Sunday, December 31, 2006

Sprengstoff og T. S, Eliott.

Vyrde Lesar.

I kommer det inn klager på bruk av raketter. Det er bra, nyttårsraketter har utviklet seg fra å være uskyldig morro, til å bli sprengstoff. Dette sprengstoffet skal da benyttes av folk i FYLLA. Det er på tide å stoppe galskapen.


Ellers :

The Love Song of J. Alfred Prufrock
By T.S. Eliot

S'io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza piu scosse.
Ma perciocche giammai di questo fondo
Non torno vivo alcun, s'i'odo il vero,
Senza tema d'infama ti rispondo

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherized upon a table;
Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells:
Streets that follow like a tedious argument
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming question...
Oh, do not ask, "What is it?"
Let us go and make our visit.

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

The yellow fog that rubs it back upon the window-panes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes
Licked its tongue into the corners of the evening,
Lingered upon the pools that stand in drains,
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,
Slipped by the terrace, made a sudden leap,
And seeing that is was a soft October night,
Curled at once about the house, and fell asleep.

And indeed there will be time
For the yellow smoke that slides along the street,
Rubbing its back upon the window-panes;
There will be time, there will be time
To prepare a face to meet the faces that you meet;
There will be time to murder and create,
And time for all the works and days of hands
That lift and drop a question on your plate;
Time for you and time for me,
And time for yet a hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions,
Before the taking of toast and tea.

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

And indeed there will be time
To wonder, "Do I dare" and "Do I dare?"
Time to turn back and descend the stair,
With a bald spot in the middle of my hair--
(They will say: "How his hair is growing thin!")
My morning coat, my collar mounted firmly to the chin,
My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin--
(They will say: "But how his arms and legs are thin!")
Do I dare
Disturb the universe?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.

For I have known them all already, known them all:--
Have known the evenings, mornings, afternoons,
I have measured out my life with coffee spoons;
I know the voices dying with a dying fall
Beneath the music from a farther room.
So how should I presume?

And I have known the eyes already, known them all--
The eyes that fix you in a formulated phrase,
And when I am formulated, sprawling on a pin,
When I am pinned and wriggling on the wall,
Then how should I begin
To spit out all the butt-ends of my days and ways?
And how should I presume?

And I have known the arms already, known them all--
Arms that are braceleted and white and bare
(But in the lamplight, downed with light brown hair!)
Is it perfume from a dress
That makes me so digress?
Arms that lie along a table, or wrap about a shawl.
And should I then presume?
And how should I begin?

* * *

Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets
And watched the smoke that rises from the pipes
Of lonely men in shirt-sleeves, leaning out of windows?...

I should have been a pair of ragged claws
Scuttling across the floors of silent seas.

* * *

And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully!
Smoothed by long fingers,
Asleep...tired...or it malingers,
Stretched on the floor, here beside you and me.
Should I, after tea and cakes and ices,
Have the strength to force the moment to its crisis?
But though I have wept and fasted, wept and prayed,
Though I have seen my head (grown slightly bald) brought in upon a platter,
I am no prophet--and here's no great matter;
I have seen the moment of my greatness flicker,
And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker,
And in short, I was afraid.

And would it have been worth it, after all,
After the cups, the marmalade, the tea,
Among the porcelain, among some talk of you and me,
Would it have been worth while,
To have bitten off the matter with a smile,
To have squeezed the universe into a ball
To roll it toward some overwhelming question,
To say: "I am Lazarus, come from the dead,
Come back to tell you all, I shall tell you all,"--
If one, settling a pillow by her head,
Should say: "That is not what I meant at all.
That is not it, at all."

And would it have been worth it, after all,
Would it have been worth while,
After the sunsets and the dorryards and the sprinkled streets,
After the novel, after the teacups, after the skirts that trail along the floor--
And this, and so much more?--
It is impossible to say just what I mean!
But as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen:
Would it have been worth while
If one, settling a pillow or throwing off a shawl,
And turning toward the window, should say:
"That is not it at all,
That is not what I meant, at all."

* * *

No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two,
Advise the prince, no doubt, an easy tool,
Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous:
Full of high sentence, but a bit obtuse;
At times, indeed, almost ridiculous--
Almost, at times, the Fool.

I grow old...I grow old...
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?
I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.
I have heard the mermaids singing, each to each.

I do not think that they will sing to me.

I have seen them riding seaward on the waves
Combing the white hair of the waves blown back
When the wind blows the water white and black.

We have lingered in the chambers of the sea
By sea-girls wreathed with seaweed red and brown
Till human voices wake us, and we drown.
Roger Larsen

Saturday, December 30, 2006

Mye rart om man leter

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har en Frper driti på draget. Ingen fingerspitzgefuhl her, men om man tar seg en tur innom byens frimerkebutikker, så finner man sikkert Hitlermerker i tusentall ?

Sjøl kjøpte jeg ei brukt klokke med bilde av kong Haakon påmontert der viserne skal være, da jeg kom hjem og så nøyere etter, viste det seg at klokka var den tyske ørn, nazisymbolet. Og hvor jeg kjøpte den ? På Fretex ...

Men det er mange samlere av slike gjenstander (jeg går ut i fra at statuen er fra 1933 - 45), i Bergen en hel butikk (med alle krigsgrener og alle land). På internett og på andre websider selges dette daglig, så egentlig er det en liten promp i sivet .. eller Frrrrrpp som det lyder nå nøffen promper.

Dette er ting jegb har funnet, ja tilogmed et takkebrev fa Quisling (takker for bursjdagshilsen) fant jeg engang. Jeg la ut bilde her på bloggen, og jommen fikk jeg henvendelser fra utlandet om jeg var intrisert i å selge. Men siden penger ikke intriserer meg, sa jeg nei takk og farvel. Det er både litt merkelige og helt vanlige folk som samler på slike gjenstander.
Roger Larsen
Posted by Picasa

Friday, December 29, 2006

KjedeligSA

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg blir SA kjedeligere og kjedeligere!!

Luftige planer

Vyrde Lesar.

I er enda en luftig plan parkert ? Og da er det jo bare å skaffe 6 000 000 000 (seks milliarder) til seiens senter (bør ikke det ligge i Lofoten - Lo du, man BØR egentlig gråte, da intet går vår vei) på Jordet. Og det kan jo bli et magaplask uten like. Ja, ja....

Oslo melder at de ikke er redd for Vestfoldordførerne. Det bør de være, når folk opptatt av annet en luftslott og foppallstadioener i Ålesund tar makta, så kan det hende at Sarpsborg Arbeiderparti etterhvert forstår at kultur er noe MER enn Kai Robert. Selvom kai Robert er en viktig person for veldig mange ker i kommunen og gjør en formidabel jobb for mange, så finnes det kultur med andre innfallsvinkler. Og de skal rive dagparken i Kulås, ikke pusse den opp (det er lettere å rive enn å ta vare på noe, det så vi da de rev KulåsPavlijongen) og døren på Tune kapell pusses opp. Det er litt skummelt å skrive leserbrev, jeg har skrevet om begge objektene, men det var ALDRI meninga at Kulåsbua skulle rives. Det burde jo drives Cafe her !
Roger Larsen.

PS : vannrensingsfirmaet Goodtech melder : Flyr du over Østlandet, legger du merke til at vannene er grønne i kanten. Det er på grunn av gjødsling fra jordbruk og kloakk fra hus. Punktum finale. Tunevannet forurenses alså av kloakk fra hus og GJØDSLING FRA JORDBRUKET. (som selvsagt vil ha penger for å slutte å gjødsle).

Thursday, December 28, 2006

Bare kjærringær og sånnt.

Vyrde Lesar.

I og i andre arbeiderparti østfoldkommuner tvinges jentene til å jobbe deltid.

I Sarpsborg settes dessuten ekstravakter ut på anbud, det sendes en SMS til mange, som må hive seg på telefonene for om muligens få en ekstravakt. For mange er dette vanskelig, de har barn og et sosialt liv de skal ta vare på (men de er jo egentlig bare kjærringær, sånn at det er der arbeiderpartikommunen, med Ordføreren og Rådmannen i spissen, vil ha de, ha taket på de så å si).

Man vil selvsagt heller ikke privatisere hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem eller andre jentearbeidsplasser. Som kjent fra andre kommuner, er det i disse nisjene at jentene starter opp EGNE bedrifter som er mer enn konkurransedyktige med de kommunale (som har kjærringær på 3, 11, 23, 16, 9 % stillinger hele veien, sånn at man har taket på kjærringgæne, for det er som sagt bare kjærringær det gjelder) både på pris, service, arbeidsbetingelser og tilbud. Ja i enkelte kommuner har de private bedriftene blitt så populære at de kommunale tjenesteleverandører har VÆRT NØDT TIL Å SKJERPE SEG. Tenk de da, kjærringer med egne bedrifter er bedre enn Rådmanns og Ordførerstyrte (Rådmenn og Ordførere har ALDRI 3, 111, 23, 16 eller 9% stilliger gett).

Ja, ja. arbeiderpartiet var imot oppløsningen av telemonopolet også de, de var mot modernisering av NSB, de var mot fersk loff på Lørdag, de var mot lørdagsåpne butikker , de har egentlig vært mot det meste de siste 25-30 åra (bortsett fra skatteøkninger, boligskatt, bompenger og overføringer fra det sentrale Østland til de øde øyer i distruiktene, Selv en rettferdig valgpolitikk er de mot. DE ER MOT : HVER MANN EN STEMME). Desverre.

Men de er for 3, 11, 23, 16 og 9% stillinger, men bare til kjærringær å sånn.

Roger Larsen

PS : Hvordan sa Lennon det igjen ? Hmmm ... Women are the Niggers of the world. Og det stemmer her i arbeiderpartikommunen Sarpsborg ! Kan en ordfører med et annet kjønn hjelpe montro ?

PSS :

Vyrde Lesar.

En anonym Leder for Sentrum Vest Boligsameie truer meg med represalier. "Vi skal finne ut hvor du bor, vi skal se hvordan du har det og vi skal fortelle det til leserne i SA", sier hun. De skal alså ligge å luske i buskene som ekle papparazzier, og henge meg ut som apekattene i SE OG RØR, som hun, den anonyme Lederen, sikkert leser - hjemme hos reportasjer å greier å greier. Det bryr jeg meg ikke om, akkurat som jeg ikke bryr meg om anonyme Ledere. Jeg vil heller anbefale den anonyme Lederen å kjøpe seg gardiner og tenke litt på hva man har på/ikke har på, når man spaserer rundt i lysthuset i Roald Amundsens gate 20. Jeg har for øvrig ikke tvilt på at folk trives i blokka, ei heller at noen står og nyter utsikten (og kanskje lurer på hvorfor utbyggerern skogglo hele veien til banken), mens de prioreterer seg selv og sin navle. Andre har litt bredere interesser og deltar i den offentlige debatt, bryr seg om den politiske utvikling og kommenterer de objektene (betongblokkene?) man finner for godt, også i 2007. Menneskene er forskjellige sånn. Og arkitekten het?

Roger Larsen

Wednesday, December 27, 2006

Slik tenker sossissialistene i Arbeiderpartiet.

Vyrde Lesar.

I har avisene kommet igjen. Endelig, JuleDN sitt kryssord varer ikke evig.

Sossisialistene i Arbeiderpartiet fornekter seg ikke. Griske (kulturministeren som hadde to leiligheter i Oslo, hvorav en suppsiddiert og utleid) og hans forgjenger Bakke hadde funnet ut at fiolket hadde godt av dobbel NRKskatt i januar og februar. Da juristene i departementet sa at dette var ulovlig og kunne medføre straffeansvar, DA ENDRET DE BARE LOVEN !!!!!!!!!

Det er alså slike folk som skal forvalte våre fellesgoder !!

Forøvrig blir stadig fler bekymret for miljøet, været og kloden. En undersøkels viser at de fleste er villige til noen kutt i godene (jeg tror det ikke før jeg får se det), og det er Senterpartiets velgere som er minst villige. Bøndene vil nok ikke gi opp sine fine biler, traktorparker eller småfly før de FÅR BETALT FOR DET. Se på Tunevannet og Vansjø !

Siden verden snart går under av forurensing går DEN NORSKE STST inn for flere kinesiske turister i Norge. De kommer med fly, det er vistnok mellom 30 og 50 millioner som har råd til å komme. og som kjent er det LANGREIST mat det er noe galt med ( fra fattige afrikanske land) og ikke rike kinesere fra den andre siden av kloden.

Ha DU husket å brette melkekartongen din, sånn at den kan sendes til Sverige og brennes ?

Roger Larsen.

Tuesday, December 26, 2006

Jul og pressangær.

Vyrde Lesar.

I ble julen ikke engang rimet, men hva annet er å vente. Om værspådommene slår til, forsvinner snart vinteridrettene, vinterOL og vinterrelatert sport. Det gjør ikke så mye, det er leeeeeenge siden det var noen sympatiske og intelligente ungdommer ute i sporet, på hoppkanten eller på siste indre. Det hele har blitt sirkus, hyk, leven og køpp. Dømomde.

Jula er over med all sin hygge, mas og stress. Neste år blir det mindre stress, mindre mat, mer hygge.

Folk har forøvrig begynt å gi hverandre sommerferien i julepresang. Det er såååå deilig dere, jeg fikk tur til Maldivene av minn mann i år. Ja han skal være med alså. Vi skal dra i sommerferien.

Sjøl fikk jeg skjorte, barbersåpe og resta har jæ glømt allerede.
Roger Larsen

Sunday, December 24, 2006

Stengt svømmehall og juletre.

Vyrde Lesar.

Vi har blitt en gjeng med tapere, BI er forsvunnet, ingen Høyskole, ïntet sykehus..
Vi ? Hmmmmmmm, det er da politikerne som har prekæ om dette leeeenge, ikke VI.

Lurer på hvem som kommer til å leie lokalene til Skjelle nå jeg, Skjelle, eiendomsutvikleren som var i Ålesund og er Sparta"ansatt" og som vil ha ny stadion i byen (bare man får ei tomt til 200 millioner og kartblansj til å bygge det man vil). Vitensenteret som Olfører og Rådmann nå vil bevilge millioner til ? Nei ....

I holder man stengt når alle har fri. ja, ja .. så var det det med kundeservice da !!


Saturday, December 23, 2006

Dagen før dagen.

Vyrde Lesar.

I vil kommunen bruke en mill årlig på vitensenter. Hmmm.. hvorfor brukte de ikke noen tusenlapper på den gamle dagparken i Kulås da montro, når de vassær i pæng ? men det er nok morroære å klinke longdrinks og pjåltærær med intelligensiafiffen, enn å repparere gamle barnehus i Kølås. Sckåål dere.

Og SV vil nå støtte Hamas. Ikke fordi Hamas er snille, men sikkert fordi Hamas er imot Amerika. Ille i mot Amerika og Jødene. Stao pao SV. Og fly fra Sverige (for ler seg i søvne for tiden).

Julekarbonadene (av svensk karbonadedeig) er stekt, med masse julekrydder : allehånde, pomeran, kanel, ingefær .. og ligger nuuh å trekker i en selvkomponert buljong. Medisterkakene er stekt (får man ukrydret medisterdeig ?) (av Svensk medisterdeig) og ligger i den samme buljongen, pinnekjøttet står til damping (det røkte er svensk), men ALLE pølsene er norske. Snart skal kålen snittes og surkålduft skal spre seg i heimen, kålroten skal kokes og juletreet taes inn (det er toppene av de 4-5 grantrærne jeg tok ned sånn at nabon skulle få mer sol).

Det er kun en present som ikke er pakket . ja og silda til min mor da og laxen.

Roger Larsen

Friday, December 22, 2006

Navneskifte og menyen

Vyrde Lesar.

Thursday, December 21, 2006

Skole på Jordet og Tuneskip.

Vyrde Lesar.

I er vi desverre i ferd med å tape i høyskoledebatten, men man kunne jo ikke regne med noe annet. Hadde man lagt skoleinfrastrukturen til Sarpsborg sentrum, ved EPA-bygget, så kanskje, kanskje. Slaget er ikke helt tapt, men for studentene sin skyld håper jeg på Fredrikstad og deretter Halden. Både av sosiale hensyn (caffelatter, øl og sjekking), men også av kulturelle (kino, råkk, jazz, teater ..) og historiske (Festningen i Halden, Trehushalden, Gamlebyen i Frekstad, Hvaler, Ælvæ ..). Desverre.
Bilde fra SA.


Tuneskipet skal flyttes. Hvor er skrikene etter å få det hjem til Tune, Rolvsøy, Sarpsborg, Fredrikstad ? Her er våre kulturelle nuller (politikerne) like tyste som i graven. De har vel nok med luftslotta sine, lekeland og opplevelsessenter og annet sprøyt !

Roger Larsen

Myrer (artig)

Wednesday, December 20, 2006

Bloggoppdatering

Vyrde Lesar.

I blir det mer inneidrett. Ute er det snart ikke plass til barnogunge da alt skal betongifiseres.

Og nå skal jeg oppgradere blogger.

Roger Larsen

PS : (og alt de vil ha for å være SÅ snille, er noen småtomter -- Hmmm ...)

FRA NAMSOS

I dag håpet Rasmussen å få kjøpe tomt til Rock City-utbygginga, men namsos-politikerne utsatte saken.

Liten velvilje i Namsos

- Jeg hører hva ordføreren sier, at han har lagt ned veldig mye arbeid i det. Men jeg føler at når jeg prater med andre folk, både sentralt og regionalt, så får jeg mer velvilje der enn i min egen hjemkommune, sier Rasmussen.

Jarle Rasmussen har store investorer i ryggen. De kan investere 200 millioner kroner på Vestre Havn for å få bygd rockehotell og Rock City med opplevelsessenter, næringsbygg og utdanningsrom.

Men Rasmussen føler at politikerne ikke jobber raskt nok med saken. Han frykter derfor at investorene heller vil bruke millionene i andre byer enn Namsos.

Tuesday, December 19, 2006

Konkurranse på brev.

Vyrde Lesar.

I er det ikke bare Olførere som raser. Ellers så stiger aksjene i Hydro, som skal slå seg sammen med Statoli og ledernes opsjoner øker i verdi.

Den rødgrønne regjering har bestemt at posten skal ha monopol på brevutbæring på brev under 50gram. Å bra er det, tenk om de hadde sluppet konkurransen løs, og det hadde gått like ille som på telefonmarkedet.

Før konkurransen : 2-3-4 kroner pr tellerskritt, nå tilogmed gratis.
Før konkurransen : alle hadde like telefoner, nå kan du få tusenvis forskjellige.
Før konkurransen : 25 kroner pr tellerskritt på mobil, nå 49 øre og billigere.
Før konkurransen : mobiltelefonen var slepbar, nå kan man ha 11 i samme lomme.

Det har blitt fæle tider !

Ille viktig den derre posten, jeg får post hver dag jeg. Ca en kilo reklame, men posten har tre biler som går på rapsolje, derfor er de et miljøselskap. Dumt da at de har byttet ut miljøriktige sykler med mopeder, og at de kjører ut 100vis av tonnmed reklamesøppel hver dag til hele landet. Hos meg kommer de med bil hver lørdag for å levere reklame.

Det er bra at den rødgrønne regjering står på og beskytter oss mot den slemme konrkrransen. Bæng, bæng .. snart nyttår sier de på Kongsberg våpenfabrikk, vi får håpe at det blir mange kriger sånn at vi tjener pæng i 2007 også !! Det går forresten rykter om at folk i forsvaret vil bruke forsvarsbudsjettet til forsvar og ikke distriktspolitikk, jeg er rystet, hvordan SKAL dette gå ? Som forsvarssjefen sa : Skal vi drive distriktspolitikk og ha 7 flyplasser uten fly, eller skal vi drive forsvar og ha to med fly ? Jeg vet hva SV mener, og Senterpartiet, men hva merer du 30 milliarder til distriktene over landbruksdepartemenetet sitt budsjett, 10 milliarder over forsvarsdepartemenetet sitt budsjett og bompenger på grensa. Og hvor kommer disse milliardene fra : (VI TAR DEN I KOR) DET SENTRALE ØSTLAND !!

Ho, ho - god jul.

Roger Larsen

Monday, December 18, 2006

Fyllogleven.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det fortsatt noen som tror på Kalnessykehus. HALLO !

- Dette er det sentrale Østfold !!!

-HALLO !! Det er her man HENTER PENGER, det er ikke her de skal brukes.

SE PÅ HVOR MANGE SOM BLE DREPT PÅ E6, MENS MAN BYGDE BRUER TIL ØDE ØYER I DISTRIKTENE. OG SYLVIA BRUSTAD KOMMER IKKE FRA ET SENTRALT STRØK !!!

og i er det stadig fyllogleven (tenk på alt polti IKKE oppdager).

1. Det sitter 11 personer i vår arrest, og da er det helt fullt. Vi ble nødt til å åpne arresten i Fredrikstad for å få plass til alle som trengte plass i drukkenskapsarrest i natt, sier skiftleder Åsmund Herrebrøden hos Sarpsborg-politiet til sa.no i formiddag.

2. Slåsskampen, som medførte at en Sarping måtte på sykehus, i to-tiden i natt var en av flere slåsskamper som førte til pågripelser i løpet av natten.

En person som ble avvist av en dørvakt på et utested, gikk løs på dørvakten og slo ham flere ganger. Mannen ble tatt med av politiet og i formiddag ventet et forelegg på 6.000 kroner.

Et forelegg på 4.000 kroner vanket på en mann som urinerte på gulvet på et utested i sentrum. Også han måtte tilbringe natten i drukkenskapsarrest.

Og nå skal vi slutte å samarbeide med hvem ? Med brannvesenet ? Med fastlegene.

NÅ MÅ JOURNALISTA SKJERPE SEG !!!

Roger Larsen

PS : 20% av de som var invitert til å delta i statsborgerseremonien i Hovedstaden i går deltok. En av fem. Mange misforsto vistnok, og kan ikke norsk og .. Rart man finner fram til offentlige kontorer da..

PSS : Nordmenn på arbeidsledighetstrygd kan søke arbeid i Europa, men med omtrent uoverstigelige vansker, derfor drar de sånn ad hoc og det kalles visstnok ferie. Om andre ikke følger opp : (Ved å akseptere den omfattende khat-tyggingen, aksepterer norske myndigheter også at en stor andel av de ca. 18000 somalierne som befinner seg i landet, faller utenfor på grunn av rusmisbruk. Jan Bøhler har et poeng når han sier at vi ikke ville ha lukket øynene for et tilsvarende problem i et etnisk norsk miljø.) så er det ikke så farlig, så lenge man får tatt et par nordmenn på "ferie". Og åssen var det med mullahen igjen, utgjør han en fare for rikets sikkerhet ? eller gjør han det ikke ? Og familien hans er på ?? i Norge ?? Ja, ja .... vi skal være litt rundhåndet siden vi sitter på så mye olje .. egentlig så er det en global kilde til rikdom og ikke et pensjonsfond vi har.

Sunday, December 17, 2006

Juleverkstedgågate

Vyrde Lesar.

I var det to - tre boder i gågata under julegågatemorroa. Ja, ja ...

Roger Larsen

Saturday, December 16, 2006

MORRO ?

Vyrde Lesar.

I går det en smule varmt. Alle skal bygge, bygge, bygge, men ingen vil vedlikeholde, vedlikeholde, vedlikeholde. Det sier desverre noe om kvaliteten på våre politikere, for nå er det vistnok MORRO å være politiker igjen.

Hva feiler det folka egentlig, skjønner de ikke kausalsammenhenger eller er de ikke intrisert i de. Er målet å bli likt, eller gjøre det rette ? Er det monumenter de er ute etter ? Da kan de vel plassere dem på Jordet. dette forunderlige jorde som ingen forlater før han har fått mærker av det ... sånn bortsett fra BI da. Som vistnok pakker snippesken og drar. Lurer forøvrig på hva BI hadde sagt om de hadde fått en tomt til 200 millioner jeg ? Sånn som foppallen skal få etter å ha invitert rådmann og ordfører til Ålesund. Molde har også en stor stadion, der går det vistnok også bra med foppallen.

Tenk dere, om vi kunne få til noe sånnt i Sarpsborg (bomp - rett i fella, og ei tomt som fellesskapt eier (verdi 200 millioner) rett i dass. Men foppall er penger, penger, penger enten en rik onkel eller som på Rosenborg : flinke folk.

Roger Larsen

Friday, December 15, 2006

Bedre sent enn aldri

Vyrde Lesar.

I skal BI flytte : men vi sateser stort på foppallstdionær.

Men dette har vi visst i snart et (1,5) år, og det er jo ikke noe rart. Skal BI overleve må skolen deres ligge et sted som trekker studenter, et sted med cafeer, kinoer, jenter, gutter, konserter, kultur .... Fredrikstad sentrum er noe helt annet enn et Jorde.

Leirkameratene er på jordet hvor de har har kjørt seg helt fast, og Ingeniørutdannelsen kommer heller ikke til Jordet. Kanskje sykepleierutdannelsen, men det er omtrent like langt fra Sarpsborg sentrum til Kalnessvingen som fra Jordet. Du må uansett kjøre bil OM SYKEHUSET KOMMER. Sylvia Brustad er IKKE fra hverken Jordet eller Sarpsborg. Nemlig.

Sykepleiere er studenter i dag, det var før 1974 at de gikk på sykepleuerskolen med uniform og yrket var et kall, så kanskje de foretrekker et sted med cafeer, kinoer, jenter, gutter, konserter, kultur .... Fredrikstad sentrum er noe helt annet enn et Jorde.

Om ØL og anna (Lovinda ?)
Vi minner igjen om at vi behøver en redaktør for bladet Ølgjerd. Responsen fra forrige gang har vært svært liten. Ikke sitt og vent på at det sikkert er noen andre som tar jobben, har du muligheter så må du gi oss beskjed nå! Det blir ikke noe miljø uten en liten innsats, hvor er det blitt av alle ølentusiastene?


Redaktør av Ølgjerd
-----------------------
Arbeidet går i hovedsak ut på å skaffe stoff til bladet, samt å disponere sidene slik at bladet får en bra sammensetning. Vi har for tiden en liten håndfull mer eller mindre faste skribenter som vi mottar stoff fra, ellers skriver redaktøren selv gjerne mindre saker og ølnotiser; her samarbeides det forøvrig med ølbrev-redaksjonen. Det er selvfølgelig også åpning for at redaktøren skriver eget stoff av større omfang.

Videre er korrekturlesing og språkvask av innsendt stoff en viktig oppgave, så gode norskkunnskaper er essensielt. Gode ølkunnskaper er også svært viktig for å sikre bladets faglige innhold. Det kreves ingen kjennskap til grafikk/layout-programmer, da vi bruker en grafiker som tar seg av dette. Redaktøren sender kun tekstfiler (Word) og bildefiler til grafikeren, som så utarbeider et forslag som blir basis for videre diskusjon.

Å skaffe annonseinntekter til bladet er en potensiell oppgave for redaktøren; dette er noe vi ikke har fokusert på hittil. Men sett i lys av den nye dommen som kan åpne for alkoholreklame i pesialtidsskrifter, kan dette bli meget aktuelt for Ølgjerd.

Redaktørstillingen er et ideelt ulønnet verv, og har de siste årene vært organisert som en vararepresentant-stilling i NORØL-styret. Interesserte kandidater kan ta kontakt med Lars Bjørnstad, larsbj@pvv.org.


Årets norske nyhet og årets bryggeri
-------------------------------------------
NORØL’s danske søsterorganisasjon Danske Ølentusiaster kårer hvert år årets danske ølnyhet og årets danske bryggeri. Nå er situasjonen en helt annen i Danmark enn Norge da vi snakker om en reell storesøster av en organisasjon med godt over 10.000 medlemmer. Dessuten har de ca. 90 bryggerier og rundt 500 ølnyheter å velge mellom for 2006. Vi synes allikevel det kunne være interessant med en liten uformell avstemning blant leserne av Norske Ølbrev. Antall bryggerier har økt de siste årene og vi har fått menge nye øl å velge mellom. Vi gjør dette så enkelt som at alle mottakere av Norske Ølbrev inviteres til å stemme ved å svare på dette ølbrevet. Det er viktig at du oppgir fullt navn og bare stemmer en gang på det du synes var

1)den beste norske ølnyheten i 2006

2)det norske bryggeriet du liker best (uansett hvor lenge det må ha eksistert).

Vi håper at flesteparten av våre drøyt 1000 mottakere tar seg tid til å stemme. Siste dato for å avgi stemme er midnatt på nyttårsaften. Stemmer etter denne dato eller eventuelt forsøk på å stemme flere ganger blir ikke tatt med. Vi håper å få lagt ut en oversikt over alle nye øl samt alle norske bryggerier på NORØLs nettsted om kort tid, men det er bare å begynne å stemme.


Juleøl igjen
--------------
Vi har nå smakt oss gjennom det meste av juleøl som er tilgjengelig i Norge og finner mange godbiter i år. Klassikerne leverer stort sett som forventet, men i tillegg må det vel være rekord i år, med tanke på hvor mange såkalte spesial-juleøl som har dukket opp. Det virker til og med som om nordmenn har forstått at det er lov å variere. VG valgte da også å benytte tittelen ”De særes seier” på sin test. Til neste år kan det til og med være at det ikke blir oppfattet som sært med ufiltrerte øl lenger!

De juleøltestene vi har kommet over på nett og aviser i år har vært preget av mye mer seriøsitet enn tidligere. Det benyttes hovedsakelig kompetente mennesker i testpanelene. Mange av de avisene som ikke har resurser eller kompetanse til å lage en skikkelig test ser ut til å ha hoppet over testen i år, og glade er vi for det. Vi leste nemlig nylig en artikkel i Aftenposten om en undersøkelse utført av en professor ved Høgskolen i Lillehammer. Her var det sett på filmanmeldelser for alle filmer som gikk på norske kinoer i 2003 og 2004. Konklusjonen var at en ekstra prikk på terningen automatisk fører til 50 % besøksøkning. Vi ser på det som svært sannsynlig at avisenes terninger betyr minst like mye for juleølet, som tross alt ikke har andre markedsføringsmuligheter.


Nytt fra bryggeriene
------------------------
Sent, men godt dukket plutselig Glopheims Juleøl fra Atna opp. Den har ikke rukket å være med i noen juleøltester og det er synd. For med sine beskjedne 4,7 % alkohol, 5 forskjellige maltsorter og Amarillo humle er dette blitt en riktig godbit. Her føler vi at Atna virkelig har noe på gang. Dessverre har distribusjonen vært meget begrenset.

Nok et bryggeri ser ut til å være på trappene, nemlig Lillehammer Bryggeri. Vi leser på deres hjemmeside at det kommer til å fremstå som en bryggeripub i lokalene til det opprinnelige Lillehammer Bryggeri fra 1847. Det planlegges både under- og overgjærede øltyper. Det ønskes også å kunne servere lokalprodusert mat gjennom et samarbeid med eksternt kjøkken og bakeri. Da ligger det allerede an til et lite knippe nye bryggerier for 2007 her i landet, send oss gjerne mer informasjon dersom noen har det.


Det drikkes mer øl
------------------------
Bryggeriforeningen melder at ølsalget for oktober måned økte med 6,3 % sammenlignet med i fjor. Ølsalget for de 10 første månedene er til sammen 4,5 % høyere enn i fjor. Salget av alkoholfritt øl har økt hele 19 % sammenlignet med oktober i fjor. Med tanke på alle de nye juleølvariantene vi har fått i november forventer man en ytterligere økning når tallene for hele 2006 kommer frem.

Til sammenligning har vi sett på tallene fra det svenske Systembolaget frem til november. Her er økningen av sterkølsalget 9,3 % sammenlignet med forrige år. På verdensbasis har det totale ølforbruket økt med 3%.


Stor interesse for øl aksjer
-------------------------------
Det danske Gourmetbrygeriet lanserer sine aksjer for salg på OMX børsen First North onsdag 13. desember. De nye aksjene for 45 millioner danske kroner ble møtt med stor interesse. De aksjene som ble lagt frem for fortegning i oktober ble revet bort, og salget måte stanses før tiden på grunn av fare for overtegning. De første 20 timene ble det solgt for hele 28,5 millioner danske kroner! På nyåret skal vi også finne øl fra Gourmetbryggeriet på Vinmonopolet. Det ansettes også administrerende direktør fra 1. april med bakgrunn fra Carlsberg organisasjonen i Asia.


Dårlig maltsesong
---------------------
Denne høsten har det gått riktig galt for maltprodusentene i store deler av sentral- og østeuropa. En tørr og varm juli har medført at det fullendte kornet ble tørket til en meget lav vannprosent. Da august kom med masse regn og kjølig vær sugde kornet vann og begynte å spire på aksene. Dette skal først skje når kornet er på malteriet. Man snakker nå om en fordobling av prisen på malt, noe som vil påvirke småprodusenter av kvalitetsøl mest. Her benyttes det som kjent både mer og i utgangspunktet mye dyrere malttyper.


Øltørste arabere
----------------------
business.dk melder om at folk i Saudi Arabia er meget glade i øl. Riktignok den alkoholfrie versjonen, men allikevel ikke det de fleste av oss forbinder med ørkenlandet. Carlsberg rapporterer om en årlig vekst på 15-20 % de siste fem årene, og ser derfor ut til å ha sluppet unna bråket med Muhammed-karikaturene. Mye av årsaken til det er nok at det stort sett er merkene Holsten og Feldschlösschen som selges. Som kanskje kjent er Holsten tysk og Feldschlösschen sveitsisk, men begge er Carlsberg-eid.


Konkurs-rykter i Danmark
-------------------------------
Det første ryktet om konkurs hos et av de nye bryggeriene i Danmark viste seg heldigvis å være nettopp det, et rykte. Viborg Bryghus har hatt problemer med å avsette produksjonen, selv om det er tuftet på hele 3000 folkeaksjer solgt i omegnen. Fra ledelsen meldes det at bryggeriet skal fortsette å bestå, de hadde bare glemt å tenke på å selge ølet! Kanskje eierne bør kjenne sin besøkelsestid, 3000 gjennomsnittsdansker skal jo klare å holde liv i et mikrobryggeri uten andre kunder.


Forbud mot privatimport av alkohol til Sverige
-----------------------------------------------------
En svenske har klaget på at et parti vin som han har importert via Internett og fått fraktet til Sverige via et dansk transportfirma, er blitt beslaglagt i tollen. Saken ble avgjort etter en uttalelse fra generaladvokaten i EU’s høyeste domstol. Domstolen konkluderer at det er forenlig med Sveriges detaljmonopol å forby privatimport så lenge varer fra alle EU land behandles likt.


Noen som har god hukommelse?
--------------------------------------
En av redaktørene har ryddet, og fant faktisk noe ølstoff i en gammel avis. I Dagbladet for 28/7-95 kunne en lese om en nyhet på ølmarkedet, nemlig Barranquilla fra Akershus Bryggeri. Visstnok basert på et produkt fra Sør-Amerika, og med ca 3,5 % alkohol. Et øl for de som ikke liker øl, ifølge produsenten, og det kan en vel forstå, Barranquilla var smakssatt med cola! Var dette vårt første norske øl-produkt som angivelig var ment for å henvendte seg til jenter og ungdom?


Årets linker
-----------------
Her følger en liten årskavalkade over månedens linker.

Januar
Ron Pattinsons fyldige øl og pub guide for Europa. http://www.xs4all.nl/~patto1ro/index.htm


Februar
Hamar arbeiderblad, Norges foreløpig eneste avis med ukentlig ølspalte.
http://www.h-a.no/index.asp?menuItem=26


Mars/april
Danske Ølentusiaster, våre aktive søsterorganisasjon.
http://www.ale.dk/


Mai/juni
Venner av Nøgne Ø som også er venner av alt godt øl. www.venneravno.com


August/september
Svenska Ölfrämjandet, nok en aktiv søsterorganisasjon http://www.svenskaolframjandet.org/


Oktober
En samling gode norske ølbloggere
http://beerblog.motime.com/ http://www.garshol.priv.no/blog/beer/
http://anders.geekhouse.no/blosxom/blosxom.cgi
http://geirove.blogspot.com/ http://thebeertourist.blogspot.com/


November
Ølklubben VADSØ fra Tromsø.
http://realale.home.online.noMed hilsen og de beste ønsker om en fredelig julehøytid
Yngvar Ørebek og Erik Dahl
NORØL - Norske Ølvenners Landsforbund

Wednesday, December 13, 2006

10 av hver og litt rart.

Vyrde Lesar.

I har enten lederen misforstått eller så er det noe tullball. 0,4 og 0,7 %% (promille>) av 7 promille = ingenting (nemlig).

Gjennombrudd : Mor ! Jeg ser solen !

Historiske gjennombrudd : Tiden går fort, 82 channels and nothing on !

Medisinske gjennombrudd : Gledelig.

Verden står forøvrig ikke til påske. Oljepenga våre, som vi ikke kan bruke til veier, skoler, sykehus, sykehjem, museer eller noe annet fornuftig (bortsett fra 40 milliarder til bønder og dørfabrikker), og som vi derfor investerer i utlandet, disse oljepenga skal ikke investeres i bedrifter som lager våpen (og krig og fred og sånnt), men når det gjelder kampfly (som er beregnet på å drepe og ikke krig og fred og sånnt) så skal vi ha industrikontrakter. Vi skal alså lage bomber og kuler og sånnt som brukes i krig (men ikke i fred å sånnt - kniiiis - kniiiis)...

Jeg skjønner det ikke.

Roger Larsen.

Ps :

Vyrde Lesar.

Ordføreren overreagerte og godt er det. Eller er det det ? Vel, om Arbeiderpartiet vil ha en på toppen av lista som når som helst overreagerer så pladask, så dem om det, men det kan bli et dårlig politisk klima av slikt. Og det hører vi til stadighet fra opposisjonen, miljøet i bystyresalen er visstnok til tider ubehagelig. Men siden Sarpsborg Arbeiderblad aldri skriver noe om det, så er det helt sikkert feil. Men makan til overreaksjon, folk var rystet over Arbeiderpartiet. Overreaksjonen var uforståelig. Til og med Sarpsborg Arbeiderblad skrev om den. SARPSBORG ARBEIDERBLAD !!

Den RødGrønne regjering som ville detaljstyre styre og ledelse i UNION i Skien, mener at når det gjelder GrameenPhone (Fredsprisvinnererns prosjekt i Bangladesh) så skal makta rå. Som alle vet, er de fleste brukerne av Grameenbank kvinner, de er farget og de lever i et land langt borte, og det er jo helt noe annet enn UNIONansatte, som var mest menn, hvite og bodde i Norge. Er den RødGrønne regjering på kollisjonskurs med SoriaMoria erklæringen sin ? Skal eller skal de ikke instruere Telenorstyret til å følge intensjonsavtalen, eller gjelder intensjonsavtaler kun når de er i det hvite Norges favør ? Hmm... Men penger er vel viktigere enn moral for den RødGrønne regjering ?

Heldigvis har man i hvert fall forbudt de som styrer med Oljefondet (det som ikke kan brukes til veier, skoler, sykehjem, jernbane, bompengefjerninger, forsking og alt annet) å investere i slemme bedrifter. Slemme bedrifter er sånne bedrifter som man tillater norske våpenprodusenter å handle med. Om Kongsberggruppen (som lager mye bæng, bæng) handler med en slem bedrift (som lager mye bæng, bæng) så er det OK, men det er ikke OK at Oljefondet investerer i en butikkjede som WalMart. Og hold dere fast folkens : Når Norge nå skal fornye sine kampfly, så skal det vistnok ikke velges de beste, men de vi får flest gjenkjøpskontrakter av. Vi skal alså kjøpe fly fra den produsenten som vil kjøpe mest (bæng, bæng) fra oss. Vi skal alså være med å produsere drapsmaskiner, men ikke investere i butikkjeden WalMart. For noe TULLBALL !

Overreaksjon eller en helt vanlig dag?

Vyrde Lesar.

I sarpsborg har noen "overreagert". Kan dette tyde på at rapportene om tilstandene i bystyresalen er sanne ? At overreaksjoner er en del av en politisk væremåte. Spol tilbake til "kampen" mellom Engsmyr og han derre tannlegen som var leder for høire for tre år siden.

Bildet er ikke fra ANB -eller noe sånnt MØL, men et ekte bilde lagd av ekte lokale fotografer. Jarl M Andersen sitt arbeid. (Og skjønner i SA at de må bruke lokale fotografer også på nettet, så går det nok med de som med Dagbladet og VG)

Google : (putt inn i søkefeltet og i dag virker det meste for USA, men teksteditorer var først på engelsk, husker du det ?)

2 + 3

pi (eller speed ogf light)

1 meter in feet (7 miles in km)

what is defenstrate

define:defenstrate (define:"peer to peer"

population new york (birthday John F kennedy)

weather minneapolis

mns airport (været minnesota airport)

ua 116 (united airlines 116) (det samme med pakkesporing - fedex etc)

john smith minneapolis mn (telefonkatalog)

movies casino royale (når filmen vises der du bor)

norah jones (elvis presley) viser musikk

what is the answer to the universe and everything

Roger Larsen

Tuesday, December 12, 2006

Dobbeltmoral.

Vyrde Lesar.

I er folket lei at ledere i bedrifter som går godt belønnes godt. Da er det noe annet med de som vinner LOTTO. For det kan jo skje alle (og da slipper vi å være misunnelige for det kan bli min tur neste gang uten at jeg bør stå på døgnet rundt å greier).

Fredsprisen er delt ut. Til Muhammad Yunus og Grameen Telecom, som TELENOR (teknologibremsen og pensjonistflåeren) har en intensjonsavtale de ikke vil holde med. Den RødGrønne regjering vil ikke gripe inn, da dette er ting de største eierne må bestemme sjøl. Hvorfor var det annerledes i UNION montro ? HMMMM ... Åjja - hvite mennesker er bedre enn brune ... eller ... hmmmm .... (Sjøl mener jeg at TRADE not AID er skoleeksempler på vellykket u-hjelp, men så er jo ikke jeg politiker).

Ellers så skal oljepengene (Statens Pensjonsfond, Utland) ikke investeres i tvilsomme bedrifter. Som feks Wal Mart (en stor butikkjede) og bæng-bæng bedrifter. Unntak er der slemme bedriftene (spesiellt bæng-bæng bedrifter) som feks KONGSBERG VÅPENFABRIKK (eller hva de nå heter) selger bæng-bæng (eller DØD) til. Så vi skal/skal ikke samarbeide med slemme bedrifter. Hmmm .... Kanskje de slemme bæng-bæng bedriftene bare bomber utlendinger ? Eller lager snille bomber ?

Joss, joss - er det rart at polikere gjør meg kvælm ?

Roger Larsen

Monday, December 11, 2006

Skoler og annet

Vyrde Lesar.

I trenger vi ny barneskole. Da bør byens nyeste barneskole ligge i Østre. Kirkegata eller den gamle yrkesskolen, eller på jordet ved Kulås eller enda bedre I Kulås. Ikke ved Stjernebygget, eller på Jordet.

Men så er spørsmålet, hvor bor barna som trenger skoleplass ? Og så kommer et problem : siden alle eplehager og småløkker er bygd ned, så SKAL jo barna ha god lekeplass nær naturen, hva med selve Kulås ? Store deler av Kulås er jo bare enorme rikmannstomter allikevel. Ekpropier og bygg en "indianerleir" skole, dvs med mange småhus --- en god kommune å vokse opp i for barn og unge. Alternativet som de upperste operere med "ved siden av stjernebygget" er vel en vits, man legger jo ikke en barneskole midt inni industrirøyken, gassen og støyen fra Borregaard. Men man kunne kanskje bytte med Rådhuset ? Bygge om rådhuset til barneskole og legge rådhuset ved Borregaard. Hmmm .... eller droppe extremutbyggingen av Langemyr, bygg heller en skole i denne naturbiotopen. Her kan elevene da tilogmed plukke multer (men sånnt er nok ikke bra nok for asfaltbrødrene), multer ? Sånne ekle gule bær ? Er det ikke på Finnmarksvidda de er da ?Når man ser på prognosene så er det jo nesten latterlige bom, hvem lager egentlig disse "prognosene" ?? (Det er svært vanskelig å lage slike prognoser, og da særlig i sentrumsområder, forklarer seksjonsleder Uno B. Larsen.)

Sandesundsveien skulle hatt 245 elever, men har 315. Differansen er 70.
Kurland skole skulle hatt 429 elever, men har 513. Differansen er 84.
Lande skole skulle hatt 416, elever men har 524. Differansen er 108.

Differanse på 262 . (Som desverre minner oss om krigen : ME262Blogger tok desverre en kræsj sånn at texten til gårsdagens bilder forsvant. Beklager.

Roger Larsen.

Sunday, December 10, 2006

Patronutstyr


 Posted by Picasa

Saturday, December 09, 2006

Se på hva de GJØR !

Vyrde Lesar.

I fortsetter AOF og politiet arbeidet med å redde barn og ungdom fra gata.

Sarpsborg kommune skal trekke seg ut av dette samarbeidet, hvis rådmann og ordfører får det som de vil. Spørsmålet er : fortjener ungdommen og Sarpsborg kommune slike ledere ?

Det er snart valg og rådmenn kan vel sies opp. To grepa jenter står i startgropa, Linda Karlsen som ordfører og Anne Grethe Erlandsen som rådmann, så det er vel egentlig INGENTING å vente på. Når valget kommer, stryker man rett og slett de oppfarende busemennene og kumulerer jentene. Og hva tenker jentene i AP - mener de at barn og unge i Sarpsborg skal gå for lut og kaldt vann fordi den politiske ledelse ikke liker den frie presse ? Er Sarpsborg Arbeiderparti egentlig mot pressefrihet ?

Det er godt at politiet og AOF fortsetter sin innsats, men at AP snur ryggen mot politietsamarbeidet er litt rart. SV liker jo ikke politi så det hadde vi ventet, men at Sarpsborg Arbeiderparti skal motarbeide poliets satsing på barn og unge er rart, men det er vel floskler de presenterer i Kommuneplanen :
"Sarpsborg skal være en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge."
og om pressen og de frie diskusjoner (alle vet, at fruktbare, blir diskusjonene når alle er ENIGE MED den politiske toppledelse!!)
"Gjennom fruktbare politiske diskusjoner og åpen debatt i lokalsamfunnet
kan vi forene våre krefter for å virkeliggjøre de mål vi har satt oss."


På den annen side fortsetter de sikkert å selge tomter til halv pris til mangehundremillionærene (som Bukkarten) eller gi de bort til boligspekulanter. Er det langt til Ålesund montro ?


Teknologibremsen og u-landsutbytteren Telenor, med opsjonisten Baksaas i spissen nekter å innfri sine løfter ovenfor fredsprisvinneren og Graemenbank:

«Det er TNIs (Telenor invest red.anm.) intensjon å redusere sin andel i selskapet til under 35.0 prosent innen seks år etter selskapsdannelsen.»

Og den RødGrønne regjering lar de få lov ? Når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer.

Roger Larsen

Thursday, December 07, 2006

Kommuneplan (ja, ja)

Vyrde Lesar.

I er kommuneplanen lagt fram, den kunne vært lagt fram i enhver kommune og er 8 sider med GPP og tull. Desverre.

Svigermor bisettes i dag, og vi følger bisettelsen via mobiltelefon.

I Bergen tar endelig noen tak i luringene, SÅ DET SVIR.

Ellers så er det fortsatt hvileskjær her.

Roger Larsen.

PS : (sakset fra kommuneplanen)

"Gjennom fruktbare politiske diskusjoner og åpen debatt i lokalsamfunnet
kan vi forene våre krefter for å virkeliggjøre de mål vi har satt oss.
Jan O. Engsmyr.
ordfører"

Betyr dette at journalister nå kan skrive det de vil uten at den politiske elite skal hevne seg på Politi eller som skjedde her om dagen : På barn og unge.

Tales det med to tunger ?

INGENTING

Nettet var nede i dag tidlig. Ingen blogg i dag.

Wednesday, December 06, 2006

svigermornekrolog
Svigermora mi er død. Åse Nilsen døde av komplikasjoner etter en hjerteoperasjon på sykeehuset i Tromsø. Alle barna var samlet rundt henne når hun fredfullt sovnet inn. Hun var fast i troen og oppriktig glad i Gud, Jesus og familien sin. Hun rådførte seg nok med Vårherre, men hun handlet i familiens beste.

Det første jeg gjorde da jeg traff Åse for snart 14 år siden, var å gi henne en klem, så var vi venner reten av livet. Hun kom på besøk til oss i Bergen for å treffe min og Lillian sin førstefødte, Nils Persa. Det ble mange besøk de neste 12 årene, hun var flere ganger i Bergen og flere ganger i Sarpsborg, og vi var hos henne i Olderdalen. Lillian og guttaboys hvert år, jeg sjeldnere. Jeg liker ikke å fly. 70 årsdagen feiret hun i Sarpsborg, med alle barn og svigerbarn.

Åse ble født på Tangesland i NordTroms i 1935. I en karrig landsdel som ikke LOT seg høste, men som måtte fratvistes grøden. Hun tok **** ...

I 1945 tvangsevakuert som 10åring, så tilbake til en karrig gård i NordTroms som knapt nok ga mat til alle. Tidlig ut på koking og jobbing. Hun tilbrakte strevsomme år på svigerforeldergården deretter en liten gård i Saraby. Ei lita bygd uten vei, vann, strøm, telefon, hun og mannen Ole bygde hus, melka kyr, melk i spann, spann i bekken, rodde melka ut til melkebåten, oppdro 4 barn, mista det siste (hjerte)barnet (klaffefeil som hun selv), starta liten butikk, lagde gartneri, solgte stiklinger på torget i Hammerfest, rodde feske.

For ca 15 år siden, startet hun pånytt og dro til Olderdalen. Her bygde hun seg hus som 60åring, tok sertifikat som 65 åring, vevde, vaska og kokte, hadde vaskejobber og en hjelpende hånd til mange. Hun hadde 4 barn, 8 barnebarn, det yngste knapt året, og et olderbarn. Og så dør hun av at en forkalkning løsner under en operasjon.
Jeg sa farvel til henne på mobiltelefonen til Lillian, om hun hørte det vet hun kun selv .. Et langt og strevsomt liv er over, hun er en av den generasjonen som bygde landet, som gjenoppbygde Finnmark, som med ren vilje og rå muskelkraft tvang Finnmark opp av aska og jeg er så stolt av henne og hele denne generasjonen. Hun og dere bestod prøven, med glans ! Bra gjort.

Jeg lyser fred over Åse Elisabeth Nilsens minne. Hvil i fred svigermor, det har du fortjent, et aktivt og strevsomt liv er dessverre over.

vennlig, snill, hjelpsom, imøtekommende, inkluderende ... jeg var fryktelig glad i henne.
Roger Larsen Posted by Picasa

Tuesday, December 05, 2006

Svigermor bisettes på fredag

Vyrde Lesar.

Detr er stor sorg i huset.

Min tapre svigermor bisettes på fredag.

Roger

Monday, December 04, 2006

Svigermor døde.

Vyrde Lesar.

Svigermor døde etter en hjerteoperasjon, men legene påstår at opersjonen var vellykket. Det er stor sorg i huset.

Hun var et grepa kvinnfolk. En av de som tvang Finnmark opp av aska etter krigen. Som virkelig bygde landet.

Som begynte helt pånytt for 15 år siden, bygde seg hus, tok serfikat i en alder av 65 og var vennlig, snill, hjelpsom, imøtekommende ... jeg var fryktelig glad i henne.

Roger Larsen

Sunday, December 03, 2006

Svigermor er desverre syk.

Vyrde Lesar.

Svigermor er ikke frisk, så vi tar noen hvileskjær.

Roger Larsen

Saturday, December 02, 2006

Det flerkulturelle samfunn ?

Vyrde Lesar.

I vil ordfører og rådmann legge ned samarbeidet mellom kommunen og politiet fordi en journalist har skrevet at det slåsses i gågata. Jommen sa jeg smør !

Sarpsborg har lenge vært et flerkulturellt samfunn. Først kom svenske rallare på flukt fra hungersnød og arbeidsledighet og etter krigen har folk langveisfra valgt å slå seg ned her. Østeuropeere jaget fra sine hjem av de brutale bandittregimene i Østeuropa, pakistanere på jobbjakt, vietnamesere på flukt fra kommunistene, afrikanere på flukt fra redselregimer og ekstrem fattigdom, chilenere på flukt fra fascistene i Chile. Folk på flukt og på jakt etter trygghet. I deres hjemland var ofte staten fienden. Vi har alle truffet de som flyktet, på skolen, på arbeidsplassen, i butikken og på torget. Men det er problemer.

Etter femti år som flerkulturell kommune, er det ingen "flerkulturelle" på Rådhusets servicetorg, få av byens administrative eller politiske ledere har "flerkulturell" bakgrunn, ingen av SA sine journalister er "flerkulturelle", ingen av gutta på politistasjonen eller brannstasjonen, lista er uhyggelig og lang. Og nå ser vi konturene av et duokulturellt samfunn : DØM og OSS. Sjøl vokste jeg opp i et flerkulturellt samfunn på Tindlund, vi tenkte aldri over det, vi merka det aldri og jeg kan aldri huske at det var problemer blant oss barn... Men vi hadde løkker og skogteiger og veier som ikke var farlige og leken, den raska over isen. Men i dag har vi et problem. Et problem politikere vil snu ryggen MOT, et problem de ikke lenger vil prøve å løse, et problem i hvert fall ikke vil samarbeide MED politiet om. Hva feiler det det den politiske elite ? Mener ALLE partiene det samme som Arbeiderpartiet, partienes Ørn eller er de alle dumme som gjess ? Noe må gjøres!


Brødre og søstre, fedre og mødre.

Vi har et problem. Her i Sarpsborg har gjenger begynt å slåss mot hverandre. Vi, brødre, søstre, mødre og fedre til Sarpsborgungdommen, må ikke snu ryggene til og late som ingenting. Vi er ansvarlige for våre barn, og vi må snakke til og med dem. Vi må lære dem hva som er rett og hva som er galt. Det er vi, de eldre, som må sette en stopper for gjengaktivitetene.

Roger Larsen
************************
Brothers and sisters, mothers and fathers.

We have a problem. Here in Sarpsborg gangs are starting to fight each other. We, brothers, sisters, fathers and mothers of all the youngsters in Sarpsborg, must not turn our backs to the problem. We all are responsible for our youngsters. We must talk to them, we must learn them what is right and wrong. We, the elders, must stop this gang activity.

Roger Larsen

****************

مشكله. هنا في ساربسبورغ العصابات بدات الحرب بينهما. ونحن ايها الاخوه والاخوات والاباء والامهات من كل اليافعين في ساربسبورغ الا سندير ظهورنا لهذه المشكله. كلنا مسءولون عن والصغار. يجب التحدث بها ، يجب ان نتعلم منها ما هو الصواب والخطا. نحن الكبار ، يجب ان يتوقف نشاط هذه العصابات. روجيه لارسن

*******************

Frères et soeurs, mères et pères.

Nous avons un problème. Ici dans Sarpsborg les troupes commencent à se combattre. Nous, les frères, les soeurs, les pères et les mères outre de tous jeunes dans Sarpsborg, ne devons pas tourner nos dos au problème. Nous tous sommes responsables de nos jeunes. Nous devons leur parler, nous devons les apprendre ce qui est exact et erroné. Nous, les aînés, devons arrêter cette activité de troupe.

Roger Larsen
********************
Hermanos y hermanas, madres y padres.

Tenemos un problema. Aquí en Sarpsborg las cuadrillas están comenzando a lucharse. Nosotros, los hermanos, las hermanas, los padres y las madres de todos los jóvenes en Sarpsborg, no debemos dar vuelta a nuestras partes posterioras al problema. Todos somos responsables de nuestros jóvenes. Debemos hablarellos con, debemos aprenderlos cuál correcto e incorrecto. , Las ancianos, debemos parar esta actividad de pandilla.

Roger Larsen

***********************************

Братья и сестры, мати и отцы.

Мы имеем проблему. Здесь в Sarpsborg шатии начинают воевать. Мы, братья, сестры, отцы и мати всех малолеток в Sarpsborg, не должны повернуть наши задние части к проблеме. Мы все ответствены для наших малолеток. Мы должны поговорить к им, мы должны выучить их право и неправильно. Мы, старейшини, должны остановить эту деятельность при шатии.

Roger Larsen

**************************************

Irmãos e irmãs, mães e pais.

Nós temos um problema. Aqui em Sarpsborg os grupos estão começando lutar-se. Nós, os irmãos, as irmãs, os pais e as mães de todos os jovens em Sarpsborg, não devemos girar nossas partes traseiras para o problema. Nós todos somos responsáveis para nossos jovens. Nós devemos falar-lhes a, nós devemos aprendê-los o que é direito e errado. Nós, pessoas idosas, devemos parar esta atividade de grupo.

Roger Larsen

PS : Mens Europa forbyr diseldrevne biler, setter den rødGRØNNE regjering ned prisen på dødsmaskinene. På den annen side så er det vel kun i sentrale strøk at de er så mange at de fører til tidlig død og sykdom. Så DA gjør det vel egentlig ikkeno ?

Friday, December 01, 2006

Solnedgang på Greåker.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg annulerer man eiendomssalg. Hvorfor det da montro ? Er det noen som har vtatt en telefon og kommer utenfor køen ? Noen som "følger" sentrumsplanen ? Noen som kjenner noen ?

Slikt blir man snill av !

Roger Larsen

Ps: Tynt i dag, syke folk i familien, barn på skoleovernatting, kone i Troms, skal til legen, har mye å henge fingra i. Og har skjært ned fem furuer sånn at naboen skal få luft og sol...

Pss : Denne "idretten" skal alså Sarpsborg Kommune ofre ei tomt til 200 mill på !!

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls