Saturday, October 29, 2016

Østfold og Sarpsborg, vanstyrte tragedier.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg står det dårlig til. Vi har fått et tre nye statuer, men slik er status for folkehelsa (og det er viktig å huske på, at ansvaret ligger hos de som har styrt i over 100 år, Sarpsborg Arbeiderparti) :

Sarpsborg scorer dårlig på de fleste indikatorer for folkehelse og levekår.

Hovedtrekkene:
 • Flere sarpinger sliter med psykiske lidelser og sykdommer som lungekreft og hjerte- og karsykdommer enn hva tilfellet er i resten av landet.
 • Antall arbeidsledige og uføretrygdede er høyere enn landsgjennomsnittet.
 • Femteklassinger har lavere mestringsnivå i både lesing og regning.
 • Frafallet i videregående skole er høyere.
 • Antall innbyggere med høyere utdanning er lavere.
 • Andelen av personer som har god drikkevannsforskyning ser ut til å være lavere enn i resten av landet.
 • Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet.
 • Andelen av ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive er høyere enn i landet som helhet.
Lyspunktene er få og de som skal finne løsninger, pollitikkerne, har desverre ikke evnen til å finne løsninger. Arbeiderpartiet, som har hatt flertall i over hundre år, har ingen løsninger.

Monica Gåsvatn, sier at den nye helseoversikten for Østfold ingen lystig lesning er. Hun sier : Hadde Østfold vært en bil til EU-kontroll, hadde vi blitt avskiltet.
 

 • Østfold har høy og økende andel av barn i lavinntektsfamilier.
 • Gjennomføring av videregående ligger kun på ca 70%.
 • Utdanningsnivået er lavere enn landsgjennomsnittet.
 • Nivået av uførhet er blandt de høyeste i landet, særlig blandt de yngre.
 • Østfold har en av de høyeste tilfeller av diabetes type 2 i aldersgruppen 30-70.
 • Psykiske plager og lidelser er høyere enn landet som helhet. Gjelder alle alderstrinn.
 • Østfold har meget høyt sykefravær, spesielt blandt kvinner.
Lyspunktene er få og de som skal finne løsninger, pollitikkerne, har desverre ikke evnen til å finne løsninger. Arbeiderpartiet, som har hatt flertall i over hundre år, har ingen løsninger.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls