Monday, July 31, 2006

Av han Ivan Kristoffersen, tidligerer redaktør i Nordlys.

Vyrde Lesar.

I er blekka ikke oppdatert klokka 0612. Ellers så sier jeg : drit i Tørje, prøv heller å redde Gågata. Men det betyr vel ikkenoe hva jeg sier, jeg seller jo ikke ittalienske lefser eller smultkokte, knuste kuer. Den nye Høyskolen og ungdomsskolen til Sentrum, biblioteket til Østre bydel ISAMMEN med polet. Og det betyr vel ikke noe hva de som seller pottitter sier heller, se forøvrig nedenfor :

Bonde og fisker - hver sin vei (Ivan Kristoffersen)

I Nord-Norge sto bonde og fisker sto sammen gjennom århundrene i kampen for livet, bosettingen og ressursene. Fiskarbonden med den handlekraftige kjerringa holdt liv i bygdene fra fjordene til det ytterste skjær.

Av: Ivan Kristoffersen, Tromsø
Mange har forsøkt å gjenskape det gamle fellesskapet uten å lykkes med å stanse nedbyggingen i landbruket. Nå har bonde og fisker gått hver sin vei i den globale sirkulasjonen av mat og matproduksjon som vi er en del av alle sammen.

Det nye, ferske sammenbruddet for den frie verdenshandel i Verdens Handelsorganisasjon, har enda en gang avslørt den norske dobbeltrollen. Mens bøndene pustet lettet ut, ble det bannet og svertet i fiskeværene. Landbruksminister Terje Riis -Johansen, utenriksminister Jonas Gahr Støre med bidrag fra fiskeriminister Helga Pedersen skrevde så godt de kunne over de vidtfavnende norske særinteressene: På den ene siden en aggressiv norsk eksportnæring av sjømat, på den annen en subsidietung landbruksnæring som ikke opptrer i særlig grad på de internasjonale markeder.

Industri
Landbruk og fiske kalles ennå for primærnæringer, selv om matproduksjon er blitt industri både på kjøtt og fisk. Men de gamle forbundsfeller har gått i hver sin retning i valget mellom marked og bygdenæring. Heldigvis klarte Norge i selskap med den såkalte G10-landsgruppen å seile unna rollen som syndebukk. Skylden for sammenbruddet fikk USA og EU, der de globale dobbeltrollene ikke var et hakk bedre eller verre. På den ene side en rørende vilje til fri verdenshandel med en utstrakt hand til fattige bønder i u-land. På den annen en dyptgående proteksjonisme for egne bønder og egen industriproduksjon. Europas gamle bondemakt slapp ikke grepet på subsidiene.

Alt dreier seg om maten, bosettingen, framtida og naturen. Det er derfor et gammelt og velbrukt pampevelde som kommer opp igjen, når lederen i Norges Bondelag går løs på bondevennlige Nationen fordi bladet nylig lettet på sløret og trykket listen over de 500 toppene som får produksjonsstøtte i landbruket med milliardæren Carl Otto Løvenskiold aller øverst. Landbruksstøtte og fordeling av pengene handler om politikk som igjen stiller krav til åpenhet om hva støttemidler skal brukes til: Spre distriktspolitikken med de små brukene eller sløse dem bort på de store maskindrevne godsene. Hvor viktig den diskusjonen er viser den forrykende debatten om EUs subsidietunge landbruksnæring som stikker av med omtrent halvparten av felleskassa i Brussel.

Samme skjevhet i EU
Onde tunger sier at det er EUs landbruksstøtte som holder liv i britiske lorder og danske adelsfolk, ennå mens godsene og slottene står slik de har gjort gjennom noen århundre av landlige og forfalne idyller. Påstanden er ikke helt bak mål. En dansk oversikt i avisa Politiken viste nylig de samme skjevheter i EU som Nationen har avdekket i den store norske bygdeidyllen. Det er store konserner og godseiere som innkasserer landbruksstøtten. Men nå har EUs danske landbrukskommissær Mariann Fischer Boel startet arbeidet med å legge om de gamle støtteordningene som bare gjorde vondt verre. De påførte unionen gigantiske utgifter til eksportstøtte for å selge overproduksjonen billig i konkurranse med bønder i u-landene.

Trylleordet er et maksimum loft på 2,2 millioner kroner over den støtte EUs bønder kan få fra felleskassa i Brussel. Muligens rammer det noen få godseiere som får mer enn 2,2 millioner. På EU-plan, inklusiv de nye landbrukstunge medlemsland fra det gamle Øst-Europa, vil det skjære knapt 7,5 milliarder av den samlede EU-støtten på rundt 320 milliarder kroner. Som et frontsignal på det som kommer har Fischer Boel kuttet ned på sukkerproduksjonen. Nå truer hun med å helle ut noen hundre tusen liter viner i den hensikt å øke vinkvaliteten i Europa. Det er også et solid tegn i tida: Støtten skal i økende grad gå til kvalitet, til miljø og sikkerhet.

Tvetydig
Svaret fra bøndene er kjølig og beregnende. De hevder at «selvsagt er de ikke motstandere av å fjerne subsidiene». Men hvis EU handler altfor hurtig, kan det ramme vitale deler av landbrukseksporten som i enkelte land betyr en god del for den nasjonale økonomien

En side av saken er å ta fra de rike. Men hva med det fattige? En av den frie verdenshandelens største helgenglorier er jo nettopp hensynet til u-landsbønder. Der er EU –kommissæren også kjølig og beregnende. Svaret er nemlig like tvetydig som den norske dobbeltmoralismen i den globale matvareproduksjonen Vi kan gjerne slippe inn på oss biffer fra Argentina, bomullsprodukter fra Asia og sjeldne grøntsaker fra Afrika. Men den rike verdens forsvar for egne arbeidsplassene er barrikader av tollsatser og importkvoter. Kort før sammenbruddet i WTO, kunngjorde EU nye «tak» for importen av sko og klesvarer fra Kina og Vietnam. Over alle velmenende forsikringer om den frie verdenshandelens velsignelser svever proteksjonismens spøkelse. Den skal beskytte Europas egne kostnadskrevende og i mange tilfelle ulønnsomme bedrifter mot konkurranse utenfra, selv om billigere varer kunne gjøre livet bedre for folk flest og holde inflasjon og renter nede, når oljeprisene raser til værs.

Overlever olje- og gass alderen
Det er på toppen av disse globale strømninger Norge balanserer mellom en gyllen norsk sjømateksport og et landbruk som skal overbevise sine landsmenn om nødvendigheten av støtteordninger. Men så langt er fiskeriene fortsatt stengt ute fra den frie verdenshandel. Hensynet til subsidiene, bøndene og landbruket har veiet tyngre for amerikanere, europeere med lille Norge på slep i de ufremkommelige dobbeltrollene.

Men bonden og den beste kua er på vei ut fra fjøs og stall i EUs landbruk. Tilbake står fjærkre i bur, industrilandbruk og døgnlange storfetransporter gjennom Europa, der matsikkerheten er avløst salmonellatruslene og frykten for død og lidelser ved middagsbordene. Lenge kunne norske bønder leve på renommeet av en dydig og ren matproduksjon. Men e.coli-bakteriene i vinter rammet også uskylden i den norske matsikkerheten Derfor er debatten om maten så viktig og støttemidlene så politisk betente at det nytter ikke å spikre dører og vinduer for innsyn lenger. Mange vil si at vi heldigvis har en fiskerinæring som gir inntekter så det monner. Om vi klarer å bevare livet i havet, vil fiskerinæringen overleve både gass og olje langt inne i framtida.

Men heller ikke en gullkantet sjømateksport makter å skape liv og røre i distriktene alene. Da kan en med en smule vemod minnes det gamle bofellesskap av bonde og fisker. De har gått i hver sin retning på den globale veien til verdenshandelen.

************
Roger Larsen

Sunday, July 30, 2006

Bibliotek

Vyrde Lesar.

Som kjent er det ingen av byens politikere som leser bøker, men de kan vel utvikle biblioteket for det. Hver "etasje" på tegningene er 2 etasjer og ja .. se sjøl.


Roger Larsen Posted by Picasa

Saturday, July 29, 2006

Identitare og Ludittene i pressen

Vyrde lesar.

I Sarpsborg har jeg slitt med denna bloggen i dag, lasta bilder opp fra Picasa og alt gikk rett i arkivet. Prøver pånytt direkte.


Når SA bruker tullebilder fra SXC/ANB for å illustrere lav vannstand i Glomma, beviser jeg herved at amatørene er best og bringer bilder fra Glengshølen, 275 kubbikk (pr. sek) stor. At SA ikke skjønner at Identitare og at søkemaskiner er viktig og at de må være superlokalpatrioter for å overleve på www, får være SA sitt problem, men siden familien i kanskje 75 år har betalt for og abbonnert på blekka, så er det trist at de ikke bruker de lokale fotografene de har, at de ikke systematisk bygger opp et eget bildebyrå og at de fortsatt har typografer (luditter) ansatt.


Roger Larsen

Identitare og Ludittene i pressen

Vyrde Lesar.

Når SA bruker tullebilder fra SXC/ANB for å illustrere lav vannstand i Glomma, beviser jeg herved at amatørene er best og bringer bilder fra Glengshølen, 275 kubbikk (pr. sek) stor. At SA ikke skjønner at Identitare og at søkemaskiner er viktig og at de må være superlokalpatrioter for å overleve på www, får være SA sitt problem, men siden familien i kanskje 75 år har betalt for og abbonnert på blekka, så er det trist at de ikke bruker de lokale fotografene de har, at de ikke systematisk bygger opp et eget bildebyrå og at de fortsatt har typografer (luditter) ansatt.


Roger Larsen

Friday, July 28, 2006

Moss, Moss, Moss.

Vyrde Lesar.

Jeg var en tur i Moss (på Jeløya, denne vulkanske halvøy ute i Oslofjorden) i går. Parkerte på en liten plass ved Televerkets gamle antennestasjon, og fant stien som skulle føre meg til Galleri F15. Det var ingen fin tur. Den delen av stien som gikk langs stranda var preget av dårlig vedlikehold, dvs søppel og dritt, og Kyststiens stier var lite brukt og preget av det. Men sååååå mye spennende stein, for de som synes stein er spennende da. I alle farger, fasonger, størrelser,... Men stiopplevelsen var mye okkemojj for lite ull. Skal du gå, ta med kart, det er mange stier på kryssogtvers i de Jeløyske skoger. Neste gang stopper jeg på Mossesida, der er det også en parkeringsplass, og beveger meg derfra gjennom de gule åkre og grønne bondeprodusenter. kanskje det blir en tur til den andre "kunstnerkolonien" også. Den som ligger litt mer tilbaketrukket enn "F15".

Det er vakkert der ute, bollæne er gode, kaffen likeså og det er gratis aviser i kafeen. Kringla er heimsins god, men en sånn kaloribombe at den holder jeg meg vekke i fra. Det samme med boller med melis. Boller in natura er best !

Etter en laaang tur i nærmere 40grader, hoppet jeg over utstillingen, som jo er retroperspektiv. Og ble meget skuffa over at det ikke lenger solgtes dingsebomser i butikken, kun bøker og smykker og kunst. Man skal være veldig glad i smykker om man handler der, desverre, det er dyrt og ikke noe spesiellt. Ingen WOW faktor...
Posted by Picasa

Roger Larsen

Thursday, July 27, 2006

Typografer (LO sine helter isammen med heismontørene)

Vyrde Lesar.

I og andre steder er endelig typografene på vei vekk fra avisene. Makan til gjeng skal man lete lenge etter, de var verre enn bønder !!

40 år med sabotasje (av Are Sletten www.na24.no)

Siden 1966 har typografene brukt filmsatsparagrafen til å trenere og sabotere utviklingen av norske aviser.

NA24-KOMMENTAR: Denne uken ble det kjent at en del journalister i store norske aviser er i ferd med å ta fagbrev som grafikere, eller typografer.

Hvis du ikke jobber i avis, tror du sikker dette er et positivt initiativ for å bygge opp sin kompetanse, til egen glede og til nytte for bedriften man jobber i.

Hvis du jobber i avis, skjønner du at dette i stedet er en krigserklæring mot de fagorganiserte typografenes monopol på en rekke arbeidsoppgaver i aviser, basert på den såkalte «filmsatsparagrafen» fra 1966.

40 års elendighet
Den gang, før dagens dataverktøy var påtenkt i avisene, fikk typografene en avtale som siden har gitt dem enerett til å jobbe med produksjonssystemene. Avtalen ble opprettholdt av Arbeidsretten i 1976.I årenes løp er det gitt en rekke unntak og spesialavtaler, for eksempel slik at journalister kan skrive på PC (!), men hver gang har typografene brukt avtalen fra 1966 til å presse frem goder for seg selv når fornuftige og rasjonelle løsninger skulle innføres.

For eksempel: Inntil i fjor ble alt eksternt stoff til Aftenposten, for eksempel leserbrev og kronikker, skrevet inn på nytt av typografer, selv om slikt i dagens samfunn stort sett kommer inn via e-post.

Bortkastet arbeid
Slik satt altså Johann Gutenbergs stolte arvtagere i år etter år etter år og gjorde fullstendig bortkastet og meningsløst arbeid. Ren og skjær sysselsetting. Dyrt også, for lønnsnivået for Aftenpostens typografer er høyt.

I fjor ble partene endelig enige om å slutte med tullet. Men prisen var at Aftenposten måtte gi friske garantier for lønnsutvikling og stillingssikkerhet for eldre typografer.

Slik har typografene i de store avisene holdt det gående i årevis. De er blitt syke hvis de ikke har fått de som de ville. De har sabotert trykking av sin egen avis. De har mobbet medlemmer som har meldt seg ut. De har forsuret arbeidsmiljøet og forholdet til andre ansatte. Her er noen eksempler.

Typografene har vist null vilje til å utvikle seg selv eller sin arbeidsplass, og de har i dag ingen spesiell kompetanse som er nødvendig for å sette sammen avissider. Den kreative delen er overtatt av journalister, den rutinemessige av datamaskinen.

Valgte å stå på sidelinjen
Typografene kunne valgt annerledes. De kunne satset offensivt på å utvide og modernisere sin egen grafiske kompetanse og bidra i den digitale verdenen som avisene har gått inn i. I stedet satte de seg altså på sidelinjen, gjorde meningsløst dobbeltarbeid, trenerte og saboterte i år etter år.

Det holder de nok på med til den siste av dem blir pensjonert, noe som vel skjer om en ti-femten år. Starter du en ny avis i dag, er første og siste bud at du ikke ansetter en fagorganisert typograf.

Så borte blir de. Og ingen vil savne dem.

*****************************
Og jeg er helt enig.

Roger Larsen

Wednesday, July 26, 2006

SA - LO - HIØ

Vyrde Lesar.

I ser det ut til at begrepet "entusiasme" har fått nytt innhold.

((100/1500000)*44000) = 2,93333% av LO-medlemmene engasjerte seg i en sak og dundrende suksess ! Hvem var disse 2.93 prosentene i : (var de utkallt ?)

alder
verv i LO
hvor bor de
kjønn
etc
etc

Jeg minnes svakt at jeg sendte inn et svar, men jeg minnes også svakt at skjemaet som skulle brukes var merkelig, vanskelig og rart.

Jeg er organisert i LO, jeg har vært tillitsvalgt både her og der (ikke så populær blandt SVerne i El@It - jeg er nok for ærlig, ikke ville jeg bruke bestikkelsesbonuspoengkort og jeg ville bruke penger på opplysningsarbeid, lære folk å utdanne SEG SELV med kveldskurs, brevkurs -- selv var jeg i gang med jus da jeg fikk sparken fra EDB, og ble nektet av AETAT å fortsette - uff) og oppdaget ganske raskt en merkelig kultur blandt de upperste. Den første jeg traff lærte meg å stjele brus fra kurshotellet, da han så hvor overrasket jeg ble, påstod han at han hadde en avtale med hotellet : han kunne stjele så mye brus han ville !!!

Neste mann fixet og trixet med lån fra fagforeningen, og da han ble tatt (og sparket som tillitsvalgt), påstod han at slik gjorde alle.

Det var i sannhet en merkelig gjeng som kun tenkte på seg selv, ikke leste de DN, Nationen, Dagsavisen, Fiskaren eller Vårt Land, men DAGBLADET (!!!!!!), ikke visste de noe om skoleverket, høyskoler eller universitet, og misunnelsen TØT fram overalt. Egentlig så var mange (ikke alle) en gjeng med tapere som var parkert i jobben (de kom seg ikke oppover selv i TELEVERKET), og ville kompensere med verv i Fageforeningen. Merkelige folk.

Nå er lederne maktglade AKPere fra 70tallet, som fortsatt er AKPere (husker dere ovner og champingioner ?). På ferie på Kuba, nei til alt og ihvertfall nei til nytenking og framgang.

LEVE UNNION !!!
NEI TIL SALG AV ORKLA MEDIA !!!

Dække lett. Og jeg var i fredrikstad i går, bryggepromenade, nydelig gågate, cafeer, folkevrimmel, båtær på klukkende bølger .. legg Høyskolen til Værste og ikke på et jorde på Grålum. (Vil man ikke ha en revitalisering av Sarpsborg sentrum ved å legge skolen til EPA-kvarteret, så bør man for studentene sin skyld, la fredrikstad få høyskolen).

Roger Larsen

Himlens port ?Ps : Siste skatteløfte = skatt på "gevinst" ved salg av bolig. Men stiger ikke alle boliger i pris da, skal man få tilbake "gevinsten" når man kjøper noe nytt ? Eller er det sånn at man selger og så må man kjøpe noe mindre, da staten tar gevinsten fra en ?

Tuesday, July 25, 2006

Bønda jubler.

Vyrde Lesar.

I snakkes det om politikere og VIP-rom. De bruker jo VIP-flyplass istedet for den de døtta nedover hue på folk på Gardemoen : RYGGE.

Fra dagens aviser :

1800 mrd. ekstra.

Den såkalte Doha-runden, oppkalt etter Qatars hovedstad der forhandlingene begynte i 2001, ser nå ut til å være lagt så godt som død.

- Det kan ta måneder, kanskje år, før vi kan begynne på nye forhandlinger, sa en skuffet Kamal Nath, den frittalende indiske handelsministeren, til pressen i Genève i går.

Doha-runden ble omtalt som "forhandlingsrunden" fordi det uttalte formålet var å fremme de fattige landenes sak. Store u-land som India og Brasil ville vært blant de desidert største vinnerne av en ny handelsavtale, som ville åpnet for langt friere handel av varer og tjenester enn det som finnes i dag.

Ifølge Verdensbanken ville 66 millioner mennesker kunne løftes ut av fattigdom med en ny avtale, som ville ha tilført verdensøkonomien rundt 1800 milliarder kroner. Den Washington, D.C.-baserte banken hevder at u-land ville fått rundt 715 av disse.

La jublen runge og de fattige forbli fattige. Send meg subsidiene kjære.

Roger Larsen

Monday, July 24, 2006

Suppsidiesluk og strandlinjer.

Vyrde Lesar.

I er det noen som prøver å redde de RødGrønnes ansikt (man blir rødgrønn i ansiktet når man er sjøsjuk og skal spy ?), mens andre skjøøer at dyre bønder koster kroner.

Bønder er forresten blitt oppfinnsomme (selvom ikke en eneste gård går med overskudd i HELE Norge), de driver med raps og svartsurbær, og alt vi kan si til det er : Ånei ! Enda et par suppsidiesluk !!! Det er jo litt trist.

Her ser vi en gammel strandlinje, sånn ble det når landheving og havheving (tilførselen av isvann førte til at havet steg), var lik. Havet stod lenge å slo på samme sted. Er vi mellom 10 og 15 meter over havet her ? Langs Lina ser vi det samme.Roger Larsen

PS: Jens Stoltenbergs Morris Mini var av en helt annen type bil enn SP-svogerens. mens SP-Rogerens bil var en litt dyr familiebil, var STATSMINISTERENS bil en ungdomsbil. En spesialbestillt Morris Mini Cooper med spesialtrimmet BMW-motor. Har han ungdom i familien ?

Mini Cooper minner ganske mye om en go-cart. Den reagerer lynraskt på dine signaler gjennom ratt og pedaler. Bilen er stiv, stiv, stiv, og den korte avstanden mellom akslingene gjør at dumper, humper, steiner og det meste på veien kjennes svært godt. Den krenger også svært lite i svingene.

En eiendomsmegler ville sikkert sagt at «bilen gir en unik følelse med veien». Egenskapen gjør at denne bilen ikke er det mest bedagelige fremkomstmiddelet...

Men fy S det er coolt å kjøre go-cart. Drar du på med denne bilen så hopper du litt i dumpene og merker at hjulene slipper og spinner før du treffer bakken igjen. Likevel er ikke Mini Cooper den råe sportsbilen, og skal ikke forveksles med flatere varianter.

Effekten av motoren får du helt klart på høyere turtall. Fra null er bilen litt dau de første tusen omdreiningene. På rundt 3000 kommer den forøvrig som en kule. Bare husk at følelsen av å sitte klistret til veien kan bedra. Drar du på litt for mye i svingen, kan du risikere at grepet glipper før du kan si «oops». Du kan imidlertid få Cooper S med mye elektronikk som bedrer veigrepet: ABS-bremser, ASC+T (antispinn og traction-kontroll), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), CBC (Cornering Brake Controll), og DSC (elektronisk stabilitetskontroll).

En opplevelse
Kupeen er en opplevelse i Cooper S. Sentralt er det digre speedometeret midt på dashbordet. Den store runde «veggklokka» setter standarden for hele interiøret. Karaktertistisk er også bjelkene som utgjør midtkonsolen, og dørene. Ved første øyekast kan du tro at dette er sikkerhetsbjelker og en del av karosseriet. Men nei. Dette er plastikk hvis eneste praktiske formål er å gjøre bilen cool.

Mini-prisen starter på under 200.000 kroner. Cooper S koster nærmere 300.000 uten ekstrautstyr. Denne testbilen kom i tillegg med en stor takluke og et stort takvindu i baksetet som ga mye lys og luft i kupeen. Den hadde også recaro skinnseter og harman/kardon høyttalere. Skal du ha full pakke, må du ut med godt over 300.000 kroner. Stoltenberg sin bil kostet 350.000 kroner, så jada, han hadde mye pålegg

Sunday, July 23, 2006

tettære og tettære

Vyrde Lesar.I Sarpsborg bor vi tettære
(Fortetting ! Halleluja !!)
Da blir det mye lettære
(Fortetting ! Halleluja !!)
Å bli helt forstyrra ta
(Fortetting ! Halleluja !!)
Alle bråkete naboa
(Fortetting ! Halleluja !!)
Så leser vi i hver dag bla
(Fortetting ! Halleluja !!)
At polti ofte ut må dra
(Fortetting ! Halleluja !!)
For folket ringer oftere
(Fortetting ! Halleluja !!)
Og oftere og oftere
(Fortetting ! Halleluja !!)
Det er nok mange her som Trur
(Fortetting ! Halleluja !!)
At om man bor i Kanninbur
(Fortetting ! Halleluja !!)
Så blir man blid og ikke Sur
(Fortetting ! Halleluja !!)
Men om man bor så tett som mør
(Fortetting ! Halleluja !!)
Ofte noens nese blør
(Fortetting ! Halleluja !!)
Derfor er det ganske trist
(Fortetting ! Halleluja !!)
At eplehager synger visst
(Fortetting ! Halleluja !!)
På aller siste verset
(Fortetting ! Halleluja !!)

Saturday, July 22, 2006

The mouse and the snæil

Vyrde Lesar.

I er det mangel på plass som er problemet. Bygges det tettere og tettere så bli det mer og mer leven, slåssing, klaging og ja ... hvem vet.

Snilen : (er den ikke søt ?)Her er intet vanningsforbud : (noen dyr er likere enn andre)


Den døde mus og møræne : (er det Fingal Olsson, eller den den død?)Roger Larsen

Friday, July 21, 2006

Bandittar og Gizmo

Vyrde Lesar.

I er det noen som ikke vil fjerne dødsmaskinene. Men om vi forbrukere boikottet kooperasjonen, så ville det svi på pungen, og ... vel, dette er jo distriktets dyreste butikker fra før så de vasser i gryn (og fagforeninger), OBS på Tunejordet er vel den eneste butikken hvor det kan være 10meters køer ved flere kasser, og da styrter ikke betjeningen til for å åpne flere kasser. NEIDDA ! De går rundt og fyller opp allerede fulle avisstativer OG KJEFTER PÅ KUNDER SOM HAR TATT 9 BILLIGE BLÅSEVIFTER med seg. En, i sannhet, merkelig gjeng.

Her er en test på GoogleEarth og tagging. Kommunen burde bruke noen kroner på en oppdatering av satelittbildene. Men om man trykker på bildet blir det større og ja ..
GizmoProject : farvel telenor. Husk på !! Norske telefonnummer du ringer blir slik

0047XXXXXXXX

Elers så er å melde at jeg ønsker meg en Signalby (og intet signalbygg). En ren velstelt by, hvor de med krykke og hvitt hår kan bevege seg uten redsel for å bli robbet (og om de robbes, så bør kameraene fange opp de som gjør det og de bør få STRAFF ikke kos). Heller en ren by enn et nytt Tørj !!

Roger Larsen

PS: Slik tenker bønder : - Man må få utvikle eiendommen man sitter på. Hvis det er en plass bygda føler seg overkjørt av sentrale myndigheter, er det når natur skal vernes. Hvis staten skal bygge en motorvei, durer de bare løs. Men hvis en bonde i Femunden skal bygge ti kilometer grusvei, da er hundre og ett ute, sier Bjarne Undheim (ca 237000 i suppsider pr år), og han forsvarer bøndene så det loktær.Thursday, July 20, 2006

En sykkeltur, en multe og menneskeSVik

Vyrde Lesar.

Første forsøk : En gjeng møer.

Annet forsøk :

I er noen glade for dissæin raps. Den koster endel, omtrent det 6-7 doble av hva du betaler på LIDL. Og så er det en ting til : Å NEI !!!!! ENDA ET SUPPSIDIESLUK !

Og olførere i Akerhus sier NEI til flere fly på gardemoen. De har nok støy mener de, ønskes støyen velkommen til Rygge og Sarpsborg. Men kan ikke olførerne i Akershus gjøre som olførerne her i Østlandsområdet da ? Vedta at fly ikke bråker, døm må væra ganske dome i Akershus alså.

Det er full sommer og stille og rolig her. I dag er det handledag, REMA1000 på Alvim i dag (jeg bytter litt på butikkene da jeg mener alle REMA1000 skal ha livets rett), jeg sykler derfor litt rundt i distriktet og tittær, istedet for å gå i lysløypa. Jeg har syklet den nye E6.
Her var det åpne kloakker :med bæsj nede i.

Og naturens deltaer i miniformat :Og lenger ned mot Tindlund blomstert multene i det som er en nwdslitt ekkel skog (sier kommunen), eller naturreservatet Langemyr som vi normale ser det :Og så vil SV (SurreVirrepartiet) boikotte Israel, men visstnok ikke Kina som har konsentrasjonsleire, driver barnearbeid, driver arbeidsleire, har dødsdømte som slaktes for organer og Falun Gong tilhengere som man tar ut organer på uten å bedøve, og uten å bry seg om at de da som regel dør etter operasjonen. MenneskeSVikere er dette partiet blitt etter sin higen på nye topper, billige sko og ja .... ekkelt

Roger Larsen

Wednesday, July 19, 2006

Jeg er ingen Abraham

Vyrde Lesar.

I er det vanningsforbud med slange.

Noen lurær på hvorfor man skal reparere pomper midt på sommern OG MIDT I SOMMERFERIEN, men alt har sin grunn (og her skyldes det uduglighet ?), man humrer litt i skjegget, rister litt på hue, og verden går sin gang mens blomster dør, plener blir brune og kjøkkenhager vannes med bøtter og spann. Det gjør egentlig ingenting om man ser bortifra at dette var vel en nesten full stopp på Baterød, og hadde det skjedd på Borregaard, så hadde hoder rullet. Mange.

Sjøl lever jeg etter prinsippet : det finnes ikke ugress i Vårherres hage, og tilogmed grønnfargen på den illsinte brennesla gleder meg.
Vakkert !! Og illsinte borrer med sin symmetri, får en til å stille spørsmålstegn ved universets mysterier, eller for å uttrykke meg klart : Universenes mysterier, inflasjonsteorier, strenger, Einstein og biletten. Vi ER biletten og billetten ER livet.Så tilbake til vanninga.

Siden blomstene til mora mi og til Lislerud og ... ikke skal kunne vannes med slange, så hvorfor skal kommunen vanne med røropplegg ? Det vakre bedet foran Sarpsborg kirke (og egentlig også rådhuset), blir vannet både titt og ofte med slange/rør. ER det sånn at NOEN går foran i barnehaekøer, flyplasskøer (nei, VI er så viktige at vi må bruke Rygge vi, når vi lander i de innleide privatflya våre), kan bruke fellesskapets penger på barna i familien (ja det var vel ingen som trodde at Jens skulle bruke en Morris Mini sportsutgave SJØL !!!!?????) og setter seg utenfor alle moralske (husk både Jens og han med det norske hus har vært sjefer for AUF) bud og regler. VI, VI ER ELITEN VI !! Hmmm...

Roger Larsen.

Ps : Overskriften ble litt gæli, da jeg egentlig skulle skrive om Israel og Palestinerne, men så skrev fingrene om noe halt annet.

Tuesday, July 18, 2006

Flere Flyvemaskiner og suppidier.

Vyrde Lesar.

I mener noen at reduksjon av bensinavgiftene er SUBSIDIERING. I forhold til hva, bensinprisene i Danmark ? I forhold til diesel, til strøm ,til iskrem ? Makan til tøv. Denne tankegangen får landbrukssuppsidiene til å skyte himmelhøyt i været, da halv moms på mat er subsidiering, fravær av bompengeskatt er subsidiering ... makan til tøv.

Men dette kan vi si oss enig i : Det logiske virkemiddelet for å motvirke knappheten på olje er egentlig høyere pris. Akkurat som knapphet på barnehageplasser gir høyere pris(eller større køer), ehhh .... for de rike betyr jo ikke dette noe, eller de som kan betale seg ut av køen, som feks stortingsrepresentanter. Det er flere køer disse viktige personene betaler seg ut av : Køen på Gardemoen.

Etter å ha brukt Gardemoen flyplass som et distriktspolitisk virkemiddel (og sørget for mer forurensing pga at de aller, aller fleste får lenger vei, at flyene flyr lenger etc etc, i forhold til Hurum) bruker de selv privatfly og Rygge flyplass. Sånn at de ikke bare slipper barnehagekøer, men også flyplasskøer. Det er mindre streik også på Rygge, ehhh .. egentlig så er det vel streikebryteri å bruke Rygge når resta står, men som kjent : Noen dyr er likere enn andre.

Roger Larsen

Ps : Om trykken farer snillt fram med disse to bildene kan vi se et lite "krater". Bildene er fra lysløypa.


Monday, July 17, 2006

Tørj og rå Kappitalisme.

Vyrde Lesar.

I er Tørj-handlæræne fortvilt. Tørje skal pusses opp, med ekstraskattpenger. penger som er flådd fra alle, enslige mødre, pengsjonister, barnefamilier og kirker, skal brukes til "morropolitikk".

De råeste av de råe kapitalister er nemmli kommunen vår.

I USA er dataselskapet APPLE kåret til den råeste av den råeste kapitalist. BusinessWeek 3. april melder om en resultatgrad på ca 10%. iPoden til ArbeiderPartiets kulturminister Giske kommer fra dette selskapet. Han har selv lagt stor vekt på at han har iPod, under enkelte intervjuer, men han er jo en merkelig stakkar, det viser de siste månedres kulturdiskusjon i hovedstadsavisene. Aftenposten og Dagsavisen.

Sarpsborg Kommune eier 14,29 % av Østfold Energi som slår APPLE langt ned i støvlene. Arbeiderpartiet, som styrer i Sarpsborg, synes det er helt greit at Østfold Energi har en resultatgrad på 42%. Dvs : av hver krone Østfold Energi omsetter går 42 øre rett i lomma på eierne. Det er selvsagt fordi VI, brukerne, betaler alt for mye for strømmen. Skal ikke Sarpsborg Kommune, som ledes av Arbeiderpartiet og som er storeier i Østfold Energi, gripe inn mot dette ekstremt grådige selskapet. De flår barnefamilier, eldre, enslige mødre, og alle andre som har det tristogleit. Eller de svakeste som kommunen kaller oss.

I Fredrikstad tar kommunen hele overskuddet til Frevar dvs 100%. DET er RÅKAPITALISME DET av SV, Krf og AP. Ikke et øre skal reinvesteres i bedriften. Hadde Borregaard (eller enhver annen bredrift) gjort det samme, så hadde de vært konk etter kort tid. Men Skattekameratene i Frekstad kan jo bare legge på Eiendomsskatten de, om de skulle trenfge penger til Frevar OG DET ER DET DE HAR GJORT I FREDRIKSTAD.

Roger Larsen

PS: Og vi som har så fint Tørj fra før ....


Sunday, July 16, 2006

Dome blondiner og Midtgardsormen.

Vyrde Lesar.

I er avviSA full av viktige nyheter. Gjeeeeesp ...

Et lite dikt på morrakvisten :

La oss diskutere.
Krangle !
Debattere !!
Om hvem som nu har rett.
Og hvem har størst vett.
For på sykehjem på Borgen
(de med hvite sokker
sier det er sorgen),
Midtgardsormen blant oss står.
Alle ville øine får.
Galskap !
Villskap !
KUNSTEN RÅR !
Vi vil ikke ha det !!!!!
Berly hardt i bordet slår.
Jeg vil kosekunsten ha.
Den ufarlige.
Den snille.
Ikke kunst som vekker villskap.
Ikke kunst som er som ville,
dyr eller som ormer,
som vårt syn omformer :

På hva som er pent.
På hva som er stygt.
På hva som er rent.
På hva som er trygt.

Jeg husker en mann,
han ville kunsten kue han.
Ja kunstverk kan ha mange titler.
Og kunstkuerens navn ?
Det var Hitler ...


Roger Larsen

Saturday, July 15, 2006

Flyvemaskiner, huser og repriser.

Vyrde Lesar.

I er det bilde i bla av en som er ute å flyr. Han flyr privatfly og det er det du ser når du løfter blikket mot himmeln når du hører brøla fra lufta. Som pollitikker er det selvsagt altfor langt til Gardemoen, som Jensern sitt parrrtti gikk inn for. Som distriktspolitisk virkemiddel for indre her. Noen dyr er likere enn andre.

Israel går voldsomt ut mot det de karakteriserer som terrorrister i sitt nærmiljø. Vi fordømmer begge sider, sånn at vi ikke skal få kjeft fra noen, men vi frodømmer Israel mest. De som har truet med å slakte en 18årig soldat foran kameraene har vi ikke fordømt fullt så mye, og vi vet jo egentlig at alle venter på (men ingen sier det) at Iran skal si noe uoverveid. Det er egentlig dette det dreier seg om : Iran og atomvåpen. Et minste lille feilord nå, fra Iran, og Israel slår ut atomanleggene. Politikkmerne vet jo selvsagt det, men de later som om de IKKE vet det. Ja, ja ...Vegmuseet var i SA heromdagen, og jeg var der for noen uker siden. Siden vegmuseet ligger i distriktene kan man si at Borregaardsyssel ikke ligner i det heletatt. Vegmusset var velpleid, det var ikke spart på noe her. Men det var ikke noe folk å titta heller, det var flere ansatte enn besøkende, men noe skal jo folk holde på med i distriktene. Da er det noe annet med borregaardsyssel = forfall, forfall, forfall....


1. observatør skriver i spalten at det er kapitalkreftenes nådeløse brutalitet som gjør Sarpsborg til en anonym betongørken. Det er helt feil : Linda Karlsen, gruppeleder i Arbeiderpartiet (og snart på vei ut, det er vistnok andre som skal representere nysatsingen i AP) har uttalt til SA, at Sarpsborg kommune selger til de som følger Arbeiderpartiets sentrumsplan. Det er alså Sarpsborg Arbeiderparti som er drivkraften bak betongblokkene i Sarpsborg sentrum. I sammen med SV og SP. Punktum finale. Raseringen er politisk styrt.


Men det er heldigvs noen hus som vedlikeholdes her i kommunen. De som eier dette huset, se bildet, må ha god råd.Huset pusses opp både sent og tidlig. Og det er bra. Også når det gjelder renovasjon ligger vi bra an i Sarpsborg, en av de fem billigste kommunene I Norge. Her har kommunen satset på den borgerlige, høire/frp, modellen : Privatisering og anbud.


Innen veivedlikehold (klatting her og der), vannverk (vedlikehold, nei det er Shell det), sykehjem (to på rommet), parkvesen (klipp gresset hvis det er trafikkfarlig), salg av eiendommer (selg til de du liker), har man valgt AP, SV, SP modellen : Nei til nytenking og anbud. Her går det ikke fullt så bra, muligens unntatt eiendomsalgene. De går så det sprutær, som billigsalg pleier. Dumt man bare selger billig til noen, dvs de rike, og holder vanlige følk utenfor. Men selvom det nå nærmer seg valget, så kan ikke valgkveget være med på all morroa! De får nøye seg med å se på betongveggene som reiser seg overalt. På den annen side skal vistnok bli morro å drive politikk igjen. For hvem da montro ? Snilleste sykehjemspasient på sovesal b ? Billigsalg av kommunale eiendommer i sentrum og to sykehjemspasienter på hvert rom, det er rare valg, MEN DET ER POLITISKE VALG SARPSBORG ARBEIDERPARTIET HAR GJORT. Akkurat som de gjorde når de lempet på parkeringsbestemmelsene i sentrum slik at boligspekulanter kunne bygge enda tettere og tjene enda mer gryn. POLITISKE VALG. Nemmeli.

Roger Larsen

Friday, July 14, 2006

Huser og avvisser.

Vyrde Lesar.

I er det noen som er bekymret for telefonsalg. Be de dra til helvete, telefonselgerne alså, og legg på. Da er det bare pappirrekvalmen det står på, setter du et merke på postkassa og registrerer deg hos brønnøysund, så skal du visstnok bli kvitt den. Men så er det noen som har funnet et smutthull i loven da, var det avviser døm het ? De bare putter det inni avvisa, så er det vistnok greit. Så da gjenstår det bare for posten, landets største forurenser, å putte reklamen inn blandt breva nå da, eller samle den inne i en strikk og kalle det C-post ?!Det er heldigvs noen hus som vedlikeholdes her i kommunen. De som meier dette huset må ha god råd.Huset pusses opp både sent og tidlig. Og det er bra. Også når det gjelder renovasjon ligger vi bra an i Sarpsborg, en av de fem billigste kommunene I Norge. Her har kommunen satset på den borgerlige, høire/frp, modellen, privatisering og anbud.

Innen veivedlikehold (klatting her og der), vannverk (vedlikehold, nei det er Shell det) sykehjem (to på rommet), parkvesen (klipp gresset hvis det er trafikkfarlig), salg av eiendommer (selg til de du liker), har man valgt AP, SV, SP modellen. Her går det ikke fullt så bra, muligens unntatt boligsalgene, det går så det sprutær, som billigsalg pleier, dumt man bare selger billig til noen, og holder vanlige følk utenfor. Men selvom det nå nærmer valget seg kan ikke valgkveget få være med på all morroa. Men det skal vistnok bli morro å drive politikk igjen. For hvem da montro ? Snilleste sykehjemspasient på sovesal b ?

Roger Larsen

Tenke seg til, forlange ENEROM !!!!

Wednesday, July 12, 2006

Kulltur og et dikt.

Vyrde Lesar.

I er programmet for Olavsdagene klare. Det ser bra ut. Bortsett fra "gode gamle dager" da, de har aldri eksistert. Men det er ikke kultur alt som bråker. Og bra er det.

Stillhet er også kultur, og stillhet er ikke fravær av lyd, det er fravær av støy. Og støy kan du finne feks i lysløypa. I de deler av lysløypa som er gruset, bråker det grusomt. Ta deg en tur og sjekk sjøl. Gå på grusen, og gå så tilside. Da skjønner du at grusbråk er stenens skrik ! Prøv feks i bakkene mellom stolpene (ca) 48 og 53.

DD - dagens dikt

Når gamle menner manner,
seg opp til dans påny,
de i vårt rådhus lander,
i Sarpemomme by?

Men er det ei på tide,
med ungdommelig tankegang,
eller vil du fortsatt ride,
på bestefedres, gamle, fang ?

For vil du velge politikk,
fra gamlemenners stall,
så får du jo en løsning,
fra nittenfemtitall.

Og uansett, så sier,
HELE folket flest:
"Nye kammer, de er nye,
men de GRER jo best!"

Så tre tilside nu,
og slipp vår ungdom til.
La de styre byen,
med både dall og dill!

Ja, la oss se om verden,
fortsatt vil bestå,
om gamle mannemenner,
blir pengsjonister nå!

Roger Larsen

Tuesday, July 11, 2006

En vakker park..

Vyrde Lesar.

Det er pent i Kulås.

Roger Larsen

Ellers meldes det om at norske bønder selger bra med raps som brukes til rapsolje. HERREGUD !!! Enda et suppsidiesluk!!!

Ja. og så var det han bonden som drev FOR EFFEKTIVT da, han hadde 6000 kyllinger og er nå ilagt en bot. Jævvlæ KØDD !! Skulle nesten tro han prøvde å gå med (SKRIIIIIIIIIIIK) overskudd !!


Monday, July 10, 2006

Et flerkulturellt problem.

Vyrde Lesar.

I ser vi starten på problemer, men gjør vi noe med det ?

Brødre og søstre, fedre og mødre.

Vi har et problem. Her i Sarpsborg har gjenger begynt å slåss mot hverandre. Vi, brødre, søstre, mødre og fedre til Sarpsborgungdommen, må ikke snu ryggene til og late som ingenting. Vi er ansvarlige for våre barn, og vi må snakke til og med dem. Vi må lære dem hva som er rett og hva som er galt. Det er vi, de eldre, som må sette en stopper for gjengaktivitetene.

Roger Larsen
************************
Brothers and sisters, mothers and fathers.

We have a problem. Here in Sarpsborg gangs are starting to fight each other. We, brothers, sisters, fathers and mothers of all the youngsters in Sarpsborg, must not turn our backs to the problem. We all are responsible for our youngsters. We must talk to them, we must learn them what is right and wrong. We, the elders, must stop this gang activity.

Roger Larsen

****************

مشكله. هنا في ساربسبورغ العصابات بدات الحرب بينهما. ونحن ايها الاخوه والاخوات والاباء والامهات من كل اليافعين في ساربسبورغ الا سندير ظهورنا لهذه المشكله. كلنا مسءولون عن والصغار. يجب التحدث بها ، يجب ان نتعلم منها ما هو الصواب والخطا. نحن الكبار ، يجب ان يتوقف نشاط هذه العصابات. روجيه لارسن

*******************

Frères et soeurs, mères et pères.

Nous avons un problème. Ici dans Sarpsborg les troupes commencent à se combattre. Nous, les frères, les soeurs, les pères et les mères outre de tous jeunes dans Sarpsborg, ne devons pas tourner nos dos au problème. Nous tous sommes responsables de nos jeunes. Nous devons leur parler, nous devons les apprendre ce qui est exact et erroné. Nous, les aînés, devons arrêter cette activité de troupe.

Roger Larsen
********************
Hermanos y hermanas, madres y padres.

Tenemos un problema. Aquí en Sarpsborg las cuadrillas están comenzando a lucharse. Nosotros, los hermanos, las hermanas, los padres y las madres de todos los jóvenes en Sarpsborg, no debemos dar vuelta a nuestras partes posterioras al problema. Todos somos responsables de nuestros jóvenes. Debemos hablarellos con, debemos aprenderlos cuál correcto e incorrecto. , Las ancianos, debemos parar esta actividad de pandilla.

Roger Larsen

***********************************

Братья и сестры, мати и отцы.

Мы имеем проблему. Здесь в Sarpsborg шатии начинают воевать. Мы, братья, сестры, отцы и мати всех малолеток в Sarpsborg, не должны повернуть наши задние части к проблеме. Мы все ответствены для наших малолеток. Мы должны поговорить к им, мы должны выучить их право и неправильно. Мы, старейшини, должны остановить эту деятельность при шатии.

Roger Larsen

**************************************

Irmãos e irmãs, mães e pais.

Nós temos um problema. Aqui em Sarpsborg os grupos estão começando lutar-se. Nós, os irmãos, as irmãs, os pais e as mães de todos os jovens em Sarpsborg, não devemos girar nossas partes traseiras para o problema. Nós todos somos responsáveis para nossos jovens. Nós devemos falar-lhes a, nós devemos aprendê-los o que é direito e errado. Nós, pessoas idosas, devemos parar esta atividade de grupo.

Roger Larsen

Sunday, July 09, 2006

Test av google - picasaalbum

Vyrde Lesar.

Mislykket, men hvorfor ?I fortsetter hærverket, løkkene og eplehagene forsvinner og alle toer sine hender når Betongosaurus Rex larveføtter seg framover.

Roger Larsen.

Bildene i albumet ville ikke vises her. Se albumet her. Kun som eksempel.

Saturday, July 08, 2006

Museet på vei.

Vyrde Lesar.

I er det bare sang, latter og glede. Vi er på vei, og la oss håpe at det er selters i glassene. Intet gleder mitt hjerte mer enn et museum som
1. Er åpent.
2. Ufarlig å ferdes på.
3. Vedlikeholdes.
4. Utbedres.
5. Brukes av følk flest.
6. Brukes av de med hest.
7. Hurra.

Roger Larsen.

Sylvia Brustad betaler tre ganger mer enn tillatt for barnehageplassen sin.
(ojj, loven gjelder vel ikke MEG, hun her heller ikke meldt flytting til Oslo, som du og jeg må gjøre om vi flytter dit !!)

Thursday, July 06, 2006

Beslutningsvegring og bibbliotek.

Vyrde lesar.

I nærmer vi oss et nytt valg, og de gamle menn vil fortsette. For nå blir det visstnok morro å være politikerer igjen, da men snart kan begynne å dele ut penger i både øst og vest og nord og syd. Brae tider skal det visstnok bli (og noen betaler seg utenom barnehagekøen).


Bibliotek og ungdomsklubb er i farta for tiden. Mens Frekstad har fått et nytt og tidsriktig bibliotek, lider Sarpsborgpolitikerne av beslutningsvegring, så jeg skal ta beslutningen for de. Biblioteket skal ligge i sentrum og det skal ligge i et ombygd EPA-hus. Her skal det bygges et signalbygg av et bibliotek, med lokalsamlinger, utstillingslokaler, fotosamlinger, musikksamlinger, bøker, WiFi, datamaskiner, trykkeri, platestudio, kafe, scener, teater, filmstudio .... 8-10-12 etasjer med SKOLE SKOLE SKOLE og et moderne bygg som gir oss utsikt over hele Østfold. Fra skjærgård til Monarygg. Noe sånnt (dette er da EPA-bygget + noe). Biblioteket i den runde "pipa", osv osv.


Roger Larsen

Gjenger og maurtuer.

Vyrde Lesar

I gror gjengene opp.

Barn som før ferdet i nærmiljøene, skyves bort fra de voksne. Til egne, ukontrollerbare steder som Glengshølen og fotballbinger. Barn med foreldre som ikke kjenner de norske spillereglene, som ikke kjenner kodene og som ikke kjenner skoleverket, faller lett utenfor. Når de i tillegg vokser opp utenfor det norske samfunnet, i gettolignende bydeler, så skal man være sterk for å brøyte seg fram, for å finne sin rettmessige plass for å fylle den plass samfunnet forventer av en.
Det blir problemer av slikt.

Samtidig leser vi stadig oftere om at politiet blir tilkalt fordi noen spiller høy musikk, eller griller ute sent på kvelden.

Maurtuekonflikter som skyldes fortetting, rasering av eplehager, kommunalt eide/leide leiligheter og en villet rasering av Identitare. Av mangel "jeg er glad i byen" følelsen, jeg hører hjemme her følelsen, dette er mine bymedboere følelsen ... øl til klokka tre, hælledussen for en problemstilling !!

Rogere Larsen

Wednesday, July 05, 2006

En liten Brann og sommermorro.

Vyrde Lesar.

I detter snart alt fra hverandre. Vannverk, skoler, veier og lyskryss.

Og et sitat fra Giske:(AT DET GÅR AN).

"Norske aviser mottar hvert år milliarder av kroner i statsstøtte. For mye fokus på lønnsomhet vil undergrave grunnlaget for denne finansielle støtten", framholdt Trond Giske med henvisning til David Montgomerys planer for Orkla-avisene.

Det er jo ulønnsome aviser, ulønnsomme bedrifter og ulønnsomme politikere vi skal suppsiddiere. Tenke seg til : NOEN TENKER PÅ OVERSKUDD !!! Og sånnt blir det jo lite suppiidier og klienter av !!!! Tiltredes.....

Ellers så er ordføreren i Trondheim bekymret, for trebebyggelsen brenner, og den brenner for ofte. Slike problem har vi ikke i Sarpsborg. Her river vi trehusa før de brenner!

Apropo brann. Sjøl har jeg som Bergensstudent erfaring med branner. To ganger brant jeg nesten inne. Den første brannen, en vanlig skorsteinshusbrann (vi kom oss alle ut, med både bikkjer, øl og jointer), var ikke så dramatisk, men da studentboligen Brakka brant (en rest av tyskerbrakkene I Bergen), ble det litt mer dramatikk. En KØDD tente på huset og gikk.

Jeg våkna av at veggen var så varm, reiste meg opp, og stakk hue rett inn i et røykteppe. Jeg lærte i Geriljan : ned på gølvet, og der befant jeg meg raskt. Kråla mot døra, som jeg så under røyken, kom fram og åpna den, og da kom det et brøl av flammehav uten like(t), bak meg, jeg burde jo vært liket.

Flaks, sa Severin Suveren, og det er jeg enig i. Med store deler av Brakka i full fyr, fikk jeg vekket de andre som bodde der. BRAKKA BRENNER !!!!! vekket de fleste, men jeg tok meg en ekstra tur i røyken (de som bare tenker på seg selv,kommer ikke til himmelen) for å være sikker Der fant jeg en Franskmann som ikke skjønte det kvekk(tok du den ?).

B®àkà brëñër !!! skjønnte han svært lite av,og nekta plent å røre seg. I nøden spiser Fanden fluer, så etter en stund med høylytt diskusjon, tok jeg tak rundt snurrebassen hans og dro ham med meg. Han kom, ja, ja ,ja, ikke noe kofferttenking, han fulgte med ut!!!!

Endlig ute, regna jeg med at nå var alt under kontroll. Men dengang ei. Plutselig ser jeg ei naken jente hylskrikende inni flammehavet. Nå er politiet kommet, så jeg løper bort til nærmeste snut og roper : du må hente henne !!!! Nei , sier han. Nei ?

På`an igjen. Galloperende gjennom flammene, brøyter Larsen seg vei i vellinga påny. Full fart begge veier, og jeg fikk henne med meg. Når vi blir møtt av en politikonstabel som tar av seg jakka, legger den over henne og hjelper henne inn I et nabohus, begynner jeg å grine og sparke i gjerder. Jeg blir nødt til å gå meg en tur i nabolaget og sparke litt i gjerdene. Det var vel et lite sjokk som trengte seg på?

Bra jobba ? Hmmn ? Nei, egentlig ikke, jeg hadde gjort det igjen. Men man behøver jo ikke rive alle trehus I Sarpsborg for det. PENGÆR ER IKKE ALT. Nemmeli !!!

Roger Larsen.

Frekstad denne uka :
Oscarteateret = Alle 3.
Engelsvikens brygge = Bo kaspers orkester. (hm, det var lenge siden)
Hankø = Sjørøvere og kaptein Skatt.
Glommen Brygge = Kaptein Rødskjegg og sjørøverne
Hvaler Gjestgiveri = Ingrid Bjørnov.
Brottet Amfi = Stenhoggern.
Hvaler Gjestgiveri = Sommer, sommer, sommer.
Båthuset = Båthusrevyen.
Papparazzi teateret = Partygirls.

Og her i Sarp har Gleng tatt ferie.
Men det er åpna fengschjel på Ravneberget.

Monday, July 03, 2006

Agurker, mikrofonstativ og Storesand.

Vyrde Lesar-

I har agurktiden begynt, men hva er galt med det ?

Posten har gjort et skup. Et mikrofonstativ av en NRK journalist har latt seg forlede til å tro at posten er en miljøbedrift. Makan til tull!! Nå skal Posten kjøre et par biler på mat, dvs biodisel, og EUREKA !!!! de er miljøbevisste. Det sier noen som akkurat har kjøpt inn 100vis av mopeder, som kjører reklamesøppel Norge rundt hver dag (for å tjene noen kroner) og som ikke engang har sykkelstativer utenfor postkontorene. NRK må jo være helt på jordet! Og hva spiser dyra istedet for Raps (eller hva det nå er) da montro. Kraftfor fra Ammerikka ? Soya og oppmalte sjøldaua gamle kuer ?


Dette bildet fra Storesand
BEVISER
at vi ikke trenger et opplevelsessenter der.

Roger Larsen

Ps. FLICKER bilde (vel Yahoo ... jeg vet , jeg vet)

Flåplassen ... ehhh ... flYplassen.

Vyrde Lesar.

I venter vi på flåplassen på Rygge. I dag drar familien til Finnmark, unntatt undertegnede, og på flåplassen på Gardemoen koster en bagett (de har knapt nok rundstykker, eller lefse, eller vaffel, eller lapskaus eller kjøttkaker) 40-50-60-70 spenn. Det er nok derfor at Jens og de andre i de fin,e private, innleide, flya lander på Rygge istedet for Gardemoen. Det har neppe noe å gjøre med at Gardemoen var et distriktspolitiskt innspill og ligger på vidda. Langtvekkistan !

Fly skal snart brøle innover Sarpsborg på full avgass (giftigste gassen i landet) 4-5 hundre meter over huene våre. Det er tvers over Glengshølen det !Roger Larsen

Sunday, July 02, 2006

SPETTET

Vyrde lesar.

I har Sissel sunget, men det kom "bare" 1700. Det var visst ikke nok. kanskje folk er blitt lei å få tøte musikk inn i øra overalt, kanskje de er lei KULTUR?

Da lysløypa reiste seg i løpet av en noen kvelder med massiv dugnadsinnsats for 25-30 år siden, glemte noe spettet sitt. Er det ditt John ? Eller kanskje det var Johan sitt. Uansett HVEM som glemte igjen spettet, så gjorde de en innsats som det står RESPEKT av !!!!

Saturday, July 01, 2006

Say no more.

Vyrde Lesar.

Ikke i dette her nei, men i Fredrikstad. Sarpsborg satser på en død by og derfor bør studentene få høyskolen sin i Fredrikstad.

SA sier i en leder om skole og utdanning : "På de aller fleste kriteriene forskerne har sett på, kommer Sarpsborg enten like dårlig eller dårligere ut enn andre kommuner." Og det betyr at all norsk skole er dårlig, en Freudian slip, kanskje, men sant er det allikevel.

Skipsreder Elisabeth Grieg sier i Aftenpostens A-magasin : "Det er et stort paradoks at verdens rikeste land ikke har skaffet seg verdens beste utdanningssystem, for slik å trygge fremtiden, det virker ikke som det offentlige klarer denne oppgaven uten hjelp".

MØØØ-MØØØ det er bra NOEN klarer seg bra her i landet. Trist at det er KUENE !

Og apropos KUER og WTO :

Gi mer.

På en pressekonferanse i går fortalte utenriksminister Amorim om et besøk han hadde hatt av en minister fra ett av de «rike» G10-landene. Ministeren hadde sagt at det var viktig for innbyggerne at kulturlandskapet ble holdt i orden for landets mange hytteeiere.

Amorim la ikke skjul på at han hadde særdeles lite sans for folk som bekymret seg for kulturlandskapet ved sine hytter, når mange av Brasils innbyggere ikke engang har et eget hjem.

Han understreket at Norge, som et rikt land, må være beredt til å gi mer i forhandlingene. Samtidig la han noe forsonende til at det må finnes løsninger for de land som har helt spesielle problemer og utfordringer.

Men Amorim advarte på det sterkeste mot «å la utviklingslandene bære byrdene» i det som skal være en utviklingsrunde til fordel for de fattige landene.- Den beste måten å bekjempe fattigdom på, er å åpne for mer frihandel, slo Brasils utenriksminister fast.

Norge : På kollisjonskurs med verdens fattigste!!

Jeg spyr.

Roger Larsen

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls