Sunday, February 25, 2007

Hulligensere å greier å greier.

Vyrde Lesar.

Jeg er fortsatt på Landaasen.

I skal vi også få ny stadion (med leiligheter å greier å greier eller pengær å sånn). Har noen hørt om slagsmål på 800metern ?

50 supportere fra Brann og Odense braket sammen i et masseslagsmål i forbindelse med Royal League-kampen søndag.

--------------------------------------------------------------------------------


Stao pao kara. Drit i idretten, fram for hulligenserne !!!!!!! (og bygg mange luxuxleiligheter å sånn).

Roger Larsen

Saturday, February 24, 2007

Tinnituss

Vyrde Lesar-

I er jeg ikke, jeg er på Landaasen.

Friday, February 23, 2007

Fjærnsyn

Vyrde Lesar.


Jeg er langt fra derfor er det litt usystematisk. Jeg venter på SA og den kollektive hukommelse.Litt om Fjærnsynssamfunnet.

Roger Larsen

Thursday, February 22, 2007

Ikke statuer, ikke dildoer, men tomter til en halv milliard.

Vyrde Lesar.

I selges alt på nett. Frp representant solgte historiske ting fra Nazitiden i Tyskland, Høires representant selger kondomeristoff. Det er snart bare Stadioner og indrefilettomter som deles ut av eget forgodtbefinnende i Sarpsborg nå. Kanskje felleskapets verdier, kommunens tomter og andre eiendommer også burde legges ut for salg, ikke gies billig bort til de noen liker trynet på ? Og som lover å følge betongplanen.

Jeg har ikke tilgang til SA- Det blir derfor lite tilgang til lokal inspirasjon siden jeg ikke har elektronisk tilgang til SA. Derfor denne kronikken fra Aftenposten av Kristian Fossheim, Professor Dr. Philos, Institutt for fysikk, NTNU.

Må vi hjelpe ekstreme talent?
SPORT OG VITSKAP. Like sikkert som det er at vårt vesle land fostrar eit stort antal skitalent som når heilt i verdstoppen, like sikkert er det at vi har like mange talent på det intellektuelle området, musikk og vitskap. Men kva gjer vi for å utvikle dei talenta?
KRISTIAN FOSSHEIM, Professor dr. philos. Institutt for fysikk, NTNU(Først publisert: 20.02.07 Oppdatert: 20.02.07 kl. 00:01)Siste 100 artiklerAnnonse
Les merMeningerKronikkerForsidenSiste 100
NRK TV prøvde i haust, prisverdig nok, å ta opp ein debatt omkring nordmenns største paradoks innan utdanningssektoren: At nær sagt alle synes å meine at idrettstalent bør få statleg hjelp til å utvikle seg gjennom idrettsgymnas og toppidrettssenter, mens det samtidig er politisk ukorrekt i vide krinsar å gje talent med spesiell intellektuell utrustning ei liknande oppfølging.

Korleis vi kan leve med denne motsetnaden er ei gåte for mange. Få ser ut til å spørje kva vi taper på det.

Ekstreme prestasjonar.

Leiaren for eit av våre toppidrettsgymnas uttalte i same debatten at toppidrett dreier seg om ekstreme prestasjonar. Akkurat det er svært viktig å få med seg. Det dreier seg ikkje om å bli litt flinkare enn resten, nei det handlar om å bli ekstremt god. Kva dette vil seie, ser vi kanskje ingen stad betre enn nettopp i idretten.

Det er ekstremt talent og ekstreme prestasjonar vi snakkar om når Anders Jacobsen hoppar bakkane ned og vinn Hoppveka i sin debut. Eller når 16 år gamle Magnus Carlsen kjem inn blant verdas 25 beste sjakkspelarar. Korleis desse to kom til dette nivået, er vel verd å tenkje over. Vi veit nok alle svaret: Dei fekk god og kontinuerleg personleg oppfølging gjennom heile oppveksten.

Oppvekst og inspirasjon.

For nokre år sidan gjennomførde eg ein samtalerunde med 10 Nobel-prisvinnarar i fysikk i samband med eit bokprosjekt. Eg spurde alle om deira oppvekst og inspirasjon. Russaren Alexei Abrikosov hadde alt som 10-11-åring to store draumar: Å bli teken opp som medlem i Royal Society i London, og å få Nobelprisen i fysikk. Royal Society er verdas eldste og mest eksklusive lærde selskap, der Isaac Newton var president, og slike som Michael Faraday og Charles Darwin var medlemer. Nobelprisen var sjølvsagt enda meir uoppnåeleg. Han visste, sa han, at alt dette var heilt urealistisk og uoppnåeleg. Men då vi møttest, hadde han oppnådd begge deler!

Krevjande opptaksprøve.

Abrikosov var naturlegvis svært talentfull, særleg i matematikk, og var heldig nok til å ha ein far som kunne setje han i kontakt med den mest berømte forskaren i Moskva, fysikaren Pjotr Kapitsa, ennå mens Abrikosov var ein gutunge. Guten gjekk deretter sjølv til den store Lev Landau og bad om å få bli hans elev.

Unge Alexei vart vel motteken og kunne etter eit par år ta Landaus spesielle, svært krevjande opptaksprøve, kalla "Det teoretiske minimum", som 17-åring. Modne doktorgradskandiatar i teoretisk fysikk ville den dag i dag få brynt seg, for denne prøven var ein stor styrkeprøve å komme gjennom. Som 17-åring var han dermed medlem av verdas beste skole i teoretisk fysikk. Det gav resultat som forsking og medisin verda over har hatt glede av i 50 år etter.

Personleg oppfølging.

Kva er nøkkelen til slik suksess? Eit fellestrekk ved prisvinnarane var nettopp at dei alt tidleg hadde vitskapleg og teknisk interesse. Det som oftast viser seg med dei aller beste, dei ekstremt dyktige, er at dei, som Abrikosov, fekk ei personleg oppfølging gjennom oppveksten. Dette løyste ut deira talent og heldt ved like deira interesse for naturvitskap.

Vår verdsberømte landsmann Lars Onsager, som framleis er mest ukjend i heimlandet, er eit anna eksempel. Han fekk spesialundervisning i heimen. Resultatet var at han alt som 16-åring var moden for opptak ved Norges tekniske høgskole, og som 21-åring ein fullverdig forskar. Han gjorde fleire arbeid som fortente Nobelpris, og det var nærast tilfeldig at han fekk kjemiprisen i staden for fysikkprisen.

Forsynt verda med talent.

Mens Abrikosov var heldig med at familie og vener forstod å hjelpe han fram, var der andre talent i Moskva, særleg i matematikk, som vart tekne vare på i ein dugnadsinnsats av etablerte forskarar. Så har då også den russiske skolen innan teoretisk fysikk forsynt heile verda med talent, særleg etter at den kalde krigen var over. Sjølv under Stalin-tida var det lov å dyrke fram talent i Moskva!

Skal vi behandle våre barn og ungdomar på ein demokratisk måte, betyr det å gje alle like sjansar til å utvikle seg. Alt anna er grunnleggjande udemokratisk. Då må vi også innrømme at vi har ei stor og uløyst oppgåve når det gjeld barn og heilt unge som viser uvanlege intellektuelle evner.

Norsk musikk unntaket.

Likevel finst det unntak. Norsk musikk sitt høge internasjonale nivå i dag kan i stor grad forklarast med den personlege oppfølging elevane får i kunst- og kulturskolar landet rundt, gjennom heile oppveksten.

I Trondheim innførde Kåre Opdal Lørdagsskolen som tek hand om dei aller mest talentfulle. Så har det då også skapt TrondheimSolistene, eit kammerorkester som fiolingeniet Anne Sofie Mutter har valt til å turnere verda rundt med. Verdseinarar som pianisten Leif Ove Andsnes og cellisten Truls Mørk ville
sjølvsagt heller ikkje ha vore der dei er utan ei personleg oppfølging gjennom heile oppveksten. Barratt-Dues Institutt i Oslo er ein institusjon som stadig dyrkar fram talenta. Ville Norge vere eit betre land om dette ikkje hadde skjedd? Bør ikkje desse eksempla mane til ettertanke?

Intellektuelle talent.

For like sikkert som det er at vårt vesle land fostrar eit stort antal skitalent som når heilt i verdstoppen, like sikkert er det at vi har like mange talent på det intellektuelle området, og at mykje fleire kunne nå verdstoppen enn dei som faktisk gjer det. Nobelprisen innan naturvitskap kan vi trygt ta som målestokk for suksess på det akademiske området.

Der har Norge fostra berre eitt einaste individ som har utført sitt arbeid i Norge, Odd Hassel i kjemi. Vi rosar oss rett nok av at både fysikaren Ivar Giaever og det matematisk-naturvitskaplege universalgeniet Lars Onsager fekk Nobel-prisar. Men begge desse gjorde arbeidet i USA etter å ha teke sivilingeniørutdanning ved Norges tekniske høgskole i Trondheim.

Ungdommeleg entusiasme.

Så vil kanskje nokon spørje om det ikkje ville vere best å la intellektet kvile seg litt i ungdomen, for så å ta sterkare i seinare. Eg trur det er tapt tid, og tapt ungdommeleg entusiasme og pågangsmot. Innan matematikk er det velkjent at dei beste ideane kjem i relativt ung alder. Vi kan til dømes tenkje på vår eigen Niels Henrik Abel som berre rakk å fylle 26 år. Alt i gymnastida var han ein ivrig lesar av matematikk på vitskapleg nivå, mykje takka vere ein lærar som såg talentet og gav han spesiell oppfølging.

Verdi av talent og kunnskap.

Norsk industri og næringsliv er i dag bekymra for rekruttering i naturfag og matematikk, med god grunn. Statoil har eit eige program for å hente inn dei beste talenta, etter utdanning rett nok. Men det har ein tydeleg signaleffekt når ei ung kvinne står fram i heilsides Statoil-annonser og fortel at hennar kunnskap har vist seg å vere verd 10 milliardar. Det seier noko om verdien av talent og kunnskap når begge deler blir tatt vare på.

Eit håp.

Enkelte lyspunkt kan ein spore på barnestadiet og: I eit didaktikk-samarbeid mellom NTNU og Sunnland ungdomsskole i Trondheim prøver ein for første gong ut metodar for å ta seg av elevar med gode faglege anlegg. Ser vi eit lite håp om ein skule som i eigentleg forstand kan bli meir sant demokratisk?

Wednesday, February 21, 2007

Valla, og noen dyr som er likere enn andre.

Vyrde Lesar.

I endret SA tittelen fra "på ferie". Så hva er sannheten ?

Er hun på ferie eller rehabilitering ? Er hun på et av den norske regjerings godkjente rehabilteringsinstitusjoner ? Sikkert solgården.

En Overlege i Bergen skriver :

«I BT 13.02 opplyser Bergen kommune offisielt at kommunalråd Lisbeth Iversens datter i USA skal gjennomgå medisinske undersøkelser. At moren i den sammenheng gjerne vil være i datterens nærhet, er forståelig. Men sykmelding? Etter gjeldende lovgivning har man, med unntak av særbestemmelsene for nødvendig tilstedeværelse ved barns sykdom, som ikke er anvendelige her, rett til sykmelding ved egen sykdom, men ikke for f.eks. å ta seg av syke pårørende. Når slike omsorgsbehov melder seg, må man ta fri på egen bekostning eller bruke av sin ferietid, hvis man da ikke har en sjenerøs arbeidsgiver som gir lønnet velferdspermisjon. I alle fall gjelder dette for menigmann.

Lisbeth Iversens eventuelle sykdom er selvfølgelig hennes privatsak. Men når det oppstår spørsmål om kreativt sykmeldingsbruk, for ikke å bruke ordet trygdemisbruk, på topplan i kommuneadministrasjonen, er dette en sak av offentlig interesse.

Det kan også være grunn til å minne om at det normalt ikke er tillatt å reise utenlands når man er sykmeldt. En snarlig redegjørelse fra Iversens foresatte i kommunen om dette spesielle, planlagte langtidsfravær må derfor forventes. For øvrig kunne det jo også ha sin interesse å få opplyst hvilken lege som eventuelt har utferdiget den angivelige sykmeldingen. Vedkommende kan i tiden fremover vente seg stor søkning fra pasienter med tilsvarende behov».

Roger Larsen
Jutulveien 46
1709 Sarpsborg

Tuesday, February 20, 2007

Dagen nærmer seg

Vyrde Lesar.

I skal man være turist i egen by, og det tyristsjeffa legger vekt på er "Eventyrfabikken". Herre Jesus for et styr.

Støyhelvete som vil ramme Rygge, vil også ramme Sarpsborg. Vi har noe å se fram til. Spukalovver på vei til det store landet Syden, brølende og giftspyende flymotorer som kommer til å gjøre SoriaMoria erklæringen til et promp i havet. Hvordan kan man gi tillatelse til enda en giftpøl som Rygge vil bli OG KALLE SEG RØDGRØNN, ja det er for meg en kontradiksjon.

Stao pao kara - pimp n hoe ....

Roger Larsen

En kommentar til SALederen :

FRPovergangen fra FRP til Arbeiderpartiet er en HÅN mot velgerne og et dolkestikk i ryggen på det politiske system. Overløperen skulle selvsagt trukket seg helt ut av politikken og latt sin vara trå inn i sitt sted. Makan til tull (og dette skjer jo mellom andre partier også). Hun er ikke valgt inn på Arbeiderpartiets program, men på FRP sitt. Og de er vel neppe like. Jeg har, som de fleste andre, ikke lest de, men ifølge SA og AP vil jo Sarpefossen renne oppover om FRP fikk bestemme, så de MÅ jo være ulike.

Man får håpe at jentene (9, 11 og 21% stilling) systemaisk stryker menn på disse listene, slik at vi får andre enn betongkameratene inn i bystyret.

Det blir vel med håpet, om ikke hattene kan flytte betongfjell da !

Monday, February 19, 2007

16mill

Vyrde Lesar.

I skal det nå selges en hytte til 16 000 000. Med 5%% (promille) eiendomsskatt er det 80000 pr år. Siden arveskatten blir ca 20 % på en slik eiendom, vil alle uansett om de er rike eller ikke, fattig som rik og også de svakeste i samfunnet, være nødt til å betale ca 3 200 000 i skatt om de vil overta eiendommen som har vært i familien i generasjoner. Og da MÅ de nok selge, og det er vel det de rødgrønne vil ? At de rike skal ha alle kremeiendommene ?

Stao, pao skatteleggere. Det er mer å hente på diselbiler !!!

Roger Larsen

og en reprise på KVARME (biskopen i Oslo)

Jeg vet om en bisp
han vekker min harme.
Hans ord gir et gisp
hans navn det er Kvarme
Han sier at homser
er egentlig syke.
Burde han bes
om å reise og ryke ?

Og hvordan var det
med Jesus igjen ?
Spaserte han ei rundt
kun omgitt av menn ?
Og muligens er jeg langt
utpå jorde
Men de kvinner han så
Var hans mor -
og en hore?

Hva homser og lesper
i lønnkamre gjør.
Er noe vår bisp
ikke vil eller tør
Men det kan jo hende,
det er ei no vi vet
det er der de deler
sin Kjærlighet ...

Så spørsmålet bliver
Hva vil Jesus ha gjort ?
”Min Gud, skal jeg lukke opp
himmelens port ? ”
Og Gud, ja han smiler
trygt i sitt skjegg
Han føler seg ikke
stilt opp mot en vegg.

”Gjør ei som Kvarme,
men slipp alle herinn.
Gi de litt varme
(og kanskje litt gin).
Jeg tror min disippel
Kvarme tar feil.
For på menneskets sjeler
han har ikke peil.

Sunday, February 18, 2007

Gågatas fiende

Vyrde Lesar.

I er det varehuset på Sandtorget, tragedien, som er sentrum og gågatas fiende. Det samme skjedde på Greåker, to varehusklædæssjær på den gælne sida av jernbanen, og vipps, Greåker sentrum var dødt.Ikke engang råtne bord (på den engang så vakre pavilijongen) gidder de å bytte ut. Gunnar må passe seg, han kan dette gjennom "gjerdet" om han er uheldig.

Polet må tilbake til Gågata (den rødgrønne verktøykasse ?), posten må opp i Gågata med post i butikk, skoler må opp i Gågata .... men neida, det skal vel til Jordet.

Det er kirkedag for mange i dag. Noen tror på skapelsen.

Roger Larsen.

Saturday, February 17, 2007

Tragedien foran våre øyne

Vyrde Lesar.

I taper kjøpmenn igjen vinduer i protest. I Sarpsborg knuser sentrumsplanen sentrum og bør omdøpes til hærværksplanen. (Vet politikerne hva de gjør ?).Og dette skal rives :Indrefilettomter gies billig bort til boligspekulanter isammen med stadiontomta og Sparta Amfi, signalbygget for byens ishockeylag, er rasert av en svart klædasjtilbygg. Så ikke arkitekten (he, arkitekt ?) at det stod en ishall der fra før.

Roger Larsen

Bængbænger

Friday, February 16, 2007

Havebyen

Vyrde Lesar.

I er det penga som rår og etter sentrumsplanen til våre politikere, raseres nå idyll etter idyll (og alle idyller forfaller når man driver bevisst antivedlikehold ved feks å åpne opp takene slik at vannet fritt og freidig renner rett inn). Noen handler leiligheter på festetomter, at de tør, mens andre klør seg på sin navle og beundrer utsikten. Det er lov det.

Det eneste jeg lurer på er selvsagt hvor denne sentrumsplanen er. Kan SA trykke den, slik at alle kan lese den og ta en telefon til Arbeiderpartiet for å forsikre om at de skal følge sentrumsplanen og derfor få ei billig indrefilettomt til "utvikling" som det nå kalles. Eller hærværk som det egentlig er. Hærværk i havebyen Sarpsborg -- ehhhh -- nei, det var før det, jeg mener nye bygg i betongbyen Sarpsborg. En god by å vokse opp i for barn og ungdom.

Ja, ja -- det kommer litt an på hva men mener med godt det da, spille ishockey inne i haller, eller klatre i epletrær ... MONEY TALKS og penga er ikke på småkårsfolkets side. De siste leilighetene betongbygg bygde etter sentrumsplanen koster oppi 3,5 mill (og nå sier tilogmed sentralbanksjefen at boligbobla sprekker). Men det er rart dere, når man skal betale arveavgift så sier de samme personene at verdien på feks to indrefilettomter med hus på er MER enn når de selges til boligspekulanter .... ehhhh ... utviklere. Det er nok ikke bare meg som blir kvalm av slik dobbeltmoral.

Betong til alle- i Lykkliga gatan ----

Roger Larsen

Thursday, February 15, 2007

Foppall

Vyrde Lesar.

I dikkuterer man foppalloghulligensersammenslåing. Neppe nødvendig, la mangfoldet blomstre, la oss være stolte av alle laga våre. Borgen, Navestad, Greåker, Ise, SFK, Tune, Sparta, Ullerøy og hva de nå heter alle sammen. La oss stå imot kommersialiseringa av fotballen og la de 1000 blomster blomstre. La vafler, pølser bli det viktigste og at barn og voksne som spiller har det morro. La oss feire både tap og seire, la Rosenborg ta seg av kommersjmillionene.

Roger Larsen

Wednesday, February 14, 2007

Festetomt er svindel..

Vyrde Lesar.

I får vi fint besøk søttendes. Jeg gleder meg og la oss ta dei vel imot.

Festetomter er i skuddet for tiden, enkelte byggherrer bygger sine betongblokker på festetomter og gjett hvem som etterhvert kommer til å få regninga. SÅ DET SVIR !! Kjøp ALDRI noe som står på festetomt, da må du eventuellt betale dobbelt for tomta senere. Det svir å bli lurt av boligmeklere, for de advarer IKKE, de setter ikke prisen lavere og de toer sine hender.

Roger Larsen

Tuesday, February 13, 2007

Lande på Jordet ?

Vyrde Lesar.

I går det bra med SA. En skikkelig søkefunksjon, LOKALE bilder og en digitalisering av alle avisutgivelsene (vær litt romslig, ta med Sarpsen og alle de andre blekkene også - det er samfunnsgavnlig arbeid) så blir det enda bedre. Og så kan de jo flytte SA ned i gågata ? Eller ?

Skygg unna alle festetomter, de som er under hus, under hytter og under borettslag. Ikke kjøp NOE som står på en festetomt. En Landebeboer synes at Statsskog er grådig da de verdsetter tomta hans til 175 kr pr m2 råtomt. Han skal være glad at Sarpsborg-bygg-om-til-villa-kommune ikke eier tomten hans. De har "taksert" sine fetetomter (for 5 år siden) til mellom 300 og 500 kroner pr m2 råtomt. Hva de ville ha taksert til i dag er et godt spørsmål, men skal vi si det dobbelte ? På den annen side fikk kommunen med seg, når det gjaldt min tomt på Kurland, at Kurland skole hadde badebasseng (!!!!!!!!), så da er det ikke noe rart at det blir dyrt. Man skulle nok vært hotellmilliardær som Bukkarten på Jordet eller boligspekulant. Til denne gruppen av lidende, fattige og betalingssvake medborgere, settes vistnok tomteprisen langt undet takst. Men vi, valgkveget, kan vel neppe regne med noe sånnt. Tilslutt kan jeg opplyse almuen om at Rådmannen NEKTET å ta kontakt med min saksbehandler for å høre hva han hadde å si, jeg hadde fått andre priser pr telefon FØR jeg kjøpte av saksbehandleren og saksbehandleren hadde sluttet i kommunen. Rådmannen hadde vel noe han ville skjule ?

Fotballpøblen, hulligenserne, tar skikkelig i om dagen. Opptøyer, drap, slåsskamper og vandalisme preger nå den europeiske fotballarena. Og Sarpsborg kommune skal satse på stadionutbygging for denne horde av ulende vilmmenn !! I denna gensern har'n Johansen segla, i denna genser'n ... Men Johansen trengte ikke noe luksustadioen han, han ba bare pent om enkeltrom. Tenk om vi kunne få til noe sånnt i sarpsborg kommune !!

Roger Larsen

Monday, February 12, 2007

VI !! (ikke Wii)

Vyrde Lesar.

I flyter alt.

Og SA trykker en uttalelse fra Arbeiderpartiets skolepolitiske talskvinne, Anniken Huitfeldt og legg merke til :
"– Ideologisk står tanken om enhetsskolen, men den blir ikke valgt hvis skolen ikke er god nok. Enhetsskolen må gi best kunnskap også for enerne, sa Huitfeldt og la til at dersom enerne flykter så blir det en todelt skole med mange private alternativ."Det ser alså ut til at AP nå vil at enerne skal få utfordringer, selv de enerne som ikke er best på SKI, men i MATTE, engelsk, tysk, fysikk og annet tull. Nå står ikke verden til påske alså.

Og skoleministeren som HATER kunnskap (men liker synsing, finne seg sjæl, nynorsk å sånn) den djupe dal, Djupedal, går inn for PRØVER i skolen (nå står ikke verden til påske alså), men de skal vistnok ikke brukes til noe. For et liv.

Og Arbeiderpartiets Olav Akselsen har vært i Portugal å stemt for reduksjon av CO2. Han stemte for en reduksjon på 30%, men tenkte ikke spesiellt på Norge. Han tenkte selvsagt på negrene i Afrika som skal brenne færre bål og drive med mindre industri og kjøpe færre biler, han tenkte på inderne i India som skal brenne færre bål og drive med mindre industri og kjøpe færre biler, han tenkte på kineserne i Kina som skal brenne færre bål og drive med mindre industri og kjøpe færre biler, kort sagt så TENKTE HAN PÅ ALLE ANDRE UNNTATT NORGE. VI, VI skal åpne ny flyplass på Rygge VI ja for VI, ja VI er jo så bra.

Den RødGrønne regjering er forøvrig for fred og kosing og å sånn, spesiellt i andre land, men SOLDATER nei det skal da ikke VI sende, det skal alle andre, soldatene blir jo skutt på, og forsvarets flypark er nå i omtrent like god stand som de fleste av landets veier, den er i totalt forfall, mange av flya kan ikke fly, noen skal skifte vinger og noen skal byttes ut (kanskje), Og vi sparer i pensjonsfond utland, men hva er egentlig så ille med å gi den kommende generasjon et velfungerende samfunn med et forsvar som virker og veier som ikke faller sammen da montro ? Eller for å si det på en annen måte, hvorfors skal vi arve penger, er det ikke like greit å arve et hus ....

Drit i verden, leve Norge. Stao pao !!! Og hva het statsministeren vår igjen ? Har noen sett ham i det siste ? Spøkelseskladden som han kalles blandt innvidde.

Roger Larsen

Sunday, February 11, 2007

Reprise

Vyrde Lesar.

I blir det fortsatt bompengeskatt på den nedbetalte Svinesundsbrua. Og ei reprise.

Plutseleg går dei store portane opp, og ut frå Rådhusborgen kjem ein riddar
til hest. På den store kvite hingsten Apskjelve sit ikkje kvensomhelst! Her
sit Ordførarriddaren! I blinkande blank rustning sit han der. Så dreg han i
tøylane, hingsten reiser seg på bakbeina og virilinskar. Ordførarriddaren
dreg sverdet sitt, Ragnarrok, mens han hilser sitt Rådhusfolk. Så utgyder
han i eit fælsleg brøl og setter av garde. Han skal redde dei gamle og
sjuke frå Rådmannstrollet. Det veldige Rådmannstrollet, med to hoder, fire
armar, åtte bein og tolv manns skattemne. Rådmannstrollets hovuder peikar i
kvar sin retning, eitt bakut mot Apgjengen han forlot for mange år sidan,
og eitt framåt mot nye store skattar. Eller gebyr som det heitter på
Rådmannstrollspråk. Heile Sarpsborg skakar som under raset på Borregaard i
1702, då heile byen gjekk i elva. Folk held seg fast i kvarandre så knokane
kvitnar, nokon ropar på Marx, men endåtil er dei nøgde. No skal
Rådmannstrollet få!

På den store grøne flata ved Valaskjold gard treff Ordførarriddaren det
yslege Rådmannstrollet. Ikkje på Niflheim, men her på Alfheim. Her har
Alvar, kongar, troll og jotner kappa hovuda av kvarandre sida den kalde
kvite isen ble pressa nordover av rein Tuningvilje. Her har de store slaga
stått. Blod har farga skyene raude her nede, hovuder i titusentall har
rulla ned mot viken i Sannesund, der hvor dei første vikingane våga seg i
land etter å ha blitt banka livskiten ut av lenger nede i elva, på Greåker
som det kallast no. Her, på den grønne flate sletta, rant blod og innvollar
i strie strømmar, men det blir blåbær ( Vaccinium myrtillus, Lyngfamilien.
Dei gir oss betre blodomløp, penare hud, mindre kolesterol, fleire
anitoksydantar, styrkar blodkara og reparerer bindevev. Dei forebyggjer
kreft, hjartesvikt og hjernesjukdommar .. seier dei som et mykje av dei.
Til dømes min venninde Liv som påstår at hun er over nitti, men eg lar meg
ikkje lure), men det blir som sagt blåbær, mot den kampen det no byggjer
seg opp mot. Vil byens vollar stå etter dette lokale Kurskslaget, vil Glåma
igjen få sitt raude offer, vil drosjene forsatt gå, korleis vil det gå med
Cellulla (vel ...)..

Så barkar dei i hopes. Ordførarriddaren deler det æslege Rådmannstrollet i
to med eitt kjempehogg. Ragnarrok fargast rødt av trollets blod, invollar
sprutar heilt til gamle kongeveg, men kva skjer ? O hildrande du, begge dei
to Rådmannstrollhalvdelane velgjer å kjempe vidare, og ikkje nok med det,
det veks ut eit NYTT hovud på kvar av halvpartane, store klør veks fram på
Rådmannstrollets fingrar og huden blir til panserhud. Då lyser eit
stjernerap opp himmelen og begge kamphanane (kykkeliky) blir ståande og
gape over dette underet, mens dei speidar etter sauer ( hugs det er snart
jol !!). Og ei røst lyder :"Eld han tarv, som inn er komen, og om kne
kulsar. Til mat og klede, den mann hev trong, som hev i fjell fari."

Dei får beggje to ysleg angst. Det er som eit Fr Par (eller mogleg ein
FrP'ar - om dette seier soga lite) skulle rette sitt stålblikk mot dei og
seie at dei juksar. Men SO ille er det ikkje ! Ein liten stakkar med grå
pose på ryggen står borte med Store Stå. Han seier at han heiter Espen
Askeland. Ut or ryggsekkjen sin dreg han eit gamalt nummer av Sarpsborg
Arbeiderblad. Dei tre slåsskjempene på grasmatta har stanna heilt opp der
dei står til knes i avkappa armar, hoder og innvollar (som eit heilt vanleg
PC-spill ) og ser fruktansvårt sjemskt på kvarandre. KVA SKAL HAN MED DEN
BODSTIKKA undrast dei (og dei undrast så mykje at eg må SKRIVKE at dei
undrast, dvs bruke store bokstavar). "Bi litt ! Er ikkje det deg?", seier
Espen Askeland lågt, mens han peikar på eit bilete i avisa. Jau,
Ordførarriddaren må vedgå det. Det er hans bilete som stend i bodstikka.
"Og kva har du lova i denne artikkelen då ?", spøyr Espen. Jau, der har
Ordførarriddaren lova Rådhusfolket sitt at han aldri skal innføre noko som
heitter Konkurranseutsetjing. Konkurranseutsetjing er som alle veit, det
største av alle store og fælslege troll. "Men når du har lova det, så vil
jo ikkje prisane gå ned", seier Espen Askeland. "Med monopol og ingen
konkurranse så blir jo alt dyrare. Det veit jo alle som har sugd viten på
dei store skolane dei skryter så fælsleg av på Tinget i Viken". Med det
same går månen opp, og sjekketimen børjar på Dickens. Dei tre slåsshanane
tek kvarandre sjelmsk i lankane og luskar skamfulle av banen. Raudt kort!
På heimebane! Dei krøkar seg opp på Dikkens, og om ikkje sola har runnen så
sit dei fortsatt der og drikk mjød. Skamma seg skulle dei!! Å bli tekne på
fersk gjerning då, det var jo egentleg berre eit spel for galleriet.

Vyrdsam helsing : Hrotgeir Skjeggelarsen

Saturday, February 10, 2007

Feiekostar.

Vyrde Lesar.

I feies tvil til side !!


Hm .. SA bør gjøre som Jan Otto Strøm. De bør gi en korrekt beskrivelse av virkeligheten. SA påstår, i lederen den 9 februar, at Arbeiderpartiet i Sarpsborg kun har sittet ved makten i "en periode med trang økonomi" og at det er dette som er grunnen til at vi mangler sykehjem. Dette har ingen rot i virkeligheten. Arbeiderpartiet i Sarpsborg HAR SITTET VED MAKTEN I OMTRENT HELE DEN MODERNE TID. Det er motviljen mot å lese demografiske rapporter/statistikk og Arbeiderpartiets politikk som har ført oss dit vi er. Kun puskatter leser statistikk.

Nå skal Arbeiderpartiet gi bort en indrefilettomt til flere hundre millioner (Stadion tomta) til eiendomsspekulanter som gjemmer seg bak en idrett som blir mer og mer voldelig, både på banen og utenfor. Fotball og hulligensere er prioritert av Sarpsborg Arbeiderparti. Det må ha-ha-ha rabla for dem. Stadiontomta skal selvsagt selges til markedspris, og så bruker man millionene til nye sykehjem (eller til noe annet). Markedspris er forøvrig ikke noe politikere bestemmer.

Sarpsborg Arbeiderparti har jo også omtrent gitt bort Oskarsgate 50 og 52 til Betongbygg, leser vi i SA. 1/3 av hva en leilighet koster i sentrum, betalte Betongbygg til Sarpsborg Kommune. For TO sentrale tomteindrefileter !! Da er det noe annet med vanlige folks festetomter og vannregninger gett. Men det er noe merkelig i Oskarsgate ? Kanskje en sak for SA ? Er ikke billigsalg av kommunale tomter litt på kanten ? Men det er selvsagt ikke ulovlig å selge billig heller, man gjør det bare ikke til vanlige folk. Det er rikinger som Bukkarten på Jordet og Betongbygg som sosialdemokratene (?) i Sarpsborg Arbeiderparti prioriterer. "De vil bygge i tråd med vår sentrumsplan", sier Linda Karlsen, AP. Så da så. Kvartalsbrunostbetongblokker! Here we kømm !!

Når det er snakk om enerom på sykehjem, så skal det ikke være slik at de som ØNSKER det skal få det. Det er en selvfølge at alle får enerom. Enerom skal være normen. Om noen ønsker seg tomannsrom bygger man om to enkle. Ved feks å fjærne en vegg. Sjøl velger jeg aldri å dele rom med noen ukjente når jeg tar inn på hotell, så hvorfor eldre skal presses sammen med en totalt ukjent person, er for meg ufattelig. Jeg husker da min farmor lå døende på Sarpsborg sykehjem. I andre enden av rommet satt det en totalt ukjent person. Hun satt der å hoia og skrek. Det var uverdig !

Vi får også håpe at ingen møter opp ved årets kommunevalg. I følge toppledelsen i Sarpsborg Arbeiderparti er det vistnok slik at jo færre som møter opp, jo mer fornøyde er valgkveget. Eller kan dårlig oppmøte skyldes helt andre ting montro? For sikkerhets skyld repeterer jeg valgdiktet "Hompetittenveier". Bassengene er forøvrig fortsatt tomme ...

De lover, men de bryter sine løfter og de lyver
når valgflesk gjennom tv, blad og eteren fort flyver
de juger og de juger og de juger og de juger
selv forttisser de vet det, pollitikken, ja den suger

to hundre av bassengene, de skulle fylle opp
de har nok kanskje startet, men med en veldig liten kopp
for bassengene de ligger der og de er fortsatt tomme
de venter på litt vann, det vann som skulle komme

og når de spørres, svarer de at de som styrte før
det er de som har ALL skylden, som seg selvsagt hør og bør
hva de som styrte før, nemlig IKKE gjorde
betyr så mye mer, enn de saker nå på bordet

men i bakrommet, det mørke, holder SP stille møte
de er grønne, de er skumle, ihvertfall ikke søte
for nå skal de vekke drømmene, drømmene de våte
sakte opp av dvalen, de er overføringskåte

så derfor råtner skoler opp, stående på roten
skitt i hele norge, men leve de på Toten
ikke bare at de vil, men vi vet jo at de tør
inn i felleskassa føre, enorme, bondesugerør

hurra for alt som tjener bonden, selvom det blir rot
og lager han for billig mat : FY ! og så en kjempebot
for norske bønder skal jo ikke tjene penger sjøl
nei de skal komme rekende, en statssjekk på en fjøl

så hompetittenveier, og skoler full av sopp
er valget vi har gjort, selvom valget ei er topp
men velger man et lag, som bare lover mere skatt
ja, så er det de som styrer, som sitter bakom statens ratt

Og de som følger med, de vet at jeg har rett
for vi som leser SA, vi har alle sett
de rødgrønne, som styrer, har nylig funnet på
at sykehus på Kalnes skal skyves langtut i det blå

Roger Larsen

PS :

Ein eller annan (Kofi?) AUFfar, eller noko liknande, vyrdsamar nynorski i SA. Han hev fleire døme på at folk blir glupare av å pugga nynorske transitive verb, og nynorski ser han som eit lysande stjernerap over himmelvelvinga. Eg vart overraska over at han synte nynorski ryggjen og ikkje skreiv på de maulet han predika for.

Gauper har duskar på øyra.

Men kva hev dette med nynorski å gjera? Jo no skal du høyre : Ein av innbyggjarane våre, sa ein kommunetilsett på Voss, ein av innbyggjarane våre har gløymd passet. Og så heiv ho seg rundt for å ordna opp for venen min. Han budde på Voss, var professor i eit eller anna ved Universitetet i Bergen, og skulle reise med FLY til det store landet Amerika. Ho ringde lensmannen, lensmannen dirka opp døri til venen min, ho venen min hugleika var på seminar på Pers på Geilo, fann passet, råtasskjøyrde til togstajonen på Voss, fekk ein konloktør til å ta passet med seg til Bergen. Alle som har kjørt tog fra Voss til Bergen når toget er forseina veit korsleis det ristar og slengjer seg i svingane, og dette gjekk enda fortsamare. Venen min, professoren, venta på togstasjonen i Bergen i ei drosje, og han rakk den blankskinande fuglen med motorar og vengjer. Tror du dette hadde skjett i Sarpsborg-bygg-om-til-villa-kommune ? Eg tvilar, og sleg difor fast at alle born bør vaksa opp i ei nynorskkommune, der er dei snillare. "Ein av innbyggjarane våre", smatt på orda og førestill deg at de blir uttala på Sarpsborgsk. "En drittsekk av en kødd som skriver leserbrev har glømt passet sitt - prææææææææh-hææææææææ-hææææææ, la han bare ha det så bra" Eg sluttar meg til AUFfaren, nynorsk er noko man bør få inn med morsmjølka. Punktum finale.

Friday, February 09, 2007

Korrusjon.

Vyrde Lesar.

I dikkuterer man gågata og vistnok sentrumsplanen. Men det er snart forsent det, og i blae stod det at salget nå var gjort, av kommunens salg av Oskarsgate +++ til en lokal betongutbygger.

Eller som det står i blae : Oskars gate 50 (gnr 1, bnr 566) er solgt for 1 200 000 fra Sarpsborg kommune til Betongbygg Eiendom as (27.12.2006) Salget omfatter også Oskars gate 52/Gnr 1, bnr 652)."

Sentrumstomt til 1/3 av prisen på en leilighet. Ente dårlig kjøp det, men her er det nok korrusjon spør du meg. I røra i Oskarsgate er det nok mye korrusjon, eller rust som det kalles. For det har nok utbyggern sjekka da det vistnok bare skulle en telefon til rådhuset før han fikk tilslaget.

Roger Larsen

Russland øker sitt forsvarsbudsjett og det nærmer seg 400 milliarder i året. Da er det betryggende at SV er i regjering, de følger nemlig meget godt med på hva USA bruker. Og USA er jo slemming !!

Thursday, February 08, 2007

Katastrofearkitektur

Vyrde Lesar.

I har valget begynt. Men man vet jo aldri. Jeg har altid sagt : se på hva de gjør ! Tenk om de ødelegger Tingvollheimen med blokker rundtomkring. De bør kjøpe KPS og bygge i hovedbygningen. med utsikt til Tunevannet å greier å greier. De bør iallefall sørge for at en eventuell arkitekt ser OMRÅDET før de tegner en matadont.

Roger Larsen.

Wednesday, February 07, 2007

Vanskelig å si gett !

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det snø og noe gæli med blogger i dag. Eller glemte jeg å blogge ?

Vanskelig å si.

Roger Larsen

Tuesday, February 06, 2007

Signalbygg.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg påstår noen at det nuh er borgerlig flertall på Stortinget. Det var det også 3sekunder etter valget. Det stod flere folk bak opposisjonen enn de rødgrønne selvom de rødgrønne fikk flere mandater. Mandatene skyldes at vi i de sentrale strøk er mindre verdt enn de som bor i distriktene og våre stemmer (demokratiske sådanne ?) teller mindre enn en stemme fra distriktene.

Udemokratisk og urettferdig, men helt etter rødgrønn oppskrift.


Gjett hva dette er.

Riktig ! Den nye Spartahallen.
Sjeldent stygt, men helt i tråd med sentrumsplanen ?


Husker du "bloggen" til Kirstin Halvorsen - finansministera ? Slik skal ikke politiske blogger være, men muligens slik. Bloggen til Carl Bildt. Men det er flere forskjeller på disse to desverre, Carl Bildt er en intelligent, men muligens noe arrogant politiker. Kirstin Halvorsen er bare politiker av bla, bla ,bla versjonen. Vi fortjener bedre.

Roger Larsen.

PS : Hele Sveriges nordre Vestkyst og vår kyst er dekket av helleristninger. Hvorfor er ikke dette en del av vedensarven montro ? Varehus har de jo overalt, men helleristninger ... no .. no ...

Monday, February 05, 2007

Ønsker vi oss hulligensere ?

Vyrde Lesar.

I har vi ikke slik sport, men noen ønsker seg en slik.

Og nå BULLDOZERES det vilt.

ØLBREV : DET SKJER NOE NÅ, HVA MED Å ÅPNE FOR BILLIGERE ØL FRA UTLANDET (SOM I SVERIGE. PÅ SYSTEMET.)

Nyhetene fortsetter å strømme på, ikke alt er like positivt. De av dere som av og til kikker på våre norske bryggerier sine nettsider vet hva vi snakker om. Mer om dette senere i brevet. Min ølbrev medforfatter Yngvar har dratt på ferie nå, men jeg klarer ikke å vente med å fortelle om alt som skjer, så denne gangen står jeg alene for nyhets brevet. Håper det ikke er for mange stanefeil!


Nytt fra bryggeriene
------------------------
Møllebyen Mikrobryggeri i Moss har nylig brygget et nytt øl vi ikke har fått navnet på. Men det skal minne om en amber med litt mindre alkohol og mer maltpreg. Den skal på så snart Christine Amber er tømt, noe som kanskje muligens allerede har skjedd. Send oss gjerne mer info om dette.

Trondhjem Mikrobryggeri har lansert et nytt sesongøl. De forteller at det normalt burde være sesong for en mørk BrownAle eller en WinterWarmer på kranene, men på grunn av den spesielle vinteren vi de ble brygget en Global Warming. Uvante mengder Maris Otter Pale malt, meget sjenerøse mengder karamellmalt, samt en anelse krystallmalt resulterer i et gyllent til medium mørkt øl, 6 % sterkt, med en deilig fylde og med markante toner av karamell. Ølet er på sett og vis en énhumlebastard, da det er benyttet samme humle for aroma som for bitterhet, nemlig Chinook. For ytterligere aroma er Cascade brukt både i kokkjelen og perkulator.

Vi presiserer at det fulle og korrekte navnet på bryggeriet fra Steinkjer er ”Ølve på Egge Bryggeri AS”. Som tidligere nevnt er det nylig brygget en egen Bokk for NORØLs bokkølsymposium. Vi er bedt om å presisere at dette er en BokkAle og dermed ikke en tradisjonell LagerBokk som de øvrige norske. Det er ikke bryggeriet selv som pirker, men våre observante lesere. Rett skal være rett.

Kalfaret Brygghus er navnet på Hansa-Borg sin ”brewpub” midt I Bergen sentrum. Som vi skrev noe ubekreftet i forrige ølbrev er det Pilsner, Hveteøl og Stout som brygges. I tillegg lages noe med den litt upresise betegnelsen ”en Ale”. Sistnevnte kan da være så mangt, skal vi håpe på en IPA eller Brown Ale, men tippe på en Bitter?

Ringnes har lansert noen nye 50cl boksøl. Bayersk (som ikke er klassisk mørk rødbrun), Ringnes Fatøl, Ringnes Jubileums Pilsener (uvisst hvilket jubileum de velger å feire med nok en pils, kanskje bryggeriets 130 års jubileum?), Munkholm Münchener, Ringnes Lite (amerikanskinspirert lavkarbo øl på 4,5%) og Tuborg Lite (muliges en spesialvariant for det norske markedet?). Usikkert om dette blir på bekostning av noen andre øl i Ringnes porteføljen.

Nøgne Ø har signert avtale med ICA-kjeden, noe som innebærer at deres fire butikkøl fra 1. februar vil bli tilgjengelig på 110 nye utsalgssteder spredt over hele landet. Bryggeriet har i budsjettet for 2007 lagt opp til en omsetningsøkning på hele 80%, hvorav majoriteten av økningen er tenkt på dagligvarehandel og restauranter i Norge.

Vi leser i Drammens Tidende at Aass bryggeri er svært fornøyd med årets omsetningsresultat av juleøl. Juleøl fra Aass ble det mest solgte juleølet i hele landet i butikkene med en markedsandel på 7,25%. På polet gikk det også bra, der juleølet kom på andre plass over de mest solgte. Vi kan jo samtidig røpe at årets nykommer Julehvete heller ikke gjorde det så verst i vår leser avstemning. Følg med i Ølgjerd som er rett rundt hjørnet!


Nytt fra importørene
------------------------
Hamar Arbeiderblad har latt seg imponere til terningkast 4 og 5 av to tyske øl. Det er snakk om en Pils og en Lager fra det lille bryggeriet Kraus i Hirschaid i den tyske delstaten Bayern. Med sine 4,7% selges det i butikk på Hedemarken. Vi har foreløpig ikke funnet det andre steder, men håper at de dukker opp etter hvert.

Vi har nevnt det før, men det er såpass lenge siden at vi gjentar det en gang til. Strag importerer nå Glutaner som er det første garantert glutenfrie ølet som selges i Norge. Ølet kan nytes av de som lider av cøliaki, som er en sykdom i tynntarmen. Glutaner er brygget med kornsortene teff, sorghum og ris. Teff er et kornslag som har sin opprinnelse i Etiopia, er svært næringsrikt, har god smak og tåles av personer med cøliaki. Sorghum blir dyrket i store kvanta i Afrika, India og Kina og inneholder ikke gluten. I tillegg er Glutaner brygget i et glutenfritt miljø av kun glutenfrie ingredienser. Etter at hvert enkelt brygg er ferdig blir det sjekket for eventuell tilstedeværelse av gluten. Bryggeriet garanterer derfor glutenfrihet i ølet. Det brygges hos det belgiske bryggeriet Huyghe og leveres i en spesialtilpasset versjon for det norske markede. Vi regner med at denne tipasningen dreier seg i å få ned alkoholprosenten fra den opprinnelige 5,2% til under butikkgrensen i Norge.


De store vil demme opp for spesialølene
------------------------------------------------
På baksiden av Dagens Næringsliv nå lørdag finner man under overskriften ”Flom av spesialøl”: Norske bryggerier vil de neste årene lansere en mengde nye øltyper for å demme opp for importøl og mikrobryggerier. Først og fremst er det markedsavdelingen i Carlsberg/Ringnes som er content provider for artikkelen i DN, dernest markedsavdelingen i Hansa Borg. Det er blant annet fokus på "lavkarbo" og et øl fra Hansa som skal serveres kaldere enn andre øl.

Ja de må så gjerne lansere spesialøl tilsvarende hva vi ser hos Carlsberg (Jacobsen) i Danmark. Det er bare med på å øke interessen for øl, men hva har dette med ”lavcarbo” og ”iskald pils” å gjøre? Hva er det vi har sett fra Ringnes siste året? Ser vi bort fra hveteølet så har de bare kommet flere pils. Samme gjelder for de nye boksene som kommer nå. Kjære markedsavdeling i de store bryggeriene, vi drukner i pils her i dette landet. Vi har allerede mange glimrende eksempler på pils, med pils er bare en av minst 40 klart definerte øltyper. Det skal mer til enn et nytt navn og en fancy etikett for å lage spesialøl. Vi er i ferd med å bli en krevende og kvalitetsbevist kundegruppe, dere kan ikke lenger fortelle oss hva som er bra – vi vet selv hva som er bra. Tar dere utfordringen?


ratbeer.com oppsummerer året 2006
---------------------------------------------
Verdens største øl database har nå presentert sin liste over verdens beste øl og bryggerier http://www.ratebeer.com/RateBeerBest/. Listen er basert på mer enn en million anmeldelser fra ølentusiaster og dekker 59.000 forskjellige øl fra 7.300 bryggerier fra hele verden. Ser vi på enkeltølene er det som i fjor klosterølet Westvleteren abt. 12 som troner på toppen. Det spennende er at Närke Kaggen Stormaktsporter fra Sverige er helt oppe på en andre plass hakk i hel. Videre på topp 100 lista finner vi også Danske Mikeller og Ølfabrikken med flere produkter, men ellers er det smått med skandinaviske øl.

Ser vi på lista over verdens 100 beste bryggerier finner vi Mikeller på 5. plass, Ølfabrikken på 12. plass, Närke Kulturbryggeri på 26. plass og så som eneste norske representant Nøgne Ø på en fin 44. plass. Dette er opp 4 plasser fra i fjor og kan nok delvis skyldes Imperial Stout som har vært svært bra mottatt i Finnland og USA. Vi gratulerer så mye og gleder oss over å se at resultatet har fått såpass stor og velfortjent oppmerksomhet i pressen her hjemme.


Øl-begivenheter 2007
-------------------------
18. til 21. april arrangeres Brewers Association Craft Brewers Conference (CBC)i Austin USA. En av bryggeriindustriens største konferanser med over 1600 deltakere. http://www.beertown.org/events/cbc/attendee/index.html

For andre store norske og internasjonale arrangementer henvises det til arkiv over norske ølbrev (nr. 2 2007) og Norøl’s kalender.


Sosial- og Helsedirektoratet på krigsstien
------------------------------------------------
Jeg lovet å komme tilbake med de dårlige nyhetene. Dersom man går inn på norske bryggeriers nettsider er det små muligheter for å finne noe fornuftig informasjon der nå. De fleste (sannsynligvis alle) norske produsenter av alkoholholdig vare har nylig mottatt et ”trusselbrev” fra Sosial- og Helsedirektoratet. Her blir det informert om at det i følge norsk lov ikke er tillatt å vise bilder av flasker, etiketter eller presentere produktomtale av alkoholholdige varer.

Nå er vel få av oss som liker å få reklame av noe som helst art slengt etter oss, men i dette tilfellet er det snakk om at man selv velger frivillig å oppsøke et nettsted for å innhente informasjon. Vi lever nå i en verden der vi endelig har kommet oss litt ut av den norske ”hengemyra” hvor all øl er pils og smaker likt. I denne verdenen var øl noe man kun drakk for å bli full og det eneste kriteriet man hadde var pris (og litt lokalpatriotisme når lommeboka tålte det). Nå har en stadig voksende gruppe voksne mennesker oppdaget at det finnes et rikt utvalg av øl med smak som er ment for å nytes. Dette skjer på bekostningen av flatfylla, for hvem er det som drikker store mengder av et øl som både koster og metter mange ganger mer enn billigølet? Informasjonen man søker er smaksprofil og tilpasning til mat etc., ikke puppedamer og mørke tyske kjekkaser. Vel, det løpet er kjørt. Skal vi finne noe om øl vi henvist til utlandet. Her er sannsynligheten stor for å støte på ei snerten puppedame og en mørk kjekkas som forteller oss hva som er livet. Eller andre sider fra ølkulturens forunderlige verden http://www.sudsgear.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=881

Som vanlig er det de små og mest idealistiske det går utover. Gjerne de samme som på sikt sørger for at størst del av fortjenesten havner på lokale hender, ikke hos store multinasjonale konserner. De store har et helt annet apparat i ryggen som ofte finner en løsning. Hvem er det som sponer store idretts arrangementer? Det nytter uansett lite å klage på Sosial- og Helsedirektoratet, det er loven som er firkantet. Her har faktisk Lars Sponheim kommet med et utspill. Han vil foreslå fritak for alkoholavgift for et visst antall liter, anledning til å selge en flaske direkte til hver besøkende når det er en del av en organisert turistvirksomhet, rett til å bli tatt inn i bestillingsutvalget på polet og lette på restriksjonene for småprodusentene som forteller på nettsidene sine hvilke produkter de lager. Dette ser ikke ut til å være meldt inn formelt til spørretimen så langt, men mannen er på rett vei. Stå på Lars!


Månedens link
-----------------
Aniston er et dansk livstilsmagasin for kvinner. På deres nettsider finner man en artikkel i fem deler som heter Øl for Dummies. På en kortfattet og enkel måte omtales øltyper, ølsmaking, riktig ølglass, øl i maten og litt til. En fin innføring, ikke bare for kvinner og heller ikke bare for dummies. http://www.aniston.dk/?artikelid=2235Med hilsen
Erik Dahl
NORØL - Norske Ølvenners Landsforbund

Sunday, February 04, 2007

beta (ikke betablokker).

Vyrde Lesar.

I er klokka 0801 og SA er ikke oppdatert. Fredrikstadblad derimot oppdaterte allerede for en time siden !! Men der står de opp om morran - pusekattene. Og så regner de kanskje leserne som kunder, ikke klienter ?

d'fusion
zink
eJamming
Adobe Apollo
eyejot
vuvox
Jaman

og alt er i beta eller ceta eller ...

men denne er delvis i produksjon : blurb

Roger Larsen

Saturday, February 03, 2007

Nå står ikke verden til påske alså.

Vyrde Lesar.

I trykker SA denne (verden står ikke til påska snart alså !!) og legg merke til :

– Ideologisk står tanken om enhetsskolen, men den blir ikke valgt hvis skolen ikke er god nok. Enhetsskolen må gi best kunnskap også for enerne, sa Huitfeldt og la til at dersom enerne flykter så blir det en todelt skole med mange private alternativ

Det ser alså ut til at AP nå vil at enerne skal få utfordringer (selv de enerne som ikke er best på SKI, men i MATTE). Nå står ikke verden til påske alså.

Og skoleministeren som HATER kunnskap (men liker synsing, finne seg sjæl, nynorsk å sånn) den djupe dal, Djupedal, går inn for PRØVER i skolen (verden står ikke til påske alså), men de skal vistnok ikke brukes til noe. For et liv.

Og Arbeiderpartiets Olav Akselsen har vært i Portogal å stemt for reduksjon av CO2. Han stemte for en reduksjon på 30%, men tenkte ikke spesiellt på Norge. Han tenkte selvsagt på negrene i Afrika som skal brenne færre bål og drive med mindre industri og kjøpe færre biler, han tenkte på inderne i India som skal brenne færre bål og drive med mindre industri og kjøpe færre biler, han tenkte på kineserne i Kina som skal brenne færre bål og drive med mindre industri og kjøpe færre biler, kort sagt så TENKTE HAN PÅ ALLE ANDRE UNNTATT NORGE.

Drit i verden, leve Norge. Stao pao !!! Og hva het statsministeren vår igjen ? Har noen sett ham i det siste ? Spøkelseskladden som han kalles blandt innvidde.

Roger Larsen

ps (brev til nrk)

Hunter.

Det er vel ikke her jeg skal klage på lyd og bilde, men dere er vel på jobb.

Hunter på web-tv hakka og stoppa litt, men jeg kom meg gjennom. lyden var litt vansklig for oss med hørselsproblem, så teksting hadde vært ok.

Men så til saka : det var episode 5 jeg skulle se, da jeg gikk glipp av den. Dere har lagt ut episode 6. Den er vel ikke engang sendt den ?

Vyrdsam helsing
Roger Larsen
Jutulveien 46
1709 Sarpsborg

Friday, February 02, 2007

Tjue innen tjuetjue (eller er det alle andre det ?)

Vyrde Lesar.

I

En merkelig seanse på online fjærnsyn, Miljøvernministeren legger seg litt under (25 til 50%) av det ARbeiderpartiet har stemt for av CO2 reduksjoner i INTERNASJONALE fora, og blir degradert av sin SV-venninne : finansministera. Dette er intet annet enn årets blemme nummer to, AKP-Valla (som ikke har gjort noe med det største av jentenes problem. 9 og 11,2 og 17% stilling) sin er den første.

La oss tenke tanken : hva skjer nå internt i SV ? Er det SV-finansministera eller miljøvernministeren som kommer styrket ut av disse merkelige politiske krumspring ? Hva skjer med SurreVirrepartiet ?

Roger Larsen

Ps: I Sarpsborg kan Høire med sin nye liste muligens samle opposisjonen mot AP-taperene. De får jo ikke til noen ting på Jordet på jordet.

Thursday, February 01, 2007

Fredrikstadpolitikere er dyktigere enn våre egne ?

Vyrde Lesar.

I er det glatt, den politiske elite har nå skiftet fokus fra høyskolelokalisering til lekeland på Jordet, og verden går videre. Fredrikstad klarer muligens å starte opp høyskolen til neste år sides det. Mens politikerne i Sarp vil utsette, utsette, utsette. Men sånn gåre når man satser på Jordet på jordet.

I følge byens politikere bør sykepleieutdannelsen (ja det er blitt en høyskoleutdannelse nå, det er 30 år siden det var et kall - 11 og 17 og 31% stilling ?) ligge ved det nye sykehuset - fata morgana som det kan kalles - på Kalnes. Bør ikke sæiensland og vitensenter og legoklossbyggingen ligge på Værste ? Hvis nærhet er viktig mener jeg ? Eller er det bare når noe er nært noe i Sarp at nærhet er viktig ?

Prinsipper noen ?

Roger Larsen

Jeg kan forøvrig ikke forstå at man vil legge et sykehus midt under inn og utflygingstraseen til en brølende og giftig flyplass. Og om man tror på støydempere, så kan man ta seg en tur langs 109 og le seg ihjel. Det skal bli tøfft å være sjuk framover.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls