn at alt skal være bra.
Kan vi sammen endre,
på de feiler som oppstår ?
Må alltid svaret være,
en løsning fra i går ?
Er det alltid sikkert,
at alt var bedre før ?
Led veien ut på isen,
led veien, den som tør.

Kan andre også vite,
hvilken vei vi velge skal ?
Er nye hester salet,
i en fremtidsrettet stall ?

Roger Larsen

Thursday, July 05, 2007

Banditt. (jeg har min egen)

Vyrde Lesar.

Vi snakker ikke om politikere men om :Roger Larsen
Posted by Picasa

Wednesday, July 04, 2007

Skatteparadis,

Vyrde Lesar.I Sarpsborg har vi anerkjente kunstnere og en RødGrønn "regjering".11 renteøkninger (kan det stemme ?) siden de rødgrønne tok over.

Det skal bli skatt på barnehagekjøring (rushtidavgit kalles det vissst).

Det skal bli skatt på parkering (og da kommer nok snart en skatt på gratis parkering overalt).

Bompengeskatten er økt på Svinesund.


Ved Idd kirke.


Her er ingen bompengeskatt, blågrønne veien ...Roger Larsen.

Tuesday, July 03, 2007

55%

Vyrde lesar.

I Sarpsborg har ikke SArbeiderbladet fått med seg at Sarpsborg kommune er dårligst på enerom i hele fylket. 55% dekning er mindre en ei hel 60 og det er jommen dårlig. Ja sånt blir det ikke mye festligheter av. Desverre for de som er tvangsinnlagt på dobbeltrom med folk de ikke kjenner, ikke har lyst til å kjenne og som ikke får det minste privatliv de siste årene de lever (og skulle kose seg). Arbeiderpartiet har styrt i 100 år (eller var det tornerose som sov og drømte og hadde vissjoner).

Vi er derimot antagelig best på vissjoner og omgang med milliardærer (enten pr telefon eller ginthånikk) og har så mye å gjøre på Jordet at vi helt glømmer at skoler bør bygges så store at de ikke er for små før det er tatt i bruk, vi glømmer at det er fler dårlige veier i kommunen enn de som ligger rundt Rådhuset (Hæææ ? Er kommunen større enn Rådhuset ? Er jeg ikke blandt folket når jeg stiger ned til raadhuskantinen ? Eller deltar på styremøter bland industrififfen?) og vi glemmer at det er råtnende plank på Tune kirkegård (æsj, bare gamle Tune kommune alså), at et råtnær helt opp på Pavilijongen på Greåker, at vi rev Apotekergården, kinoen og ødela Greåker sentrum, men vi har STYRÆ i hundre år. Og er det noe man lurer på, så kan man vistnok ta en tellefon.

Hmmm.....

Monday, July 02, 2007

Festetomtmarerittene.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg bør noen i boligreklameblekka lese dette ! Og dette ! Og deretter fortelle sine lesere at de bør holde seg milevis unna festetomter. Og Arbeiderpartiet ER PÅ PARTI MED SENTERPARTIET HER I BYEN !!Roger Larsen

Sunday, July 01, 2007

Bibliotek ved dette valget også !!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg sitter løftene løst, og mens FrpWestlie driver byens eneste miljøsjappe med resirkulering av klær, bøker, dataspill og alt annet, driver APEngsmyr resirkulering av valgløftene fra forrige valg : Read my lips "Vi skal satse på bibliotekene". Det ble det som kejnt ingenting av (det var en løgn), men det ble storsatsing på å gi bort felleskapets verdier til steinrike milliardærer med pæng på bok. Det rødmes nok kokett i Rådhusets upperste kåntårer når Hotellbukkarten skryter av badelandet på Jordet (og billige tomter til utvidelser sitter nesten gratis og løst i lommen, Bukkarten kan vel bare ta en telefon og så er det ordna). Fellesskapets verdier vil ikke FrpWestlie GI bort, Opposisjonen mener at det er innbyggernes (og ikke milliardærenes) verdier og de vil selge de til takst. Stadionområder, jorder, aksjer og festetomter vil nok innbringe nærmere et par milliarder, da kan vi kvitte oss med både kortsiktig gjeld, boligskatt OG FORTSATT HA EN MILLIARD PÅ BOK.

Videre skal den RødGrønne kommunen satse på miljøbiler (etterhvert). La oss håpe at det ikke er biler av plast og metallrør de snakker om, miljøbiler som er så trafikkfarlige at de nektes brukt andre steder i verden. De skal vel brukes av de som bare er kjærringer og sånn (2, 11, 0g 17,4% stilling), men det finnes sikre miljøbiler også, de koster jo endel, men nå som kommunen har skåret ned på bilgodtgjørelsen til hjemmesykepleiere (for det meste bare kjærringær og sånn med 2, 11 og 17,4% stilling) så ordnær det seg nok. De skulle hatt styreverv i Østfold Energi disse hjemmenes engler, både SV og AP er representert her, men omtrent ingen damer, men på den annen side så er jo honorarene for styremedlemmene så høye (var det 50000 ordføreren fra Arbeiderpartiet fikk OPPÅ LØNNINGA SI!) at det er best de forbeholdes ordentlige folk, dvs kællepolitikere (med 100% stilling å sånnt). Så tilbake til miljøet : Opposisjonen (de som slåss mot Arbeiderpartiet OG Sarpsborg Arbeiderblad) vil legge en liten 50øring på søppelgebyrene våre, men da får vi tømme gratis søppel i Gatedalen, og forhåpentligvis slippe all søppeltømminga i Kalnesskogen og i veikantene. Et lokalt miljøtiltak som virkelig monner. Og om Opposisjonen tenker mer på innbyggerne enn på kommunens fagforeninger, så blir nok åpningstida forlenget også, sånn at det er mulig for folk å få tømt søppela si uten å ta seg fri en dag. Det er ikke alle som er politikere vet dere og "bare kan stikke ut en liten tur". En time eller tre med gratis parkering i deler av sentrum gjør seg også godt for vanlige folk, det er jo ikke alle som kan parkere på den nye fine parkeringsplassen bak Rådhuset heller. Den som kom fordi det er for langt fra Sirkustomta og helt opp til Rådhuset. Sirkustomta er det jo almuen som skal bruke.

De RødGrønne skal også satse på skolen, og da er mitt forslag slik : Ikke bygg skoler slik dere gjorde på Lande. Dere visste jo at skolen ville bli for liten allerede FØR den var ferdig, og det er jo bare ikke dumt, men det er rettogslett IDIOTISK (unnskyld nivået på debatten Skruibakken, men om du har et annet ord for det så kan du jo skrive det på en 1.mai plakat).

Da er det bare å slå fast at alt det vonde er, i følge APEngsmyr, Bondevik sin skyld og alt det gode skyldes Stoltenberg (at renta stiger er vondt for de med gjeld og selvsagt Bondevik sin skyld, men det er godt for de med sparepenger i banken og selvsagt Stoltenberg sin skyld).

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls